Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Mabolgampau Llanrwst.

.CYflogau Athrawon YsgolionI…

-Eisteddfod Corwen.

Haelioni Mr. Carnegie.I

Arbed a Cholli mwy.I

- - - - - - - - - - - - Cyflogau…

Gadaei eu Gwaith heb Rybudd.…

[ Un, Pum, a Chwech.

I Ail Agor Hen Fwnglawdd.

IMeddwdod a Thlodi.j

I Rheolau Newyddion i YsgolionI…

------Gwerthwyr Ceffylau Anonest.…

II Argyhoeddi Cicwyr Peli.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Argyhoeddi Cicwyr Peli. I Mewn ymddiddan ar waith Byddin yr Iach- awdwriaeth, dywedodd y Cadfridog Booth nad oedd yn caru esmwytlna lies personol, neu buasai yn myned i le tawel a neillduedig. Nid oedd gan glodforedd dynol unrhyw swyn iddo ef. Gallai fod rhai yn gadael y Fyddin am nad oeddynt yn hoffi yr hunanaberth a'r caledwaith berthynai iddi. Mewn cyfeiriad al y pleser gaffai dynion ieuaingc swydd Lancashire mewn cicio peli, dywedodd nad oedd yn perthyn iddo ef syrthio allan nac ymyraeth a'r dewisiad a wnant o ddifyrion. Ei uchelgais ef oedd dod a dyn i'w le. Dywedodd un o'i swyddogion wrtho fod Team gyfan yn y Sir wedi eu dychwelyd. Nid oedd gan y dynion hyny eisiau cicio pel o gwmpas yn awr. Gwelent werth yn eu hamser, ac yr oedd yn rhy bwysig yn eu golwg i'w afradloni ar gicio pel.

Gwely am Chwech Cheiniog.

I Cwmni RheilflFyrdd y Cambrian.

IBarn Mr. Lloyd George am…

Trengholiad trwy Lythyr Dienw.…

Cymdeithas -Law-fer -Gymraeg.

I-I TREMADOG.\

^ VV V V v ▼ » » ' ' ' ~ ▼…

I O'R PEDWAR CWR.