Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PORTHMADOG. 9591 IHEOL  954 !HEOLSPAWB, POB,THMADOO. W. H. ROWE, Masnachydd mown J Cerddoriaeth ac u-fferynau ÎI.c. Cerdd o bob natur. Dewisiad rhagorol bob amser ar law o PIANOS, ORGANS, HARMONIUMS- Violins, Auto-Harps, Gramophones, Graphophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stook helaeth 0 RECORDS i'r Phonographs a'r Gramophones. PEBDONEGATT I'W LLOGI Alt DELERAU RHESYMOL. Sefydlwyd dros 25 Mlynedd. Messrs EDWARDS & WILLIAMS DENTAL CO., LTD., I BODCWYNEDD PORTMADOC. A ddymunent hysbysu eu bod yo parhau i ymweled yn rheolaidd a'r Lleoedd canlynol:— Blaenau Ffestiniog.—Bob Dydd Llun o 12 hyd 6, ac hefyd pob Dvdd Iau o 3 hyd 6, yn nhy MR. EAMES, 42, High Street y (drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o Baen y Ffair) yn nhy MRI. DAVID JoNps ib Son, Station Bead (gyferbyn a Boars Head), o II hyd 5. IIheli-Bob Dydd Mercher yn nhy MR. ROBERTS, Chemist, o II hyd 4. Criccleth-Bob Dydd Mercher yn nhy MRS. DAVIES, Llys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy MR. DAVID JONES, Saddler, Tegid Street, o II hyd 4. RHTTBUDD I R CYHOEDD. « Mae G. H THOMAS. Plumber & Gasfitter, (Gynt Dolgarregddu), wedi symud 5, CHURCH STREET, (Late Sub. Post Office). A ddymuna hysbysu ei fod yn cadw pob math o Ironmongery* Yn cynwys:—Mangles, o A2 5s i fynu. Sospeni. Tegellau. Brushes, &c., yr oil am brisiau gonest a rhesymol. Gofrau. Caniau Llefrith. Ystenau, a phob Llestr at drin Llaeth a Menyn. Gwneir pob Llestri Alcan at archeb yn y lie. Gwaith Plumber yn ei holl Ganghenau. Gosodir Pibellau Nwy a Dwfr poeth ac oer; hefyd Water Closets, Baths, Lavatories, &c., a sicrheir gwaith da gan ddwylaw medrus a phrofiadol. Dymuna hefyd ddiolch i'w gwsmeriaid lluosog am eu cynorthwy caredig yn y gorpnenol, a bwriada wneyd ei oreu i'w boddio yn y dyfodol fel o'r blaen, gan ddisgwyl am barhad o'u cefnogaeth. [Rhoddir Estimates am waith l",l,b yn mhob un o'r Canghenau a enwyd. Cofiwch y Cyfeirtad Newydd :— G H. THOMAS, 5, Church Street, Blaenau Ffestiniog. EVJinS & C.O., PLUMBERS, GLAZIERS, GASFITTERS, Sanitary and Hot Water Engineers, BATHS, LAVATORY, W.C., & HOT WATER CYLINDERS fixed on the latest system. Chapels & Churches Heated by High or Low Pressure. DRAINS TESTED AND REPAIRED. ELECTRIC BELL FITTERS. ALL REPAIRS PROMPTLY ATTENDED TO. ALL KIND OF CLASS ALWAYS IN STOCK. CHURCH STREET, BLAENAU FESTINIOG. (Opposite Queen's Hotel) | < MR. OWEN, L.D.S., B,C,S, (LONDON), DENTIST, Llys Dorfil, New Market Sq. v BLAENAU FFESTINIOG. Gellir ei weled yn- Blaenau Ffestiniog. Bob dvdd LLUN a Dydd IAU, o 9 y boreu hyd 8 yr hwyr. Lianrwst-Bob Dydd MAWRTH a dydd MERCHER, o 11 hyd 4, yn BANK VIEW, Station Road. Trawsfynydd-Y Dydd Mercher cyntaf a'r trydydd o bob mis, 0 12 hyd 3 yn MONA Housa. Portmadoc-Bcb Dydd Gwer.o." 0 11 hyd 5 yo MORRIS TEMPERANCB HOTEL, 106, High Street. Sa la-Bob Dydd Sadwrn a diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 yn MANCHESTER HOUSE, High Street Artificial Limbs and SURGICAL INSTRUMENTS, ? <5? ?TRUSSES, S3 ? ?????"