Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"GWELL DYSG. N A. GOLUD." Rhai o Destyrsau EISTEDDFOD GWYR IEUAINC Shiloh (W.), Cwm, Penmachno, yr hen a gynhelir yn NGHAPEL SHILOH, Dydd SADWFN, MAI 5ed, 1906. -<T_- BEIRNTAD CERDDOROL Mr. W. O. !ljOrE$, A.U.C.W., Biaenau Ffestiniog. CYFEILYDD Alr. J. Villiams, Penygroes, Penmachno. C i ydd i ddechreu am 2 o'r gloch. TRAETHODAU. agored i bob Hanes y Diwygiad yn y Cwm," agored i bob oed. Gwobr, 8s. Dylan wad boreu oes ar fywyd dyn" i rai dan 25 oed. Gwobr 5a; ail, 2s 6c. No I-w,:(!Jlo,- Mair a Martha," cyfyngedig i ferched. Gwobr, 5s ail, 2s 6c. BARDDONIAETH. Marwnad, (heb fod dros 100 llinell), i'r ddiweddar Mrs. Alice Roberts, Bryntirion, Cwm Penmacl) ao," Gwobr Medal Aur. Rhoddedig gan y teulu. Chwe' PheniIl Coffadwriaethol i'r ddiweddar Mrs Elizabeth Jones, Bryn Awel. Gwobr 5s a Medal. Rhoddedig gan y teulu. Englyn, "Oen Duw." Gwobr, 2s 6c. CERDDORIAETH. I Barti o 12 mewn nifer,a gano yn oreu y don Rhyd" y Groes," (allan o daflen Cymanfa Wesleyaid. 1906-7). Gwobr 15s., a Medal Canol Aur rr Arweinydd. I Barti o wyth a gano yn oreu don "Gwynfa," allan o daflen Cymanfa y Wesleyaid 1906-7. Gwobr 8s, I'edwarawd ar y don, Galw arnaf ii," allan o daflen y Cymanfa. Gwobr 4s. Deuawd, Tenor a Bass, neu Soprano ac Alto, Sibrwd yr Awel," (Tom Price), neu ddau Faritone, Seinier yr udgorn grymus," (Belleni) Gwobr 8s. Her-Unawd, Seren Gobaith," (Me Leod). 'wobr 10a 6c. Unawd Soprano, "lesu, Cyfaill F'enaid cu," (F. T. Pritohard). Gwobr 5s. Unawd Tenor, Bedd y Bugail," (R. S. Hughes). G wobr 5s. Unawd Baritone, co Breuddwyd y Morwr Bach, (R. S. Hughes). Gwobr 5&. Unawd i rai uwchlaw 18 oed, heD enill o'r blaen, Y penill adroddai fy nhad" (E. D. Lloyd). Gwobr 3s. Chest of Drawers Carreg. Gwobr 5s, (Yr oreu l fod vn eiddo rhoddwr y wobr). Am'y Ffon Gollen oreu. Gwobr 3s. (Y iudd- Ugol i, frd yn eiddo rhoddwr y wobr). Rhestr gvflawn o'r Testynau iw cael gan yr ysgrifecv dd, Mr. ELLIS LEWIS, Peniarth terrace, Cwm Penmachno, ond anfon stamp c. Ymoiyner a'r Ysgrifenydd yn nghylch y Parwnad a'r Penillion Coffa. Dymuna Mr. G. Jones. Roberts, F.R.C.V.S., — PWLLHELI, — Hyspysu ei fod wedi AGaR CANGllEN yn PERHYNDEUDRAETH. o dan ofal MR. HOWARD JONES, M.R.G.V.S., F,V.M.A. (Lond.), ac y bydd yn galw yn Masnachdy Mr. J. LLOYD JONES, Chemist, Bl. Ffestiniog, bob PRYBNAWN SADWRN, o 12 hyd 4 o'r gloch. The Aled Restaurant (Drws nesaf i Mr. E. LLOYD JONES, IRONMONGER), Watling Street Llanrwst. DYIVlONIR gwneyd yn hysbys y bydd y ii lie uchod yn cael ei Agor- Dydd ii:îercher, Chwef. 