Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

..._-_-_._.. I-LANRWST. i…

TRAWSFYNYDD. -..i

Family Notices

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU yn cymeradwyo EASINE at WELLA Cur yn y Pen, Tic, Niwraigia, alr Ddanodd. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Dywed Mr. R. Chas. Jones, Pentrefelin. Liangedwyn, OswestryMae yn bleser genyf gymeradwyo EASINE i bawb sydd yn dioddef oddiwrth Gur yn y Pen a'r Neuralgia." Y Parch. R. Peris Williams, a ddywed:— Y feddyginiaeth fwyaf effeithiol gefais erioed t wella Cur mewn Pen ydyw EASINE." Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r Capel, wfechell "Cymeradwyaf EASINE bob I ser at y Neuralgia." )ywed Mr, John Smith, Ash Street, South- rt:—" EASINE is a capital remedy for Neur- la." )ywed Mrs. S. A. Francis, Draintewion, adinam :—" EASINE ydyw y Feddyginiaeth tf at wella Cur yn y Pen." ae EASINE yn ddiogel j'w gymeryd, Mynwch gael EASINE. I EASINE POWDER I NBU EASINE KAPS. Paratoir gan I HUGH JONES, Chemist, MEDiCAL HALL, BLAENAU FESTINIOG. Anfonir paced drwy y post i unrhyw -gyfeiriad am I/ Agents Evans Sons, Lescher & Webb, Ltd;, and David Jones & Co., Liverpool. t < ALE SALE Clirio allan Stoc yr Haf. YN SHOP Richard Owen Co., (LATE JONATHAN) Blaenau Ffestiniog a Llundain, I DDECHREU YN Paris House, dydd 5cidwrn nessif. BYDD GOSTYNGIAD GWIRIONEDDOL yn cael ei wneyd ar yr holl Stoc, yn mhlith liawer o bethau eraill y mae a ganlyn Stoc rhagorol o Prints, yr oU yn fast colours, am 2c, 3c, 3|c, a 4c y Hath. White Fancy Muslins a.t Bloases a Dresses, &c., am 2c. 2-c, 3c, a 4c y Hath. Mercerised Lawns yn y lliwiau- car-lynioi- White, Cream, Pink, Pale Blue a Biscuit, am 4c y llath. Zephyr Checks mewn Pink & White, Pale Blue & White, Red & White, o 3c y Hath i fyny. Cashmerettes, dau led, mewn Cream, Pink, Pale Blue, Cardinal a. Navy, am 5c y llath. French Serge, dan led, Gwlan i gyd mewn Du, Navy, a Royal, am lllC y llath. Kashmera, Costume Cloth, 48 inches wide, guaranteed not to spot nor cockle, mewn Du, Navy, Royal Helio a Wine, am Is 9c y llath. Russcot Costume Cloth, 40 inches wide, mewn Black, Navy, a Wine, am 10c diguro. Nuns Veilings, Gwlan i gyd, yn y lliwiau mwyaf newydd, am Is y Hath. Black Cashmere llydan, am Ille y llath. 12 Doz. Double Steel Corsets, mewn Black a Dove, with or without Suspenders, am Is 3c, gwerth dwbl. Sizes 0 to 6. Corsets Llwydion, cry lion, pob size, m 10c ft Is 3c. 37 Pairs o r Paris Dou?le Steel Corset, mewn du a Uwyd, am Is lie y par, Y 27 Pairs drParis DauBe Steel Corset, illt)wn du a llwyd, am Is  y !Jar. Y Corset goreu a rhataf yn y wlad. Ladies Blouses, assorted styles, mewn Cambrics u, Delautttes ,m Is. o dau krislau Stoc ysblenydd o Ladies Blouses mewn all wool Nuns Cloth, assorted Colours and Style. Hefydmewn Oambncs a Delanettes; ani Is lie. 3 Doz. White Jap Silk Blouses, trimmed Lace, 6s 6c am 3s lie. Lot o Coloured Leather Belts Covered Buckles, am 4 £ c yr un. lekles, am ?IA-c vr ja. Stoc fawr hollol newydd o Ladies Coloured Underskirts, am. Is 3c, a Is I l,c rhagorol, yr oil yn fast colors. 