Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

YN -TOP  n, "'T' ,I  AF-0 lit ?? 7T 'c 'mr T c' T? CHEMIST, STATION ROAD, I STAHO? HU?L), I LLRNRWST, ) Y CEWCH Y COD LIVER LUU L1VLR t $ ?   Kaaa  PURAF A HAWDDAF I'W | JGYMERYD. Haner Pint, 10c., Pint 1s* Sc., j "U /I j" 11113 f. ¡ J 'OJ,I J À ,.¡ ¡g, II i? I iianer Galwyn 4s Se. C-OD liVER OIL r I!J 't Ii!! Lû' I'! P- EMULSION GYDA H VPOPHOSPHITES, V Heal Stuff 1s 3c y Botei I Haner Pint. CHILDREN'S TONIC I sef y darganfyddiad cJiweddaraf i biant gwaelion. Y feddyginiaeth oreu at fendio plant ar ol y Fiech Goch, neu ar ol unrhyw afiechyd arall. Cryfha y nerves, hvcha a phura y gwaed, a chrea gnawd. Mewn poteli Is. a Is 9c. Meat and Malt Wine with Quinine sef Gwin adgyfnerthol i rai mewn gwendid ar ol afiechyd tost 45 6c y Botel Chwart. Orange Quinine Wine at godi y stumog a chryfhau y cyfansoddiad, 1s 6c y botel. CHEST & LUNG BALSAM.Z Darpariaeth diguro at yr Anwyd, Peswch, Bronchitis, a'r Asthma. 10le y botel. :Bed Pans, Hot Water Bottles, Rubber Sheeting, Air Cushions, a phob peth angenrheidiol at wasan- aeth y Claf. Trwy ein bod ar y TELEPHONE gall- uogir ni i gael unrhyw beth fydd eisieu ar frys, mewn ychydig oriau. At Amaethwyr yr Ardal. UN GAIR i'ch adgoffa mai yma y ewch y Cyfluriau goreu i'ch Anifeiliaid, megis POWDER CEFFYLAU, mewn Packets pwys Is yr un 3 am 2s 6c V mae ein Powder mor adnabyddus erbyn hyn, fel nad oes eisieu dweyd dim i'w ganmol. Embrocation Gwyn (Horse and Cattle). Potel beint Is 6c yr un. Sweet neu Engine Oil mewn Tin yn dal galwyn, 2s 6c yr un. Linsee<j Oil goreu Tin Galwyn am 3s 3c. Balls CefFylau 2c. yr un. 7 am Is. Hefyd cedwir y Stock fwyaf yn yr Ardal o TMQMCVS FOOD, HAD LLIN SLAN at FEEDIO, CATTLE COD LIVER OIL, PORTHIANT ELLOIAU, &c., &c. Gwneir i fyny pob math o RISETTI, yn Onest a chyda'r Cyffuriau Puraf. Svlw Personol i bob Archeb. Cofiwch y Cyfeiriad:- Gyferbyn a'r Post Office Newydd yn Station Rd. ?5 JETS Ola yAWS ?€?MTM.?A???. "r.; "-=- -< W. H. KOW1, BSasnachydd mawa ??? AA. j'[t IiV C dd" t'" fÚ' C" CerMoriaetfc ao t? 'd??yn&'n ..a. 1¡¡ 'rw' J¡(j';r!Â? :J fuV "j,J..¡,;h J M,aï. C f-,rdd o t3ob q%tTLr. Dewisiad rhagorol bob amser ar law o PIANOS, E;*«RMONIUMS. ,w1, '¡ø S%: "4J:: t:w¡ ø, r" j 'M, (I, Q.. Violins, Auto-Harps, Gramophones, Grapbophones, Phonographs, &o. Hefyd cedwir Stock helaeth o RECORDS^5? Phonographs a'r Gramophones. P1:JD01EGA.11 I'W ILOG1 AM BELEBAW &H £ Sr?a £ OL LZ "r.I I&. SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. :Messrs. EDWARDS & WILLIAMS, DENTAL CO., LIMITED, (Divjeddar R. Edwards, Dentist, Rhyl a Portmadoc), BODGWYNEDD, PORTMADOC, A ddymunent hysbysu eu bod yn parhau i ymweled yn rheoiaidd a'r LIeoedd canlynol:— Blaensu FfestilJiog-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau o 3 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maenofferen Hotel. Lianrwst-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair), yn nhy IVJri. David Jones & Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o 11 hyd 5. Pwllheli-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. Criccieth-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street o 4-30 hyd 7. Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street o 11 hyd 4. Dolgellau ac Abermaw-Trwy appwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. NOTICE OF REMOVAL. EVANS AND CO., Plumbers, Glaziers, & Sanitary Engineers, Having removed from DOLGARREGDDU, to Nos. 41 & 42, CHURCH STREET, Where they are showing a Large Stock of PLUMBING GOODS OF ALL DESCRIPTION. ALSO, A large stock of CYCLES and ACCESSORIES, PRICES TO SUIT ALL. Sole Agents for Ariel, Royal Enfield, Rudge-Whitworth, Allday's and Onions', Bradbury and other wellknown Cycles. All the above can be had by Easy Payment, 10s. Monthly. Also REX MOTOR CARS and CYCLES. PETROL always in Stock. NOTE THE ABOVE ADDRESS. IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c. HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams HUGHES BROS," Portmado Address YNYSTOWYN, Portmadoc. Argraffwaifh. ftrgraffwaitl). Pob math o ARGRAFFWAITH ar gyfer CYNGH ERDDAU, CYMANFAOEDD CANU, a CHYFARFODYDD o bob natur. Rhoddir Prisiau am Argraffu CY- HOEDDIADAU, CYLCHGRONAU ADRODDIADAU Y CAPELAU, YSTADEGAU CYFUNDEBAU, a LLYFRAU BACH neu FAWR. CARDIAU COFFA. CARDIAU PRIODAS. CARDIAU YMWELED. Yn ngbyda llu o bethau ar gyfer BUSNES, megis BILLHEADS MEMORANDUMS, MANIFOLD LETTER BOOKS, CHECKsBOOKS &c., &c., i'w cael yn y modd GOREU a RHATAF, yn Swyddfa'r "Rhedegydd. r r p r- "WER. I nc. L -IDu,f1!IJ1- J /j:- I.. PREPARE FOR THE HARVEST.. By purchasing the CHEAPEST and BEST HARVESTING IMPLEMENTS from E. LLOYD JONES, Ironmonger and implement Merchant, LLANRWST. Including:- HJOHN WILLIAMS AND SONS" New Mower "The Queen." WILLIAMS All-Steel" Wheel Rake, both fitted with all the vetf latest Improvements. "OSBORNE and COY'S" Binders Reapers, one and two Horse Mowers Hay, Fedders, Self-dump Horse Rakes. Martins" Patent swat" ft Turner, Wood and Stee' American Rakes, Drag v^AMI,P. ^I Welsh-made Hand Rakef" %v-, Jfe Scythes, Hay Forks, Carg Rope, etc., etc. a | mp g | J\ Splendid Assortment  ? | ? ???????S???S???\ I ? Welsh Tub and End-over-E'1 e Churns, Dairy Utensils 0 "Listers" C?m sepcr? ? \F ih?) m'?? ? (14 days free trial." Compare our Quality and Prices. Price List on ApplicatiOJ1 DILLADAU NEWYDD. Y mae'r HAF wedi DOD, a dyma'r adeg i gael OILLAO NEWYDD, ac os am sicrhau y Brethynau, Toriad, a'r Gwaith gorOlOl WaiimmIi ucunri«ii a*. JOSEPH JONES, & SONS, TAILORS AND CLOTHIERS, 2, Cromwell St., Bl. PfestiDio" Cyflawnder o ddewis o Frefhynau, neu pelhvch ddod a'ch defnyddiau eich hunain. SEE TO YOUR HEALTlin BY ASKING YOUR GROCER FOR • JOHN BELL'S RALE SCOTCH OAT CAKES- The Purest Food on the Market is JOHN BELL'S RALE SCOTCH OAT CAKES. See you get JOHN BELL'S name on eachi > Packet.  Packet. „