Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Bwrdd Gwarmkeldwald IPeorkymdqudraotti.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Bwrdd Gwarmkeldwald Peorkymdqudraotti. Oynhaliwyd Cyfarfod y Bwrdd uchod ddydd Mawrth, pryti yr oedd yn bres&rsol—Mri. 0. Jones (cadeirydd) William Jones (Is-gadeir- ydd); William Owen, Robert Richards, G. Parry Jones, Morgan Joves, Richard Roberts Richard Williams, William Williams, L. Foster Edwards, Oadben-Morgan Jones, J. vR. Joaes, William Evans,JEdward Llewelyn, Owea Lewis, Mrs. Gasson, John Thomas, Thomas Roberts (oliare) David Jones (is- l glerc) D. J. Jones (meistr y ty), a'r tri swyddog elusenol. Yr Allan-gynorthwyon. Yn ol adroddiad y swyddogion elusenol, tal- odd Mr Richard Parry, yn nosbarth Tremadoc, f,71 13a 6c, rhwng 243 o dlodion, ar gyfe-c;C79 4s rhwng 275 o dlodion, yr un amser y llynedd, a gofynid am X-72 at y bythefnos nesaf. Yn nosbartb Ffestiniog, talodd Mr William Thomas JB103 8a 6c. rhwng 839 ar gyfer £ 93 14a He, rhwng 309, a gofynid am £ 102 at y bythefnos nesaf. Yn nosbarth Deudraeth talodd Mr J. Bennett Jones dE81 4s 4c rhwng 314, ar gyfer £8113820, rhwng 326. Cyfanswm y Taliadau < £ '256 6s 4c, rhwng 169 o dlodion ar gyfer JB254 J 2s le rhwng 148 0 dlodion, a gofynid am £ 256, Y Sefyllfa Arianol. Adroddodd y Clerc fod y diffyg arianol yn £ 75 10s 5e, ac wedi talu gofynion heddyw o Z4038 10s 30, yn gwneyd cyfanswm o £4114 Os Sc. Dyledus oddiwrth y plwyfi a'r Cyngor Sirol £ 6335 1.4s Ie. Yn gadael yn weddill.29-223. 13s 5o. Ac wedi talu i fyny yr elnsen hyd ddiwedd y flwyddyn byddai gweddill o JE1771 13s 5c ar gyfer gwoddill o 91691 15s Ie y llynedd. Adroddiad y Meistr. Hysbysodd y meistr fod 169 yn y Ty ar gyfer 148 yr un amser y llynedd. Daeth tri o grwydriaid i mewn yn wael eu hiechyd, ac yr oedd dan ohonynt wedi gwella yn ddigon da i fyned allan. Dydd Iau diweddaf, rhoddoddàMrs Casson. Mrs Osmond Williams, a Mrs. Greaves, y Wern, wledd i'r rhai oedd yn y Ty, yr hon a twynhawyd yn fawr, ac yr oedd y tlodion yn ddiolchgar iawn iddynt. Yn yr hwyr, cyn- haliwyd cyfarfod adloniadol ganMr J. Bryant (Eos Brychan), Tremadoc. Pasiwyd pleidlais o ddiolch cynes iddynt oil gan y Bwrdd. Cafodd Richard Owen (Glaslyn), ganiatad i fyned allan er mwyn iddo gael hamdden i gwbl-I hau y gwaith oedd o'i flaen. Gofynai y Meistr am Nwyddau at wasanaeth y Ty am y mis, y rhai a amcangyfrifid yn Werth.294 15s Oc. Adroddiad yr Ymwelwyr. Oarllenwyd adroddiad y ddau Warcheidwaid (Cadben Morgan Jones a Mr Richard Williams) fuout ar ymweliad a'r Ty. Yr oeddvnt wedi oael eu boddhau yn fawr ar sefyllfa lanwtith y sefydliad, a'r agwedd gysurus oedd ar bawb yn y Ile neb yn cwyno o gwbl am ddim oedd yno. Bachgen Anonest. I Dymunodd Mrs Cassou ar i'r gohebwyr beidio dodi enw bachgen oedd yn cuel ei fyrddu allan gyda gwraig weddw, ac yr oedd hi yn teimlo yn fawr trosti. Hoffai i'r Bwrdd wneyd ei cholled i fyny gan mai un dlawd ydoedd.