Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

fl1"'" Parhad o -N,,,zoildt-lioii…

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SADWR^j 13. Derbyiiiasom bapurau Paris am ddydd Mer- cher diweddaf, y lOfed, y bore hwn; rhoddir darluniad tra brawychus o ansawdd meddrliau'r cyflVedin yn Ffraingc yn y Moniteur; mtftvn mynegiad o eiddo Fouciie, dangosir fod goheb- iaeth a goruchwilwyr estronol, yn cael ei ddwyn ymlaen trwy holl barthau Ffraingc, i'r dibeu i feithrin anffyddlondeb tuag at y Llywodraeth ag sydd yn awr yn hanfodi yno. Fod eistedd- fodau dirgel yn cael eu flut-lio mewn Hawer o'r treli, ae amryw weithredoedd gwrthryfelgar wedi cael eu cyflanviii, yn lieillduol yn y parthau gog- leddol a gorllewinol. Y mae'r cynlluniau hyn wedi aeddfedu, ac y n bwgwth torri allan yn gyff- redin yn erbyn Bonaparte a'i bleidwyr. Yrii- ddangosodd minteioedd arfog yn nhaleithau'r Maine, y Loire, a'r Loire Isaf, a dywedir fod amryw weithredoedd gwrthryfelgar wedi cym- meryd lie yn y gogledd. Mewn un ardal o dal- aeth y Gard y mae rhyw ddynion wedi derchafu y faner wen dros ychydig yn y Calvados, rhwygwyd y faner drilliwgan fenywod; ac yn y Cotes du Nord lladdwyd y Maer; y btiau hyn ydynt yn llenwi'r lleoedd yn y rhai y cyflawnir hwy a braw. Y maent mewn cyssylltiad a'r ymdrechiadau a wnawd dros y flwyddyn ag sydd wedi myned heibio, i adfywio dygasedd chwyl- droadol, ac ail ennyn rhyfel cartrefol Diam- mheuol nad oes dim a berthyn i'r Ffrangcod yn y dynion a ymosodant ar feddiant y cyft'redin, ac a gyllawnant frad-!ofruddiaeth, y rhai ydynt yn torri'r rhwymau ag sydd yn eu cyssylltu a Ffraingc. Gan fod yr hanes uchod wedi ei gymmeryd or Moniteur ei hun, gallwn fod yn sier fod cyfeillion y Bourboniaid yn lliosoccach yn Ffraingc nag ocdd llawer yn middwl yn ddiw. eddar, a bod rhyfel eartrefol ffyrnig yn barod a thorri allan yno. A gellir meddwl mai hyn yw yr achos fod Bonaparte yn arcs cyhyd yn Paris, wedi'r hysbysiad ymhapurau Paris ei fod yng- hylch cychwyn taa'r cyffiniau. Ar y 9fed o'r mis hwn cyhoeddwyd erdmhad o eiddo Bonaparte; gelwir ar yr holl Ffrangcod ag ydynt yngwasanaeth Louis XVIII. yr hwn a elwir y Count de Lile, i ddychwelyd i Ffraingc yn ebrwydd, os amgen darostyngir hwy i'r cosp- edigaethau C'vnnwysedig mewn ordinhad o'i eiddo efir y fifed o Ebril), 1809. Gelwir ar y prif Gyfreithwyr a Swyddogion ereill i gospi yn ddioeJ yr holl awdwyr a chydweithre^vy'' yn yr ohebiaeth a ddygwyd ymlaen i'r Count ¡ de Li lie. Pwy bynnag a brofir yn eaog o symud y faner drilliw oddi ar glochdy aeu ryw le cyhoedd arall a gospir yn gyfattebol i'r pen 257 yn y cyfreithiau cospawl; a chospis trig- oliou yr ardaloedd hynny a fyefdont heb wrth- wynebu symudiad y faner drilliw; a phwy l bynnag a ddefuyddk) ryw arwydd cynnullawl heblaw yr hedr&syn gwladwriaethol a gospir trwy garchariad dros flwyddyn. Pedd Swydd- ogion y dinasoedd a'r rhandiroedd i adargraphu a chyhoeddi amryw ranau olr(-yfi-eitliau cospawl. Calais, Mai 7.