Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

B9+* ? » ' ,#.» ? .? , F;7?,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

B9+* ? » ,# .» ? .? F;7 ?, ? ? nUUiV ¥ y «rs i* i Li*iff mi Costau c ZU: Had fir. Lloyd George. [ Y mi"e Swyddog' Dycbweliadol Bwrdeis- I drefi Arion wedt cvhoeddi mai cvfanswm f costau etholiaclol Mr. George ydyw 461p 13a, ac y mae Rhyddfrydwyr pybyr y Fwrdeis- dref wecii mynu dwyn y rnan helaethaf or baich. I -f< I Tylotiy Uannvsi. I 'by >$JlIJI .JI'üd1 Beliacn, y mas yn arnlwg ddisjon fod cariad llawer at y swydd o Feistr a I\1e¡s tres y-i Nhlotty Llanrwst, a dydd Mawrth nesat bydd Bwrdd G-*archeidio! y'Ty hwnw yn myned i mewn i gymhwysderau yr ym- geiswyr. Ar wahan i r swyddogaeth y mae enwau amryw o rai Bed gymwys wedi eu gwneyd yn hysbys, yn wir y mae yr ym- geiswyr eu hunain yn gwneyd hyny. Bydd cael y cymbwysder amlwg" i gyflawni y swydd yn llawer o galondid i'r Bwrdd wtth ddewk. ac yn atbenig feHy i'r tlodion ar 01 fpll, i'r tio ei llon a?- ol Chwareu Golf ar y Sal yn Llan- dudno, Mor beij a;i y mae teiml^d y Dirprwywyr Llywoaraethoi a phobl Llandudno yn myned, ni cheir caniat»d i chwareu Golf ar y Sul yn Llandudno, byddsd y carlyniadau y peth y b'ont. Ar yr un pryd, dywedir fod perygl vn codi o gyfeiriad arall, a bygyth5r fod A.^v- vid Mostyn yn cyPyg llanerch arall yn y c,ii- aLi i'r pwrpas hwmv. Gresyn ofn- adwy, os yw hyn vn wir, yn enwedig yn ngwvneb v fath deimlad eiddigus sydd wedi, j ac yn p.-irhau i gael ei ddangos yn erbyti y cyfryw chwareu ar y Sul gai bobI barchusaf y dref. Er hyn i gvd, da yw cofio, mai "trech gwla-a nag a Nved" cwbL" Lladrom hyd yn nod mewn Liys Sa?, Earn. Mewn aches a wrindawyd yr wythnos ddiweddaf yn yr Uchel Lys, yr oedd un o gyfreithwyr mwyaf cyfnfol Meirion wedi ei alw i ioddi t) stioiictli, a y bu am rhyw ddeng mynyd yn absenol o'r lie yr oedd yr eistedd, cyriterivyd ymaith ei got uchaf a'i boli gvn -vys. Mae lladro,! y Bdddméls yn ymwthio i'r lieoedd mwyaf anhebyg er cael ysglyfaeth. Buasid yn meddwl mai ein Hysoeoti barn fuasai y Ileoedd olaf i'r giwaid hyn. fentro i mewn, ond nid felly y mae. Gydél Haw, ddwy flynedd yn ol, bu i leidr bigo Hogel! un o'r Uchel Farowyr a chymer- yd ei oriawr, ac yntau ei hun newydd fod yn eistedd ar achos amryw o honynt. IGadae' yr Ysgol i weled Lloyd George, If Mewn cyfarfod o Beolwyr Ysgol y Cyngor yr. Nhreffynon y dydd o'r blaen, ceisiodd un o'r Rheohvyr ddwyn cerydd ar y prif athraw, am iddo adael y plant fyned £ ;llan o'r ysgol awr cyn eu bamser, er mwyn bod yn bresenol me%n cyfarfod pciiticaidd anerchid gan Mr. Llovd George ar yr lleg o Ion^awr. Tra yr oedd yr aelod dan sylw yn ceisio dwyr cerydd ar yr athraw, cododd aeiod arall i I egluro, mai y ,^wirionedd oedd, i un o'r plant redeg i mewn i'r ysgol a gwaeddiY mae Llojd George yn dod," a chyda hyn y mae, yr boll ysgol yn rhuthro allan. Nid oedd yn j rhyfedd, meddai. fod y plant yn gwneyd hyny, tra y ceid ar yr un achlysur fod. dynion mewn oed yn gadael eu gwaith er cael yr un I anrhydedd. Wedi cael yr egkrhad hvm, da cedd gan yr Kelod eistedd yn dawedog, a chanfcu ei garngymeriad. k Periau'r Diwygiad." I Croesaw calon i sef casgliad o hen benillion genid yn Nghymru yn y Cyrddau Diwygiadol. Ceir yma lu o benillion danodd filoedd o galonau yn eu haddoliad i Dduw am ei ras a'i ymwelbciau Dwyfcl a'n gwlad. 'Gwaith godidog a wnaeth ein cyfJll ieuangc Mr John Ov/en, Dolwydd- elen, yn c?.sglu y penillion hyn at eu gilydd yn llyfr bychai) destlus. I ni, y mae y syn- iaci am un o Dolwyddelen wedi gwneyd y I gwaith yn cyd-daraw a'r adgof am gysylltiad y lie a'r Dlwygiad mawr yn 1859. Dylai y I Uyfr gael cylchrediad cyffredinol, a diau y caiff hyny pan ddel y wlad i wybod am dano. Ei bris yw tair ceiiiico, a geilir ei gael oddi- wrth y Casglydd. Y mae Rfi.