Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

(I?S?MM? BENT?T, Uys D??, ??? Mi?i?. ?.? m.A&NA'U 11-789,T,INIOG. GeBtr ei w<te<e wri- Slaon-au P4%%Wttniog. Bob dydd LLUN a c 10 hyd 8, & phob 'r f < 8 bVd &. Llanrwst-Bob Dydd MAWRTH a diwrnod FRAIR o 11 kyd S yn nhy M. PARRY, Station Road (drws nesaf P&ria Wous4). -rrawsfynydd-Y Dydd Merchet cyntaf a'r trydydd e bob mis, o 16 hyd 3 yn MowA H<MMB. POrtmodoo-Bob Dydd Gwener o 11 hyd 5 ye MoMis TBMPBRANCR HOTEL, 106, H!gh Streat. &aia.—Bob Dydd Sa4wCls a diwrnod a!r: o 1 hyd & yn MAMCHESTTSR HousE. Phh Swmt m! )!m!mm<t«Mt!MtMm! Artificial Umbe and SURGICAL INSTRUMENTS, I Q) S ?B?. TRU..e., I K n.e Cape, <C LA&ISO a Cent's r ?? B&TS, Made upon an Improved Q P r ? S S ? ?'? jj Priacipta. i, ? .'?? ? ELASTIC ? STOCKINGS 4Pring & Other Orutthes. r Suraleal AkIG. r ? GEORGE BOX, r Mak«-, I r 144 & t46 Oxford Ro&d, C-on-M, Mancheater. ¡. Telephone No. 24X. ?———————————? ?'??=—Q@e?. M<?. c <<? ?)B=- <? @ c-<& ? LIVEJ?POOI.. A f. ? .?? RU? JONES ? (  AND ON, ?' ? Bangor House, ? ,tt [3 AND 5, ST. PAUL'S SQUARE. Y !? f??ERTHIR Tocynau (Single a Ret- A ? ?- T u.u) yn mhob doab?rth gyda'r y A gwahanol LiDeII&a o AgertoagMt i'r Uao! A I ?'?thau, Ca.aad?, Somth AmMi<?&, S. @ ?a Afric&, A?'st'ali&, P??otm, a.c i bob 0 r & pa.rtb o'r bvd am y priBitm laeitf. t L S Gwerthir h,afyd Inland Tickets gyda'r A ? Swahanoi ReiISTyrdd i bob pMth Mn y '? T.f telera, rhataf Rhoddwn Reduced R?te ? ? ?a-?ay Order i bob we Paaoang?s § ? ?'' B?ecau yma. Byddwm yn eyfarfodeia A ?' ?aeeogera ar cu gl?niad ya y St&tioD ? y'? gof&iwn nm ea Lwggtge, a deMwn ? gyaa hwy ar fwrdd yr A?rte? yc mhs A J[ T j ? ? by?dant wedi penderfya* hwylio ? î ?Eerthio Tn v modd mwyaf boddhao! n ( ? a. chysurus ya ? r ndrtn gwrea o'r Uoag, ?y diwrnod hwyH.. & t? ?sgnfeowch Mr tuAew?tgyAa thread V r Y ?? ''?tr o'r trwakMtol twyHadan, yo f). ? "ghyda'r Fa?.. A ? ?ob hwyluadod. Yatorfa rhad at ?? 8 w Lugg. t b Ma.e'r cyteirix' uchod yB ile Qysuroa, A r::Ytnol, a ch*olig i ymwetwyr a.'r ? l{,o.. )).-o< S c ? í=- ———-————'M????M???tMB" == fr Dy!N.x)M ?- G. Jones-Roberts, ? F.R.C.V.?., — P W L L H E L I, — Yspysu ci wediAGORCANGHRN f yn { PENRHYDEU"AETH. o dan ofn! MR. HOWARD JONES, M.R.C.V.S., ? F.V.M.A. (L.