Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

————

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

———— <nMMOirwest yn Lerpwl. Bechreuwyd cynnal cyfres o gyfarfod- ydd yxiglyn a Gwyl Ddirwestol Undebol Lerpwl a'r Cyffiniau nos Lun diweddaf. Cynhelir eyfarfodydd, mewn gwahanol rannau o'r ddinas, bob nos o'r wythnos, oddigerth nos lau, a gwasanaethir yn- ddynt gan weinidog a lleygwyr bls*enllaw y eyleh. Nos Lun cynhaliwyd eyrddau mewn pedwar lie, sef capeli Webber Road, Balliol Road, Walton Park, a Kensington, Y cadeirwyr oeddynt y Parch B. Aethwy Jones, M.A. Mr. John Williams, Dovey Street; Mr Hugh Edwards a'r Parch. J. O. Williams (Pedrog) a siaradwyd ynddynt gan y Parerm D. Adams, B.A., D. Powell, D. Jones; (Bootle), J. Ha won Rees, John Hughes, M.A.; a'r Mri Robert Roberts, Bootle, Lewis Roberts, Heber Chambers 0. L. Griffiths, a John Williams. Caed eyfarfodydd llwyddianns ymhob lie. Nos § Sadwrn nesar cynhelir cyfarfod cyhoeddus rnawryn nghapel Fitzclarenee Street. Y cadeirydd fydd y Parch Thomas Gray, Birkei-head, Llywydfi yr ac anerchir y cyfarfod gan y Parch Peter Williams. (Pedr Hir), R. Aetbwy Jones, M.A., ac eraill.

Ffortiwn i Bwrs y Wlad.

Eglwyswyr ac Elusenau.

Diwygiud Arati.

mem''t!N-,!..!'!!..'!!-I Dirwestwr…

I Coieg Aberystwyth. I

ICofio Morgan Llwyd•I

I I Ymgrogi me;! G;"hYlledd,…

I Dydd Gwyl Dewi, I

•• - ■. .....?I Uos?F ys?…

flfr. J. P. Roberts, Ynystowyn.…

Gwyl Dewi yn Liundain. -1

-,-'-  Nodion o Bet?ese?a.j

Cymdeithas y Gweinyddesau.…

lIe Eisteddfodau.

............ - - - - -. -…

Advertising