Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

INewyddion Llwidain, fyc.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Newyddion Llwidain, fyc. I DYDD mawrti-i, mehefin 13. HYSBYSIR i nigan lythyr-god o Flanders, yr hwn a dderbyniasom ncithiwyv, fod Yinerawdwyr Rvvssia ac Awstria, a'u Ifymerod- rcsau, wedi cyrhaedd Stutgard ar y laf a'r ail o'r mis hwn, ac yn ebrwydd wedi hynny ym- adawsant oddi yno gan gychwyn tua Louisburg. Gyrwyd Allan gyhoeddiad gan Frenin Saxony i drigolion y pharthau hynny o'i hen lywodraeth ag ydynt wedi eu rhoddi i fynu i Prwssia; yn yr hwn, wedi amlyga ei ofid o herwydd ei nciildu- aeth oddiwrthvnt, y mae yn eu hannog i ufuddhau yn ddyladwy i ewyllys a gorchymynion cu Pen- nadur newydd. Yn ol y cyttundeb rhyngddo ef a Brenin Prwssia, y mae taleithau Saxonaidd yr olaf i ffurfio Dugiaeth, a bydd i Frenin Prwssia ycliwanegu at ei deitlau ereill, yr enw u Dug Saxony." Y mae Brenin y ddwy Sicily hefyd vvedi danfon allan gyhoeddiad yn yr hwn y sicrha efe i'w ddeiliaid yn Naples, ei fod yn barod i amlygu'r maddeuant a'r ebargofiad mwyaf inanwl a chylFredin o bob hen droseddau; y swm o hono a ganlyn:—> Rhi'fa/Uy Mat 19. BelIach yr wyf yn adesgyn gorsedd Naples. Pob peth a gydweithreda i wneuthur fy nych- weliad ynddedwydd. Eich dymuniadau nnfrydig a'm galwant. Dytnuniad cyilredin y Galluoedd mawrion a wna gyfiavvnder a'm hiawnderau., Cynnorthwy egniol a diysgog fy Nghyngreinvyr urddasol a'm bywiocca ac a'm cryfha. Yr yd wyf yn dechreu cychwyn gyda byddin, nid fel tiawsfeddianriwyr, i dwyllo ac aflonyddu gwledydd, neu fel antarwyr, i ddwyn ymaith mewn anbrefn tyl11hestl a llong-ddrylhad, yrhyn na ellasent gael gan dawelwch. Dychwelaf i fynwes fy anvyl deulu dygaf iddo ddiddamveh a heddweh. Dyfod yr yd wyf i adferu ei hen sirioldeb, ac i ddileu coffadwriaeth yr holl ddryg. au P, tetl-jaiit heibio. Na, nid ydych chwi i ddwyn fflfiminTX gwrth- ryfet i fysg y rhai nid ydynt etyrtlion i chwi. Ni wneir i chwi waelu cich hunain a'r fath hynny o fawredd ag a anwyd o ddinystr a dychryn. Manes eich hyna?aid sydd la?er mwy gogon- ¡ eddus. Chwi, hiliogaeth y Bruttiaid, y Campan- iaid, a'r SamulHaid, dylech bed i'r aflonyddwyr I estronol hynny o'ch IJM-yddsant, ;¡chesmvythyd cartrefol i grynH ond fyth nis gaUech lod yn ofrerynau i'w huchelgais, neu aberdiau eu dich-l ellion. iNi (ifijriai eich plant chwi drengu. mewn ardaloedd rhewlyd. I chwi yn unig y pprthyn mwynhau eich meddiaut, flVwyth eich liafur, a chynnyrch eich hardal ddedwydd. Neapolitiaid, dellwch a thellwch eich hunain Pm breichiau. Fe'm ganwyd yn eich iiiysg; myfi adwaenaf, ac a brisiaf cich arferion. eich cymtneriad, a'ch moesau, Nid wyf end chwen- nych rhoddi i chwi y pnnrf cadarnaf o'm cariad tadol, agwneuthur amser newydd fy nheyrnasiad y mwyaf dymunol tuag at ddodwyddvvch ein gwlad. gyfFredin. Dylai un diwrnod unig was- garu holl clrallodau amryw llynvddau. Y gwyst- lon mwyaf diymwad o tiriondeb, ac ymddiried o'r ddau tu, ac undeb trwyadl a gadarnhant eich esmwythder. Neapolitiaid, cefnogwch Loll ymdrech- iadau anturiaeth, gwrtliddrych yr hwn sydd mor fawr, nor gyiiavvn, mor haelfrydig, a'r hwn sydd yn cydfyned ag aches cyffredin Ewrop, yr hwn y mae'r holl wledydd ag ydynt wedi eu I! 1 I 1 ). 