7fed (DIWRNOD Y FFAIR), yn EATING. HOTJSE, CONFECTIONERY, AND COMMERCIAL ROOMS. Lletty Cysurus i Ymwelwyr a Llanrwst. Pob math o Fwydydd mewn lie dymunol am brisiau rhesymol. Oonfectionery o'r Ansawdd Goreu. Accommodation for Cyclists. WELL-AIRED BEDS. BELLBS, Perchenog. I Adgyfnerthydd Digyffelyb Thomas' "M.P." Emulsion. Cynwysa y feddyginiaeth ragorol hon holl elfenau maethlon Cod Liver Oil yn y ffuvfiau hawddaf i'w cymeryd a hawdda.f i'w treulio ynghyda holl rinweddau cryfhaol ac adfywiol Hypophoapliites of Lime and Soda. Nid oes feddyginaeth well yn bt-sibl ar gyfer plant gwanaidd a nychiyd. Cyn- yrci-ia waed da a chyfoethog; cryfha y gewynau a'r aelodau, a gwisga y corpli eiddil yn fuan a chnawd iach ahardd. Y mae yrj un mor lesol hefyd i rai mewn oed' Trwy ei ddefnyddlo yn gyson, amddiffynir y cyfansoddiad rhag ymosodiadau y darfod- edigaeth. bronchitis, ac Asthma. Y mae o fuddioldbb anrhaethol tuag at wella hen beswch ac anwyd. Gwerthir mewn potelau la lc., a 2s 6c, yr un hefydVpotelau cyfaddas ar gyfer teula 5s. Mynwch botelaid heddyw ond mynwch hefyd gael THOMAS' "M.P" EMULSION, gwrthodwch bobunarall. Jf Anfonwch am Sample rhad at y gwneuthur- wyr L. E. Thomas, & Co., 43 Edge Lane, Liverpool. Os byddwch yn ffaelu ei gael gan I eich Fferyllydd (Chemist) g&dewch i ni wybod, ac anfonwn botelaid i chwi yn rhad ac am ddim. Special agent for Llanrwst and district—EVAN EVANS, Dispensing Chemist, The Square' I Llanrwst. I MR. OWESUaxs., b,CiS, (LONDON). DENTIST, Llys Borfil, New !Koarket Sq. BLAENAU FFESTINIOG. teHír ei weled yn- Biaenay Ffestiniog. Bob dydd LLUN a Dydd IAUS o 10 hyd 8* a phob gyda'r Nos o 6 hyd 8. Ll&nrwst—Bob Dydd MAWRTH a diwrnod FFAIR o 11 hyd 5 yn nhy MRS. PARRY, Station Road (drws nesaf i Paris House). Trawsfynydd-Y Dydd Mercher cyntaf a'r trydydd o bob mis, o 12 hyd 3 yn MONA HOUSE. Portmadoc-Bcb Dydd Gwener o 11 hyd 5 yr MORtUS TEMPERANCE HOTEL, 106, High Street. Sa la-Bob Dydd Sadwrn a diwrnoo II T air, o 1 hyd 5 yn MANCHESTER T-IOUSB, Hig-h Street I Artificial Limbs and SURGICAL INSTRUMENTS, ? TRUSSES, Knee Csps, j????? Ladies' & Gent's ??m BELTS, m. 'S Made upon an Improved f ELASTIC ?S ?N Principle. ?u??<=?s?????- ? ? ELASTIC u STOCKINGS Spring & Other Crutches. Surgical Aids. GEORGE BOX, Maker, 144 & 146, Oxford Road, C-on-M., Manchester. Telephone No. 24X. AGENTS WANTED.—To open Branches in all parts of Wales for good sound Company, transacting House Purchase, Industrial, Accident and Sickness, Fire, etc. (whole let spare time), rapid promotion for successful men to salaried appointments. Apply to T. H. Roberts, Superintendent, Brittish Oak Insurance Corporation, Ltd., 144, High Street, Biaenau Festihiog.