Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

EIN -HYSGOL UWCHRADDOL. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EIN HYSGOL UWCHRADDOL. Z)yr,-Yr ??os ddiweddaf crybwyllais "lai2Lnoethineb yw anfon plentyn am haner c?rs j, a cbrybwyHais! hWts i'r Ysgol- Ganolraddol a chrybwyllais he yd fOd dwy"ran 0 dair d ddisgyblion ei flsgOl ni yn ymadael ar neu cyn pen yr ail ?yd? ?. Dymunaf eto, bwysleisio'r ?eithiau hyn_ ¿no Nld wyf am fnnud yd ceisio dal yr ysgol gCanolraddol yn gyfrifol am hyn. Yn hytrach Phedda'r bai yn ?wyr wrth ddrws ein tri Pb\vvii„, DYSG 1IEOL Y?? ?? Ffestiniog luaws o rieni garai roi ?dysg ? P?t. ac ymdrechant eu cadw yn yr ?Sol n?p /? ??S oed. Felly deallaf, ymadaw- ?r niw?" ° r Uwchraddol yn 14 oed, &c yn uno] §° rchymyn pendant y pwyllgor l1e Yln nol 0 gorchymyn pendant y pwyllgor lle0l 'lid dyrit i aros yno'n hwy. Nid oes §enym fen un 0 ddau gwrs, eu cadw o'r ?ol neu ?'"?on i'r Ysgol Sir. Dewisa ??faw Y CWrs °^» ac y mae ta^u y /3 fee ? Sya?? ??s olaf, ac y mae talu y ?3 fee n Y.nYddol'1n ?berth gwirioneddol i lawer. ? lr y Illa Symaint feUy. fel y gorfodir hwy tail ar"gYlcllia(lau i dynu eu plant o'r ysgol. Yn awr K )(n wr beth yw enill y plant? Cawsant dd Wy flynedd yn y Ysgol Uwchraddol. a dwy Y hellac Y, yr Ysgol Sir. Yn y gyntaf, yn cl rh a.h 'In ? Y'SQl Sir. Yn y gyntaf. yn b.YddeOh if ?durdodau Ileol, cyfyngwyd eu bYn Jig 1 .byngciau elfenol, a phrin y profa ?Hofan.? y???ero! bendant iddynt yn eu ?a.not a)?"?aethau. Nid paratoi ar gyfer ? oedd rlewn golwg Ch?" ??ngo!wg. Ch.. sylwch eto ?? prif nod yr YsgoHon  Para?oi ar Sy?r y ??o/e?s?OMs ar brif- ysgol. y matviculatiQn neu ei chyffelyb yw y ? o flac. ? golwg. Yna, meddaf, wedi ?y ayn? fr eu ^ymadawiad o'r Ysgol Sir, 4 rnedda, plant hyn wybodaeth arwynebol -?Qo'?P??t hyn wybodaeth arwynebo! iaeth Ll r Lladin, Gramadeg Saasneg, Hanes- Lloegr pClS' Algebra, ac un neu ddwy rJ'r ?yddor ?' ?o?ynafyn ystyriol i chwi. Svr yng n?yileb hyny. pa fantais ymarferol flj eiHiodd i' wedi'r pedair blynedd hyn. Y y Plant nt We d i'r pedair blynedd hyn. I neU'rfwat l'r masnachdai. i'r gweithfeydd, U r SwVdHy^d.' a heriaf unrhyw un i I d5^^yd ma? pedair biynedd o addysg fel hon YW Yr i'U h r mW'1af manteisiol all Ffestiniog aeth YW d Plant. Yn sicr ddigon nid gormod- aeth Yw dleyd fod pedair blynedd bwysicaf yn ysg y D]p J  ysg Y Plentyn wedi eu gwastraffu. Y mae'n It5ft ?'?yl. a hawlio hefyd, 1-n pe/>rauaddys8 ?y° eu cynlluniau i well ??hrwydd A P?? y sylwn fod nifer 8w«j,yn VmaJ^ ?ae o'r Ysgol Sir ar derfyn un f. 1 yn. v r. r ffeithiau hyn yn gryfach. I Vn ^eddf 5, ys8 Ganolraddol, i un ran o f bedal- r °'r di<!f o n y gellir rhoi ysgolonaeth. { Pr y ma Phrill Inae angen dweyd, yn y dirwasgiad Prese,,Iy ?lai aninho sibl yw i Chwarelwyr ]Pfest lillog a, u 4s. neu lai y dydd, dalu ? yn Y"Ydd 0 I drol j eu plant yn yr Ysgol l. p? os add'1sg ? p?"