Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

•LLU-NDAINj Sa myitx, AWST…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

•LLU-NDAINj Sa myitx, AWST 20. ') 1"t. 1':r<'u \(T'P, 1 qr:1 1. PA3CKAU .Paris i'r ?8M o'r l?i-5?-n a ?'' dJIP.nt ¡ r cd;,]; \r hysby'siaeth pen '.af a 'g y ¡¡hlV s,u,t s)ddy':gnylthy y t1)dc\ b l'!0t.ofulj pan oedd Louis XV111-. yn lalu oi dtii t-d yr oedd y .D.ugiaid a'* holl detllu I)iul o i'n da: iiefuvy r f\dUiii dariumad o ddefodau jlw L ri,Ùid J' P"byd(:iün. Dygwyd Mr. Craw- ford, y Ceu-hadwr. Amsi-icaidd, at Loub XVllL dwid Ma with diweddaf, Y mae- rh:uj c gastel! Brunswick wedi cael ei gy y TJwyscges Cymru.. Ac hy Lysir dan y pell Vienna, fot liytl a geisiai y I-ahgan Aw,stria wedi cael ei wrthod. Uwneir • dar.pa-S'iadnu helaeth- ymhob pavtii am-ddydd gen- ■cd;gaeth y -Brenin. Adeiladi-r bwthod ar y Quai -Bourbon i'r awdu:dodau a'r dynion a yyahoddir i cdrych ar y mcr-frw.ydr fl'ngiol, &c. c).- Y mac deddf o'r Cliwil- yn per. i'r bobl ymgadw rhag v melldithiadau. hynny ag oedd amgylchiadau wedi ou gyyneuthur ■ yi. gynnelin a.hw• hob ddywed.yd.dirn vn wrth-i .?y!:cbrr parch d\!t?dus i'n crefydd.am luidd a'i gweinidegion. Yr oedd gal wad uchel.am y ddedtif ddy vvededig, (yr hon sy'n tiollol gyssolI a'r rhai oeddynt meni ii tl- y prydy dilewyd y Chwii-ly'-). gan [oes:ddeb. Nidoes adlNofni I y idtii wneuthtir aberthau i.-id y W v Chwil- ]>s y n Rhufain yn yincrfer oud ag invdurdod tra thyuer, ac a)'n i.yn!y'!)'chafcdd yboblcT-iced "I i,, (I (I 'Cl ? f acii' S i achwyn o'i lici-iiy,,Id, Perir gau ddeddf rail i'r bv-ol gnuad eu gwest-tiai, a piieidio ■bw^tta. cig ar ddydddiau gwyl, ddydd Gwener a fldydd ■' D.eib'i nhrora bapuran o Chili, yn yr Amcric Ddehouol, i'r Flfed o Fai, ac o'r afonPlate i'r 10-1,cel o FehcSn, gan gyunwys llytbyrau a hanesion o Buenos Ay res i'r 3ydd. Ymddengys fod ymdrechiadaa Asglwydd Strangford i liedd- "jchu Buenos Avres a Monte Video, wedi troi anati yii (fdiiiVvvyth, ohrrwydd gofyuiadau aCres- yniol y wiad oiaf. Yn ganf-yno! i byn, yrrirodd- <!>dd 1-osada?, yr hwirsydd yn blaersori ynLlyw-j "todiaeih Bueuos Ayres, i wnsuthur cyjtnyg I c Yn gyfaUebel ymddaiigcsodd ei i fyddi.n gor brdn Monfe V'id.o; ond am fod uli 'OÎ'swy'ktogion penr}a.f .Wi»di e^ciiio, a chymmeryd lia-wcr-d §n^!y-wyr gytÍå; ef, nid meddwl y mediai'y'gwuldiil wneuthur Ilawer o wi;wynebitd. Pa fodd bynnag donfonwyd aito aclgyfncrtiiiadau, yr hyu a'i galluegedd r y fewb i'w t'erfy nan. i'r cedd gwyrMOjlte Video wdi llwyr-fedd-t • Ü\TI¡¡U a yv afon Plate, ac wedi cyfyiiga yn fawr ar wyr nuonos Ayrcs yn eu ¡ ,/tro, byd or.i chynnuilwyd ilynges gau Sals, o'r- einv Brewn, \r hwn a gyunygrsai ei wasai^ieth ¡ i'reiiben hynny. Ti-ow-.