Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

95, ZLEOXi PAWB. IO"'Sffl:AIOG. ?W" :![ltsnacl1.,Y<l,d n:eWll I W. H. HOWE, iaclijdl newa ??????????L Cerddormeth ac drynan Cerdd o bob natur. Oewisiad rhagorcl bob amser ar law o P2AkOS, ORGANS, HARMONIUMS- Violins,"Arito-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS i'r Phonographs a'r Gramophones. PEBDONEGAU I'W LLOGI AR BBLERAXJ EHBSYMOL. '?? PRESENTS"  PRESENTS.  b e i -?'???M? ?' DAVID JONES, Fi-ACIICAL WATCHMAKER & JEWELLER, BERLIN HOUSE, LLANRWST. Begs to call your a tention to his Large and Varied STOCK of GoM and Silver Watches, Jewellery, &c. suitable for PRESENTS. See our Windows. Give us a call before making your Purchases for the coming Season Special attention is called to our BOYS WATCHES at 2s 9d. Post free 2s lOd. Marvels of Cheapness. Sefycilwyd dros 2& Mlynedd. Messrs IDWABDI is WILLIAMS DENTAL CO., LTD., BCDGWYNEDD PORTMADOC. A ddymunent hysbysu eu bed vn parhau i ymweied yn rheolaidd a'r Lleoedd canlync :— rfestioiog.—Bob Dydd Llun o 12 hyd 6, ac hefyd pob Dvc\ Iau o 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws nesaf i Maenofferen Hotel. Ll&rjrwst—Bob Dydd Mawrth a phob Fair yn nhy MRI. DAVID JONES & Son, Station Bead (gyferbyn a Boars Head), o IS hyd a. Pvwhheli—Bob Dydd Mercher yn nhy MR. ROBERTS, Chemist, o II hyd 4. Cricc eth — Bob Dydd Mercher yn nhy MRS. DAVIES, Liys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Dydd Gwener yn 76, High Street, c 9 hyd 8 y nos Baia-Bûb Sadwrn a phob Ffair yn nhy MR. DAVID JONES, Saddler, Tegid Street, o II hyd 4.  NORTH WALES ,#f/m" CYCLE, MOTOR AND -p SPORTS CO. '[I \\>4ž)'I Late Connah and  L\, vp' 's?9' 'jQ ?% A 'r? HEW BOAS Blaenau Festiniog, OtherBranches at Llamdudno and Colwyn Bay. Beg to inform the Public that theyanow show ai Grar»c§ Selection of New Machin s from £:.5 to £ 15 15s following we known Makers- Humber, Bcver, Singer, Swift, Bal-sirl-, Fremiex, Budge Whitworth, New Hudson, Boyal Welsh. on the Easy P"y3isiA £ particulars on application Trn; iatest Two Speed Gear Machine complete for R,12 12s Cash. We have the Largest and Cheapest List of Second SECOND-HAND. hand Cycles and Mail Carts in North Wales. Shall be pleased to send it to anyone on rece pt df Post Card All the v d latest Motor and Cycle Accessories kep k, at London Store Prices TYRES from 7s 6d each. GAS LAMPS from 4s 6d each. Enamelling Platting and all kinds of Repairs executed at Reasonable Prices. Free Wheels and Rim Brakes fitted to Old Machines also two speed gears. Catalogues and im es on Application. NEWID DW L AC MEWN CANLYNlAD BARGEINION I, I' U ..ff!i1 c JU YN Commerce e, LL.1NPWST. ?jf ??N a?.? ??? <?t ?'? .M?. ?? M?%? fA?t? ? Iyt tt Mae I d yn mlaen' gynt gan Mr G. O. Solomon wedi ei gymeryd i fyny gan MR. E. J. 3 ilFFiTH, PWLLHELI Gan fod yn rhaid gwneyd lie i'r STOCK NEWYDD, gwerthir yr un bresenol am Brisiau Anghydmarol; o isel. Cynwysa bob math o DdefnydcHau Dresses, Costumes, Dilladay Isaf, Hosanau, Hetiau, a Chapiau, a llu obethau rhy luosog I w henwi. Bargeinion Anghydmarol i'r rhai hyny ddymunent eu cael. mimmwm ■■ ■■■■■■■■■■■I ■■ Ml I,.