-igibraeth Iolo Caernarfon yn ddengwaith werth yr hyn I ofynir am y llyfr. Ni ddarlienasom erioed dd' 1'" "d t.' I õ:' ddim cliriach ar &arddoniaeth ac Emyn. Dyhi ein holl Feidd Cymreig ei ddarllen a'i fyfyrio er eu haddysg a'u hacteiiadaeth. I 'r- I Y Fasrsach Lechi. I I'r rhai hyny sydd wrth y llyw, deil ag- wedd pethau yn^lyn a'r fasnach lechi yn ddigon di-ohvg, ac oinir y gall fod felly am betn amser eto. Parheir i leihau y dwylaw mewn mwy nag un o'n Chuarelau yn Ffe stinio^ tra y givna rhai petchenogion II yn Arfon rwyg gofidus yn ngostyngiad y llechi. Mae y botieddi-ion sydd mqis o'r tu iewn i'r Hen ac yn deall arwyddion yr I amserau yn dal yn gryf mai nid wrth labyddio a dinystrio y prisiau y cytunwyd arnynt y mac, gwellu y tasnach, am., fel y dywedant, nad oes ofyn am lechi am unrhyw brisiau ar hyn o bryd. Mae cwmniau gyda chyfalaf cyfyngedig yn gortod gwneyd pethau ag y ? cymer ;flynyddau iddynt ifadferu eu hunain I ar ol ac y maent wedi cymeryd Uwybrau i werthu y bydd yn anhawdd ] ganddynt edrych yn eugwyneb mewn amser j i ddod. Nid dyna hanes Chwarelau Ffestin- I iog y dyddiau diweddaf, ac y mae gvvaith = y perchenogion yn dal yn dyn at yr hyn sydd deg ac anrhydeddus yn sicr o ddwyn canlyniadau bendithio!. I Pe?oa?? ?o?y?ycfaf. I rtan Hongyfarchiadau mwyaf ealonog i Mr. W. R. Davies, gorsaf-feistr poblogaidd y Great Western yn Blaenau ar ei benodiad yn Arolyg-ydd. Am ddwy flynedd ar hugain ni bu pall ar ei gymwynasgarwch i deith- wyr ar y liinell, a'i barodrwydd i wneyd pobpeth o fewn ei gyraedd er eu mhwyn. Yr oedd hefyd bob amser yn barod i roddi pob cyfsrwvddyd i'r rhai a wnelent fasnach yn v Ile, a'r hwylusdod mwyaf iddynt yn mhob cysylltiad. Colled ddirfawr i'r ardal | fydd ei ymadawiad o'n plith, mewn ystyron I I ar wahan i'r Reilffordd, canys bu bob amser  yn ewy!!ys?ar ac awyddus i gefnogi yn i wresog holl symudiadau daionus yr ardal. I Bydd bwlch amlwg ar ei ol yn y Cape! Seisneg, lie'r oedd yn weithiwr difefl. Pob llwydd iddo yn ei gyJch nen,ydd. .9 | ? e?efy?es? gosod y ?M?y?fM ? j I U xiaen ynadon Caernarfon, dydd Llun, I gwrandawyd cwyn am feddwdod yn erbyn Griffith Griffiths, T-landwrog, a Evan Jones, I Pengwern Mill, yr hwn drosedd honid oedd wedi cymeryd lie nos Sadwrn ar bont Seiont. Yroedd Mr. Carter yno yn amddiffyn, ac yn ei amddiffyniad yn codi y pwynt, a oedd gan yr heddgeidwad hawl i osod y liaw- gylfion ar ddyn am ei fod yn fed.dw ? Daliai ef nad oedd. Eglurhad y swyddog am ei waith yn gwneyd hyny oedd, iddo ganfod y I ddau ddiffynydd yn myned ar hyd y Uwybr fraich yn mraich yn reddw. Gofynodd y swyddog am eu henwau a'u cyfeiriad, a thra felly yn ei waitn yn ysgrifenu, dywedai i Griffith droi yn gas gan geisio ei daro ai wlawlen hefyd yr cedd Griffiths yn gwrthod ei enw. Y cwestiwn pwysig i'w benderfynu yn yr achos oedd, a ydoedd ymddygiad y diffyriycidion yn gyfryw ag i gyfiawnhau y swyddog i roddi y cyffion am law Griffiths. 'I Yr oedd rhai o'r tystion yn mynu mai wedi camgymeryd meddwdod Evan Jones yr o"dd yr hedd-swyddog- am fod atal d'eyd arno. I Modd bynag ar 01 hir holi a chroesholi syl- I wodd Mr. Carter mai teg a'r swy-ddogion oedd iiklynt ddeall nad oedd ganddyrt hawl i osod y cyffion dan amgylchiadau o'r fath. Taflodd y fainc y ddau achos allan.

I" -I ! f/lðSE and OTHERWISE,I

Advertising

Llanfroihe n. [

Advertising

Brlwsioii o Ffestiniog.I

I IAGO,

CYFLWYNEDIG

ER COF

Y DYCHWELEDIGION.