-Ctwnaed oasgliad i'r amcan. I Dillad i'r Bachgen. j Gofynai Kate Jones, Tai Isa, Tanygrisiau, am ddillad i'w bachgen hynaf, yr hwn oedd yn dechreu gweithio. Yr oedd ganddi bedwar o blant y rhai oeddynt wedi cael esgidiau gan y BWdd ychydig amser yn ol.-Caniatawyd ei chsis. CneI Par Q Esgidiau. I Gofynwyd am elusen i Ellin Roberts, Groes- ffordd, Glanvpwll, nea bar o esgidiau i un o'i dau blentyn? Yr oedd y Mri William Williams a John Thomas, o blaid rhoddi 6s yr wythnos o elusen, ond dvwedai y Cadeirydd y dylid bod yn ofalus yn ngwyncb amgySehiadau presenol yr ardal. Yr oedd y ddynea hon yn enill Is 6c y dydd wtth fyned allan i olchi, &e.—Ystyriai Richard Williams fod hyny yn rhy fychan a.t gadw teulu. Ni ddylid gwasgu y tiawd ar Un ?yfrif. Cynygiai fod y plentyn yn cael es- gidil'll, a pt hMwy? d hvnv. Gwrtbodwyd rhoddi I ?QB?c, v iNi ddeuai i'r Ty. I Y e&yddeg a ofynodd ar ran Mary Jones, Dolrhedyn terrace, am gynorthwy i fyned at ei ehwaer i Manchester. Yr oedd yn unig iawn lIe'r oedd. Y U.-rdeîrydd a sylwodd mai yn y Ty yr oedd lie Mary Jones, c&wsai yma bob J gofal a chysur.—Y Eh, yddog. Y mae yn bendant yn erbyn dod i'r Tv. Mae Mary Jones yn ddynes barchua.—Cadoirydd, Yr ydych felly yn awgrymu mai lie i rai anrabarchus yw y Ty. Mae yma er o dlodion par(. -Mr Edward Llewelyn a ddaliai na ddylid gorfodi yr oed- ranus i ddod i mewn yn grces i w hewyilys. Yr oedd yn roe i'r gyfraith gorfodi neb i ddod i mewn.- Y Cadeirydd a ddywedodd fod traul fawr wedi myed iddo i wneyd y Ty yn gartref eysurus i'r tlodion.-Mr Lbwelyn a ddywedodd ei fod yii erbyn gorfodi neb i ddod i mewn, a ehodai ei v.yneb yn erbyn gwneyd hyny. —Y Cadeirydd a ddywedodd nad oedd perygl i'r tlodion ddod i mewn tra y byddai ef (Mr Llewelyn) a'r awyddog vn gwneyd eu goren i'w: rhwystm i ddod. Nid oedd y gwarelieidwaid yn gwneyd ou dyledswj7dd wrth gefnogi rhai i beidio dod "r Ty.—Ar gynygiad Mr Richard Williams, pasiwyd i godi swilt yn yr elusen. Achos Neillduol. Mr William Owen a ofynodd am gapiatad i ainv "ylw at achos neillduol. Nis gwyddai beth oedd trefn y swyrldog o fyned at achosion ac adrodd yn eu cylch. Ond yr oedd baran Francis, 65 oed, yri byw yn un o dai chwarel y Llechwedd. Yr oedd wedi cuel adwyth enbvdj i'w haelod er's dros ddeufisj ac yt oedd yn orweddiog. gyda nurse yno yn gofalu am dani. Bu y awyddog yao ddwywaith, a phedwar awllt yr wytantoB »edd yr oil a roddwyd ati hi a'r Aurte. Tv os»dd 10« yr wythnos o gyflog i'r Kerse a'i bwyd, ao nid oedd gan y ddynew ddim i dais, Yr eedd yn achos gofidus. Paham na ddeuid ag of yu mlson ?