Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

,BARDDONIAL, -TI-1. 1

.,..........., '''....-':'''<…

 LIA-S.ARGR ?FF .A\A R?EROL…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

 LIA-S.ARGR ?FF .A\A R?EROL LmNbAt? j I)-ii)l) io- I D:r<7i.f.); 7MM!c' 2\ I Dacth Mr. Henry yma'f ()ydd hv.im c!'i('nadw)'t, o'rhwn y mac'rhyn a ga¡¡lYl1 n adysgrtfpm aphtgion,odd:wrth Cadti'ida \'R" Is-IarH yr Ani'hydcddHsSy: Charh's K. H. ac Edward ThorHtcti, Yx'.vam. 7(M!. It. Fv AE.Rt.v<T)n,—Cy''ha(;ddodd Ymcrawd'.vr Russia ac um fod yr ol-fytId;n wedt ym- gasglu ar y dydd hwrnv a thranQt'th, crocsodd pi Fa.wr- hyrh Ymerodro! y jRhIneary 13. ar o! d\vyfol addoliad, ynghyd á'iFawrhy(HBrcnin Pt'nssm. Acth Ymera\Vdr A Yistri¡:¡, yr imn a ;)Th;¡(hla:,ai. Basic y nos o'r bhcn, i nyfn!'foda'r Yim'r. AI(<'s:!H<U'r,! acHcth tu l\Ia,Thyc}i ""Ùncl'ocll'ol a Brcnj!lol .l1g1IY(! i. Basic o f!a''n Russia a Phrussia, u rhut ca- trodau ereti: &'rol-fyddin. Acth y hyddinoud hyny yn rhesttfa hcibia i'w Mav/rhydi, ac acth.tnt rhm:- ddyut amryw hiidirodd ar fr'ordd tHa Mantbeiiard. <yrha.eddcdd y mm'cMu 'Ferrettf y noshono. I Y mac'r ad;yihf)-t)iiajt!au y rha: ydynt wedi nno t I- '.gosgonfdionRussiaidd yndiagodidog, ac m wc!ai<; i erioRd y catrodau hyn mcr Htcsoc-, not mcwn cysta! cyllwi-, mcwn un rhan o'r rhyfel-dymhor hwn. Cwc!s)S yr o!-faHK!)eh\'yr ar eu cychwymad, ac y mac ) yn anmhcíiib) rhaiwedicu parotoi a'u cynnysgacddn iiiangiiet-tt, ccii\Iat!, a IJhtthal1 petHtynoI crf-iU, yn wcH. Ymap'r Ot-fyddin Brt:ssalddhcfyd mcwn cyt!wr tta Yr hancsion a (i(lerbyri-,iis i yma am gychwynlad y byd(!modd sydd fet y caulyn:— Yr ccdd cnd-!ys y lHaes-Iywydd (Schwarixcnbcra;) yH VMuui, ac y mac yn awr, yr wyfy:) dpaH, yH symud tua yr hwn !c a teddianuwyd cr ys c! yn amsfr !f:n Cadf. Gui!ay. Kid oes gpnytbysby-iat'th sicr am Cadf. Bnbna, pithr clywais iddo syn)ud o Geneva tt::). Dole, a'L tod yn hwrtadu nteddiannu Lyo!ts. Yr ocdd Dijon hL'fydi gaplpl !ncddiatinu ar yr amsc!' !:v.n. DysuwyttJ .H!nchprii:yracdd Mfti! ynchylch yr :)m- scj invn. Dnb!wydi-r!twn? Cadf. Piatoit' yr 'hwn a'?] y! hwn a' ¡.;ynnol"thwyid gau Dywysog- 1,i-eiiijiol gelynion rhwnE Epenat a Nancy, yn yrht)u\lh)ddwyd j ac y t'ymmct wyd cryn !awer o'r gdyníon. Hn Caftf. Wrcde hcfyd mc-wn bt\vydr, yn yr hon y dywcdij' i'r gely-nion gtel cryn polled, ci<Lr nid ydys wedidcrbyn haucsion swyddool y brwydmu hyn hyd Ydwyf, <S;c. 1-i, Is-Iu7-11 Castlc;,e,,fgh. CATKCART. Bas!.