Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

At ein Gohebwyr.

NODIADAU WYTHNOSOLI

IMr. Ellis J. Griffith, A.S.,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Mr. Ellis J. Griffith, A.S., a'i sedd a'i swydd. Cyfarfu atweinwyr Ceidwadaeth yn Mon, a phénderfynasant nad buddiol fyddai gwrth- wynebu ail-etholiad Mr. Ellis J. Griffith. Nid ydym yn cyfrif eu bod trwy benderfynu fel hyn wedi gosod y boneddwr hwnw a'i gyfeillion dan unrhyw rwymedigaeth i deim- lo yn ddiolchgar iddynt, oblegid y gwir syml ydyw eu bod wedi gwneyd rhinwedd o raid." Gwyddent hwy a phawb eraill yn dda mai ofer hollol fuasai eu gwaith yn dwyn allan ymgeisydd i'w wrthwynebu, ac y mae yn amheus genym a allasent er ceiso cael yn withwynebydd iddo unrhyw ddyn ond un a chanddo lawer iawn mwy o arian nag o syn- wyr cyffredin. Trwy ddwyn alian ymgeis- ydd yr oil a allasent ei wneyd fuasai pari i Mr. Ellis Griffith fyn'd i gostau hollol ofer, ac ni fuasai yn bosibl iddynt wneyd hyny heb wario agos (os nad llawn) cymaint eu hunain. Mae'n deilwng o sylw fod y swydd hon wedi ei rhoddi i'r aelod dros Fon wedi iddo fod am lawer o fisoedd yn beirniadu'r Llywodraeth yn ddyfal ac yn Ilym oherwydd ei harafwch i ddwyn ymlaen fesur Dadgys- yllttad yr Eglwys yn Nghymru. Guyddom fod swydd wedi ei rhoddi i ambell un cyn hyn er mwyn cau ei enau fel beirniad, ond nid swydd felly ydyw hon. Bydd Mr. Ellis Griffith mor rhydd ag y bu erioed i feirniadu'r Llywodraeth, ac y mae yn ddiamen genym y bydd iddo arfer ci ryddid hycl yr eithaf. Nid ydym yn dywedyd ein bod >n c\luno og tf yn hollol; ar hyd yr amser yr ydym wedi cydnabod ein bod yn teimlo mesur helaeth o b_t,.?;d? ynglyn a'r mater. Yr un pryd credwn ei fod wedi gwneyd gwasanaeth da i Gymru yn y peth yma, oblegid y mae'n fwy na phosibl y buasal y cwestiwn gryn lawer yn mhellach yn ol nag y mae onibae am ei ymdrechion ef, tu hwnt i bawb eraill.

Meistr Meirch y Brenin. -1

IMesur Man Dyddynod i Gyrnru…

IBoneddigeiddrwydd Crachbendefiff.

I-..-OyhudcSiacI a Gwrth-gyhuddiad.