Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

————i c\.x ;\R ENEDIGAETfI…

LLn..; ELLA U I

- - I j A?NERCHrRGO?ERIAID.…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

j A?NERCHrRGO?ERIAID. j A:ERCH I'R GOr\1ERIAID. FY NGHYIHVLADWYR A'M I;nOD-R CAHEDICCAF, Y mae nn fhryddyn yu sgos dm-ib:), rei y iiciU o fly- nyddau y ddapar, er pan y CMWSoctmich difyru a Uew- yrch ScreM Gomér. Gwn ibd fy nghenedJ, y Cymry, y-H chwannog ddiircn i fed yn <ha phoethiyd a serchog tnug at f)c:b peth iieivydd, end yn thy barod i iarn ar bcthan yn dra buan. Yr))\vn a chwanega wybodaeth aehv.aHega /)tid; etto pcih daiorniS ydywgtynu wrth; f-jddhu g\'<ybodat'th. 0:]d gobeithio y dengys hH Go- meren Lunain y!: ac!:os y Sercn, md yufwh?'ma?ifyd ? a gwan;?, etthr yn sefydtc?, dlwyd, a pha)ha:!3, yn cu dc:byniad o o!erni y Sei-ct? a hyfmy o herwydd y jhc' cic,,bN,iiia(i o oleiri v ?Sercijg a h-viiii-,i o liei-%N,yflti y ddwyn !!awe)' o ipaengctyd yr ces i d(iysa:n din-Hen iaith c' man:au. Dyhl pub Moddit)!, ag sydd a'r iueddhd hynny ytiddynt gati ('u cet'nos:! gCLnym, a derbyn pob H:nv<d ag' a fcdro Cymro ei rfMJdi. Yn y' oes 0' bhie)! nid oedd nemiHawr yn ein mys,? yH !ne(h't! R)' !yft', om! yH diiyn ca.npau ofe1', niweidiol i gyrph ac enetitiau, g;.n dd:fy)'<] pH h'mait) a chwe?'au ?wui?ion, yn?iiyich eu li;ii,?aiii ,t cyrp!), ??)<!ch y rhibv?, &c. peih l!wyr aflu;loli fyned trwy bc!'C!-indjdy by\?yd vii a fyr.'yHy!-<cshh' ddid!ngcyrcch)'d:awidirybedd. H. newyddsadur yn cvnn'vys mcddL''n ti-a ciiyfaddi.s i ymgtdedd:! cm taith yr hen sydti ynaddas i o.sod <hin L'cb rhywngaetj¡au o C!:d y.i Leudifaddcu, i draethHacy:!iddiddanambcth:)H D<v, ago sydd yt) pothyn i'r !r\d a bery bytb. Dni- hyniOtid y ia:li Gymraeg iawer c ymgp.}edd ttwy y a dtlygwti ymiaen th\Y!? Slyrddh) ù'" ?yf('ii!k)i!, a'i wrMiwynchwyr, yn yr hon thhidt y s(-, d- it'y.i, debygaf, yt- hen !l'ordd o ys,!?;¡rennn, a g-sodwyd attn!ia<th ar y )'hedi;id i'hy o ddiiyn y ifordd i3elvvdLt -a g'.mjaet'odd !c vn o'. Dyhu )'t' Hcwydd:a(':m' hwn, i gynKyd:'n j ¡'}Mdaeth nm laviH o beti:«n uudnlc! j w g\yyhoù, T}'wy ddai'ttcH y S:'t'cn gCil! ti:d;ii.tii .vybod cym- r'i:)iHtam y !