— Registered Capital, Fifty Thousand and Five Hundred Pounds. A J. G. GRAVES Agency meaus less waste of L- time and more business than any other agency. During the past four years the F rm has paid to spare time agents commission amounting to over One Hundred and Twelve Thousand Pounds (^8112;655 19s 9dL) This should appeal to all respectable working men desirous of turning their spare momenta to ad vantage. I provide everything. Write for full particulars,—J. G. GFAVES. Agency j Dept., The World's Supply Warehouse jI Sheffield. L«ANEDO! l^NEDOi ,.ø ift!" "iJ III ¡f.ii! .#> U!\ia. I — Bydd — & ri !fl. yn talu yrn:weliadau fel y canlyn BLAENAU FFESTliilOIS, DYDÐ LLUN, MAWRTH a MERCHER, yn GARMON HOUSE. ei ;;fi i-. ei weled bob DYl D 1AO yr NHY M' ►: ROBERTS,gyferV ar CRFFFIN HOTII. i o 1 o'r gloel- prv-r3 iwr hyd 4-30. I Bob Dydd GWENER o H nvd 5 o'r gloch yn nhy MR. HUGHES, STATICMK 67, High Street. TRAWSFYNYO:- SAD WEN laf a'r 3ydd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Clifton HouL<,y o 3 hyd 6 o'r gloch. I-Iefyd yv- LLtU" bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn inob mis, yn nhy Mr. R. E. JONES, Brvr Hoaae o 7) hyd 6 o'r gloch, Gosodir mewi Aur, Platinum, Vulcanite, am brisiau hynod o resymc1. QWARENTIR FIT [dH()#J& Tynir peu Uenwir danaedd nataricl, gosodir rhai newyddion yn y d Jliau diwedd- I arafs a mwyaf celfyddydol. ? ? WILLIAMS, II« '\4 (!IL. C, I Ga:EnNuEII!'1 Prif Angen yr Arda). Diamhen y eyt?na p8.wb mail prif angen pawb at y tymor j ,,?T m o r djfodol i'w Billadau cyn's 1 ddiogein rhag cerni y ganaf I Cwestiwn pwjsig i ¡'f' ''I'i,,> ;pfg _.lid Ji;! ,R ¡'7J" ..j &if! sydd yn ce?sio byw yn onest a tain en Sordd ydyw,—Pa Ie y c&f y Dillad?n %rddaf, a J mwyaf parlians, ac am Fris- .c..L. IJ¥ J J. !f,v.{l..&&.U:J DO.), #;J.1;.Ji. "Á .l.Q- iau rhesymol. Y mae gan Joseph Jones & Eons fidewie- lad rhagurol o Siwtiau o 30s i ijny, ac Overcoats o 25s. Sicrheir y Brethynau, Tor- iad, a'r Gwaith goreu i pawb a gwneir i fyny eich pretSiynau aicii Cofiwch y Cyfeiriad- Joseph Jones 11 Sons 2, Cromwell Street, BLAENAU FFESTINIOG. I LITEJIPOOL. | i HUGH J0NES A ? HUGH f A Bangor House, ||l ''f 13 ?ND 5, ST. PAUL'S SQUARE. Y R ——— R ?i WERTHIR Tocynau (Sing Ie Ret- 4 V ?T urn) yn mhob doebal th gyda?' V ? gwahanol Linel!au o AgerIongau i'r Unol A A Dalethau, Canada, South America, S. & '? AfrIca, Awetralia, Patagvmi., &c 1 bob n V partb o'r byd am y prisiau iselaf. i ? Gwerthir hefyd InLmd Tickets gyda'r k .?; gwahanot ReilSyrdd i bob p??rth '&m y Iijj I ? teler&urh&taf Rhoddwn Reduced R%te X ¡ o