&d.), Y bydd yn galw y, M. Mr. J. b LbO\ipD JONR8, Clui!lIllst,Bl. Filltinto;v, II bob PRYDKAWN SADWRN, o 12 hyd 1t o'r gtoch. At ,Ikrdahwyr B! Ffeetinfog. DyMnxim William Williams, Joiner 1. Fair View. Maenojferen, (yr hwn fu yn ngwasacaettt Mi. David Jones Builder, am iiynyddau), wneyd yn hysbys ei <fod wedi dechreu Btasnes ar gyfrifoldeb ei hoB. Y mae wedi cae! profiad helaeth, a 9<crha waith da a gonest am bris rhesymol. Ymgymer phob math o wsith Saer. Adgyweirir a hen Ddodrefn, pa rai sydd a gaiw mawr am dar'ynt y dydd- iau hYll. Cofiwch y Cyfeinad—1, Fair View Maenofferen, Btaenau Ffestiniog. 4b6 Cynyrcha, an ddogn (dow o Jaeno's Ba (wir nlf-ddol. Ettmwytha.. M' mnwa,:</h yatgra,fa I L M a?esiBWythder yn y ?j??????? ? f pi?ettan a«&<OB. Symad& i?$??E? (pbiegp* "we6iro. ifo samwoga ,.r y int¡\ weM)Mjm ?<y?&e ????S?? ? ?. Y. =?A mw- b<ttel e?on?!?? ??????S?BBB??- & t?Aa«t<h?f?ttMt? ?p: ?'' ? ? ? S)B ? ?. UyM?.ot?a<?tx?a. ?S?????t'" Pria 18 1 yBftfL 000 d dlaøn I Y, 04AM C?NO i n* a?M'<MM ? J ? gy<it?g:;<Ma!efyJ))tes«?H SQ???????B.??????S?????. .? laW Qbone i øbwi gyls. thro?yp?yn i?? so ?im ddim AddrMltI JAENO, So 129, Hall Lane, LIVERPOOL The CUNARD STEAM. SHIP COMPANY. Pas,-Aongers booked through horn Btaeaau Festiniosf to all parts of AMERICA. C)ANAE)A, &C. For further inform&tioc apply to- Mr. WILLIAM JONES. Penygroes, BlaenauFetiniog. Bwys i Amaethwyr.. Y mae erbyn hyn yn hysbys i bob Amaethwr yn yr ardaioedd hyn, mae gan PARRY. Drugg:st Station Road, y mae y STOC HELAETHAF o bob Nwyddau a MEDDYGINIAETHAU AMAETRYDDOL Powdwr Ceffyiau Is y pwys, a 3 phwys am 2s 6c. Balls Ceffylau 2g yr un, 7 ams. Horse and Cattle Embrocation (potei beint), Is 6c. I Meddygmiaeth Lo! at y CIwy Rhydd (anffaeledig), Is 6c y botel. !HadL!in6phwys am Is., can pwys, am 17s. Thodey's Food, 3s 3c y box. Oil Pink at bob math o fnwiau a do!ur!au ar anifeHiad Is y botet. Linseed Oil 2s 6c y galwyn. POB,TIIIANT LLOIAtr (CaIfMea!), 6 phw Is., neu !!2pwysan-' 158.1 Y stoc fwyai vn y sn- o bob math c I DROCH'FEYDDDEFArD. j P AR RY n, R YT I' .¡; T'" 'Jv.} S2s Station Road, j LLANSWST ? ¡ A J. G.Gm: Age=:Y.m::ie:e o 1 ?_jt_ time and mote business ttn.n any other øgency. During ti,e past f!ur years the F rm haH paid to spare ti De ager.'s eomntisaion amounting to over One Hnndrtld Mid T\?e!vR Thousand Pounds 9d.) This j should &ppe&I to a.H respectable WOJ kmg men ¡ desirous of turning tneif. spare moments to i advantage. I provide everything. Write for full particulars,—J, C. OF.\ VES, Agency! Dept., The Worlds Supply Warehouse I" Sbei&eid. MR. ARTHUR PENRHYN, of the leading Frances and Deatal HospieMs of England Mtt SGo?an?. in all SPEOAUST m aH up-to-date denta! operations. PaMess extractions. Artificial Teeth in Gold and VM!ean!te. Fiilirigs in Gold, Platinum and Cement. All at lowest possible charges AOVtoITpREE Hours 9 to 8 DAILY at ? 