(vnna(Hcdd. nen yr am dn:dn he- ddwch aK sydd yn cad ei cit.vvii a Phcnau mhnt flumas 3trmanla, ag a ddichonSaisw%)d )m !i)!)p:t'cdd L!n)!dai)!. Gv.yb'xiaeth am ryfe1 a roddir yn y i,.ior a ag yn !!cb o bap:nm! newyddià11 y Sae.son. Y mac mcr bopnus ag ytv yn WHrtHn.s i g!yv,ed y Cy;:)!'o un:tui!t y'! c.u'u by'A' ar dnYpdiau o be.; i b'n, ganhon fyH] ac ]¡d¿,'d,PanC\v-' ydd ?ydd am y thytci, yr ydyeh (uwi y;t gv. ded p: Pafcdd y t!:<:2'ri'm'chi:aai yu t?yned yrdacn? pan y usae y nint;iK y:! yn?'ylinvc ;E'1:,f, f: ;E h: n e k r y ?/ h ;u y p'?.' h nu. uct.o d a Ha'tvcr yu ch?-ancg,! a'i h'n,ud c'i tiu.sa' 1. D\n.:i pob Cyinro !'?'-hU H.Uan !iCtth ei! ?'H:cha'iy?.;wyddi. -4dwy:!C?.'y<'dtxd:yj;ci?yich- :?;£;¡:Ef:; ¡ pa"th i'r it.? d yn Nhywysogaeth Cym!'M, yn ia.?i y ti''s' chc-ncnS.HEK.H,- giiii y :Kth i ddwyn i'<:nc???n o Hn mns''c i' na!i, CH'! ;? .'hu- \}:¡(! ')¡f:1t'¡i);:oO;J' .,¡\it,¡(; L.yduc:! i m yntc b?idio es!.<n h !so y ?y fiyv. fi' e. :)-) t c,. d p<:rhc-.YH;fod yn(!(!e!'L'yn\y!'<i']?'-?'y<!d).?;;ir, fe*v? di? i ni debygoii? Uid i'r bcbl wy?tion yt: y t;oe<Lond ? i '!YuU", ¡ ar rcuctiL,. ne v mae g?) bodneth a dy!gp:<i,a.'}h yn tyccic, ac ? n cafi t ci:u!e<'dn, y M3ega!jddy!ncv. 'j-!d!dt!ro!i<yIchc ? yh en <,okdJn, y. mae gamldynt !iew:'U!:ldu1'(jJj {ylch()l,y¡¡ i crcnr'?idcymd(.ithns.i. Nutucby??wuihvt'than., } pci'thyt! t duv-d?yd..I\t'cha?t)csga.vch dyaoiryw, t'pij ?.:?!'ocs a'rln''hi!d tioumt! ym Ü;'¡St< y rhul nuL oes m, t Sel:n '¡n rhoddi Jie\n'rdi. Ci'nhyi?i.y.OGvmrv'na at 1'" t ?d':wch !S<jrenfacLiijdoibv/ ungof dau gncr?H %)' a\\¿,rilJ: Scren yn :j'!pu'i'('h'.] a?rb?ded?ar hit Go- r met' ft;! cencdt. Dygu <h- yiiwth ?yw fou Cyn?o vn 'f byw heb i\ybod diS: :=. n'-cif.hian Seucdd-dai Pj-ydain y yi y caiii' oietu].: ar ddadleuoIl a gcst)ded!gaf't!:a'] y ) hcb fod cnoed yn Lhi'ifLnn, &j 'i! o bet! ereHi. Cytrifir yn rhinwedd ym my:? pob 'cnedl i garn ei istth a'i gwbd; ci Bf.:liin, a'r cyfreith- ia'i iachu1. Mac tuedd yn y Se:n i annog yniinen y pcH.m buddh)! hya. Mac y Cynu'cig hwn yn cyuhyTt'n, n:d terfys¡;, eitL: ¡:yddlo!:ùdJ a setch ar ein gwiad Bi'Miin. Kid yw y Scren y:) Hewyrchu y'] serchtis Rr ysbryd pleõ,VoI yM] r.:y'J ond yn gada'l y yn ngured i t i.'yhoed<u ne",yti"¡¡1! an! e;aseetau. Peu gi'iyu pieidgat'\tch ]'i:o- t LSasgcfiu. C. E.

,-,'-___n___.I C':UdDEJTHAS…

I -'' .. "" ' I ?CRY?ODEB…

I At I

HW'\',\ COFPH,

MARCUNADOEDD. ' I, , f  ji?-…