Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

-.-.....-.....-....-........,.,.-.....-.-,...."""-",,,,,,-,..........-..…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y GynhadJedd Fawr yn Nghaernarfon. Cafwvél Cyfarfoavd l'hao'orol yn Cafwyd Cyfarfodydd rhagoroi yn Nghaernarfon ddydd Mawrfch, cyfarfod- /") .1 ydd yn y rnat dywedwyd gydag awdurdod lawn bethau a barant fodd-1 lonrwydd a lla-vvenydd i Gymru ben-1 baladr. Dy wedodd y Gvar Anrhydeddus D. LJovd George, A.S.—Yr ydym yn hoffi cael ysgrifenu ei enw fel yna—dri! pheth phwysig iawn, a dywedodd hwynt mewn geiriau sydd yn rhy eglur i neb allu ei gamddeali. Dywedodd fod st dadgysylltiad Eglwys Loegr yn NgLytxiru yn rhan hanfodol o raglen ddeddfwriaethol y Weinyddiaefcb," ac- y mae y datganiad clir yma y fath fel. na sJlai y dadgysylltwr mwyaf aiddgar chwenych ei ragorach. Gyda golwg ar y mesar a ddygir gerbron y Senedd yn ddiymdroi i wella Cae i fesur i ddad- wneyd) Deddf Addysg 1902 dywedodd meWIl atebiad i sylw a wnaethicl gan uu o'r areithwyr O'm rhan fy hun nid oes genyf gysgod o amheuaeth na fydd yn lodclhacl iawn i Gymru. Nid wyf Jill rceddwl fod augen am i neb deimJo yr anesmwythder lleiaf ar y pen yna." Nid llai pwysigrwydd yr hyn a ddywed-1 odd ynghylch ffurfiad Cyngor. Cenhedl- aethol Cymreig TJn o'r pethau ag y cefais sierwydd llawn yn eu cylch cyn i mi dderbyn swydd yn y Ltywodraeth ydyw y gweithir allan y cynilun i gad cyd-gycgor i Gyrnm." Yr oedd rhai yn ofni fod Mr. Lloyd George yn aberthu ei anibyniaebhwrth dderbyn swydd fel un o Weinidogion y Goron, ac yn l'hwymo ei ddwylaw fel na allai wasan- aeihu Cymru mor ffyddlon ac egniol ag y mae wedi gwneyd yn yr a.mser sydd wedi myn'd beibio. Dylai ei eiriau yn Nghaernarfon chwalu ymaith bob ofn felly. Yn neehreu ei araetb: gyntaf gofalodd am ddywedvd ei fod yno nid. fel aelod o'r Weinyddiaeth ond fel aeJod Cymreig, a gofalodd am chwanegu ae j yr wyf yn gobeithio y byddaf yn Gyrnro yn gyntaf oil ac yn ddiweddaf oil." Greciwn rnai felly y byad. Ond er ei fod wedi rhoddi pwyslais ar y fiaith nad fel aelod o'r Weinyddiaeth yr oedd yn y gynhadledd, bu iddo wrth wneyd y tri datganiad pwysig yr ydym wedi cyfeirio atynt chwanegu geiriau a'u dyben i wneyd yn eglur mai nid ar ei awdurdod ei hun yr oedd yn eu gwneyd, ac yr ydym yn hollol foddion. Gan nad ydym wedi cael adroddiad Hawn 0 weithred- we d ?, cael a. 0?,?:c J cliad I l awn o weitiarecl- iadau y cyfarfod yntyr bwn y buwyd yn traÍod y aefyllfa yn yr hon y mae rhai ) Bwyllgorau Addysg Cymru ar hyn o bryd nis gailwn ddywedyd dim ar y mater yrna. Ymhlith y Pwyllgorau ag y cafodd eu hachosion ystyriaeth yr oedd Cyngor Addysg Meirion, wrth reswm. Yr ydym yn gobeithio, ac yn credu hefvd, na vsmaed dim ar y dybiaeth fod Pwyllgor Addysg a Chyngor Siriol Meirion yn barod i wneyd dim sydd yn anghyson a'u penderfyniadau a'u gweithrediadau yn y gorphenol. Ni fynem eu gweled yn gwneyd heb achos ddim a barai fiinder ac auhawsder ilr Bwrdd Addysg dan lywyddiaoth Mr. Birrell. ond byddai yn filwaith gwell genym eu ■gweled yn peri blinder i'r! Bwrdd Addysg ac l'i- Llywrdraeth nag yn gwadu yr egwyddorion ag y maent yn nghorph y tair blynedd diweddaf wedi datgan eu hymlyniad wrthynt drosodd a throsodd dracbefn ac wedi gweithredu yn gyson a hwynt hefyd. Nid yw y ffaith fod Gweinyddiaeth Eyddfrydol wedi ei ilurfio yn rhyddhau Cyngor Sir Meirion i roddi dimai o'r dreth at gynal Ysgolion Eglwysig. Drwg yw yr hyn oedd yn ddrwg, a drwg fydd byiih.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

! .. Uysoedc! Glan. i -"-t

! - - -' ' - - - - - - -,…

i I '! I 1Llanrwst. i !

Advertising