(l o fitclei,-Ioti-ati yn gad-Iojigau; a brv.jdr lyhgesol, yr hon a I ilaeiH)!v,yd ac a ganlynwyd gan gynnygion <]iifrvvyti; i gynnadiedduj- a gymmprodd le «r y ■15fed o'r mis Mai dhveddfj, yn yr hon y bui 3Pvyr Beenos Avres, dan ly wyddiae-tlt y BrVthoni t \,7' J J yn orchfygol. Ysgafaelasani y Neptune 0 30 KiaJigncl, y .Pr.lomo o 20 manguei ;■ v' San ,-Jo.se, arf(- a Hong fochati a:al! tsoddasant ikhvy long; yr Hyena a'r Trinidad oedd y't ur:ig rai a -ddihangasaut. Crwrtlio.dodd y i ad pen Brown y.edi y fiwydr, j newid y heddychol i w yr ^Monte Video, heblaw fod iddynt roddi yr itolj ar>Mid;i:'ynfeyc!d, y-cad-d rysoraq, ca d-lofigau, 'a'r holl Kddiaunau i fynu i'r Llyvvcdraeih Ys- i),¡ennicLJ, 1' r uea-d pobl Buenos Ay res ynparoloÎ llong- '?u tj? i ddiuysirio y Ho?gnu yn Montevideo, ac yr ccjdd y, d,i;ef ci hun usewo cytyngder n??'r. e f c i u -,1 13 e 1; 1) i!.?-,(,(,r ;it»ewn hadu- ua dau ddyn odu'r gorchfymvyr cyn'm?ia?ant y!:?hy?''< CiC) r(? t- i* o i i. o fangnelao, y rhai "cddyut ar fyrddau'r Dong- "Uil ysgafjieSwyd, y.nghyd a 2,5(ib o iyr-ddryll- •• iiin ( rnvsqiit't.s-). Y mac y rhy fel wedi darfod rhwng Llywod- raetii Chib, a Rhag-freniu Lima (Piif ddinas rcr..). -—— 1) J 1 1', I.. 1 1. 1 1 Daetb y gad long Thistle, yr hon a hwylkdd. ar y I'ai* o'r mis hwrt o Halifax i'r whvd hon., Yr oedd 10.000 vn ychwareg o tilwyr wfdi C) f- iiaedd y St. Lawrence o Ffraiogc; pum mil o ho' ynt oeddynt yn Quebec ar yf 20fed o Gor- ;>h euticif, ac yr oedd rhifodi cyfa; tal'.wrth ('flaIl'r ar y ?nn o' i, !,1' 1! ????ftt?c son yf ?'yn?u me?n rhai pnthau, yr :h' ;mnldant, 8 syliacnwyd ar hpbysiacth a c ,gwyd g" y Tiust!<\ fcd y ?Ye?gadau Ameri- c udd, y 'M? ?c!;ian? a'r U'?:'? SiaiGs, yn?hyd ,i GC'i!C!.t,?.'o 1-oii?a:! prcin. ymhorth New Lo! ? do??,-a rhyw by; th picin yn Cpmiccticut, wedi cael eu dinystrio gan Syr Thomas liardy; oEd .nid y.dym yn rnedru caei un svifaen safadwy, na 1 charlaruhad i'r fath ddywediad. Pigiou o Lythyr o Halifax r-—* Yr wyf new- ydd dderbyn llytbyr o Sc. John, New Brtnis- ic1" a amserwyd Gorph. 13; rhoddaf i ciiii legion o none*—> y bore hwn dernytua^ora y ..} now ydd. fcdEast Port wedi oi gynimer> d bryd- j nawri dydd Liun diweddaf, gall Syr T; «lardy, i yn y R.ainal.ie^ tiriodd COO o wyr yno yn ddi- •wrthwvnebiad; cymmcrasom 400 o garcharor-' ion yr ydys yn bwriaclu yn gryfi warchgtoddjo Yuys India yn'.gadarn. Y bore bwn, lnvyliodd annyw dro^glwyad-longan tua'r Goijlewin, i ?wersyU-bpirian? mangnebu, ? phe'hau per- ihyuct. mewn b?nad, l'et V tybir, i gymmeryd 111" W ieoedd ernE ar hm yy i-. i) ychwelodd y gad-long' Americaidd, John! Adams, i'r Amerir, i Americai(i(], "Foll,[,. Aclain,?i, i'r g(,is:?o heddweh, ac j o ganlyuind bydd i'r ddadl rhyngom a'r wIad I j L)' L.I 1 r V PUKAU F Kit EN GIG. Paris- Jxzsst. 