6 Doz. Dress Skirts mewn Black, Navy, a Grey, am Is lie. Eto 3 Doz, Dress Skirt in Greenish Grey Tweed am 3s 6c, gwerth 6s lie. Lovely range o Black Dress Skirts, Women's ac O. S., o 3s lie i fyny. Hosanau Duon i Ferched a Phlant, o 2-ic y par. 12 Doz. Bratiau Babanod (Babies Pinafores) trimmed Embroidery, Tri o batrymau gwahanol am 4c yr un, na welwyd erioed eu bath am eu pris. Babies Pique Coats a Pelesses am 3s 6c. Splendid Value. Apron Cloth (Irish Dowles) yn dechteu o 4c y llath. Llieiniau Byrddau wrth y llath (Tablings) dau led am 6kc, Sk, ac 2 y llath. Roller Towellings yn dechreu o 2c y Hath. 6 Doz. Umbrellas Cryfion i Blant am Is. yr un. 12 Doz. Ladies Umbrellas am lOe yr un. Eto 6 Doz. Ladies Umbrellas assorted, Fancy Handles, am Is 6c, Is lie, a 2s Ile, gwerth liawer yn ychwaneg. I Amrywiaeth mawr o Ladies a Children's Underclothing, am brisiau a bar syndod. Men's White Tennis Shirt with Collar am Is. 12 Doz. Natural Merino Singlets a Drawers am Is yr IUL Umbrellas Cryfion i Ddynion am Is 6c ac uchod. Manufacture Stock o Trowsusau Brethyn i Ddynion. pob size, am Is lie, 2s lie, a 3s lie, dan brisiau y gwneuthurwyr. Eto Men's Fancy Vest, assorted patterns, i'w clirio am 2s 6c yr un, gwerth mwy na dwbl. 24 Cycle Capes, guaranteed Waterproof, Dark Fawn, Gwerth 6s 6c am 2s 11c. I ot o Mackintoshes i Ddynion mewn Dark Fawns a Greys, guaranteed Water- proof, am 12s 6c a 14s 6c. Digonedd o Ties, Collars, Braces, Crysau a Drawers, yn neillduol o rad. Bydd yr holl Ladies a'r Infants Millinery, yn cael eu Clirio Allan am haner eu I pris. prlQ. Cofiwch y Cvfeiriad:- I PARIS HOUSE, FOURCROSSES, I Blaenau Ffestiniog a I 1010, 1012, 1014, 1016, HARROW ROAD, London, N.W. Y mae genym Stock Ardderchog newydd ddod i mewn o PICTURE POST CARPS (LOCAL VIEWS and WELSH COSTUMES), na welwyd eu cyffelyb genym o'r blaen. Gan fod galw mawr arnynt, dymunwn eich gwahodd ar unwaith. 5hop n:i; B! O;f:s.1 Cymdeithas Arddwrol Ffestiniog. I DYDD SADWRN, AWST 29ain, YN YSGOL Y GYNGHOR, FFESTINIOG, CYNHELIR ARDDANGOSFA o Gynyrch Garddwrol ac Amaethyddol sef Blodau, Planhigion, Llysiau, Gwreiddiau, Ffrwythau, Ymenyn, Wyau, Ieir, Adar, &c. NIFER MAWR 0 WOBRWYON. RHAGOLYGON CAMPUS,—DR0S 300 0 ENTRIES MEWN LLAW. AGORED I HOLL BLWYF FFESTINIOG. CYFLE I BAWB OND ANFON MEWN PRYD. R. W. DAVIES, GLASFRVN, FFESTINIOG. }y .f dd' C. MORRIS, 125. MANOD ROAD, BL. FFESTINIOG. sgn eny Ion. Study your own and your family's health, by having your Sanitary Work executed by practical men. EVANS AND CO., 41 and 42, Church Street, are the Only Practical Plumbers and Hot Water Engineers in Blaenau Festiniog and District. Many people do not