Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Papitrau Paris am yr 11 eg a ddaethant y bore hwn i'r udiiias-; cynnwysant y son agocdtl yn ymdaenu yma neitbiwyr, ynghyl-ch fod Biucher ? t l?i i?. y r, 3, wedi arddelwi till o 24' miliwn o ffrancs (un filiwti o bununu on harian ni) ar ddiuas Paris, gan fygwth dinystrioyrholl gof-adeiladau cy- hoedd os na roddid iddo y swrn uchod. Eithr I nd yw hyn yu cael ei osod i lawr fel gwhionedd ? ?dtfeth?cad yn uni? fel son ag oedd yn ymdaenu yno. Achwynir yn y papurau hyn hefyd ar y Gyn-grcirwyr o herwydd eu bod yn peri idrig ohch-paris roddi ymbo;th a Hetty i'r mil wyr, yr hyn mei da.nt .,N, clil kvi-tliwvtiebi'r (,.)-tLin(-Ieb ti-i-, y yr iiwn y rhoddvvyd Paris i fynu; ar y Prwss- ¡aid yn uWgyr achwynjr. Yr ydys wedi codi SWill go heiaeth ar drigolion Versailes, ond yr oeeld hyn mewn liordd o gospedigaeth ar v trig- i olien am_gam.ymddygiad givartiius rhato hou- ynt, y rhai a saetlmsant o'r ifenestri ar y Pi wssiaid wedi iddynt fyned i mewn i'r dr-ef. OJ wedir fod Biucher wedi g wneuthur parotfo- adau i chwythu yr adeilad arddercliog a ad waenir yn Paris w; fh yi, etiav Pont Jell", i fynu, o d fod y parottoadau hyn wedi caal eu rhoddi )' hpibio yn ebrwydd wedi dyfodiad yr Ymerawdr A?xaud?r i'r ddinas, gan arwyddo fod y bont wedi ca?! Pi harbed tTwyei gyfryngdod cf.— Uacth Ympra?(??sria acA w^tiia, y »^hy d it ?ipni.. P) w?.:a, Pans ar y l?d o'r mis !Mvn, a ¡ bu lire in Ff.jfingoyn cyfrinaclnT di os dair awr I' J. ?C r Yn.ct;)wdr AtpxandprYxeb???fP?'p?i ei d(!yfncliad. Ymddengys mai !Iuo?dd 'Prussia y\; yr unig tihvyr ag ydynt hy?yn hyn yn byw I ar drau! y ?ri?oiiot? eHhr bemir y gW'Ha'rRws sHud yn yr un modd pan ddeSont ym!aen. Y mae y Huyddwyr Brytanaidd yn byw ar eu traul j eu hunain. Y mae'r cennadon a ddanfonwyd oddhyrth y 3,11 Ilai, i s, ?cb fyddin Ffreng? ary Loireyn aro? yn Pans, heb I orphpft ? ynnad¡edd ynghylch ymosty?iad y fyddin i Lywodraeth Louis VIlI. Dywedir h('yd fod y fyddin hon ?edi cynnyddu cryn t wer 0 henvydu fed y fyddjn Ffr?'g 3g ?edd dan reo!acth y Cadftido? Rnpp wedi unoi hi. \c os gellir barnH odd:\vrth an?n y bob! yn gyftredin yn y partbau hynny o Ffraingc ag y daeth y Cyngreirwyr trwyddyni, gellir casglu y cadarnhair y fyddin hon i raddatthelaetlf yn ci sefyllfa ar y Loire. Diafnnrau genuym fed y fyddin ar y Loire yn dni phieidiol i Bonaparte, am yr hwn nid oes gennym neb hanesion swy- ddol, olld chwedlau ychwanegol, y rhai yn anvr a fynegant ei fod efe wedi caf-1 ei ddaIa gan y I Gosgorddton Gwladwriaethol yn Rochfortitra'r oedd 'yn disgwyl