11.—\¥edi iamvyHv o ill wyr am- ddiby nfa Toulose, amlygu eu hanfoddlonrwy dd tuag et rai gwyr eglwysig, am eu bod wt-di cLi liaddurnn Wi, i raddati pell. Ac wedi i aohwyniactau gap! eu j gosod gN bron Blacnor roiiwraidd-y-llcj efe a gyltceddcdd fod. cN,fri- yivavvhei- 1 wng o iihryr'Ffrengig, ac y hydd i'r ti^cS'^ddwyr gael tu-cospi y,ii "i i; lini-ii a i,ciiivati- ep fod andurn y lili yn wobr, yn gytal ag yn aiuiogaetii, a gyfreuir gau y Bream; a. bed pob ?unagaroaca wasaIJaetho i Fawrhydi yn! ?'yddlo.) } n deilwng i'w feddiannu a'i fod y? aiwyddo undeb yin mhlitli holl we-sion cy wir ill)(-IC14 Vill tilill;tti tiolt Nvc*;?;io,,i cy?vir y I-; it a p?lb el Hysbysir gau Hywydd y llong Ffrengig La Zirza, tod. pump o kmgau Algieis wedi dj chi welyd i'w gWlad, gau ddwyli t4 o longau y rhai a ysgafaelasant gyda li%vvii(i sef. wyth o longau Sweden, un i Denmark,:dwy i'r Dutch, aihaire eiddo'r -paeniaid a bod dwy o .Ff-eigadau Algiers yn gWlb-hwylio ar y cefnfdr, cyn belled a penryn St. Vincent. Vienna, Aizst,- 4.—rllap.esion o TYarJyirania ydynt dra b; aw ychus; ymddengys fod y gv» res wedicyt\\iyddu'r P., I radtisu dychrynllyd ytv y wiad honno. Trigolion Belgrade ydynt yn iioi am dtliogelwch i'r gelltydd. Y niae Servia a Bosnia yn dioddef vil greulon eddi wrth y fllangell hyn. Defllyddir pob r'nagoc^eliadau ag y gelSir eu dychymmygu WIll Lywodraeth AWstria irwystro eyfrinach »'r wlad boiino. Ti-,it"r oedd y JJysyydd Oudiriot yn ddhreddar yn adolygu byddin Ffrengig, blocddiodd y gwyr allan, u t' E'mpereurV ac Hi allasidcll denu i gyfnewid eu lief. Hysbysüdd Oudinot -yr atiigy lehiad i'r 13r-enin, yr hwn a barodd i'r Maes-ly wydd wneuthur fel y baruai ynadclas. Galw)d y fyddin allan wedi ychydig.. ddyddiau drachel'n. ae amlygarant. yr un meddyiiau ag o'r blaen. Goi chy aimynodd Oudinot i'r holl Svvyddogion ddy fod ym mlaen, a th.odd hwynt toll o'r gwasanaeth, gan beii iddynt roddi eu cleddyfau i fyriu, a threfnedd hen Ringyllan (Serjeants) a Dengwriaid yn eu lie. A chyn pcnpum; munud vr oedd Vive le Roi" yn seinio o un cwr i'r i hyd y llali.—(Papur German}/). <T\v"}"dd y Cadp?n NpH, ,nth hwylio 0 Be!- fat i Gaerodor (Bristol) rhwng y 'i"u;kar a'r Smcdi?aryriGcgo'i'mish?'!? icngdd:t.'