- Y, awyddog a eglur. odd iddo ad?odd yn Uawa am yr amgylohiadau, a 4e a farnodd y Bwrdd yn ddoeth ei roddi. Mr Richard Williams a ddywedodd i'r Bwrdd wrthod rhoddi liUse, er i'r awyddog ofyn am un.-T xwyddeg a ddywedodd nad oedd yn hoffi ymyraeth goemod yn y mater, gae fod Mr Owes mor garedig wrth y teulu. Mr W Owen, Nid ees eisiau son am hyny, gwreyd ein dyled- swydd fel cymydogion yr oeddym.—Pasiwyd i'r awyddeg fyned yno ac adrodd yn llawn i'r Bwrdd. Cynal ei Dad. Y swyddog a ofynodd am elusen am y tro cyntaf i Richard Owen,. Mill's Row, yr hwn oedd yn 82 oed, ae yn hynod fusgrell ar ol anafu ei droed. Yr oedd un mab ganddo yn America, yn pregethu, a mab arall-John Owen-yn byw yn Colwyn Bay, ac yn eadw eeffylau fel cariwr. Efe oedd perchenog y ty yr oedd ei dad yn byw ynddo.TeimLii y Bwrdd yn anfoddlawn rhoddielusen heb holi yn nghyntaf i amgylchiadan y mab oedd yn Colwyn Bay.—Mr Richard Williams a gynyg- iodd eu bod yn rhoddi elusen o 6s yr wythnos. Nis gallai y mab ei gadw. Gwyddai gymaint am dano a'r teulu a neb oedd yn y Bwrdd.- Cadairydd, Y mae rhai o honom yn barnu yn wahanol.—Mr. Richard Williams, y mae genyf gystal meddwl o'm barn a neb aydd yma.- Cadeirydd (tan wenu), Nid oes genyf fi feddwl yn y byd o'ch bars.—Mr Richard Williams (yn benderfynol), Ychydig o feddwl sydd genyf finau o'ch barn chwithau. Yr wyf yn gwybod yn bur dda am dano yn y Bwrdd hwn ac allan o hono !-Mr. William Owen, Chair Chair! Mr Richard Roberts. Awn at y peth nesaf.-Y Cadeirydd (gan wenu), Y mae genyf eisiau gwybod yn gyntaf beth i'w wneyd gyda'r achos hwn.—Pasiwyd i ohirio am fia er mwyn gwneyd ymholiadau pellach. Gohebiaethau. I Rhoddodd Dr G. J. Roberts adroddiad am sefyllfa iechyd y naw plentyn oeddynt heb eu buchfrechu yn ei ddosbarth.-Pasiwyd i anfon y tanysgrifiad arferol o bum gini at y Cartref yn y Rhyl.— Pasiwyd i ofyn John Jones, Manod Road o ddau swllt at gynal ei ferch, ae oni chydaynia i fyned a'r achos eto o flaen y Faingc Synai y Bwrdd na fuasai yr ynadon wedi gwneyd archeb yn y Llys diweddaf.-Ail ethol- wyd y Pwyllgor Trethiantol.—Hysbyswyd y bydd ymchwiliad r, dan Ddeddf Addysg gan y Bwrdd yn y Bala, Mawrth 27. I

ODLAU DYAIUNIAI) - 1

CYFLWYNEDIG I I

1 LLINELLAU

J DAGRAU HIRAETH.,

(Eto i'r,, un GWRTHRYOH.)…

WISE and -OTHERWISE,I

Advertising

Maentwrog.-I

Bettwsycoad,

-...... - - -...¿- -....-…

Trefriw.