Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

i I ',,,'n _.,--_.._,-":::"'"-'…

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Dcn?y? y p?p?!'auaddygH'yd??.u y Lirfey a'r AmP!ic< fod y son di'^eddar run ymosodiad y Bryta.daid ar iovgborth Sac'.?tt? ac vpgKfac?ad j nyngesyge!yn!onyn y !!c hWUHW; y.tho?cN ddisy'ifaen. Grid cadarnheir r hysbysiaeth YlIg-! hylch fed y llynges elynoi, dan !y\vyddiaeth y Mor-raglaw Chauncey, wedi diangc i'r porth uchod am dicgplwch, cy n gynted ag yr aeth I iiyngc?. Syr Jam?s Vco; yr hOB a gyfiierliiasWl g? y bi:. Laurence o 100 n)H!-gi;e? i'r mor. Pun d<iaeth yr hysbysiacth diwoddaf o'r A'np?c. yr oedd Svr James Yeo jn trosglwyddo c? J dVv t1dj;r' r l: lj(t;OiC,t;¡.;¡ 1 :¿, ?t of?asid oMd mewn pcry?l O ?t; a h  i ¡'¡);i Ð:i:;lEI\ 0- g" "I::LG;l;:r tidmoedd A?en'c?dd dan y ('?dt?d<:s:?n ?.t,-c-/ ec Izard, wed; gwoeufhur ei Sofyl.i K yn Chip- pawa yn anamdditiyna'dwy, !?!} gv f .?"?: d ati ychwanegol; pa fodd bymmg, > mae'r eyuuorth- w y on a fedroud Syr James, q hprwyddc?iur. I? anaeth ar Lyn Erie, en iros:? wv d do, wedi ? «:- mu d pcb ane-tnwvth dcr meddwi ughvlch ei efyHfa cf, A j- lyfed 0 flydrcf ymosoclcdcl byddih gyf- U¡¡ot Browii ac Izard, yr hen npdd t.?'n'?U?O 0 w yr, ar y Catifridog Druniniond } 11 Ciiipptr.ra 'i i:; ¡\;i :a: r:: d d w, F,i: y Br y taniaid, gyda chryn goj!pd. Ac ar v iUcg O'i? uu mis cyfmfm'yd a cltQ'mh o'r?Myniun ":1 e' i ,J c,v,Iiwys I o wyr. ,y i'i.?' a dd.?ufouas:d i It adet,. y fll-( !ill dewrder mwyaf c??muiad?y, ? ?-r.vvd h?. y ,'r tJo, wedi cact Lo:' y ut ^r y ?oU.°d roc v. a a '"h ()\al, :3¡¡;í I: j }c\'[f:{ !ü ;¡: yr ymdrech hon ocdd 10 mown n?dd n c h !v, dygwyd r.utes-fangsiel i sefyllfa addr.i i v. • ar un dosparth o'r iyddjn eiyitol yrhw^ ddinystr mawr. yn eu mysg. psircd w i. '.v-?iad h? n I'r (:adffiogian Jr ,'ï" I a t   gyda'r brys mwyaf tua gwavclig..wdii c.aniynw y d hwy hyd yno gaii ddc j::nr' De Wattcvilie^ yr hwn a »;nf -d c¡ ? -? I -? scfyi!t? rhy gadaru ivm. ou ,') ?baith an?i?,d(:i:u?. 'Wed.. « vr y Cadf. Di'mnriiCtid gan J,.0(Kj <> ..yd; ?,; \dallfonasid aHo 0 1\.i"t(\1 ll¡ 'r' {?, ac yr cedd'd -yt) d?gwy! y 0 "I' ü;'¡:, vn •- yi-i u'rgelynion o warciiv,Sawdd Erie ar 1 yrder. Ac- IE.gÐ:2[:a;i '1:;1 Ji:]' E"j:; nc?aid wedi gadae! Y sesvUfa g?darn hoiic.o. ar ol iddynt ch?ythu' amdd?Tynfeydd i f) ?.? ?'n bod wedi (rosglwyddo y rhan c'u w yr i Baihilce; eithr dong.ys han-sio;: diwc-(h:uach fod y s'on ucliod wedi ymledu yn gynt n;! pbryd. AmddilFyiifa gadarn VD y Gas-ada uohaf. w rth barth dwyreiuiol Erie, yr hwn sydd yn sef) ll rhwng y dalaetii uchod a pSiarth o'r Uliol Daleitbau, y w gwarchglavvdd