Railway Order i bob un o'n Passengers § I A o'r Biaenau yma. Byddwn yn cyfarfodein A Passengers ar en gi'miad yn' >;Ufcion Y yma gofalwu am eu Luggage, a deuwn y A gyda hwy ar fwrdd y?, Agerlong yn mha wedi ?,krfy [III hv?y7?.i(,) W ? i'vv Berthio vn y modd mwyaf boddhaol ¥ t a chysurns yn$r adran gorea o'r llong, A ar y diwrnod hwylio. M Y sgnfen weh air a cheweh gyda thread X v Y posh restr o'r gwahanol Mwyliadau, yn t 4 nghyda'r Fares. 6J Pob hwylusdod. Ystorfa rhad at @ V gadw Luggage. V A Mac' cyieiriad uchod yn lie eysurus, A rhesymol, a chanolig i ymwelwyr a'r @ dref. I 7J-<](-: I LIME I 7"AME!! LXNo"E! ALLGdreia to the Miuera Lime CL?pa? I A Limited, Wrexham, from B?udsrs. Plasterers, Farmers and Contractors, will be thankfuliy received by Mr. John j Ballymacora, Barmouth, District Agent, !| List of Prices on c,ipplication. YSWIRIR DDAMWEINTAU, A PHOP MATH 0 WAELEDD gan Railway Passengers A&surance Compa,ny. Cyfalaf £ 1000,000. Gofyniadau wedi eu tain iJ4,900,000. Am fanylior pellach ymofyner a W. H. Williams, Station House, Llanrwst, nea I a'r Brif Swyddfa, 64, Cornhill, London. At ArdaEwyr BE. Ffestiniog. Dymuna WiMmm WiiMams? Joiner, f li,lan1 llLlan1S, J caner, 1. ?'air View, MaenofFeren, 'I (yr hwn fu yn ngwasanaetb Mi. David Jones I Blilder, am flynyddau), wneyd yn hysbys ei I fod wedi dechreu Busnes ar gyfrifoldab ei bun. V mae wedi cae) profiad helaeth, a sicrha waith da a gonest am bris »;hesymol. Ymgymerir a phob math o waith "S?.sr, Adgyweirir a gwneir i fyny hen Ddodrefn, pa rai "yeld a gaiw mawr am danynt y cvdd, iau Cofiwch y Cyfeiriad-l, Fair View j Maenotferen, Biaenau Ffestiniog. 4b6 ——" —— "• —— CYIJyrcha UD tldogn (do1 0 jMno't B?'if?m "ffei Liak ?'Kdr ryf«diloL Esmwytha. ?'  ar unwaith bob yiugrafu ac anesmwythder yny j pibellau anadlu. Symuda 1% • ymaith bob lIysnafHid /i & (phlegm) aU tod wedi fjroni; jC, a galluoga. yr yogyf-ltint i weithio yn rhydd ae yn rhwydd. Mynwcb jcr;^ • botel ohonoynddioed, a rhoildweh "yf ni= t?t???' UymafsyddynbosibL j?'J??.t? M??yEo? i?l? ?'?! •. irji'l" r v"' A.nhwylàerau y gauaf ,A i !? yd ii't i,r ffo j Ond defnyddio yn bry BROMKi?ttt?S.?'?? dlawn elm JAENO- coMa?M?'.?..?.—? ? by(' y n m eth u ??_?.?-; CARD i ni ar unwaith, —-— gydag enw y fferyllydd (Chemist) neu GROCEK, a bydd i ni anion pote- laid ohono i chwi gyda throad y post yn rhad ac am ddim. S s S Address: JAEk6lso 123, Hail Lane, UVtkPûGL The GIJNABD STEAi alilP COMPANY. Passeng'ere Ibcokecl through, 'I from Blaenan Festiniog to all parts of I' AMERICA, CANADA, &C. For flutter informdticm apply to Mr. WILLIAM JONES, '==å.