Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

ENILLWYR YR EISTEDDFOD I GENEDLAETHOL.…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

ENILLWYR YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL. A ganlyn yw Rhestr y Buddugwyr yn Eis- teddfod Abertâwe, mor bell ag yr atebasant 1 w henwau yn y cyfarfodydd :— BARDDONIAETH. » I Awdl y Gadair, "John Bunyan," £ 20 a t-hadair, wyth ymgeisydd, y Parch. Thomas Davies (Bethel), Gweinidog y Bedyddwyr yn Caerdydd. Pryddest y Goron, "Y Greal Sanctaidd," ),20 a choron. Wyth ymgeisydd, y Parch. John Owen (Dyfnallt), Pontypridd. Pryddest Goffa, "Hwfa Môn," _ClO a bath- odyn J5. Y Parch. Ben Davies, Panteg. P Myfyrdraeth, "Pygmalion a'i Gerflun," £5. Pedwar ymgeisydd, Parch. Ben Davies (A.), Panteg. P Cywydd, "Simon Pedr," 65. Cydradd y A archn. L. Rhystyd Davies, Brynaman; a Aaron Morgan. Tuchangerdd, "Yr Hunan hysbyswr," £ 3. Warry Williams, (Harri Ap Harri) Caernar- fon. e Bugeilgerdd, Gauaf y Praidd," £ 5. Bugail wm.dyle. y Hir-a-thoddiad, "Athan Fardd," £ 2. 32 rngeiswyr, Enoch Richards, Clydach. Englyn, Cyfarchiad Nadolig," neb o'r 99 YT, deila ng. Caneuon Gwladgarol (yn ol Macaulay yn ei t, Lays of Ancient Rome"), kf 7 7s Oc. 1 Ym- geisydd, "1010 Goch," ac yn deilwng o'r wobr. Tetynegion i'w canu ar achlysuron arbenig, ? 7s Oc. 15 Ymgeisydd, a neb yn deilwng Or wobr. It Cerdd, mewn tafodaeth leol, ar ddull „ Northern Cobber" (Tennysyn), £ 5. "Wil yr Halier." Ernyn Priodasol, £ 2 2s Oc. 52 o ymgeiswyr, y Parch, J. Lloyd Williams, Dinbych-y- pysgod. CYFIEITHU MYDRYDDOL. I \tP'r Seisneg i'r Gymraeg, Sonnet Blanco' bite i'r "Nos," ?2 2s Oc, Parch. W. Wil- "ams. Glynygarth, Caplan Esgob Bangor. I'r Gymraeg o Emyn Leo 13, £ 2 2s Oc, GWilym Cvnlais. Ystradevnlais. Abertawe. 1. ? I I'r Gymraeg o'r Lladin, Georgia ii gan ton gil, /3 3s Oc, Parch. J. E. Davies, Newing- Llundain. I'r Gymraeg o'r Groeg, o waith Sophocles, t3 3s Oc, oedi y dyfarniad hyd Medi 16. I'r Seisneg o'r Gymraeg, "Ymadawiad Arthur (T. Gwynn-Jones), £10. T. Gwynn- ones, awdwr y darn gwreiddiol. RHYDDIAITH. Efrydiaeth Gydmarol o'r Testament New- ydd Cymreig," £ 30. Parch. D. D. Williams, C,reenheys, Manceinion. "Prif Ddiffygion Llenyddiaeth bresenol ^ymru," /10 10s 0c. Nebortriymgeisydd.yn deilwng o'r wobr. p "Pechod yn ngoleuni padblygiad," £ 20. IParch john Davies, Wern, Ystalyfera. c, Swyddogaeth y wladwriaeth mewn perthyn- a Bywyd Masnachol Cenedl," £ 10 10s Oe. arch. John Davies, Wern, Ystalyfera. Llawlyfr "Gydweithrediad (Co-operation)," 15. Calon wrth galon." John Penri: ei fywyd ei waith, a'i safle fel Si^ygiwr," £10 10s Oc, Mr. D. R. Jones, Bl. Ffestiniog. Crynhodeb o draethawd Mazzine ar Duties of Man," £12 12s Oc. Neb yn deilwng. Cyfiethiad i'r Seisneg o Merch y Brenin IMrs. J. M. Saunders), £ 3 3s Oc. 22 o ym- Seiswyr, y Parch. E. Jones, Ficer Llanidloes. Geir-restr Morganwg," £ 40 a bathodyn aur gWerth £10. Daeth pedwar i law, ond gan fOd y tri Beirniad yn anghydweled, bu raid 'ir Pwyligor ddewis canolwr, a cheir ei ddedfryd el Tachwedd 1. Casgliad 0 Len Gwerin Dyffryn Nedd," £55s. Lewis Davies, Ysgol-feistr, Cymmer. Byr-hanes yn Seisneg, yn desgrifio bywyd Sfjdeithasol Cymreig, £ 10. Meurig ab Milw h Tair Ystori Fer, £ 9 9s Oc, Mrs. Cecil Pop- ham, Horsham (gynt o Maenan, Llanrwst). ETC (SEISNIG). a:' The