Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Bwrdd 8Wareheldwaid Limarwst.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Bwrdd 8Wareheldwaid Limarwst. BWRDD LLAWN. DEWIS MBISTR A MEISTRESS. Oyfarfu y Bwrdd ddyid Mawrth, pryd yr oedd ya bresanol Mr B. Jonee Williams, (cadeirydd) J. Roberts, Y.H., (Is-gadeirydd); Parch John Gower, H. Rawson Williams, J. Tit ley Williams, Mri John Hughes, O. Lloyd Jones, BetttwaYI'oed; Ellia Pieree, Dotwyddelen Mathew Roberts, Capel Ourig Wm Williams David Williams, John Berry, a John Williams Llanrwst; R. T. Ellis. Trefriw John Davies, Brvniog Edward Roberts, John Morns, E. W. Roberts, Penmachno; Wm Evans, Yspytty I van Roger Hughes, Eglwysbach; W. Williams, Gwytherin Edward Edwards, Tyddyn Du Thomas SHughes, Maenan Wm Williams a John Williams, Llangerniew D. Lewis. Pant Llin, David Owen, Llanddoget John Davies, Gwytherin, Owen Owens, Eglwys. bach R. R. Owen, (clerc) O. Evans-Jones, a T. C. Roberts, swyddogiou elusenol, Wm. Jones, (Meistr y Tvl. Methu peidio wylo. Mr. Edward Roberts, Penmachno, a ddywedai ci iód yn methu peidio wylo wrth weled yr am. gylchiadau yr oedd un wraig ddiwyd o Pen- machno ynddo. Yr oedd wedi strugglo er's 10 mlynedd heb ofyn am ddim a'i gwr wedi ei gadael. Mr. Gower-Mi dalais yn mlaen i'w gwr am waith, ond ni wnaeth ef hyd yn hyn. Dylai gael ei anfon i garchar. Pasiwyd iddi gael elusen. Mwy i Dlawd. Yr oedd un o dlodion yr Undeb mewn angen myned 1'r Infirmary, ac yr oedd y gost am le iddojyn 6s 6c i un ar y plwy' tra y caffai un oddi- allan le am 2s 6c. Mr. Roberts, Pentrefoelas, y mae yn debyg iawn y gwnawn ni yn Pentrefoelas ein rhan mewn talu ei dren, &c. Pasiwyd i dalu, yr oedd Vicar Pentrefoelas wedi bod yn garedig lawn, a thrwy gynygiad Mr Williams, Pieswylfa pasiwyd dioich i'r gwr parchedig. Allan- GyDorthwyon. Talodd Mr. T. C. Roberts yn ei ddosbarth ef yn ystod y mis i 143 o diodion, 81p 8s 6c, ac yn gofyn am 84p. Talodd Mr. O. Evans-Jones yn 8i ddosbarth ef i 201 o dlodion 126p 18s 8c, ac yn gofyn am 129p. > Rhoddi i fyny. Anfonodd Miss Jones, merch y Meistr a'r Feistres ei hymddiswyddiad i mewn. Derbyn- lwyd ef gyda gofid. Adroddiad y Meistr. Ar y 6ed o Chwefror, bu i chwech o grwydr- iaid nacau gwneyd y gwaith arferol, a dygwyd hwy o flaen yr Ynadon, a chawsant bedwar- diwrncd-ar-ddeg o garehar. Eu hesgus oedd eu bod wedi gwlychu y noson gynt, ac fod eu dillad yn wlyb, a dim tan yn yr ystafell. Y meistr a ddywedai fod y glo roddwyd wedi ei ddefnyddio ac fod on dillad yn berffaith sych. Derbyniwyd ei eglut-had, Ar yr 16eg daeth William Roberts (Dolgellau) i mewn, ac aeth allan ar y 6ed cyfisol. Daeth John Jones, 68 oed, Saermaen, Pen- machno, i'r Ty, a David Thomas, teiliwr, Llan- tWst, ar y 24ain. Ar y 26ain, daeth uu Albert Uamnon, 24 oed, crwydryn, i'r Ty yn wael, ond Yr oedd wedi gwella, a gofvnai y Meistr am jjisgidiau iddo, yr hyn a ganiatiWjd. Pasiwyd i bwrcasu dwy dunell o dail a hadyd i'r gerddi. xn y Ty 54 ar gyfer 41 y mis cyferbyniol y IlYnedd. Galwodd 128 