>, Ii?naii- 14. Fv 1\ nCI.WVDD,Y map': byddinodd C'yIlf\Tc¡riol yn rhavddYilt nr boh ft!. Yr ocdd c.)-tys y Mm's-iywy<!d Sc!nY:u-txcnbFrs arv 12 yn Vc Mut, ac yn cychv.yu yn y btacn. Ar fyncdiud milw,F Cadf. Guilay i Lan!res, acthodd y triolion a,- Nyct, ond ynmhauNnadde:- bynhvy d y Cyn:rreirwyt' ya barchus. Yr oed<! cad-!ys y Macx-iywydd i ibd yn Langrcs ar y l.') neu')- 16. Y mae Huodd Cadt'. Hnlnw, yn cychwyn tua Lyons. Y mae Cudf. Hiatmhi yn gwe.thrfdu t'tto yN erbvn I' ,k-loi-t. CwarrhacirUcsHncon gan i:Iwyr Lichtenstein. f Bu (Ir I)octli i-liwii, yBavamud dan Cadfrid<H\'g Wrede, fL'r fJÎ'ancod dan Victor, geiiiaw St. prpy. Yil nechn uad y trwydr caf'odd y Bavariatd y a "I I chafodd y g beth Uwyddisnt, <jnd ar ddyfbdind rha\tcr H:o.VaI 'id(¡ ca «fr. Roy} tnaeddwvd y j?t'tymon vn honot, a chitiat-ant yu ol tua LunRviHe wcdt coHi rtmi s'ydÙOg-Wll a rhai cannodd o gal'char- j orion.—Y mac'i Cossacs y)UHh<;U iawn ynmiaen? M; a fyufgais yn ?y nhenaÜwri ddlweddaf r:n bod yndysgwylclywed am bethau pwysig oddiwith Biu- cher. Fc ymddcR2:ys, pa fbdd i MarmcRt gilio yn o! ,2-yoa brys o Kaiscrslautcrn. Yr oCild clid-Iv Lly\\ ydd JUuchp! aryiofcd yji adywcdn ei fod cyn bdlcd tt Saat-bruck, ac y bydd yn Metz ar y 15 npu'r 16. Wrtii haue?!on o Pans, y muc'r s;c!ynlon vn cnrrlu rhyw fyddinodd gcrHaw ChaloM, os fcny, bwy a gUmut yn o), mae'n dcby, tuag ynp o Nancy. Crocsodd y sosgorddton Ruysatdd a Phrnssaiùd, j'ng- hytch 30/M)0, y Rhine ddoe trwy'r !Ic hwn. Y mae u hoUct anmbosiM darlnn'o y hyddinodd hyn, eu en dodrct'Hia.d rhy- ft'ddot, a'u pprftptttirwydd mHwraidd; a phan ystvHo ua yr axhawsderau yr athant trwydc1:mt, a mcdttwl :un y Russt.ud y thai a dramwyasant dros eu hardaiodd en hunain, ac wcdi cychwyn Htewn ycJiydig o fisodd byrion o Moscow dros y R])tnc,fc'i Y ]Hac eu marchawf;-(uodd nu'wn agwcdd odidog, a<' fe \vyr eichArgtwyddtacth iia enir rhagoriareu tnang- 11clwyr. Ydwyf, &c. CHARLES SfEWAHT, Is'Gadfridawg. Is-larll [Xid ofs dim yn LIythyr ,)Ii-, Thornton end ei fed i \Yodi arwydd-nodi itcddwch a chenadou awduredig- Denmark..)

¡,.AT Gl'JIOEDDfYR SERES GOJIER.…

SULW AR PSALM XC. l?. I

LLOFKUDDIAETHANFAD. }

I ALUtCIDODD. ,