Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

:??.?.?===............. Cyhuddiad…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

? ?. ? ?= = =. Cyhuddiad Difrifol 'Yn'erbyn I :Sechgyn o::SI. Ffesim<og It- In. Boren heddyw, o naen Dr R. D. EAans z1 -W.! P. Evans, Ysweiniaid, yr Arolygydd Roberts a gyhuddodd William Williams. 14, New Street; John Richard WilltMHa. M&enoSeren Street, a Thomas Hughes, New Street, o fod wedi tori i mown i Weithdy Peirianwyr a. Seiri Chwarel MaenotTer&B nos Lun diweddaf, rhwng ha-ner awr wedi pump y nos a sa.ith y boreu, ga.n !ad- ratta oddiyno dreuliau pres perthynol i'r peir- ia.nau, yn pwyao 64 pwyf, a.c yn warth £3 46. G-Ifwy fod yr eiddo wedi ei werthu i Mrs Cox<.)a (ieu.},41a 42, Church Street, am l4a. Cymerodd y tri i'r ddaita nos Fawrth, a buont yn v geU hyd boreu heddyw. Edward Vaughan Davies, Park Square, a dystiodd ei fed yn fuynt.d at ei waith tua haner a.wr wedi chwech boreu ddydd Ma-wrth, yn ngbwmni R. C. Joaes, PIasybryn. Cyferbyn a Devon Terrace, cododd draul pros perthynol i beirianb, a chyfiwynodd ef i Robert 0. Jones. Robert Owen Jones, Plasybryn, a. ddywedodd ei fod yn saer yn chwa-rel MaenoSerea, ac fel yr oedd yn cyd-gerddcd a'r tyst diweddaf at ei waith, cySwynwyd iddo y draul bres a ddang- t)sid yn y Uys. Wed] myned i'r gwajth cyilwynodd yr eiddo drosodd i Thomas Davies, y Peirianydd (Fitter). Thomas Davies, SpringSeId Terrace, a ddy- wedodd ei tod yn Beijiaaydd ya Chwarel Maenoftèren, Derbyniodd draul preSt perth-! ynol t un o'r Byrddau LIino, gan R. 0. Jones. Yna aeth trwy y gweithdy, ac yn lloHt uwch- ben i'r h-on yr oedd ysgol i fyned idw. e&n. fyddodd iod dwsin o dreuliau newyddion, a rhai hen dreuliaa wedi myaed c'ddiyuo. Ad- Dabyddodd y rhai ddaugosid yn y Llys fe! y rhai gollwyd c'r gweithdy. Nid oedd fodd'i neb anghyfarwydd a'r 'Ie fyoed i'r gweithdy yr hwn s. glowyd ganddo y noaon gyct. Robert Roberta, Sa.er, Manod Road, Efe aeth i'r gweithdy gyntaf boreu ddydd Mawrth, a chair'dd bobpeth yn ei Ie yno, heb ol dim am- beus t, gwbl. Hyd y gwydda,i ef ni bn fr un o'r tri cyhuddedig yn gweithio yn Chwa,rei M&eaoSaren. Yr oedd modd myned i mewn i'r gweithdy trwy y twU yn y mur Ue'r oedd strap ya gweithto. Mrs. Elizabeth Coxon, a ddywedodd i Wm. WiHia.ma ddod a chydaid o bres :ddi i'w gwerthu. Ni ofycodd iddc Ue'r oedd wedi et gael, ond y byddai yn rhaid iddi ei ddangos os gofyB.ii. rhywun iddi. Pwyso<id ef ao yr eedd yn 64 pwys, t&Iudd bris y farchnad am daao, sef 14s ac aeth William a.I!a.n. Evan Meredith -Tcues a ddywedodd ei fod yn Beirianydd yn y chwarel. adwaena.i y treuliau prea ddn-cgooid. Yr oedd deuddeg o honynt yn newydaioa, ac yn wcrth swilt y pwys, a'r gweddiil yc hen, ac yn werth o bedair i bcm' ceiuioc y pwya. Eu gwerth ydoodd f3 4s. Yr Aro!ygydd Robertg a ddywedodd iddo, adroddiad o'r achos., a chael i'r ciddo gael; ei wertbu i Mrs Coxon. Cymerodd William WiHia.ms i'r dd&Ifa,, yr hwn tt ddywedoo odd wrtho B]&i myned a'r prea i'w werthu a I wnaeth ef, ao mat gan John Sciomon WilHajus a Thomas Thotnus, mab Thomas Haghes, y Crydd, y cafodd ef y pres. Wedi hyny cymer- odd y ddau hyny i'r ddalfa, ac yn eu presenol- deb dywedodd.. 'Does gea i ddim i'w ddweyd end nad cs i ddim i mewn. Gofyn t mi iyn 4 a T)hw ddaru nhw." Pas yhuddwyd hwy yn y ilys, addefodd John Richard Williams a Thomas Hughes ¡ Mdvat l&dxatta y pres, ond dywedodd Willian! Wihia-tas mai yr oil a wnfteth ef oedd myccdag ef i w werthu. William Willia.ma (y oarcharor) ar ei !w a ddywedodd iddc weled y ddau g'},r.haror tua an-ar-ddeg boreu ddydd Mawrth vn ngwr! nchaf Lord Street, a. gofynasa.at iddo fyaed a'r saeh a'r pres dy Coxon i'w werthu, ao y cafr3,i ri,i o'r arian. Aeth yntan heb cfyn dim iddynt j He y cawsant yr eiddo. (rwyddai nad oeddynt yn gweithiu i enill arian i brynu y ¡ pres hwnw, we<H capi 14s a.m dano, aeth at y ddau, a t-hafodd Thomas Hahges DS1 Johu Soloiaon 48 9c, ac yatau 4s 3c. :Ymneillduodd y FaiDgc, ac wedi bod yn absenol am beth araacr, dywedodd y Cadeir- ydd fod y cyhudd:ad ya un pwyeig, ac y gaUent anfon y tri i garch&r am chwe' mis. j Be Thomas Hughes a J. R. Williama o'u 'b:-ten yn fiaenürol. Anfordd y ddau i garchar; am fis, a, William Williams am 14 niwrnod. Dyuunai y Faingc Foogyfarch yr Arolygydd I a-r ei ddaU medrua yn dal y troseddwyr mor ¡ gySym, <)c felly ay mud amheaaeth a allasai godi yn nghylcb gweithwyr gonest y ohwareL

TREFN OEDFAON Y SUL 1i

Advertising

Advertising

Maentwrog. )