=.' Fenygroes, BlaenauFestiniog. I Bwys i Amaetlrwyr, Y mae erbyn hyn yn hysbys i bob Amaethwr yn yr ardaloedd hyn, mae gan PARRY, Druggist Station Boad, y mae y STOC HELAETHAF o bob Nwyddau a MEDD Y GINIAETHAUj AMAETHYDDOL Povvdwr Ceffylau Is y pwys, a 3 phwys am 2s 6c. Balls Ceffylau 2g yr un, 7 ams. ,Ilxorse and Cattle, Embrocation (potel beint), Is 6c. Meddyginiaeth i Loi at y Clwy Rhydd (anffaeledig); Is 6c y botel. Had Llin 6 phwys am Is., can pwys, am 17s. I Thorley's Food, 3s 3c y box. I Oil Pink at bob math o friwiau a do'uriau ar anifeiliad Is y botel. Linseed Oil 2s 6c y galwyn. I PQETHSAHT L Z,, 1 A L" (Calf Meal), O phvwys am Is., neu 112 pwys^am>15s. j Y stoc fwyaf yn y sir o bob math o DROCHFEYDD DEFAID. PARRY, DSDflGIST, 22, Station Bead, LLANRWST. BRYrWCH H g 1 r ^eioO potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoo% OYB !'r i geiod Anwyd bn,d yn waeth. ¡ ;mil 1!Cofiwch- M 1^. 1 'AVIES'S COUGH MIXTURE Anwyd -1 Asthma, II ,n 1ló}'a MIXTURE. At Br,-sWehI ? Vachynlvbth. ? ? ?? ? ?S? i' "¡\r,' "'1 b 1lr | &g?.??'??. <.——.?  ?———  <HltAtt GOUG%MiXTUEE.Pas, orygmj iMEDPYGIlSIAFrH NEWYDD J VlMi ill Ml^|n'MMiJr I G ::ca' l:'l1r a ? Creep Lcb heb ddim I mples, Ysfa, g Scurvy, a Doluriau, Penddynod, Eczema, Llygaid Clwyfus, EARZINF. g BLOOD MIXTURE, I | Zarzine I Blood Mixture. ,&v: ¿ \,¿ .1 "i. t, OBOEN IACH A GWA FUR.—Jyyna yr liyn y mne | J Sarzine Blood Mixture" yn picrban. a dim arE 11, N'" w n I honi gwella peb peth, Íe1 n | | Yankee Patent Medicines end os blisir chwi gap green Eifiach3 ysfa, | I pimples, toriad allan, scurvy, doluriau penddynod, &c., yn I tpr'd wi,» drwg ao anmhur, -,w F, zine Blood Mixture," gan y Druggist t nesaf atoch, Is lc a 2s 6c y botel. nen gyda 3c at y clndiad yn [ ycliwane«ol, oddiwrth y perchenov-w I HUGH PAVIES, CHemistj Machynlleth la6 IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS YT TT £ -<i b "O" *Bi»O' =." "'tj ,Ü Ji¡ &c. 4 BROS? Ip(\ RlFi DOC 'r??M Sw!F.!??? supply the Best I Fea^tland I •raai.eiat ;#, At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for C5Ei¥iEi\lT and all Building Materials given on application. Telegrams Ii "GGHES BROS," Ponmado Address .-—YKYSTOWYN, Poitmadoc. TELEGRAMS- BOLLOTEN/' BANGOR. p-r OLLOTE, 'J III t_- "'C:I2J.I. CARLTON HOUSE, U r .ÎJ ,& U "vI The nousa for ZL-S-, X MUSICAL INSTRUMENTS "?'? 1 ?U T'?CYl? U? T i? A? ? 1 ? U mRDg 1 G A !f'); @'" 1! ;j 1I1"i I'rli m ti w r iIi i t.i 3, Usual Price. Price. Usual Price. £ 17 10s m £9,,5 13 ¡:q'i )£17.108 S?O t .e <?20 sagS- p..fI"of ¡¿) ¿t &40 ?j??? ?30 ?M (J) E60 _j?_? ? Ijg;t5 Catalogues and, Price Lists on application.