realise the grave risks they run to their Health through employing unexperienced men who call themselves Plumbers to attend to their sanitary and plumbing work. Pay a fair price and getyonr wqjk done by practical men, We emplpy Ph mbers, Tinsmiths, Gas Fitters* SsSitary ESKIMO* Wft aisa hold the Largest Stock in the District of NEW & SECOND-HAND CYCLES, PRICES TO SUIT ALL. Also Tyres, Bells, Pumps, Outfits, and all accesscries appertaining to the Cycle Trade at a fair and reasonable Price. We are Agents for all the Highest Grade CYCLES, too numerous to mention. CaU for Lists free. Our Motto-BEST QUALITY, REASONABLE PRICE. We do not Stock any cheap Goods, all are the best quality. Astudiwch eich iechyd eich hunain a'ch teulu trwy gael dynion ymarferol i wneyd eich trefniadau Iechydol. EVANS AND 00. 41 and 42, Church Street, ydynt yr Unig Plumbers, a Hot Water Engineers yn Blaenau Ffestiniog a'r Dosbarth. Nid yw liawer yn sylweddoli y perygl mawr i'w hiechyd a redent trwy gymeryd dynion anmhrofiadol fel Plumbers i wneyd eu trefniadau iechydol a gwaith plumio. Talwch bris teg, a mynwch gael gwneyd eich gwaith gan ddynion profiadol. Yr ydyra ya cadw Plumbers, Tinsmiths, Gasfitters a Sanitary Engineers. Y mae genym hefyd yr ystorfa fwyaf yn y dosbarth o 0LWYNFEIRCII NEWYDDION AC AIL LAW. PRISIAU I GYFA.RFOD PAWB. Hefyd Tyres. Belis, Pumps, Outfits, a phobpeth perthynol i Fasnach Olwynfeirch am brisiau teg a rhesymol. Yr ydym yn Oruch« yiwyr i nifer rhy luosog i'w henwi o'r Firms rhagoraf. Galwch am restr o'r prisiau yn rhad. Ein harwyddair yw, yr EIDDO GOREU a PHRIS RHESYMOL. Nid ydym yn ystorio Nwyddau ail-raddol. Mae'r oll o'r fath or Sylwer ar ein hunig gyfeiriad- EVANS & CO., 41 & 42, Church Street, BI. Festiniog. EISTEDDFOD 6ADEIRIOL MON, AMLWCH. GWYL Y SULGWYN, 1909 I (LLUN a MAWRTH, MAI 31ain, a MEHEFIN laf). MAE, Rhestr Gyflawn o'r TESTYNAU i yn awr yn barod, ac i'w cael pris 2c drwy'r Llythyrdy 2ic, gan yr Ysgrifenydd, ROBERT JONES, 11, Parys Lodge Square, Amlwch. Money Lent Privately, £3 to £1000-1 Loan £ 3 repay ;(3 7s. 6d. „ prepay £ 5 125. 6d. I „ £10 repay £11 5s. Od. „ £ 20 repay £22 10s. Od. I „ £ ?,0 repay £ 33 15s. Od. I £ 50 repay £ 56 5s: Od. Full particulars given on application. W. JACKSON, "Mona View" 1, Rowland St., St. David's Road, Carnarvon. Established 20 years. "GIPSY SMITH." Traddodir DARLITH ar y testyn uchod Yn NGHAPEL Y WESLEYAID, MAENTWROQ, Nos Sadwrn, Medi 12fed, 1908, gan y Parch. PETER JONES-ROBERTS, Bethesda. Tocynau, a -/6. Yr elw at yr Achos yn y lie. Y mae POST CARDS o'r Royal Oakeley Silver Band i'w cael am Geiniog yr un yn Shop Y GLOCH. Anfonir haner dwsin un- rhyw ran o'r Deyrnas Gyfunol am 7c. Dish Papers S Collars, Shelf Papers, Tissue fi Crinkled Paper, best assortment at Rhedegydd Office. Argfaffwyd a chyhoeddwyd gan Davits & Co., Swyddfa'r RHED^GVOD," Blaeoaa Ffestiuiogr,