?hr? yr hoa a dybid oedd yr herw-long Americaidd, Prince of Neufchatcl. yr o?dd y'M hwylio yn dra Ca\!lym. Gvye thodd rhai o*n Swyddrgion milwraidd ni yn .Ffraingc, ar oll dye;»weli:id o'r Cyfai.dir, eu -cehylau am o wjl.'i i ddeg punt y oeifyl, am y rhai y talwyd yn Llocger 70 nou 801. ychydig cyn liynny. Y mae'r Mc-i?'yr ?f/?7/?,) Amcrtcaidd, per- L tbyaol i dalaeth Caerefroc Newydd ei huu yn ) clvwaneg na 50,000 o wyr, } Blin genriym sylvyi, fod herw-longau yr Am- eric yn gwneuthur y fath goiled ym mhob parth i'n Uongau, yn ddi-gerydd. Y mac rhai o hon-  > nt yn aw) ,)'11 a?osrrlyverddo)!, yn pc"'?'e?h:o yr hyn a ada.wodd y Peacock heb ei g) na WIU. Yrydymy?cae! cyfle yn fyvvych igyfrutacitu? ag uidgohon y rhai ydynt wedi dychwelyd 0 ?fraiiigc; ac yr ydpn yu cael mai nid Cher/Wirg ac i- ?- d vitt ?-it c,,te! m,-i i ii( c i C l if'rij yw'r unig le yn yr hwn vramharch?'yd y Biy t- aniaid gan y Qv. erinos.G lobe. W)th yr I dderbynwyd (' r J t "I J' fi ii iii-, i'o(i Norway wedi ym- roddi dangos trwy wcitbredoedd yr ysbryd elms ryddid ac anymddibj niaetli a« sydd yn ei medd- fiannu. Y mae'r Tvwysog Christiau, yr ■ .aiwyd i'r orsedd gan lais y bobl ya IIllfryd, yn ymddangos .fel yn ymreddi i at y' gwrfh- ddryeh o anymddibyniaetii, nou lai w yn yr yen- | drtvh-j eddigerth iddo feuru -dwy n y trigolien i LlniI a (,u b) wydau yo aHe:,j()] a j wnant wrill" mclrcch a boll a'luoetul cyngreiriol- EWroD. Y inae Dirprwywyr y C'y.ugreii-w yr i i 0 wedi eynnyg byr-heddwell i wyr Norway ar yr ammod i lucedd Sweden gael meddianuu amddi- ¡ liynfeydd a cbyiixnipu.Norway, tra byddont" yn ymdrechu' cyiuiadlcddu ynghy |ch telerau -nnol- iaeth rhwng y ddvyy wlad, a bod i'r Breuin (y s a r) roddPr goron } n ol i'r rhai o c o' r t a a r y mne'r Swed- iaidyn addaw codi y gwarchae oddi ar rgw bi/rtk o eiddo Norway. Bengys y Breuin yn ei I attebiad, ei fod yn hysbys o anicsn a thuedd y cyni-yg hwn, sef bod i'r holl leccdd cedyrn gael ell rivoddi i feddiant Sweden, pryd nad oes un fanfais gyfattebol yn cael'ei chynnyg i Nonvay, •dim oiid codiy cvtarchae cddi ar rj/ie 'ongbjirtii, y ihai ysgatiydd na's gwaeth i wyr Norway i Jawer pa un a wnant feih- ai peidio; tra fy- id o ar ddewiiiad eu gwrthwynebwyr i barhau y ¡ gwarchae aI" Y p\ rth trW) y rhaiy dicbon llun- iaeth. ddyfod i'r w lad. Am roddi y goron i flaeuoriaid Norway, y a'i rhotldasant iddo ef, yutddengys fod y-Tywysog Cluistian yn cyd. nabod y byddai gwrthwynebiad vn.. ddiles, ac am liynny, v niae yn hphysu i'r Cyngreirwyr y ?