11 1 I J' f goieuo yu barod i'w amdditfyn alluoedd dirfawr. Addawaf i chwi, na fydd i mi gadw yn fy nghof neb o'r bciau a gyfiawnwyd yn erbyn dy- ledsvvyddau ffyddlondeb tuag attaf, tra'r oeddvvn yn angwyddfol, gan neb dynion, gan nad pa bryd bynnag y cyflawnwyd hwy, pa un ai wedi fy ymadawiad cyntaf neu'r ail, &c. Bydded i Dduw, gwybedydd uniondeb a chy- wirdeb fy mwriadau, weled yn ddn i'w bendithio I a Hwyddiant. FERDINAND. Mewn hysbysiaeth o Brussels.sm y 9fetl o'r mis hwn, dy wedir fod y Tywysog Blucher wedi adolygu byddin o ychwandg n;\ 90,000 o Drws- siaid, ynghyrnmydogæeth Liege, y dydd Linn eyn hyuny. Rhifedir catrodau o farchiuoedd a adolygwyd yn agos fr un amser, gan Ddug Wel- lington, yn Gramont, oed,d pcdair ar ddcg. Yr oedd son yn trynntl ar y dydd. ac yn y lie uehod, fod crrn drfyw ym mysg y lluoedd yn amddi. ffynfa Lile. Sicr yw, medd yr hanes, fod cryn hnvei- o enciliadau o fewn i'r tair wythnos ddi- weddaf, oddiwrth y lluoedd Ffrengig ar y cyilin- iau, wedi cynunery.d ile. Wrth hanesion a dderbynwyd ddoe o Genoa. am y 29ain o'r nils diweddaf, ymddengys fod y fyddin Anglo-Saxonaidd wedi dyfod i angorfa Naples ar y 17eg, a thiriasant y dydd canlynol. Yr oedd yr Awstriaid i fyncd i mewn i Naples ar y 23ain. i GWAREDIGAETH HYNOD. Cork, Mchcf. 7.—Sylwyd lawcr gwaith cyn hyn fod y ddefod o gladdu dynion yn rhy gyn- nar wedi profi yn achos marwolaeth i lawer ag nad oeddynt feirwon, ond mewn ymddangosiad o'r blaen. Cafvvyd engrafF hynod er prawf o'r haeriad hwn ddoe yn y ddinas hon. Yr oedd mi.hvr perthynol i'r 93air.1 catrod yn ^ael ei ys- tyried yn farw, ac wedi cael ei osod allan yn y H'ordd arferoi dros ddau ddiwrnod, fe'i harwedd- wyd rrgladdfa, Monwent eglwys St. Nicholas, brydnawn ddoe; ac wrth ei ollwng i lawr i'r bedd, clywai'r mihvy-r ag ceddynt yn cynnorth- wyo ar yr achos; ryw gylfro yn yr arch (coffin), ac wedi clnvilio i'r achos cafwyd fod y dyn ag oeddid yngliylch ei gladdu, yai ymdrechu â'¡. ddwy law ac benliniau i wthio ymaith y cauad. Ac ef syndod iddynt cawsant eu cydlilwr yn fyw, yr hwn a ddygasant adref yn yr arch yn agored. Dylai hyn gael ei ystyried yn rybudd ychwanegol yn erbyn claddiad anamserol. Taenir son ar led, mai o achos rhyfel Mah- ratta, fod Arglwydd Moira wedi cymmcryd y i macs gyda byddin gref. Gorfu ar Faelierdy tra chyfrifol yn y ddinas, yr hwn oedd yn masnachu llawer ag Hamburgh, hysbysu dydd Sad wrn diweddaf, ei fod yn an- I alluog i dalu'r hyn a ofynid iddo.

[No title]

[No title]