cyfle t ddlangc ar hyd y mor; eithr nid ydym yn gwybod pa goel sydd ddy- ledus i'r son liw I]. Y TrysorfcyddFfrengig ydynt yn gostwng, o herwydd fed trrgolinn Paris yn ofni na ddangosir cymmaint o hytiawsedd tuagattynt gan y Cyng- reirwyr y flwyddyn hop. ng a wnawd pan fedd- iannwyd Paris ganddynt o'r blaen, end y bydd laid iddynt dd;grl!edu eu gorchfvgwyr am yr hyn a aeth heibio, a rhoddi gwystlon diogefol dros ymddygiad addas rhagllaw. Yr oedd y consols pump y caht Wedi dy fod i lawr i O'2;¡; ar yr I leg. Hysbyir gan y Journal des Debats fod byddin Yspaen wedi croesPr Bidassoa, a myned i dir- iogaeth Ffrningc ar y 4yddo Orplietiliaf. Dyw- edir hefyd fed Dug de Feltre yn un o weiuidog- ion newyddion Liyvyoclraeth Ffraingc. I PAPURAU KOLAND. I Brussels, y Cadfridog Rey fil o ddynion allan drachefn o Valenciennes, y rhai na ailasent ddarparu digon 0 luniadh. Hyd y dydd hwn y mae efe wedi gwrthod rhoddi y lie i fynu, na derbyn tin gennad oddiwrth y Cyngreirwyr ar yr achos hwn. Yr amddiffyrifa a gynnwys dair mil o fiiwyr y gadres,* phedair mil o_. Osgorddion Gwladwriaethol, ynghyd a 156 o fangnelau. Y mae Douay, Maubengf, Landrecies, Conde, a Lile yn yr un amgyichiad lieu spfyllfa. Dercliafwyd y fa tier wen gan •holt drigolion Artois a chymmaint o Fflanders ag a bertbvn i Ffraingc. Ar yr 20fed o'r- mis diweddáf cyhocddwyd adsefydiiad tqyrnas Poland yn Warsaw y brif ddinas; a chymmerodd y Swyddogion gw ladol a mil wraidd y 11 w o ffyddloudeb i'r Brenin* v g dyn y nos a phathaodd y llefau byres fyiklo ein Brenin Alexander nes oedd yn dra hwyr. Bore hcddyw derbynwyd papurau Ffrankfort am yr, Sfed o'r mis hwn. Cynnwysant lythyrau o'r Rhine Uchaf, y rhai a amserwyd y Itaf o I Orphenbaf^ac a fynegant fod yr awyr yn goch bob nos yn y parthau hynny gan fflamiau pen- trefi liosgedig, o herwydd fod y Cyngreirwyr yn gwneuthur pob lie ag y saethir gymmaint ag un ergyd arnynt 0 honynt yn gydwastad a'r liawr. Yn ol hysbysiaeth a dderbynwyd ddoe oddi wrth wr bonheddig yr hwn a ddaeth o Basle ar y Itaf o'r mis hwn, ymddengys fod yffyrdd yn Ffraingc yn, lIawn minteioedd bychain o yspeilwyr. \n Senlis saethwyd dau Swyddog I Brytanaidd gan yr anrheithwyr hyn, a thrwy anhawsdra y dihangcdd y gwr bonheddig uchod, o herwydd iddynt ymosod arno mewn coed wig ynghymmydogaeth y lie, llchod. Nidyw'r fI'ordd o Calais i Paris yn ddiberygl; ond y mae mil- wyr wcdi cael eu gosod yno i ctlidgeiu ffordd- ¡ J b w b olioiu

[No title]

3 Y DYN GONEST DIDDICHELL.I

2 Y DYN FFYDDLON, ;-

' ? Y DYN 'GOSTYNGEDIO'i ?'…

!;:SENEDD YMERODROL.

[No title]