?? Caps, ? M?T? Lad:es' & Gent's YSK BELTS, ~jg n ? '?j Made upon an Improved ? ?M S Vj Principle. g: :ä E ELASTIC u STOCKINGS Spring & Other Crutches. Surgical Aids. GEORGE BOX, Maker, 144 & 146, Oxford Road, C-on-M., Manchester- Telephone No. 24X. Dymuna Mr. G. Jones Roberts, F.R.C. V .S., VETERINARY SURGEON, PWLLHELI, Hyspysu ei fod wedl AGORCANGHEN yn PENRHYNDEUDRAETH. o dan ofal MR. HOWARD JONES, M.R.C.V.S., F,V.M.A. (Lond.), ac y bydd yn galw yn Masnachdy Mr. J. LLOYD JONES, Chemist, Bl. Ffestiniog, bob IjPRYDNAWN SADWRN, o 12 ihyd 4 o'r gloch. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement qw_ E AA t At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any I Station for CEMENT and I all Building Materials given. on application. j Telegrams HUGHES BROS," Ponmado I AddressYNYSTOWYN, Port?adoc. J At Ardalwyr BI. Ffestiniog. Dymuna William Williams, Joiner, 1. Fair View, Maenofferen, (yr hwn fu yn ngwasanaeth Mi. David Jones Builder, am flynyddau), wneyd yn hysbys ei fod wedi dechreu Busnes ar gyfrifoldeb ei hun. Y mae wedi cael profiad helaeth, a sicrha waith da a Ronest am bris rhesymol. Ymgymerir a phob math o waith Saer. Adgyweirir a hen Ddodrefn, pa rai sydd a galw mawr am danynt y dydd- iau hya. Cofiwch y Cyfeiriad—1, Fair View < Maenofferen, Blaenau Ffeatiniog. 4b6 The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog' to all parts ot AMERICA, CANADA, &c. For further information apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, BlaenauFestiniog, Adgyfnerthydd Digyffelyb Thomas' "M.P." Emulsion. Cynwysa y feddyginiaeth ragorol hon holl elfenau maethlon Cod Liver Oil yn y ffurfiau hawddaf i'w cymeryd a hawddaf i'w treulio ynghyda holl rinweddau cryfhaol ac adfywiol Hypophosphites of Lime and Soda. Nid oes feddyginaeth well yn bosibl ar gyfer plant gwanaidd a nychlyd. Cyn- yrcha waed da a chyfoethog; cryfha y gewynau a'r aelodau, a gwisgay corph eiddil yn fuan a chna wd lach ahardd. Y mae yr un mor lesol hefyd i rai mewn oed. Trwy ei ddefnyddlo yn gyson, amddiffynir y cyfansoddiad rhag ymoaodiadau y darfod- edigaeth. bronchitis, ac Asthma. Y mae o fuddioldbb anrhaethol tuag at wella hen beswch ac anwyd. Gwerthir mewn potelau Is lie., a 2s 6c, yr un hefyd potelau cyfaddas ar gyfer teula 5B. Mynwch botelaid heddyw ond mynwch hefyd gael THOMAS' "M. EMULSION, gwrthodwch bob un arall. Anfonwch am Sample rhad at y gwneuthur- wyr L. E. Thomas, & Co., 43 Edge Lane, Liverpool. Os byddwch yn ffaelu ei gael gan eich Fferyllydd (Chemist) gadewch i ni wybod, ac anfonwn botelaid i chwi yn rhad ac am ddim. Special agent for Llanrwst and district-:EV AN EVANS, Dispensing Chemist, The Square' Llanrwst. f Drigolion Blaenau a'r Amgylchoedd. Dymuna JohnESlias Jones, Tailor, &c., hysbysu yr ardal fod ganddo gyflawnder mewn Stock o Frethynau o bob math. Suitiau campus wedi ei gwneyd ar y prem- ises o 30s i fyry. Suitiau o Blue Serges, fast colour, o 40s i fyny. Serges, Vicunas, Black Twill, Homespuns, Cheviots, Fancy Worsteds mewn amryw- iaeth mawr. Irish & Scotch Tweeds. West of England Hairlines i wneyd Trowsusau. Cyflawnder o Frethynau Duon da at Mournings mewn Stock bob amser, a gellir eu cael ar fyr rybudd. Dillad Gwaith yn gryf a da fel arferol. Dalier Sylw,—LADIES' COSTUMES made in all Styles. Fit Style and Form guar- anttee. Gwneir Brethynau, dim gwahaniaeth lie y prynwyd hwynt. Fancy Vestings o bob math. MR. ARTHUR PENRHYN of the leading Practices and Dental Hospitals of England and Scotland. SPECIALIST in all up-to-date dental operations. Painless extractions. Artificial Teeth in Gold and Vulcanite. Fillings in Gold, Platinum