Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

I Y DYN HYNAF YN Y BYD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Y DYN HYNAF YN Y BYD. I BRODOR O'R BALA YN 121 MLWYDD OED. Ymddainghosodd a ginlyn gan Mr. W. G. Morgan, Ohio, yn y Drych, am Mr. Thomas Morris, Westerville, Nebraska, yr hwn sydd yn 121 mlwydd oed:- Mae ef wedi byw trwy boll dermaa pob llywydd sydd wedi bod yn yr U D. Yr oedd yn dair blwydd oed pan derfynodd Washington ei ddau dymor, ac y mae eto yn gryf ac iach ar ei fferm yn Nebraska. Erbyn hyn, mae yn 121 mlspydd oed, a'r farn yw mai efeyw y dyn hynar fyn yr U.D. os had va y byd. Mae ei gartre| yn Westerville, Custer Co., Neb. Dywedir mai ef yw yr unig diyn sydd wedi byw mewn tair canrif. Yr oedd yn 11 oed pan enillodd Nelson Trafal- gar, yr oedd yn 21 mlwydd oed cyn brwydr Waterloo; yr oedd yn 7 oed pan uawyd Uoegr at., Iwerddon; yt oedd yn 64 oed pan osodwyd yr [ Atlantic cables, ac yn 70 pan y loRttwyd Lincoln. Gauwyd Thomas Morris yn Bala, Sir Feirion- ydd, G.C., lonawr 15fed, 1794. Enw ei dad oedd T. Morris, labrwr, ac a fa farw pin oedd ei fab ond tair blwydd oed. Eaw ei fam oedd Elizabeth Davis Morris, ac a fa farw yn 1863. Nid oedd ganddo chwiorydd, ond un brawd o'r enw Charles, yr hwn a fu farw yn 1861. Ni fa erioed mewn ysgol, ac ni fu erioed yn briod, ond ba farw yr hon oedd i fod yn wraig iddo ar ddydd apwyntiedig ei briodas. Pan In ieaanc dyagodd y grefft o fwtchera, a bu wrthi am wyth neu ddeng mlynedd, ond oherwydd cloffni yn un o'i draed gorfu iddo newid ei waith, a aysgodd y grefft o grydd. Y mae wedi coblera esgidiau personau dau gyfandir, ac hyd at y blyn- yddau diweddaf yr oedd yn coblera yn gyaon, ond yn ddiweddar aoaml, y byddai yn gweithio Wrth ei grefft, 7 a thua pum mlyi)i|P yn ol rhoddodd i fyny weithio, ac hyd at chwe mlynedd yn ol yr oedd yn cerdded un filldir a baner bron bob dydd i Clear Creek i bysgota, a byn oedd ei brif ddifyrwch -o.Creek i ddyddiol waith. Mate yn hollol fejdianol o'i gyneddau a'i olygon yn rhyfeddol. Ni phrynodd bar o wydrau erioed, ond ychydig amser yn ol rhoddodd ffrynd fenthyg par iddo. Y mae yn abl i gerdded o gylch yr iard heb-itymorth ond ei ffon. Ni fn erioed yn beryglus glaf, ond fe gaf- odd I sun iktroke I un waith. Y mae wla;* iaygu tybaco bob amser, y mae yn yfed te neu |joff» gyda phob pryd o fwyd, a pban yn myned i orpbwys cymer chwart o de nen goffi gydagef ilw yfed yn ystod y nos. „Qdgleutu 47 mhrnedd yn ol daech dyn o'r enw Charl'?s Mytboi I fyw gyda Mr. Morris, yr hwn y pryd hyn oedd yn 73 oed ac oddiar hyny y mae y ddau yn anwahanedig gyfeillion. %u 1371 yryinfudodd o' tH^jJ^gan gyraedd Chicago y S^bpth ar ol y tan mawr. .SfIlasani yn Bl«oDe, Livingston Co., III., lie yr aroaaatnt byd 1872, pryi y darfu idd- ynt symud i New Hampton, Missouri. Yma y trigasant ar ffarm bedair milldir o W'dte r AI]P, ao yti mhen ychydig lfwyddi aethant ar y ffarm nefaf aUynt, lie y maent yn awr yn by^ Mae T. -1 _b Morris yn adgono yr amser yr oedd d C1 gym- ydogion yn gorfod talu pum doler am fwsiel o wenith. Y mae yr hanea yo dweyd mai Henry Dorman x fe ddichon, y nesaf i Thomas Morris, oedd y dyn hynaf yn America. Bu ef farw yn Liberal, Me., mis Mawrth di weddaf yn 116 mlwydd oed.

Advertising

.Y RHYFEL. .1

I . CAPE L AC EGLWYS

Advertising

Advertising