Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

CYNGOR DOSBARTH GEIRIONYDD.j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYNGOR DOSBARTH GEIRIONYDD. j Cynhaliwyd cyfarfod rheolaidd y Cyngor ddydd Mawrth, pryd yr oedd yn bresenol y Parch. John Gower (Cadeirvdd) Mri. J. Lloyd Morris (Is-gadeirydd) Parch. J. Llewelyn Richards, B.A. D. G. Jones, Evan W. Roberts, Evan Williams, T. T. Roberts, R. T. Ellis, R. R. Owen (Clerc); R. H. Williams (Arolygydd) Thomas Hughes (Clerc Cynorthwyol) a P. Mc'Intyre (Peir- ianydd) Cyflog Robert Evans. Ymddangosodd Robert Evans o flaen y Cyn- gor i egluro am y dyddiau y gofynai gyfiog yn nglyn a'r Gwaith Dwfr yn Cwm Penmachno. Nid oedri y Peirianydd yn golygu i Evans fod ar v gwaiih cyhyd ag y bu o ychydig ddyddiau. -Pasiwyd i dalu yn ol cyfrif Evans ei hun. Ffyrdd Trefrhv. Yr oedd Clerc y Cyngor Sirol WCCl L anfon i gwyno am gyflwr ffyrdd Trefriw, a phriodolid achos v gwyn i waith y Cyngor icdJarth vn to" fiyrdd i fynv gyda gosod y pibe!'i dwfr.- Y i-tiirianydd a ddywedodd mai y c, ■ trumi oedd ar y ffordd gyda'r peirianau e'eli 'r de nyddiau at waith v Borthwyd, Dolgarofa, oedd yn gyfrifo! am ddryllio y UVrdd fel y maent. Yr oedd xViri Hughes & Ro>>lands yn gwneyd eu rhan at osod y ffyrdd yn ) i, n yn y manau y buont hwy yn gosod y pibelli dwfr o dan y Cyngor.-Y Cadeirydd a ategodd yr hyn a ddywedodd y Peirianydd, ac nad oedd un am- heuaeth nad y cario trwm at Dolgarog oedd yn malurio y ffyrdd i'w dwyn i'r cyflwr y maent.— Y Clerc a ddywedodd iddo anfon gair i'r un perwyl at Glerc y Cyngor Sirol, ac nachlywodd air yn mhellach ar y mater.—Gadawyd i'r Cyngor Plwyf symud yn mhellach er cael gan y Cyngor Sirol wella y ffyrdd yn y lie. Ffyrdd Ysbytty Ifan. I Anfonodd Mr. R. 0. Davies a Mr. Peter Mc'Intyre air mewn atebiad i lythyrau y Clerc y byddai iddynt gefnogi y cais i ddodi Ffordd Newydd Ysbytty o dan ofal y Cyngor Sirol. Gwaith Dwfr Trefriw. Rhoddodd y Peirianydd gymeradwyaeth uchel i waith Mri. Hughes a Rowlands gyda gosod y pibeili dwfr yn Trefriw, a chymerad- wyai i dalu iddynt swm o £200, Gwnelai hyny yr holl daliadau yn nglyn a'r gwaith yn tC700, a byddai £ 50 mewn llaw at wneyd rhyw fan bethau er cwblhau yr oil.—Pasiwyd i dalu I £ 200. Ysgol Penmachno. I Daeth gair o'r Bwrdd Addysg yn hysbysu iddynt alw sylw pwyllgor Addysg Arfon at y gwyn yn nghylch cyflwr Ysgol Penmachno. Hefvd, daeth llythyr oddiwrth Mr. Evan R. Davies, Clerc Addysg Sir Gaernarfon, yn hysbysu fod y Church Schoolroom wedi ei chymeryd, a nifer o'r plant wedi eu symud yno er cyfarfod y gwyn am orienwi yr ystafelloedd eraill, Hefyd yr oedd y Pwyllgor mown cyd- weithrediad a'r Rheolwyr Lleol yn gwneyd pobpeth a el!id i osod yr Ysgol mewn trefn yn ystod y gwyliau h8f. -Cadeirydd. Felly dyna'r mater yne. wedi dod i derfyniad bodd- haol heb achosi drwg deimlad rhwng neb a'u gilydd. Meddygol. Dr, Frazer a adroddodd i 10 o enedigaethau gaei eu cofrestru yn Meheiin, a 6 o farwolaetli- an, ar gyfer 6 o enedigaethau-yn Mehefin y fiwyddyn ddiweddaf, a 5 o farwolaethan. Prynu Hen Bibelli. I Daeth amryw gynygion am hen bibelli god- wyd yn Trefriw. Cynygiai Mr. William Row- lands, 10, Erskin Terrace, Conway, yr hwn oedd yn barod i dalu dwy gini y duneli am yr oil cyn eu symud.—Pasiwyd iddo gael yr oil ar y telerau a nododd.—Hefyd, gwerthwyd yr hen bibelli, &c., oedd yn Dolwyddelen i Mr. John Williams, Riverdale, Dolwyddclen, am 12/ Cyflenwad Dwfr Dolwyddelen. Daeth gair oddiwrth Glerc Cyngor Plwyf Dolwyddelen yn cynwys barn y Cyngor hwnw yn nglyn a chael dwfr o dir Brvntirion. Ystyr- ient nad allent weled eu ffordd yn glir i gyd- synio a chael dwfr o'r man a nodir am amryw resymau. Ni byddai yn rhydd oddiwrth y posiblwydd i lygriad gymeryd He, ni wellhai y pwysau, yr oedd y pris ofynid am y lie yn rhy uchel, &c.