Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SADWRN, S. I PAROTTOADAU MTLWRAIDD HELAETH YN CAEL EU GWNEUD GAN BONAPARTE. I, Daeth lly'thyr-long Ffrengig i Dover ddoe, o Calais, a brys-negesydd o Ffraingc, yr hwn, fel y tybia ein cohebw r yn Dover, a diria yn Deal. Y papurau o Paiis a cklygwyd trosodd gan y llong hon ydynt i'r Gfed o'r mis hwn. Myneg- ant fod Duges Angouleme wedi gorfed ymadaei o Bourdeaux ar y cyntaf o'r mis hwn, ac ar y l dydd canlynol aeth y Cadfridog Clause! i mewn i'r ddinas. Ymddengys fod y fyddin Frenbinol yn y He hwnnw, yr hon a galonogwyd gan ei gwy dd a'i hymddygiad egniol hi, yn gryn Hios- og a gwiiaethaiit barottoadau lied helaeth i wrthwynebu plaid Napoleon. 1 Yr oedd Bonaparte yn aros yn Paris, acyn, danfou lluoedd junaith oddi yno tua'r cyifuiiau. Dywcdir fod chwech corph o fyddinoedd wedi eu rheoleiddio: He y mae parottoadau helaeth yn cael cu gwneuthnr tua thueddau Alsace. Suchet sydd i gaely ilaenoriaelli. Nid yw y papurau hyn yn cynnwys pellach hy sbysiaetli o Lyons, nac yn darlunio neb o sym- mudiadau Dug Angouleme. Tybir fod rhai o'r lluoedd a ymadawsant o Paris yn ddiweddar yn cychwyn tua'r pai,ttiau liytlllv. Cynnwysir sylwadau hirion yn y Moniteuram y 5fed ar y ITitganiad a yrrocld y Cyngreirwyr allan yn ddbvedda' o Vienna. Dy?t-d yr ys?ri- fenydd fod y Datganiad yu ymresymmu ar dyb-. sylfaen, gan edrych dros y digwycldiadau ag.)f.I ynt wedi cyfnewid wyr.cb pethau. Yrpgwy?o, ar yr hon y map'r Cyhoe?diad dyvvededig y? g r.. ph\vysyw,fod y.liaoGddcyfuuo! ync)iw(.nnych gochelyd rbyfelocdd chwyldroadol Q'r ncwydd, yr hyti sydd holloi yr un pethaga gyhaeddtdd Napoleon yr orsedd ganddo, yr hGu y mae efe mewn medd- i?nt cyna\vn a (I AV NTY [I e I)c 1, o ?l? k7%% ('r'd I e Li i r y ?, ii,l til o I )niyrt\(th gaii dclit?itill-i, 'i (I e i?- E) tn- fpwnol g?tad ug sydd y" y ?h sefyll fa ag yw Ffraingc, rhag y bydd hynny yn achos i ddwyti oddiamgylch yr hyn ag y mae'r Cyhoeddi:?d cry- bwyUedig gymmaint yn ei erbyn, sef rhyfe?edd? ehwyidroadoi newyddjon. Y niae'r Trysorfeydd Ffrengig wedi g'o stW\bO''¡. cryn iawer. Ar y 4ydd, yr oedd y 5 cents yu f?C!, aQy.,ti: 65 fi-atics. CytfUfnvyd ar annetchiad i'r Tywysog Rhag- law irejthiwyr, yn Mhy'r Arglwyddi yn garilynot i'r geunadwri a ddanfonodd ei Lchder Brenhinoi i'r Seneddr, yr ilort sydd mewn partii arall o'r. paput' hwn, yn cidiA,rt) iwyriebia(l. inid annerchiad amgen adsain iJr gennad wri. Yn Nhy't Cytt'rGdut, cynMygwyd diwygiad gan Mr.* Whilbread, i ymbil ar y Rhagla vv i gynnal yr lieddweit heb ei dorri, os byddhynny yn gysson a diogelwch ac anrhydedd y deyrnas lioll eithr gwrthwynebwyd y cynnyg ',wn gan 220 yn erbyn 37. Yn y ddadi ar yr achos hwn, addefwyd nad oedd Bonaparte wedi cael un rhan o'r tal blynyddol ag oedd Brenin fr fraingc wedi ym- rwymo i'w roddi idtio yn Elba; a'r amddilfytt o'r ymddygiad hwn oedd, nad oedd y flwyddyn wedi dyfod i benvac o ganlyniad ni allasai un rhan 0 d'aliad blynyddol fod yn ddyledus mewn Vstyr briodol. Oddiwrth rai o'r papurau a osodwyd gan y Llywodraeth ger bron Ty'r Cyffredin, ymddengys fod Bonaparte wedi dymuuo cael nawddle ym Mhrydain y n lie Elba. Mewn atfehiad i Ardalydd Lansdowne neith- wyr, ynghyleh y son oedd ar led fod Cadlongau Brytanaidd wedt cymmeryd amryw o loiigau Ffraingc, dywedodd Arglwydd Melville, nad oedd efe yn gwybod ond am un long a gymmer- wyd, ac i honno g,,tel ei-liadfcku. Yr ydym wedi bod yn siarad a gwr l¡c heddig tra gwyboclus, yr hwn a ddaeih o l'&>- nos Fercher diweddaf:* Y mae trigoliou J ddinas honno yn berlfaith anwybedus o fvvria^" au' Cyngreirwyr ynghyleh Bonaparte. merir y papurau Seisnig i fynu gan y SwycldogiOH gwladol y Morning Chronicle yw'r ui, b',II)Vf a gnniateir gan Bonaparte i gael ei gy Icliynu Ffraingc yu ddhwystr., Ni. vvelwyd r.eb ereil yn Paris yvedi'r 27ain o?r inis diweddaf. mo.lir y Saeson i'r grnddau mwyaf gnll liou*" parte., Gyrwyd allan gylioeddiad ganddo^, 1 ganiatau iddynt gyinmerydbu hamser i ell — fan,i gyffredin yn Paris yw y byddai y well ganddynt heddwch heb eu Hvmerawdr lIa rhyfel gydag ef. Yi- rhM" Paris a Deheudir Ffraingc wedi ei chanad fy nu—nid oedd un -Rhcdegwr 'm edi dy fod 0 Bourdeaux a Toulbse, oddi,a!' v 2 Jain o Favvr^' Rhag-gyfrifir ua ychwaueg na 120,000 o wyr i'r nsaes.; Y nra yn profiesa y dymuniad mwvaf am hedd«'tl?: ac yn cymmeryd poen mawr i wneathur y b(^ i grcdu fod Awstria i o da tuag atto cf.—Y 4Yihlo"l' nds !mn ceddY dydd a ddy?cdwyd fod'Yf *?n?e,.o i VB dy'? i Pa'MS.—Siomwyd y c\lhedip, ond', ?.'?'? hudo!!ne.i:h melN; grY'll'l g,1rlCU bod yn 'reduA bod hjar,ei ?{ta?h tuag yno—adolygid Huo? bob dydd gan Bonapai ie." ac vr I litOf?il bol) (1,??dd 9 ,ill B'0 11 Ili I to i(-Icio tt-?a cli) i'?al

, SFSlZbU YM ritODROL.•.

*'=! Parhod o Newi/ddion Llundain,…

[No title]