Ede. oycliwesiad Syr (reo; Prevost'd Plattf- p (" 1 btlrgh i Kingston (tref yn y G ana da uciitif,-ar { Lyn Ontario), efe a fu ddyfai yn arblygu'r cyf- nerthiadau a ddaufonwydi'r Cadfrid .Drtjmm'oruu" ac ar y <1 o'r mis diueddaf yr oedd efe, wedi dychwelyd i Montreal (ynys a. berthy;- i'r Ca- nada ucitaf). Cynhwysir rhai sylwadau o bwrs ymhapurau" Quebec, y rhai tt ddygwyd trcsodd gan y Liilev, -1. l t. i1 .t. i' r '1 ynghylch yr ammodau rhagbarottoaw! i hedd- weh a g-yuuygwyd gan gynnadleddwyr Pty'iain i (I (I oi, Americ yn Ghönt, ac yti neillduol-yng- hylch cyjliniau Canada. Y mae'r ysgrifo.iiydj yn dywcdyd fod n ddeheuol y. St. Liwiance, o (i i i t fFlii yr Americiaid, yn ein gosod ni "dan y fath an fan- teisioii with ddosbarthu ciii Uuoedd, fel nas gallwn ddisgwyl cadw Canada itit bir, ond trwy dra 111 anghyfartal, neu yr llYiI sydd fiiyt ra'i rv* w: t:\ r 1 !-> 6" H' j PAPURAU'R UNOL DA LEITH AU* i i- m a o Detroit (tref yn fthiriogaeth Gorliewinol yr Lnoi Daleithati) mewn cliwc'ch diwrnod, at y Cadfridog Arthur, yr h Wi) a ddywcd fod y Rha«law Cass yn hy-bysu, m:u'r cyfryw y\v amgylchiadaii pethrai yno fel y niae ei wyddfol- deb ef a'r miivvyr a ellir ou hebgor^ yn Iiwyr angenrheidiol er diogeiwcli a chadwriaeth y wiad. Y Itidiaid Wedi dechreu rhyfela o'r newydd o bob parth, gan lofruddio'r bobi a dinystrio trigfanuau. Y mae llawer o honynt yn awr ynghyriimydogaeth y lie liwn. o fewn i r InHiad i ymosod ar y dref. Nid oes gennym ddigon o wyr t ainddiSyn y wlad, na neb mihvyr fath ag ydynt angen- o i yndid yr Indiaid. Fy mani i rw y (lylcch frysio yma a marchluoedd gvvychion., heb golli amser. Deeth y biys-negesydd ar hyd y y mae'r dramwyfa ar y tir wedi cael ei cha ond i fynu. Albajuj, D^ddfrodd- wyr y Dalaeih, y rhai a eisieddasaist bedair \ry t lmos, ar y cyfreithiau canlyriol—1. gefnogi ..1' ".1. i. ) ) "I H L;. j¡. Jo") 1 herw-lungat?—i luddias dala encilwyr oddiwriii y fyddm I rytaiiaidd, ac i gefnogi'r gorchwyl o ddaia encilwvr oddiwrtii fyddn a llynges yr U nol Dalelthau. Cyttonwyd yn unfryd gan Seneddwyr Talaeth York. Newydd, fod y cynnygion gwarthasa gyn- nygwyd gan v cyiumdleddwyr Brytanaidd yn Ghen(j vn cael en go ganddynt .hwy gyda o ii oe,. d a syndod, ac am hynny en bod yn annog v. Lly wodraeth i drcfjii'r mestiraii mWYdf ciTeithiol i ddwyn y rhyfcl ytnlaen yn egmol, fel y fiordd debyecaf r. o anrhydeddus, a throsghvyddo* Idiiogaeth eu hiawndciaii, cu d a'u lianymddi- bynneth. o BAPUR AMF-RIC-AIO??. si ctdityeddar bu Xfr, — yu cyfrinaci^n crvn lawer a Mr. Madison ytudiyich achosiovt. tramor yr Uuoi Daleithau dywecloffd Mr. ?!a dison ei fod wedi derl, v n Hythytau eddivvrth