Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Mabolgampau Llanrwst.

.CYflogau Athrawon YsgolionI…

-Eisteddfod Corwen.

Haelioni Mr. Carnegie.I

Arbed a Cholli mwy.I

- - - - - - - - - - - - Cyflogau…

Gadaei eu Gwaith heb Rybudd.…

[ Un, Pum, a Chwech.

I Ail Agor Hen Fwnglawdd.

IMeddwdod a Thlodi.j

I Rheolau Newyddion i YsgolionI…

------Gwerthwyr Ceffylau Anonest.…

II Argyhoeddi Cicwyr Peli.I

Gwely am Chwech Cheiniog.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gwely am Chwech Cheiniog. Cyhuddwyd Miss Larson, Abergele, o gadw Llety Cyffredin heb drwydded i hyny gan y Cyngor. Dywedodd yr erlyniaeth i'r Ddiffyn- yddes gael ei gwrthod o drwydded i gadw ty o'r fath, ac mai budd y dref oedd mewn golwg; ond mynai hi letya crwydriaid er gwaethaf pawb. Dywedodd dyn o Rhyl, yr hwn a wnaeth ei hun i fyny fel crwydryn, iddo aros yn y ty, a bod pedwar-ar-ddeg heblaw ef yn cysgu yno, ac mai chwech cheiniog a dalodd am y gwely. Gohiriwyd yr achos er mwyn i'r Clerc anfon at Gyngorau Rhyl a Cholwyn Bay i'w cael i uno i ganiatau Lletyau Cyffredin. Hyd yn hyn y mae y ddau le yn gwrthod cyd- nabod tai o'r fath. Dywedwyd wrth y Ddiffyn- yddes y byddent yn dyner wrthi os rodda ben ar yr arferiad ond os na pheidiai y dirwyid hi i bum' punt, a dwy bunt y dydd tra y parhai i droseddu.

I Cwmni RheilflFyrdd y Cambrian.

IBarn Mr. Lloyd George am…

Trengholiad trwy Lythyr Dienw.…

Cymdeithas -Law-fer -Gymraeg.

I-I TREMADOG.\

^ VV V V v ▼ » » ' ' ' ~ ▼…

I O'R PEDWAR CWR.