and Cement. All at lowest possible charges ADVICE FREE. Hours 9 to 8 DAILY at 4, Wynne's Road, BLAENAU FESTINIOG. BRYSIWCH eJI, I geisiO potelaid gan y Fferyllydd nesaf a'° I cyn i'r Anwyd fyned yn waetb. Cofiwch COUGH MIXTURf HUGH DAVIES, Machynlleth 13ic. a 3s. 9c. y botel. DAVIES'S COUGH MIXTURE At Beswch DAVIES'S COUGH MIXTURE AnwI DAVIES'S COUGH MIXTURE A!ltiolloo, DAVIES'S COUGH MIXTURE nrøø DAVIES'S COUGH MIXTURE Pas. Crygni, DAVIES'S COUGH MIXTURE itiflueop Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei I nniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clifO ? d yn cynhesn ac yn cryfhaa y frest, gan weitBJ"Jtf anwydachrygniymaith. Ni raid i neb o i anwyd a pheswch ond gofalu fod potelaid o COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn YO 1J? i'w deulu at holl anhwylderan y gwddf a'r f st, 00 DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. DAVIES'S TONIC ANTIBILIOUS PJ' ydyw y rhai mwyaf diogel at Rwymedd; gwei oo esmwyth, yn sier. ac heb boen. Os ydych yn 1" gweithio, methn bwyta, methn treulio bwyd, llt cefn, poen yn yr ystnmog, bias drwg ar W-, ddiysbryd a digalon, cymerwch dose o'r Pills yn ail nos. Diogel i bob oed a rhyw. 13ic 7 bob Druggist.-HUGH DAVIES, Chemist, 1!IJI" lleth. "SARZINE" BLOOD — MIXTVIØ 1 OROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna Yr p mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrbaOijjj | arall. Nid yw yn honi gwella pob peth. fel II Patent Medicines; ond os blinir chwi gan gr jtl ysfa. pimples, toriad allan, scarry, dolnriau. pend etc., yn tarddn o waed drwg ac anmhnr, imn | aid o Sarzine Blood MixtoM." ganyDrog?'? atoch. Is lie. & 2s 6c y botel, neu gyda 3c at yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog- MR. HUGH DAVIES, v | Chemist, MachynuetJ. I n rj: GWNEWCH FEL HYN. Cyn prynu unrhyw Offeryn Cerdd 0 unrhyw fath anfonwch attaf 00  Ca??M?, a cewch weled nas gallwc? 1• brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhOW dai am rai Newyddion, a rhoddaf 1 pris goreu am danynt. Telerau goreu sydd bosi^ J. BOLLOTEHf HFPT ? CARLTON D .3. HOUSE, II BANGOR, —— — j "FFAIR Y BYD." Traddodir DARLITO, ar y testyn uchod yn y NEUADD GYNULL, BL. FFESTIN106, Nos Fawrth, Hydref'.30, 1906, f gan y fie. Parch, i. Gomer Lewis, D.D., AbertØ Llywydd; ANDREAS ROBERTS, Ysw., Bos10 HOUSE. 1 Drysau yn agored am 6-30, i ddechreu .jy, o'r gloch. Yr elw i John Parry, Ysgoldy, Tanygrisiau, yr hwn sydd yn wael, ac P' alluog i ddilyn ei oruchwylion er's Ya IOSCC maith. Mynediad i mewn trwy docynau ?, a.6c. CIMO BANE.—Difethir LLAU, C 11'?,v ?A ? PRYFED DILLAD, DREWLAU (Bg gs), CHWILOD DUON, a phob pryfetach an 1001101 eraill trwy ddefnyddio "Cimo Bane," y P0 Newydd i ]add pryfaia, Gwerthir ewil tymau, pns 3c., 6c., a Is" cludiad C- W. Harrison, Chemist, 118, Broad  Reading, Agent i Lanrwst:—A. pi\ CHEMIST, STATION ROAD, LLANR —————————————————————-—— ??ery TMPORTANT TO MOTHERS. ?0- i Motber who values the Health allC* liness or her Child should use H-?P, ,Sol ,s "RLIBL NURSERY POMADE, ?gg a-pplicatiou kiUs all Nits and Veriiii ??., ?d and strengthens the Hair. In i 9d. Postage Id.—Geo. W. Harris on's I"'1111,qty 118, sBoard Street, Reading. Agent tor ejjt rwst, A. Parry, Chemist, Station Road. ?e for Blaenau Festiniog, J. Llo}rtl ^°"c^' Pharmacy. Agent foi- Bettwsyeue"l, p 3rr y > Chemist. I