Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

LLUl'j)A.IN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLUl'j)A.IN. YBore hwn d?rbyni?som bapur?u Paris V,P?,)re ?wn bal)t.-triu Pal'i .s o'r 1!lis f)re?eric 1. me- ine- I ddia'nt o MtW yn ellw'r Cyngreirwyr, 28lii olr I-.iis y rii?ii a d(lt,?-b?Iii- .d gan y dittasyddioti gyda'r amlygiadau resocaf o Iawcnydd.. Ysgrifuodwyd c-ytundeb dwrsidd yn Turin hefyd, ar y 27ain, gan •vyddogion y rhai oeddyut wedi cael Cll cyilawlJ :<iwdurdodi gan y Tywysog Borghese, Arghvydd er Cadfri(lo,, Beilegarde, yn 01 yr hwn yr oedd y ihioedd Ffreugig i fyned o dalelihau Ffrainc, y rhai ceddynt y la hwnt i'r Alps, gan gynnwys Turin, Alexandria, See. Nid 1 ocs un new) del neilkliicU arall yn y INIeniieur, .yr.hwn sj dd wedi ei lemvi yn agos a chyfarch- | iadau o ddinasoedd a thrcii i'r Brenin, y rhai oil a andygant en llawcnydd m1 ^dferiad ei Fawrhydi, a'u gorfoledd anfyoogadwy am heddtveh a lionvddvvch i Ffrainc ac Ewror, .Ynmhlith v cy farciiiadau yr ydym yn "canfod un tra gwresog o Vesoul, yn yr hwn yr adgolir ei Fa\vil)ycii o'r gorfoledd a ^•yrniTiciodd le yuo ar dderbyniad Monsieur (brawd y Brenin) ar y 1-1 eg 0 Clnvcfror diweddaf, non oedd y dref cyntaf a yrculdangosodd yn gyhoedd o du'r Bonr- ^>cniaid yn Ffrainc. Dichon ein darllenwyr gofio i'r hanps uchod ymddangos yn Sercn Corner, cyn Z, iitcd ag y dacth y newydd i'r "vvlad lion. Cynnwysir amlvgtad noillduol o atgasrwydd y "tngolion, at ddufl Bonaparte yn codi mihvyr, yn y cyfarchiad hwn, rn y geiriau canlynol.— INi bydd i'r cyilwr. priodasol gap! ei WPI1- "w yno inwyach gan y dyebiyn a'r ofn i wcled ei tirwydi yn cael ei ddiuystrio cyn yr amscr." j Attqbiad ei Fawrhydi a ganlyn: ? I'oncdd?ton, y Csnsdon,— Yr wyfyn ?e!n?o yn ddv/ys yr atngyffredion a amlygir genych. Nid anghoii?f fyth yderhynhd a gafodd fy ivsrawd o fewn i'ch muriau. Hyn oedd y gym- mwynas gyni'af a ganiataodd Rliagluuiacth i ni; ar ein dyfodiad i Mynegir gaa bapnrau ereiil Pari?, fed y tri- rolvon yuo yn llawenhau am cstyngeiddrwydd y j Brenin, yr hwn sydd yn carnal an iddynt ddy- nesuato cyn jigcsed ag y mynoiit. Ar yr 8fed i ()'" mis hwn hll el Fawrhydi ya golygu y gûs- gorddioll gwladwriaethol, ac wedi hyny aeth i'r yit i w ran do ar y ffercil, (mass) ynigacg- lodd torfeydd i edrycii arao, y rhai a floeddie'ni, Vivclt Rui, ne ocdd muriau Paiis yn dadsaia gan y floedd. Nesaodd llawer o Gadfjidogion enwog y Lluoedd Cyfunol at Monsieur, Ira yr oedd yu golygu y gosgorddion, a dywedant i sybv neiliduol gael ei wneuthur o Arglwydd "NVelington gan yr edvych-vyr, yn gystal a chitt y milwyr. Hysbysa r papurau hyn yumhellach fod Arglwydd (Syr Rowland) Ilill wedi cym- moryd Hywyddiapth y fyddin gyfunol yn Ffrainc, yn abscnnoldeb Dug Welingtou. Aeth Suchct i yn abscnnoldeb Dug