o grwydriaid yn ystod y Uns. Rhy Fychan i'r Osd. t Yr oedd y Bwrdd hwn wedi anfon at Fwrdd I "Innelwy i ofyn iddyut roddi 5s yn wythnosol i lien wraig 86 oed. Nid oeddyiit yn foddlon ihoddi ond 4s, siaradwyd yn gryf am galedwch y ^wrdd, a pbasiwyd i anfon unwaith yu rhagor. Yn Gofidio. f Anfonai Mr Bircham i ddweyd ei fod yn gofidio tod Mr a Mrs Jones yn ymadael o'u swydd, ond YtJ dymuno iddynt nawnddydd tawel. Pedwar Diwrnod. .? t Anfonai un i hysbysu ei anallu i gyfranu Is 6c -j.t gynai ei fam, yr oedd yr adeg mor wan fel oedd ei enillion ond 15s 4c a chanddo deulu. -Oadlouai Mri John Morris ac Edward Roberts, "enmachno drosto, a phasiwyd i dderbyn Is. Cartref y Rhyl. Paswyd i gyf anu lp Is at y Cartref yn Rhy1.1 Gostwng y Cardod. Yr oadd cwyn fod bachgen bach i wraig weddw oedd yu derbyn cymhorth plwyfol yn barhaus yn yatnygu cigarettes. Pasiwyd i ostwng y cardod. Talu yr Haner. Yr oedd geneth fach. Robert Hughes, Back Watling Street, wedi bod o dan driniaeth gyda'i "ygaid yn Lerpwl. Yr oedd Pwyllgor y dref ^edi talu 88 6c yr wythnos am ei He. Pasiwyd i alu hauor y bil o 2p 19s 6c, Croadigaet,h Newydd. Y mae yr achos hwn yn hen, meddai y swyddog ()(Ldeirydd-" Oes dim modd ei wneyd yn achos newydd," Mr Berry—" Na rhaid cael cread. ifeaeth uewydd," Y gwyn am hwn oedd ei fod fel boneddwr yn cerdded yr heolydd dan ysmygu, Tenders. T Pasiwyd i dderbyn cynygiad Mr. Wm. Jones, The Baud, i gyftenwi y Ty a cigoedd. Awgrym M Mr. Matthew Roberts y dylid yn y dyfodol er chwareu teg i bawb, nodi yn glir pa dtarnau o Sig fwriedid gael. Yr oedd eiddo Mr Jones vn gwbl dderbyniol ar yr un pryd. Mr Edward Jones i gyflentfi Glo yn ol 15s 9c y danell; Mr Hfjnry Joues, Ty'ntwll, Ymenyn a Llaeth Mr. Wm. Griffith, Faner Goch, Esgidiau Mr. F. A. Charlton, Groceries a Bara; Mr. Jeremiah Jones, Eirch. Dewis Meistr a Meistres. Daeth y pump canlynol o flaen y Bwrdd-Mr a Mrs. Thomas, The Workhouse, Ashby, 33 oed, dim plant; Mr a Mrs W. Williams, Tafarny. Fedw, Llanrwst, 35 a 34 oed, un plentyn; Mr. a Mrs. Hugh Jones, Groesffordd, Conwy, 38 a 37 eed, un plentyn; Mr a Mrs Ellis R. Edwards, Aberdeulyn, Trefriw, 34 a 35, un plentyn; Mr a Mrs. O. Evans Jones, Post Office, Nebo, 32 oed, dim plant. Pasiwvd i ddechreu os y dewisid ymgeis) dd a plentyn ganddo, fod 4s i'w godi am ei le. Ar ol ymddaughosiad yr ymgeiswyr a gofyn cwpstiycau iddynt pleidleisiwyd fel a ganlyn Thomas, 7; Williamsr 9; Jones, 3; Edwards, 5; Jones, 4. (Yn y cyfwng hwn anfonodd Williams ddweyd ei fod yn ystyried 4s yn ormod at gadwraeth y plentyn). Ail-bleidleisiwyd ar y tri uchaf-Themas 12; Williams 7: Bfiwards, 9. Yna pleidleisiwyd ar y ddau ucbaf yn d-erfynol -Thomas 17; Edwards 11. Dymwuwyd yn dda i'r Maistr a'r Feistres newydd, a diolehwyd yn frynea ganddynt hwythau. Y mae Mr a Mrs. Thomas wedi cael ymarferiad helaeth gjda'r gwaith, a dymuuwn iddynt bob llwyddiant.

ICapel Curlg.

Penrhyndeudraeth.

Maentwrog.,

Cynuddiad o Ladrafta Da Pluog…

I Llythyr o South Affrica.…

Blaenau Ffestiniog.

I R.Llanrwst.----