Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

AnghydfFurHaeth a*r Eg!wys…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

 AnghydfFurHaeth a*r Eg!wys ? Sefyd!edig yn Nghymru, j Yn y Gyngres Egtwyslg a gynhaltwyd yr wythnos ddiweddaf ymffrostiodd Esgob Tyddewi fed yr Egiwys Sefydledig yn Nghymru wedi Hwyddo yn fawr yn ystod y deng mtynedd diweddaf, a pharodd ei eiriau lawenydd i'w frodyr. Os yr olt a olygai yr Esgob wrth ddywedyd ei bod wedi Hwyddo yn fawr oedd fod nifer ei deiHaid yn bresenol yn fwy nag oedd ddeng mlynedd yn o!, nid oes genym ddim i'w ddywedyd yn erbyn y datgamad a wnaeth. Ond os oedd yn golygu ei bod o'i chydmaru a'r Eglwysi Anghyd- Surno! yn gryfach yn awr nag oodd y pryd hyny, gwnaeth haeriad hoilol ddisail a cham- arwemio! hefyd. Q'l chydmaru a hwy colli tir a wnaeth yn hytrach nag enill tir. Yr ydym yn bwrw fed ystadegau blynyddol pob enwad crefyddol (yn cynwys yr enwad sefydledig) rywbeth yn debyg i'w gilydd o ran cywirdeb, er ein bod yn credu y gallent fed gryn lawer yn gywirach. Cymerwn yr ystadegaeth fei y rhoddir hi yn y Tribune" gan Mr. Howard Evans, yr hwn sydd yn cymeryd y mgyrau am 1894 a 1905. Yn 1894 yr oedd aetodau yr Annibynwyr, a'r Bedyddwyr, a'r Methodistiaid Catnnaidd, a'r Wesleyaid yn rhifo 381,795; erbyn 1905 rhifent 511,633. Dengys hyn gynydd o 129,838. Cynyddodd aeiodau yr Eglwys Sefydledig o 118,756 (yn 1894) 160,191 (yn 1905). Dengys hyn chwanegiad o 41,435. Edrycher ar y ffigyrau hyn a chydmarer hwy a'u g!!ydd, a gwelir mor ychydig o reswm oedd gan Esgob Tyddewi dros hysbysu ei frodyr yn y Gyngres fod yr Eglwys Sefyd- ledig wedi Uwyddoy biynyddoedd diweddaf hyn," ac mor ychydig sail oedd i'w ymHrost ef a'u Hawenydd hwy. Yr ydym ni sydd yn byw yn Nghymru yn gwybod yn dda (heb gymorth ystadegaeth) sut y saif pethau. I eraill mae ystadegau ynangenrheidio!. Ar fyrder cyflwynir i'r Ddirprwyaeth Frenhinol ystadegau a ddangosant i bawb ag y mae ganddynt lygaid i weled gryfder Anghyd- ffurnaeth a gwendid Egtwysyddiaeth yn Nghymru. Mae'r gwahaniaeth rhwng cyf- raniadau arianol a'r gwaith a wneir gan yr Eglwysi Rhyddion ar y na!H !aw a chan yr Eglwys Sefydledig ar y Haw aral! yn fawr iawn-yn rhy fawr i'w cydmaru; rhald yn hytrach eu cyferbynu. Peth rhyfedd iawn a gyfrifir yn Mwyddiant gan Esgob Tyddewi; peth a gyfrifir gan eraill yn fethiant.

IMr. John Redmond ar hawliau'r…

Egwyddorion y Diwygiad Protestanaidd.

EthoHatd Morgsmwg.--

IBradychu Cyfrinach.--- -…

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

NODIADAU WYTHNOSOL.

Gweithred Fonheddig.

Y Llywodraeth a Phtaid Llafur.

Family Notices

Advertising