n. Aeth Suchct I Toulose ar y 22n.in o'r mis diweddaf, a chych- Illyiiofld yn ddioed i'r llys, lie y derbynwyd ef yn y modd parchnsaf gan y Dug d' Angoulerae; "Avedi i'r Cadfiidog ymgrymu i'r Tywysog a clius- a.?u pi law, dy wedodd, ? MonsGgneur, y m30 fy myddtn a miuau yn dd?ofrydtg i'r Bourboniaid mewn bywyd ac aogan." Ysgrif('nl1Jt o Men- mewuhyTvy d ac angau." Ysgnfc?mt o M?n- tehnart, fed Con?rtc Y.'pd' :nyncd tnvy y (hef hono ar y 2 las a o Efrill; yr cedd llaoedd o h,,) n o Wedi }ingasghi i. etlryclWir v dvr>, yr hwn a WRaeth i?y enw ddndseimo v ( i.ir?, yr Iii%-ii hwu fuasa; y:i mar.geU i Ffra!nc ac i'r byd: ?thr cf3 a actb mor gyHym o'r cerbyd i"r gwst- dv, ile y SWparodd, ac o'r gwestdy i'r cerbyd fel iia -ol,g a,I-to y oedd ci vmddiddanion a'r rhai a fuont yn S'arad?pt- 'y? profi ei fod yn Hawn dychryn; r*Canfoddlou ifynpd' oddi yno i AY)?non wrth hWdydd, rhag ofn yr ymcsod:u y Ui?ws aao a maeddif ei osgorddion. Gwcdi iddo ef  n???? osgorddion. Gwcdi !ddocf f g?ll-,)yd, rhodflod(l rl,),iv ?n o? gyf- eii ion arian i rai gyrwyr reeuni am ?cedd!o i raI gl' -.Ii-vr Yreiiiii ai-.1 fll-'e(ld;o gresynohon hyn gan Oiid 5ivn y .iewy<?.;yyd ?1 o ?cith?? ? frf. lcs BouI. ??.?'.yc. Ucdwydcifyncdiad?wvAixh'vd lies oedd yn dywyll nos, :"i, i??elli nin,?ll- «id a -iju'edit'oni buasai hyn, nad oedd modd w gadv/ rhag cynddArcdd y bobl, y rhai oedd- 91(11" rhi,t ("I i-l:i )7 1)obl, y rlt,' rnos a indiciah a ddygodd ar eu ?wlad. Ynmhcb YTiroc,l(Ii -riio ai-,i )?i, holl c- ci 111(?llcl',til -) (Ici arc -Li givla,,I. Yiimliol) ddcn)yn 0,*j, Rgi, ? ?? (e Tyran ?uss?i wcal 1, y ?k?f-?ii,,il?,trt(?.vii cafzl ei Hawcr man oni bu?s? d fod yn te?hio ar byd y Ros. Taflwyd cerrig at ei gerbyd yn Orgon, DambosCj a St. Canaat, a saethwyd at ei ddelw ^n ei breser.noldcb« Mynegjr yr Lanes Cflnlynol gan y Papurau a daethant liyd atom gy(1à llythyr-god -net, ^rus$el.v, Ebrillf 2G. llysbysir y pethau Canlyuol ynghylch yr Ymerodres, Maria Louisa, 1\ I.. I." JLS) safadwy, ar ddyuesiad y Cyngreirwyr aris» Yr oedd ilygaid pawb ar yr Yroerodres. r, b -rwnae.thpwyd llawcr Q gvnnygion ar itiili yra- ,.¡"1 r) ..11'" 1', C .4 o Paris, ac ymddiriod i'r C yngreirwyr ddiogelwch, eithr hi- a'll gwrtliododd oil, ac a ddywedodd o'r diwedd ei bod hi wedi llawn fwriadu cyfraiVogi o dynged eigwr, gftu nad beth a fyddai: hi a lynodd with yr yniroddiad hwn ac o herwydd fod Napoleon yn ewyHvi?io iddi hi aros yn y ddinas, eddigcrth mewn aches o'r angenrheidrwydd nnvyaf, hi a arosodd yno hyd yr eitiiaf, ac felly nid gwir yw'r dywediad iddi ymadael ar orcliymyn Napoleon. Fel yr oedd y Cyngreirwyr yn dynesu, yr oedd yr aiinhrefa -,i'r-bi-,iiv yn bol) awr. Dangosai cy- feilliou ifyddlon Bonuparte fwy fwy bob awr na wyddent pa beth i wneuthur. Yr oedd eu cyng- horion a'u gorchymyttion mewn