- ), n -su i?i- C y ri? gwna efe amlygu i'r bebl v pesy ^b n i'r rhai y maent yn a go red, yn gystal a'r manteision a trwy undeb à Sweden ond os parhauai pobl Norway' yn elynol i'r cyfryw unoliacth, na byddai iddo ef fy th neillduo ei dynged oddi wrth eu lie aid o hwy, er gorfod ymdrechu a. holl aiiu- oedd Mwrop. V map efe yn,dywedyd yn gryf yn erbyn awyn lluoedd Swectexi i amddili ynfeydd Norway, gan ei fod yn gwybod na oddefai y bohlihynny gymmcryd lie, ac o gardyniad ni j byddai eu dwyn i'r wiad ond mqgn terfysg a rhyfel cartrefol, yr hyn sydd fwyechryslon nag ymdrech beilenig. Y mae efe lief yd yn cei.sio ar fed i'r gwarchae gael ei godi yn gyfiVedin oddi ar yr hcH longbyrth, ac ysgiifenod.d lythyr at Frenin Sweden, gan gydnabod yn deg nad yw efe ond rJloddi Jfordd i n ngpnrheidn\ yJd ,nth roddi heibio ainddifiyn Norway, os felly Y bydd. Ysgi'ifenodd ei IJchder Breninol hefyd at Ddirprwy w yr y Cyngreirwyr i geisio ga neld y lit gydsy-nio a'r ammodau sylfaenoli'rbyr-iieddwch; ond y mae'r Dirprwywyr yn achwyn fod yr am- inodau a gynnygasant h.wy fel sylfaen i'r byr- heddweh \\e(M« cael eu cyfnewid i raddau cy n belled ag i ddrygu y prif a mean wrth eu cvnnyg; 1 11 d\ pa locld bynnasj y maent yn addaw ('¥i.jyno ci gynnygion ef i Frenin Sweden, gan arwyddo y bydd iddynt eu-cefnogi. Fel hyn terfyn-wyd y gynnadledd gyntaf, a dycbwelodd y Dirprwp\ y' tar y 17cg a Orphenhaf; Olid, mogis y cryhwyH- ascja cisoes; yr ydym ya deall iddynt gycliwvn gynnadleddia dra chef n avy ?,fain, Wlleu" tlwr 1111 CYlIlIvg am undeb drachefn. Ond nis gellir dy we'd yd pa tlH a fydd fwy llwydciiannus llà'r eyntaf ai peidio. Y mae yn v. iv fod y Ty- wysog Christian yu ystyried ei berygl, ond os gellir casglu dim yughyieh yr llyn a ganlyu cddi wrth yr ysbryd gwroka nmlygcdd efe hyd yma, gellir tneddwl na bydd iddo dynnu y» oi, os cefnogir ef gan ddiysgogrwydd a by wiogrwydd y bobl. ———— J)y gwyd Cynghaws ym m rawd 1 ys Surrey, Awst 16, gan Mr. Bowles, maelierwr cyfrifol yn Llun- dain, yn eibyn Mr. Lo Mercier, dawns-athraw. am hudo ac halogi ei wraig. Dywcdndd Mr. Best Dirprwywr yr Achwynydd, fodachosioli o'r fath hyn mewn modd annedwydd wedi cael eu dwyn cyn fynyched i lysoecldbarll yn ddi- i weddar; fel yr oedd ppl) iheswm ar yr aehos w e'di ei wisgo allan, ac am hynny nad elai efe i dreidio aniser i sylni ar nattur ac atgasrwydd y bai; end yn unig hysbysu rr rbeithwyr ei am- gy lchiadau. V r oedd yr Achwynydd a'T Am" ddiliynydd yn byw yn Kennington yn y lai nesaf i'w gilydd. Yr ocddgan y dawns-athro lawer o ddisgyblidn, ac yr ceddyn ddyn cj foeihog, Úcyn cadw cerbyd • ond er eu bod yn gymmyd- ogion drws rscsaf, nid oeddynt yn ymweicd a'u gilydd dros gryu arnser, Yr cedd yr