Scandinavians in relation to Welsh ^ystory, &c. ?15 15s Oc. Ifor Evans, Clerc ?iythyrdy, Caerdydd. £ The English-speaking people of Gower, &c," *>15 155 Oc, neb yn deilwng. ? Contribution to the Economical History of  ?." ?15, a ?5. Dyfarnodd y Beirniad'l fod  Welsh Student i gael ?12. a Howell T. ''?ams. B.A., Caerdydd i gael ?8. Shakespeare's Welshmen, &c. ?77s0c, yj- ham Walford Moore, Western M??, Caerdydd. S6hOol Reader ?n the Commercial and I^austral GeorgraphyOfWaIes/'?lO, J. C, l?vans, Caerdydd. Short Dramatic Sketches, &c. ?10. W. W• Moore, Swansea. CERDDORIAETH. 1) gystadleuaeth Gorawl, £ 150, a £ 50. eg C-or yn cystadlu. 1, Caerdydd 2, Bryn- al11an Alil gystadleuaeth Gorawl, £ 40, a £ 10. 11 cor yi, cystadlu. 1, Pembroke Dock 2, Cor TTndebol Treorci a'r Pentre. r Corau Meibion, £50, a £10. Deg cor yn Cystadlu, 1, Resolven; 2, Port Talbot. I COrau Merched, £20, Pum cor yn cystadlu, Pontypridd. Corau Plant, C8, a f4. 26 o gorau yn ym- gSlO, 1, Cor y Pentref (Lerpwl): 2, Canton Caerdydd); 3, Panteg. ,or 0 Fechgyn, ?5 a ?3. Wyth cor yn 2 i1' Plant Ysgol Brynhyfryd, Aber- aWe; 2, Ll3ndaf. ??y?ra-.vd, ?4 4s Oc. David Chubb a'i gyfelllion, (S,)Pr,,no a Contralto ) ?,liss Wiiii- 5??? (Soprano a Contralto), Miss Wini- fr( ?wis, Aber, a Miss Dora Davies, Ponty- g. ??s?'Q (Tenor a Bass), Davi?Cbubb. Pont- ???? a Harry Lewis, Nelson. ;Qawd Scpr?B.c, Miss Squire, Caerdydd. Unawd Mezzo-Soprano, Miss Dora Davies, Caerdydd. Unawd Contralto, Miss Lewis, Senghenydd. Unawd Tenor, David Ellis, Cefnmawr. Unawd Baritone, Josiah Thomas, Abertawe. Uuawd Bass, Gwilym Thomas, Porth. Canu Penillion (Dull y Gogledd), Richard Morgan, Cwmaman, a J. Devonald, Castell- nedd yn gydradd. Seindorf, £ 20, Swansea Philharmonic. Pedwarawd Llinynol, £ 4 4s Dc, Pontypridd. Seindyrf Pres (Dosbarth A), f 20, f 12, £ 7, a £ 3, 13 yn cystadlu, 1, Royal Oakeley; 2, Mountain Ash 3, Aberdare 4, Ferndale. Seindyrf Pres (Dosbarth B), f 12, £7, f 4, a £2, pump yn cystadlu, 1, Abertillery; 2, Bryn- aman Town Band; 3, Blaina Lancaster; 4, Brynaman Silver Band. Cornet, H. H. Morgan, o Seindorf Trebanos. Euphonium, Alfred Williams, o Seindorf Treforis. Trombone, George Foxhole, Pontypridd, o Seindorf Ferndale. Clarionet, Archie Palmer, Abertawe. Perdoneg (i rai dan 16), J. Morgan Nicholas, Pontypridd. Y Crwth, Lionel Falkman, Abertillery, a Hyam Freedman, Pontycymer, yn gydradd. Y Delyn Droedlenol, Miss Muriel Jones, Merthyr Tydfil. CYFANSODDI CERDDORIAETH. i Rhangan i Leisiau gwrywaidd, £ 10, aThlws [5. D. D. Parry, Llanrwst. Canig (deng mynud i ddatganu) £ 10 10s Oc. D. D. Parry, Llanrwst. Pedwarawd Lleisiol i eiriau ysgeifn, £ 5 5s Oc. Hugh Hughes. Treherbert. Pedwarawd Llinynol, [10 10s Oc. Mr. Walter Meyrowitz, Berlin (priod Mrs. Teify Davies) Deuawd i'r Berdoneg a'r Crwth, £ 5 5s Oc D. D. Parry, Llanrwst. AMRYWIOL. Y mae rhestr y buddugwyr yn yr adranau eraill,-Celf a Gwyddor, gyda'r Diwydianau, yn rhy luosog i ni allu eu cyhoeddi oherwydd prinder ein gofod.

I Damwain i Frodor o'r BlaenauI…

'"."Owmni Chwareli Cymreig-,…

Qwers i Gerbydwyr.I

Advertising

Damwain ErchyEI i Motor Char-a-banc.

Cloi y Gweinidog a Lladratta…

'-'TI Atal Gweithwyr Gwaith…

Ymweliad y Band a Tonypandy.I

!HARLECH.I

PENRHYNDEUDRAETH.I

Advertising

O'R PEDWAR CWR.

DOLWYDDELEN.

Advertising