rhall yn wrth. wynebol j'w gisydd, ac mewn rhan yn anwneu- thuradwy, yr hyn a gynnyrldoud y dyrysweh. Fe] 3-r cedd dyfodind y yn cael ei ddytnuno ncu (I f ii i yr oedd Ibwer o ddywed- iadau gwrthwyliebol yn cael oa taenu, dros, ncu yn eibyn fod y peth yn debygol. Ymgynnullodd torf o bobl ar y lie Veudome, ac yr oeddynt yn ymbarotoi i dyou delw Napoleon i lawr, ond rhwystrwyd hwy gan haid arall, y rhai a ddyw* edent yn ddiammheuaeth en bod wedi clywed y deuai'r Ymerawdr i'r ddinas y prydnawn hwnwj o Fawrtli dechreuwyd dosparthu hedrosyIKUI gv/yuion, a lleihaodd vi, yr wrth achos Bonaparte fwy fwy. Fa fodd bynag, yroedd y rhai a ym- lynent wrtho yn (acr ddymuno na byddai i'r Ymerodres ymadael o Paris, gan eu bod yn go- bcithio cac?ti'wy ei chyfryng clod Ii!, gymlfJod ag Yn^rawdr Aw stria, ac a'r holl Cyngreirwyr t) wyddo ef. Ond yr o?dd y nifer amlaf, y rhai ceddyntwcdi cu hp'nnill odu'r Bourboniaid, yn ymdrechu ennill y bobl i gredu, 1I(t fuasai cyf- rvngdod yr Ymerodres end ltwyhau awdurdod Bonaparte, a grcsynoldeb Ffrainc gyda, hyny. Ymddyrcdd y bobl o gylch Llys yr Ymerodres, ac a'i bygw lhiasant oni ymadawai: ac a:n nad oedd gan y Dywysoges hon un dewisiad i wnen- thur yn awr, hi a ymadawodd o Paris ar y .'iOiin, mewn llai na 2 lain awr CYll i'r Cyngreirwyr ddy- fod i mewn iddi. Dywedir yma fod Awsfria i roddi y Nether- lands i fynu i Dywysog jloland, ac i gael swm fawr o aiian aai hyny o Frudain, Prydnawn ddoe ymadawodd Ucli-gadpen Mil- ner, C-ctdwcir.ydd i'Argl. AVm. Bentinck, o'r ddinas a choJiadiaothau i'w Arglwyddiaeth yng- hylch Llywedraethiad Genoa, yr lion sydd yn awr o dan Lywcdraeth Prydain Fawr. Y mae y Anrhydeddus Syr Charles Abbot, a Syr Wm. Scott i gael eu creti, yn Bendfigion Lloegr cyn diwedd eisteddfod y Scnedd. Y mae'r Milwriad Brulanaidd Campbell, yr hwn a aeth gyda, Bonaparte tuag Elba, i fod yn d ar y CylVindir ac yn ynysElba yn unig." \Y rill hyn fe ymddengya ei fod ef a s wyddogion cyngreiriol ereiil i aros dros amser yn Elba gydà Napoleon. Swm yr arian a dahvyd tuag at gynnal y fyddin Frutanaidd o'r 2^ain o Ilagfyr, 1812, i'r 2lain o Ilagfyr, 1813, yw 21 ,900,t112t. 138. lOd. I yr hyn sydd 6,350, 13t. 4s. 1 Oil. yn fwy 11a'r swm a ganiatawyd gan y Senedd, a'r hyn a raid gael etto mewn rhyw fodd. Bydd i luyddwyr Russia gycliwyn tua'u gv, lad yn bum byddin, y rhai a gro-esant y Rhine niewn gwahanol fanau. • Dysgwylir Arg. Castlereagh adrcfroewnystod pythefnos, gan fod dybcBion ei gcuad wri ynmron a chael eu cvflawni. a Ymosododd lier-.vlong Americaidd ar y L-yth- yr-long Francis g o i- Lisbon yn ddiweddar, ond hi yma it h vn y ddau gynnyg wedi brwydro ynghytch pcdair awr. Dacth dosparth o Feiwyr Morganwg o Hnms- gate i Caergrawnt, dydd Llun ddiweddaf, ar eu liordd tua Morganvvg.

[No title]

[No title]

Advertising