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. (YN AWR TN BAROD). J Perlau'r Diwygiadam sef Caagiiad o Hen BeniIIion gecid yn Nghyrddau Di.wygis.dau Cymru, gan JOHN OWEN. DOL\V17DDELEN I' gydag Af;@rchsad gan y Parch. J. I J Roberts (lolo Caemarfon). — PRISTA1RCEINIOG. Dwsinac uchod ynddidrau! drwy y Llythyr- dy am 2s 6c. Pob archebion i'w gwueyd 'r Casglydd- Bwth Mercdydd, Doiwyddelea. j PIRNMACHNO. rpRADDODIR Cyrres o DDARLITH- OEDD ya yi Ysgoldy Cenedhethol gsm Mr W. Hcpkitls Jones, o Goleg BMgor ar y nc.s'<'eithiau caalyno!—Chwefror 26ain, I Mawrtb 5ed, 12fed, a'r 17eg. I ]. Tyft; L!ysiau mewn gerddi bycham. 2. Tyt'.) Llydau mewn geIddi marchnad. 5. Tyfu ffrv.,Yth., 4. Pa ?t& I' wneyd mewn atlecbydon cyffrediüol a damweictsu, hyc nes y cyr- huedda y meddyg anifeiliaid. Cadeirydd—T?. Michae' WilHams, Vsw., M.B-. Mcstyn ViHa. Dcchrùír y Cyfarfc.dydd am 7.50 p.m. Mycedi&d i mcwn yn rhad. Gwahoddiad cynes i bawb. RHWYMO r. & L Layr IF fi iol'v L/ I)fMtjNA EVA.N PUGHE, ¡ Swyddfa'r RHEDEGYDD,' Berry Buildings, Denbigh St., I — LLANRNST, — Wneyd yn hysbys ei fed wedi cysiaryd drosodd y Swyddfa adnabyddus urhud, ae hydeM y gwuaiS' t;golion y dref a'r cy!ch roddi iddo yr un ?ef?ogaeth ag a roddwyd i j Mr. Rc'bm'ts yH y gc'rpbesoL Di( icb? yn j gynesam y gefnogaeth dda y mae wedi gael I yn barod. Yu ychwanegol at I Sob mat'i o Ptr&aff-t!tjaith dymuna hysbysu y Cyboedd ei fod yn I cadw DYNiON PROFIADOL i R!t ?W<B F???"<?' ? ?f? ?.?P?M?!!3!n? StsW s 9?t'.? '? S ? a ? s a ? ? Ws S*! ?! s 14. } i U f; j 1 Ii.¡ Ii J ? S M ? ?,ysr'? B? ?? U L7 .&s;' ?? f ? ? ? ?? ?.? ,? S ?g?' \t ¡ g"ath "tf' a ,j¡li. a .C¡; gll PI;I — Rg"eSvrru')Î., :rr Ir 'i'' C rn n\ í"'i "'i r y p, r;' I r p HK t:i,t E.T I BUDDEN'S OINTMENT. I Budccn's S.R, SktU Ointment wH! cure I Itching cue appdcatiou destroys I very form of Ecxe'na heals old Wounds; a'¡idSOres; acis Jibe a charm on Bad Legs, r p"evsc{:s Cuts fK.'n: FcstCt'iHg'; will cure Rmg-worm ic a f0W d<iys, the I most obstinate I'huptiuns and Scurvy. Boxes Vgd ?.id Is l?d. Agent for Blasnau Festiuiog—W., H. Party, Chemist.—Agent t'or Po'tmadog—Ivor J Jones, Chemise. Agent for Uanrwst—E. Evans, Chen:i;,t, ?

[ WodFcM o DolwydcWeoip I

..,......,.-,--"",-""-"'/"''''''''''''''''-."/-"""'""""-'-"""-,ffJJ/s…

IYsgelordra Abererch.

I -Jabez Balfour.

I - -- -, -, - . Helfa Cyrtru.

I Crogi y L.1cfrudd o ShaLi.,-ICrogiyL!ofrudd0S¡,aw..