Achwyn- yud dy yn di-lyn ei ahrad ar hyd y (ly-dcl y-ft Ijluudaitij yn fyiiyeh ac ar un o'r dyddiau pan oedd ef oddi cartref yr yrnwelwyd â'i wraig.gy n- faf gan Mrs. Le Mercier. Pan ddychwelodd efe adref yn yr hwyr, efe a gafodd ei wraig yn llawn o gammoiiaeth ei rhymmydcgps, ac o hynny allan. dechreucdd y tealuoedd ymweled a'u gii- ydd yn dra cLarpdig. Ar j'r amser hyn yi oedd yr Achwyuyfld a'i wraig yit dra ieuai'ugc. Yr oeddynt wedi bed yn briod ehvyech mlynedd, a chanddynt dri o blant. Ar amser y briodas prin yr oedd efe yn 21ain oed, a'i wraig ond deunavv. Yn yr Lâf diweddaf digwyddodd i un o'r plant fod yu glaf, ac er mwyn budd cyfnewidiad yr awyr cymmerwyd Hetty yn Richmond a thra'r oedd MrS. Mercier n'ewu cyfbrpeli o feichiog- rwydd, cymmerodd yr ArnddiHyuydd y gorch- wy 1 o hudo mewn Iaw, ac yn hyn, vsgw&ethyr- odd, efe a 1 wydd odd yn ihy giau^ eanys vn Gorphenhaf diw.edd.af gadawodd Mrs. Powlfs ei llfffty, a gaMasai efe brofi t o-ii f")(I lr. i LcMcrctera i) i t I ii ii wedi t! euiio arnryw ddyddiau LTw i, a gwraig; acam fod lwtiwu fpl i N, i i, oedd yr Achwynydd yn ceisio iawn am y .cam a gafodd. Ynn profpdd y tytion fotl yr Achwynydd a^i wraig, with bob arwyddion, yn byw yn eithaf cyftuiuis cyn y t^o uchodbod Mrs. Povvles o dylwyttr'da, ac yn 'wraig bryd- weddol, a phrofwyd gan berclieu y gwest<;lyy lie bu yr Amddifiysiydd a gvrraig yr Ach-wynydd yn of lJ J 01 treulio rhai ddyddinu, eu bod yn cysg'/y!) yrun ystafellwely, a bod pawb yno yu tybied'inai gwr a gwraig oeddynt. Wedi i Mr. Gumey lefaru wrtli y Rlieithwyr o biaid yrAmdditfynydd, i'r diben i leihau yr ia.ii,.o hervvydd nad oedd un ireithred ddeniadol wedi cael ei phroli, ac nad oedd gwaith y dawns- athraw yn cadw cerbyd, yn profi ei fod yn wr cyfoethog, o herwydd nod oedd end megis oHeryn ai.'genrheidiQi iTw alwad, See. Dygodd yBheith- r fii I- I i Yn yr uu brawdlys, cythiHhdd y Rheithwyr ai' fod i berchcn gwestdy y Casfell yn Riclunond, dalu 30/. i'w was, am ei guro, a ch'eisio.gan ei fab i'w gyiuiorthwyo, heb un rheswm dros yr ymddygiad, cud nad oedd y gwas y n ei fry d ef yn cyflawni ci swydd mor ebrwydd ag y dylssai. f CÔiJfníHwyd William A'iticeut ym mrawcHys Devon,am lofruddiaeth gwirfoddol Thomas Wile, yn y fivvyddyn 1805. Pro fwy d ci fod yn euog trwy anirvvr dystiou. Dywedodd y Barnwf dysgedig wrth gyhoeddi dedfryd icarwolaeth ar y liofrudd, ei bod ynamlwg wrth y styried meith- der yr ameer oddi ar pan gytiawnwyd y weithred, y mvnuai cyfiawDder- gaei iawn yn gyut lieu yn 'j, :'1" ,> hnyrach.

[No title]

[No title]

-. , . OI*"YSGRIFEAr.- -…

Advertising