? y y ?soi t ? ??d adaL?n  gorfodwyd!! Dyma'r ??P pwyllgorau yn agored. ????chetn' f y odd ein pwyllgor addysg yydy rl ?,?? roi eu bendith hwythau ?!vn. etb ro^ eu bendith hwythau Jy^ndrpfn i. ??ngd? h.n a bu ganddynt am rai b lyn Yd au gyrlllul i r un flwyddyn yn rhad i U'? ?? bl gynlIun 1ro* un nwyddyn yn rhad i '19 ll ? lant Yrl yr Sir, ar eu hymadaw- bad a'r t Yn yr Ysgol Sir, ar eu hymadaw- S bYdda0 r8gol TJ wc hraddol. Tybiasant y Wditkr flw^dyn hon yn yr Ysgol Sir yn "iS01 ^■»hTS"7 iddynt, ac y» barotoad t eithio, aLr rf, ?g?wedigaethau. Beth °'r cynlhm 5 dd;teth ID r cy, u yn fethiant hollol ym ^Oh y%r ac «Vy n ?stran? arianol o ddau gant 0 b'Q rialu ?b:?y?yn ddiweddaf gosodwyd y I' <ED K S&'i I.dandod. ]? U bWried (3edd rhoi addysg gelfyddydol i'r Dla,,t alnl U? il,?vyddyn y y Ysgol Sir, a'r ^Vrv 5S^0''on au am ddau neu dri tymor Yra Yr y sg,lio 11 N()s- nlethia lit.- s. Y mae tri rheswm am y add aNid Yr y ? Sirywy fan a'r Ile i roi geill Yddydol'Methiant hollol yw yr ga)is Ym M-llob YS901 Sir drwy Gymru. (b 111 ein bod  S? amddifad ar hyd y bivn y?dau bOd'1n gwbl amddifad ar hyd ybi YI'Yddabu 0 unrliy w drefniant effeithiol Yrigl Y'l aL' 'Isgohon nos. tri(6-) fAC art, a, ffolineb oedd i'r pwyllgor Ged reuddwydio Y liwyddai eu cynllun gyda'r def,, Yddl- au  Ilaw Bechgyn a genethod Oedd y rhhai b Yn fetbod? enill ysgoloriaeth, ac a -etllodd K hymadaw- I o'r ^efyd gae„ aSareUhymada"' ni bu cynlllin rioed gysgod gobaith i lxvYddo- rWed' -gwneyd ymholiadau meiddiaf 4dweYd ni al' lmethialit hollol brofodd vm mhob ??ys??- ?eth ? h°Hol brofodd vm mhob I lriu eisieuUa^fKPellach °'r ffafr ddangos- I ir un YselSleu praf pel1ach o'r ffaIr ddangos-  r I I,, y SROI d Yna ei ha nes. Dyna hanes ym" f's °i0g 1 berffefitvj10 ei cbynllun addysg ???? ???. Dyna hanes ym- C,, Yl Yr lrll-J-yr n' -hob adroddiad yw ^Vin, yr aryhn S S ??ob adroddiad yw ??. ? YD? j?? areu mynediadi-r | a g*. ?? ?yinheS? ?? ? cae! yn gynar- ;Lde9 y ga a\va r pl ait yr sgolion FIfenol. A cOn"d F^aWa'r nlanf G OED- sef 5YF Elfeno;. rle!li YWe 1'I 'I d'Ilal fad? ?' ? ??"? y 1 ?f??.. ??i? a? b. rif-ysgol neu i ra? I ir r>U \t\T- So? !°0r J. d ,1' 1901 S' ns, 'Ina anfoner hw'1 yn ddl'1rn rOl! slcrhau Ir, ,Os o'r ochr arall CU bwriad yw trefnu c;alwedlgaeth i'W plant yn gynarach, e% cwrs ,PWrpasoi vn 7 yr YsgOl Uwchraddol f ar u cyfer 'Id 16 oed rrs rhad, a chwrs effeith10. eisiztf a,,gos wythnos nesaf Vn Y dda gWneyd h'ln. r rI f lYth3,r ?V protestiaf yn gryf Vn 11, er Y gu ar yr Ysgol Uwchraddol. Mae S ?? ??te????''??d? ys?? ?° gy?n?llu?nio a? r wneyd G^^ddol vn 0 .1"osog- ?ofnir eLngU terfvfnU yr ys £ ?oiy' Uwchraddol rhag i Vn ?d?? ???? ?JySs?hraddol rhag i -1 J?  ?ybryyrd? ?Sir. Mae hyn, syr, dyr, allfazit al dYb rYd i addysg y' ardal ac  « >M«fvon addysg -^1 ac i'» J I :Yr rei Yst fY,l1U, apehf ,atoc1, fy l:glydardal- <?difrif°. ?-1 -r ffeithiau hyn. a--dr0c da ain aberth g\virfoddol a pharod yr  dYlvedaf ;oddysg ei phhn'lri0do1 a pharod >rr "'e'?af f,c, I "? h?-?? ??\- ?' ? ddibetr?, h' PDen -'b f 'r -???e??? ?Pl,a.nt '?dr-. yesgeuluso 'ysgolrad ?or I Del, ?()l xverth" ????sd?gaeth Íramt tn e'n ?L"t, drwy es?,ejlus0 Ys?,oi I I y bobl,' ysgol ag y bu iddi umvaith hanes godidog a rhagolygon disglaer. j PANSI.

| ADDYSG YN FFESTINIOG.I

CLADDU Y TLODION YN PENRHYN-1…

CAM GYHUDDWYR Y PENRHYN.-I

I AP GELERT.

Advertising

CYNGHOR YR EGLWYSI RHYDDION,…

YN YSGOLION NOS.I

TREPN OEDFAON Y SULI

[No title]

Advertising