— Y mae'r dramwyfa rhwng Calais a Phrydatin yn a gored. Y newyddion ag y(tynt yn dyfod attorn o Loegr ydynt o naifcur i heddycliol yn gyHVedin. Ein py sgodwryr ydynt yn dilyn eu galwad heb gael eu haflonyddu mewn un modd. Y mae'r gymdeithas fasnachol yn Copenhagen wedi-cyhoeddi rhybudd, na ciiaLlf neb llonuau fyned allan i loni^bj rtfi Ffraingc, na neb oddi yno ddyfod i byrth Denmark, oddi eithr eu bod yn dwyn y faner wew. Cynnwysir yr hysbys- iaeth hwn yn y papurau Ffrengig, a ddygwyd i'r ddinas y bore hwn mewn llythyrgodau a Ham- burgh. Teimlir elfeithiau dinystriol y rhyfel eisoes ar y Cyfandir. r oedd y trail' ddiweddar YII Leipsic yn un o'r mwyaf marwaidd agymmer- odd le er s lla-wer o fiynyddoesldj. oddi eithr yr un yn Mewn papurau o Boland i'r lOfed oTr mis hwn, y rhai a dderbyn wyd neithiwyr, dywedir fod cynllun y rhyfel dymmor canlynol wedi cael ei sefydfu gan Ddug NVelingtoii ar-r Tywyyog Blu- cher yn y cyfarfod diweddar a fu rhyngddynt. Daeth Mr. Pegler cemiadwr y Brenin- ir ddi- nas ddoe, a. chennadiaethau o Vienna; dywedir fod cadarnhad y cyttundeb (am y 23eg o Fawrth) wedi cael ei ddwyn trosodd, gyda rhyw ych- wanegiadau egfurhaof. Yr oedd byddin Awstria yn dilyn eiddo Murat yn agos. Yr ydym yn deall fod y Gv/ir Anrhydeddus George Canning wedi rhoddi i fynu ei swycM o od yn Genuadwr yn L\ys Lisbon. Gohiriodd y ddau Senedd-dy eu heisteddfed ddoe hyd ddydd lau ncsaf, pryd y dygir ysgrif i mewn gan Argl. Castlereagh i alw allan y Mei- wy r oil. Yr ydys wedTderbyn H'ythysau oddiwrth larH Moira, a amserwyd Luck now, yr ail wythnosyn Tachwedd. Y mae"r Rhagla w cyffredin yn blino yn fawr yn achos dymchweliad annisgwyliadwy y Iluoedd dau y CadfridogGilespie^ am yrhwny crybwyi'fasani yn ddiweddar. Y mae Dug WelTngton wedi dymuno cael mintai o ysgraff-bontvvyr (pontoouers), at ei fyddin gan y gallai dyn-ion hyddysg mewn gosod pynt o ysgratrau neu fadaui dros afonydd fod yn dra buddiol i'r fyddia tra parhao ei gwasanaeth yn y gwiedydd isel. Dy wedir fod larll Roseberry Wedi rhoddirr 15,0001. a farnwyd iddo gael gan. Syr Ilei.r-y Mildmay, i'w Bendeliges, gan ychwanegu pum (mil at hynny. Gosodwyd llongrwystr yn dr-a diweddar yn Dieppe, yr hwn a barhaodd dros ddeg awr. Nid ydys yngvvybod betk a allasai'r dibeu o hyn fod, meddyl'ra rhai mat cael morwyr Pedd y? achos, a thybia ereill mai'r amcau oedd dala rhyw ddyn- ion atgas yngol vrg Bonaparte, y rhai oeddynt j ynghylch hwylio Odfli yno.

f SNEDD YMERODROt. !

HANES GWA HANOI# G Y FIE IT…