Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

L-LUNDAI-N, 11

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

L-LUNDAI-N, 11 DYDD IAU, GORPH. 521.  ? AN lestr a ddaeth Fr Downs o Val- .? J parays, cawsom gadarnhad o'r hys- |f| bysiaeth d!wedda:r yno??yleh ysgafae?  iad y H'reigad Amedcatdd,, yr Essex. Y 1.1'1 ?,e'r h yshysiaeth swyddôl yu y ddinas. Ei ?'1? edd yw yr hyn a gan Iya Y.?gafae!wyd y ffre?gad Americaidd Essex, o 4t angnel, a 275 o wyr, '618-iiii 0 Fawrth, ar y r ^«?hylch chwe' milldir o Va,pai-ays, gan y Plioebe, a'r cad-long un hwylbreii y (jher; ib, wedi brwydr yr hou a barhaodd agos i ddwy awr. Lladdwyd 7'2 o wyr yr Essex, a ChvjTfwyd 80; a lladdwyd pump o Wyr y ik h )e a'r Cherub, achlwyfwyd 10. tiiddengys wrth lythyr o Falmouth, yr hVra rbyniasom y dydd hwn, fod herw-!ongau'r *■ c yn cael eu ivymgeleddu, eu harfogi, a'u sgaeddu a, Huniaethyn y Hongbyrth II fr<)1! gig; ac :\yïbysir ynmhellach yn Nhy Lloyd yr hei-w-loig Wasp, yr hon a ysgafaelodd" y teiil('Ieot,, yti cael ei hadgyweirio ynghylch wyth ltlwrilod a aelltiaiit heibio yn y wlad hono. Yr ydym wedi derbyn papurau Halifax i'r  *5 uph?pu.au Boston (A'Deric) ?!' 23ain o'r nH 'diweddaf. Yr oedd y cyfnewidiadau di- ^edi lar yn Ffraioc wedi lienwi y blaid ag sydd J"n e ivyilysio yU dda i Prydahl yn yr Americ, a goif- »lecld. Cynnalwyd cyfarfod cyhoeddus yo lnhol) parth, traddodwyd areithiau, ac offrym- Viy(t roawl r HoUaltuog, am gwymp Bonaparte. kyd gwyl arbenig ar y 15fed o Fehefm, yng» llyssegrfa (chapel) Stone, yn Boston, er cçtY- adw.riaeth am y diguyddiad liynod hyn. Yr oedd. y gyssegrfa. yn llawn; y Boneddigesau yn Ilks og, ac yr oedd Ithaglaw y dref, y Cyngor, nc a rary w o Aelodau y Seneddr YI1 wyddfodol (present) ynghyd a'r gwyr Hen o bob enw. Peru riaoth, pi ydyddiaeth, ae Areithyddiaeth a .gyntfeo.thwyasant i fwyhall gorfoledd y dydd. 1 eri y nwyd gwaith y.cyfarfod gydarhes o lawn- fwriadau, andygiadol. o ddiolchgarwch i Dduw trugarog am dori p honaw y wialen Iiai irn yn aivvylaw y gorthrymwr, a'i fwrw yntef aliafi i dywyllwch a gwartiu Cyboeddodd y gynnull- eidfa mew:! modd teimladwy en llawenydd am adsefydliad hen Dy y Bourboniaid, a'r eiddo ai g?, ac anymddibyniaeth Spain, Portugal, a Germany; ac mewlI cylVitiad at y wiad ho ii, a'i gwron cladfawr DLig Welington, terfyna y llawn- fwriadau yn y modd hyn-" Dim ond .y spfyllfa ■aauedwy(ld ag y mae'r wlad hon ynddi mewn porthyr-as i un o'r Cyngreirvvyr (Prydain) sydd yn en, lluddias i fynegu ein meddyliau am rin- a y blaenor hwnw (We- • lingfoii) j'r hwn, dan Dduw, y mae gwledydd .L- ^yi 'I yii cu'yledus. Cyntnvysir llythyr oddiwrth y Mor-ragiaw -"arney, i Ysgrif-r glaw y Llynges, yn mha- P^rau yr Americ,1 yr hwn a amserwyd CiSfach St. Laorsard (Llyii Otitat-io) ar y gfed o Fohelin. Hysbysir ganddo i amryw longau Brytanaidd ymddangos ar y Jj]yn? ac iddo yntef ymbdrotoi 1 r frwydrj nesaodd bad a. thanbelau ato, eithf pan saethodcl ato ciliodd hwnw a'r holl gad- ^oilgau Brytanaidd gan gael eil hymlid gan yr Americiaid, y rli vi a dailasant amryw belau i'w mysc, eithr djangasant, ac felly dychwelodd yr 1, fe v ( 1 ,,l Americiaid i'w hangorfeydd: yn v prydnawn y llynges Frytanaidd drachefn, a lrachefu tatlasant dau-belau—-ac, a ytnlidwyd drachefll gilfach. Y mae'r Meiwyr dan J 1 ,b J ydyddiaeth y xUilwriad Taney ar eu gwiliad- » wnaeth, &c. .Debynhsom yr hanes canlynol yngnYleh1 Ttt'edi a I I yr lipiies rhai yng?yl(?,h Onta a m cad I ougau y rhai ydynt ar Lyn 'V.NGKS PRYDAIN. mans. „ ?56 ■Pn ri• nce Recent 56 Prmcess Ch?dotte 4? Montreal (Wolfe). 28  Geor&'e 21 I ?tviiie. 14 ?'?. 14 1 Si,?illy Smith 12 R 8 Lions fu?r yuc?f ei I hildeilad« 102 292 LLYNGES YR AMERTC. iiian(r Superior 64 Llong dienw- 64 Pike 28 Jones 2"1- Jefferson 24 Madison 26 ,Sllil)13 22 Oneida 16 Governor Tomkins 11 279 Y r oeddtd yn dysgwyi i'r ?on? fawr tn h'rdd, I ?e?hyn i r Amer?, gael ei golhvng fr mor ar ?ucyn, y cytitafo Fehefm. A mynega papur "?toIl fod yr ?'dependence o 74 mangnel i gael ei gollw1J!J' i\ mor ar y 18fed o I?ehp?n, end i'r S b I u- nofio, ac o,-dd yr'it '0na:iu f-thu cael ganddi nofio, ac nad oedd eu S)TMud (-ytt ddiwedda,red 4? .? ?' Dysg?yUJ hefyd fod i'r Guirrere o 1) Inannel i fod yn barod yn ebrwydd yn ? ?phia. Ad iyd(,VVyd y rhyfel ?y?'?S ?"' ychwan- egol yn Si. Domin:To' ? ymddan?osat fod Chris-  tOjJh 1)  ton he P' tlou ?? ymroddi ar fod i'r achos eael eM er p^Uu; fel "? ?y?al end un penaeth yn yr ytiys. Ni^vCV? ??- Cast)ere.gh ne.th;wyr yn Nhy y .Miiefni, Mi?t mewn canlyniad i ammod Xrn„, I nX Chaumout, fod Prydain, Russia, Aw i1 a ??'ss:a, wpdi cytuno?r fed i rifedi H? je.. '?- 0 ?'? arfog g?l eu cadw gan bob UQ O — ■ — honynt hyd oni therfynai y gynnadledd yn y gytnmanfa sydd ynnesau yu Germanv; nid yvv yn ymddangos y dec lire ulr y gynnadledd ytio cyn y cyntaf o Ilydref.

[No title]

[No title]

Advertising