— mw 111, Bm A GAWSOCH CHWI RYWDRO eich cadw'n ddeffro yn y nos, gan y Peswch cas sy'n eich blino, pryd y I dylasech fod yn mwynhau cyntun melus, tawel, ac adnewyddus. Os felly, fe wyddoch am y teimlad gresynus "a llwyr gnocio i fyny," gyåa pha un y gwawriodd bore dranoeth arnoch chwi. CAMPUS 0 BETH ydyw gwybod na raid i'r profiad truenus hwnw BYTH ETO aflonyddu ar I eich cwsg. Bydd i ddos o cyn myned i'r gwely sicrhau i chwi noson o orphwys di-dor. Mao'n atal y peswch mwyaf ffyrnig, ac yn csmwythau y Jrest. Mae yn lliniaru peswch j neu anwyd ar unwaith, ond gwna fwy na fiynv., MAE'N IAGHAU. Heb os nac onibai dyma y Feddyginiaeth. gyilymaf a mwyaf offeittiol at j Asthma, Bronchitis, a phob Anhwyldeb y Gwddw a'r Frest, Sylwer fod Francis's Balsam ar bob potel. Nid oes un ddarpariaeth arall yn bur a dilwgr. Mewn Potelpa, Is. IJc a 2s 9c yr un. I-le a 2s 9c yr un. Francis & Co., Chemists, Wrexham. !"Billy: Fcorn v| last year Joe. „ A i f | tmJjfcSS} Joe:-l bought 'd "? ?M last year Joe. (' ¿ J oe:-1 bought inj h W A I j V; "v:A-ns I 1 Ironmou «r,  ???? 14 j ?? 26, HIGH STREET, 1 ,? Biaenau | i jv;; Ffestmiog, | i v! | U \t ?j? v 1 s. r — ,y All Accessories ? '\j 5 ii Stock j *2 ?. ?_, &>-  -? I j r ■ A GOOD AD !• yj Eisteddfod Gadeiriol, I LLANRWST, (LICNGWT N 1906). Dros 940 0 mewn Gwobrwyon &c., &c. Beirniaid Llenyddol :-Parchn. J. T. Job, Alafon, Evan Davies, Trefriw Professor O. M. Edwards, M.A., a Llew Tegid. Prif Destynau- PRYDDKST Y GADAIR, heb fod dros 300 llfnell, Dyffryn Conwy." Gwobr X3 3s a Chadair Dderw Gerfiedig, gwerth f,6 6s. PRIF DRAETEAWD, "Gwelin Cymru,—ei rhagoriaethau a'u diffygion, o'i chydmaru a Chenhedloedd eraill," Gwobr £ 3 3s. Beirniaid Cerddorol :—Harry Evans, Ysw., David Hughes, Ysw.; a Gwilvm Richards, Ysw. PRIF GYST ADJLEUAETH GORAWL, heb fod dan 60 mewn nifer. (a)," Ein Hior- Benllywydd daear a nen;" (" Arise all Potent Ruler," (D. Emlyn Evans). (b), "Cwsg, fy Maban, Cwsg," (-' Sleep, my Dariing, Sleep," (W. M. Roberts). Gwobr laf, £ 40. Ail wobr, JslO. CYSTADLEUAETH CORAU MEIBION, heb fod dan 40 mewn cifer. (al, 4< Gof y Psn.- tref," (" The Village Blacksmith," (Dr. Joseph Parry), (b), Bydd yn ffyddlon," ('- Be thou faithful,") (D. D. Parry). Gwobr £ 3"; Marble Timepiece, gwerth X3 3s i'r arweinydd, rhoddedig gan Messrs G. Owen & Son, Greenwich House, Llanrwst. CYSTADLEUAETH CORAU PLANT, heb tod dan 30 mewn nifer, ac heb fod dros 16eg oed, Nant y Mynydd" Mountain Rill") (Harry Evans). Gwobr < £ 8. PARTI CYMYSG, 16 mewn nifer," Y Blodeuyn Olaf (J. A. Lloyd). Gwobr 94 49. Pedwarawd, Deuawdau, Uhawdau, &c., &c., a lliaws o destynau mewn Llenyddiaeth, Celfyddydwaith, &c Gellir cael Rhestr gyllaivn o'r Testynau yn y /Rhedegydd Office, neu gan yr ysgrifenydd (pris 2g.) HENRY JONES, 48. George Street, Llanrwst. CyfarfocS Lac-^yddol ynglyn ag; YsgoS ^abbothol y A gynheliryn MIS MAWRTH. TESTYN ARBENIG.Am y cynllun goreu o Lythyr oddiwrth liieni at eu Plentyn oddicartref." Gwobr laf, 20s, 2il, 10s, 3vdd, 5s (cyfyngedig i rieni yn mhlwyf Ffestiniog). Beirniad-Parch, D. ROBERTS, Rhiw. IAS.—Teimla rhoddwr y wobr fodangen colli y saton ynglya ar dul cyflfredin yr I sgt-ifenir gan Rieni at eu Plant, a hyderir y ceir cynyrehion teilwng. V Oyfansoddiadau i -odyn Haw-y Beirniad erbyn Mawrth laf, 1906. J. R. JONES, Ysgrifeuydd. Darbod, Blaenau Ffestiniog. Boxes o Stat: n:y, goreu  a rhatai yn y dref, i'w cael yn Shop y £ Rhedegydd."