—Mr. Richards, "Dyna farn y Cyngor Phvyf, ac yr oedd yn farn unol yr aelodau.Cadeirydd, 0 ie." Cyngor Plwyf, nid Cwrdd Plwyf Mae y Cyngor Plwyf yn wahanol i farn y PIwyf yn ami, ac yn ymuno yn erbyn pobpeth er lies y lie."—Mr Richards, Nid wyf am i chwi ddywedyd gair i fychanu em Cyngor. Nid oedd acw ddim fel y dywed- wcli."—Mr. Gower, Mae rhyw obaith ohon- ynt os ydych chwi yn aelod. Chwi yw yr unig un sydd heb fod yn die gyda hwy (chwerth- in).—Mr T. T. Roberts, Nid oes dim rheswm at y telerau. Gadael y mater lie y mae ddylem,Cadeirydd, Ie. Fe adawn i bobl Dolwyddelen helpu eu gilydd. Y maent yn raeddvrl eu bod yn gallach na ni." Yr Arolygydd. Paslwyd i'r Arolvgydd gael bythefnos o seib- lant.—Pasiwyd i weinyddu rhybuddion ar nm- rvv. yr oedd eu trefniadau iechydol yn ddiffyg- io!.—Yr oedd y gwaith yn cael ei wneyd yn y Machno Hotel yn ol fel y gofynid, ap nid oedd trosglwyddiad i fod yno hyd nes y gallai yr Arolvgydd roddi ei Dysysgrif fod y He mewn cvfiwr priodol. Cerbydau Trefriw.. Mr. S. Chambers a anfonodd i gwyno oherwydd y Cab Stand oedd gyferbyn a'i dv. Nid oedd yn ei ystyried yn ddymunol i'w gael y P. c, ac yr oedd y rhai oedd gyda'r Cerbydsu yn edrych ar y rhai elai i'w dy --Cadeirydd, Mae ceisiadau rhai pobl yn hynod iawn. Bu Mr. Conway eisiau i mi atal swm y dwfr o oiwvn v felin am ci fod ef wedi sxleiiadu ar gyfer y lie I ba le y symudir y (Stand) o'r -?'" 1; >.l.l o fan'y mae ? "—Mr. R. T. El is, Y mac yn anliawdd iav/n cae! lie arali i bwrpas. Yr wyf j yn meddwl mai ein dyledswydd yw galw sylw y gyrwyr cerbydau yn tyru at eu gilydd i wneyd twrw, ac aflonyddu ar heddweh y lie. Y mae yn ddyledswydd arnynt ymddwyn yn weddaidd ar y lie."—Y Cadeirydd, Ond y mae y dyn hwn yn cwyno fod y cerbydwyr yn edrych ar y rhai sydd yn myned i'w dy."—Mr. Ellis, "Nis gallwn atal neb i wneyd hyny. Byddai llythyr oddiyma at y Gyrwyr Cerbydau i alw eu sylw at y cwyno sydd yn nghylch eu gwaith yn tyru at eu gilydd, a'u hamddygiadau anfoddhaol wrth y Stand ynddigon."—Y Clerc, Gwaith yr Heddgeidwad yw edrych ar ol y Cerbydwyr eu bod yn ymddwyn yn rheolaidd. Y mae Mr. Jones, yr Heddgeidwad oedd yn Swyddog Arolygol ar y cerbydau wedi marw. Y mae yn ofynol dewis y Swyddog newydd i lenwi ei le.Ar gynygiad Mr. Ellis, a chefn- ogiad yr Is-Gadeirydd penodwyd yr Hedd- geidwad Evans i'r Swydd, a phasiwyd i alw ei sylw at y gwyn a wnaed gan Mr. Chambers. Gwaith Dwfr y Cwm. Y Peirianydd a roddodd adroddiad am y Gwaith uchod. Yr oedd y Gronfa yn ddigon i gynwys 18,135 o alwyni o ddwfr, yr hyn a '"yddai yn ddigon at alwadau y lie am dri Jiwrnod pe heb ddiferyn o newydd yn dod i mewn iddi. Yr oedd valve yr ystafell buro yn gollwng ychydig, ac awgrymai ef iddi gael ei chau yn gyfangwbl neu ddodi un oddiallan. Nid oedd rwystr o gwbl yn awr i'r Surveyor fyned yn mlaen i brofi y prif bibellau, a chysylltu a'r tai.—Ar gynygiad Mr. E. W. Roberts a chefnogiad yr Is-gadeirydd, pasiwyd i broff y pibelli, &c, ond nad oeddid ar hyn o bryd yn gwneyd dim gyda'r valve. Ar gynygiad yr Is-gadeirydd pasiwyd i wneyd y wal uwchlaw y Gronfa. Agorwyd y Tenders dderbyniwyd amryw fisoedd yn ol am wneyd y gwaith hwnw, a chymeradwywyd gosod y gwaith i Mr. John Roberts, Tanybryn, Trefriw, ac os bydd ef yn methu ymgymeryd ag ef, ei fod i'w osod i Mri. Harry a Morgan Jones, Seiri meini, Penmachno. Pwyllgor. I Trodd y Cyngor yn Bwyllgor Arianol i I ystyried y gwahanol filiau ddaethant i law. I

Advertising

I TREFRIW. I

--------FFESTINIOG.---------I

RHOS A'R CYLCH.)

BWRDD GWARCHEIDWAIDI PENRHYNDEUDRAETH.

- ....-Helynt Glowyr Gogledd…

CAPEL GARMON.

BARDDONIAETH.

LLANRWST.I