Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

YN SROP i-illk HUR PARRY, CHEMIST, STjTION ROAD, LLRNRWST, Y CEWCH Y COD LIVER OIL PURAF A HAWDDAF I'W iGYMERYD. Haner Pint, 10c., Pint 7s. 6c., Haner Galwyn 4s 6c. COD LIVER OIL EMULStON GYDA HYPOPHOSPHITES, y Real Stuff 7s 3c y Botel Haner Pint. CHILDREN'S' TONIC sef y darganfyddiad dlweddaraf I blant gwaelion. Y feddygmiaeth oreu at fendio an, ar ot y Fiech Goch, neu ar ot unrhyw afiechyd arat!. Cryfha y nerves, twcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is Sc. Meat and Malt Wine with Quinine sef Gwin adgyfnerthol i rai mewn gwendid qr ot ailechyd tost 4s Cc y BoteF Chtvaft. Orange Quinine Wine at sodi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, /s6cybote!. CHEST & LUNG BALSAM. Darpanaeth dtguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, a'f Asthma. lQic y botel. :aed Pans, Not. Water BottFes, Rubber Sheeting, Air Cushions, a phob peth angenrheíéJ¡ol at wasan- aeth y CFaf. Trwy em bod ar y TELEPHONE gall- uogir ni I gaet unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y ewch y Cyffuriau goreu I'ch AnifeHiatd, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 5 am 2s 6c Y mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes elsieu dweyd dim i'w ganmo!. Embrocation Gwyn (Horse and Cattte). Potel bemt Is 6c yr un. Sweet neu Engrne Oil mewn Tin yn dat galwyn, 2s 6c yr un. Linseed Oil goreu Tin Gatwyn am 5s 3c. Balls Ceffylau 2c. yr un. 7 am Is. I Hefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardat o TPIORLE Y'S 'FOOD, HAD I LLIN GLAN at FEEDIO, CATTLE coc ILIVER OIL, PORTH/ANT t.L.OIAU, &e., &c. Gwneir i fyny pob math o RISETTI, yn Onest a chydalr Cyffuriau, Puraf. Personal Archeb, Coiixch y C'feirlad :— f If P' r i"" U,Y 'erDlftJ Pom' ..JiJICe f' 'e <)! If ('1 r'¡ J ") "Î' ";rJ g. ';0 r"l Pi rd dl 1'3 ",l> ;¡¡Ii '01"4.1,1..8. 95, FAWR, BORTH:mADOG W H ROWE Masnachydd mown ? ? ? ?????? Cerddoriaeth a<c O'{leryna.u Cerdd o cob n&tur. Dewisiad rhagotol bob amser ar !aw o PIANOS9 ORCAMS, HARMONIUMS. Violins, Auto-Ha.rps, Crra,mophones, Gra<phophones, Phonographs, &c. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDSiilr Phonogfaphs a'r Gramophones. PEE.DONEGAU I'W LLOGI AR DELERAU RHESTMOL SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. -Messrs. EDWARDS & WiLUAMS, DENTAL CO., LIMITED, (Diweddar R. Edwards, Denf/st, Rhyl a Portmadoc), BODGWYNEDD, PORTMADOC, A'ddymunent hysbysu eu bod yn parhau I ymweled yn rheolaidd a'r LIeoedd can!yno!:— S/aenaM Ffestiniog-Bob Dydd Uun o 72 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf I Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy Mri. David Jones &- Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. PtV//he//—Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 77 hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Liys Caradog, High Street, o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd S y nos. Ba/a—Bob Sadwm a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddier, Tegid Street o 11 hyd 4. Dolgellaq ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwm. NOTICE OF REMOVAL. EVANS AND CO., Plumbers, Gtaziers, & Sanitary Engineers, Haying removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO. A targe stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel, Royal Enfield, Rudge-Wbitwortb' Allday's and Onions', Bradbury and other weHknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment. tOs. Monthty. Also REX MOTOR CARS and CYCLES. PETROL always in Stock. MOTE THE ABOVE ADDRESS. IMPORTANT TO CONTRACTORS. PLASTERERS &c. m 1 r 0 r 1 r m n HUGHES BROS, PORTMADOC supply the est London Portland At Remarkably Low Prices. QMOta.?.ons delivered at any (,),,j t.?t i i o n s?eiiyered at any aU Materiats given I ün application. I, I L F, B:ROS," Pc<d(,- address ;("NYSTOWYN, Po!t.:n3doc. Argrciffwaith. ikrgraffwaith, Fob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer CYNGHERDDAU, CYMANFAOEDD CANU, a CHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU. YSTADEGAU CYFUNDEBAU, a LLYFRAU BACH neu FAWR. CARDIAU COFFA. CARDIAU PRIODAS. CARDIAU YMWELED. I Yn nghyda !!u o bethau ar gyfer BUSNES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECK BOOKS I &c., &c., i'v cael yn y modd GOREU a RHATAF, yn 5 .J1f Swy d d a'r d e -S y d "1 tIj,. y II ¡ t ? ? T? 05e?/?A/E?'?0?? -0:' = PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING IMPLEMENTS from E. LLOYD JONES tronmonger and Implement Merchant, LLANRWST, Including:— "JOHN WILLIAMS AND SONS" New Mower "The Queen." W!LL!AMS "AH-Steet" Whee! Rake, both fitted with all the verY iatest improvements. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Fedders, Self-dump Horse Rakes. "Martins" Patent S??j Turner, Wood and Ste? American Rakes, Drag Ralies Welsh-made Hand R?? Scythes, Hay Forks, C?*- Rope, etc., etc. Sp!endid Assortment ? We!sh Tub and End-ove?-E'? Churns, Dairy UtensHs 0 every description. "Listers" Cream SeperOLt- ors, (14 days free iriat." Compare our Quality and Prices- Price List on APplication -0-10 DiLLADAU NEWYDD. Y mae'r HAF wedi 000, a dymayr adegt gael DILLAD NEWYDD, ac os am sicrhau y Brethynau, Toriad, a'r Gwaith goratif deuwch at JOSEPH JONES, <S& TAILORS AND CLOTHIERS, 2, CromweU St., Bl. Ffestiniol" Gyflawnder 0 ddewis c Frethynau, neu P-ellzvch ddod a'ch defnyddiau eich hitnain. SEE TO YOUR HEALTP BY ASKING YOUR GROCER FOR JOliN BELL 5 RALE 5COTCM O T CAKES. The Purest Food on the Market is I]OHN BELL'S YALE SCOTCH OAT CAKES. L 11 n. P' lP D 'C J ¡ ,no ,v;¡ '}< See yen get JOHN BELL'S name en each Packet.