Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

INODIADAU WYTHNOSOL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I NODIADAU WYTHNOSOL Mesur y Gyllideb. Bu cryn gyffro yn Nby'r Cyffredinyø ystod y ddadi ar y mesur yma. CynyS" iodd Mr Petyman welliant yn eitbrio tIt amaethyddol rhag bod yn ddarostyng- edig i doll ar gynydd yn ei werth wedi ei achosi gan welliantau heb fod gan perchenog- unrhyw ran ynddynt. Ya e* araeth mewn atebiad iddo, dywedodc1 Mr Lloyd George fod y Llywodraeth. yø. gwrthwynebu y gwelliant yn bender- fynol, ond ei bod yn barod i dderbyt1 gwelliant o eiddo Mr. Harwood, yr hwJl a fynai i'r doll gael ei rhanu yn gyfartaJ -ei haner i fyn'd i'r Trysorlys, a'i haneE i'r Awdurdod Leol o fewn cylch yr hool y saif y tir ag y tollir y cynydd yn werth. Parodd hyn i'r Wrthblaid ddlglO yn fawr, a bu i Mr. Balfour ffromi yrJ.. aruthr, am ei fod ef a'i gyfeillion yl1 gweled y sicrha y derbyniad 0 welliani Mr. Harwood gefnogaeth llawer a fuaS- ent amgen yn gwrthwynebu y Gyllideb Er hyny, pan bleidleisiwyd ar welliant Mr Pretyman cafwyd fod ei bleidwyr ya rhifo 196, a'i wrthwynebwyr 301. Felll nid oedd mwyafrif y Llywodraeth yn gymaint o lawer ag arferol. Cyfrifir afl* hyny gan y ffaith fod yr oil o'r aelodalt Gwyddelig wedi pleidleisio drosy gwell" iant, ynghyd a thua pymtheg o Bydd" frydwyr. Nid ydyw eu henwau wedi ett cyhoeddi hyd yn hyn, ond nid ydym yn petruso dywedyd eu bod oil yn dirfedd- ianwyr, a'u bod yn eu gofal mawr am ett buddianau eu hunain wedi apghofio a bradychu eu Rhyddfrydiaeth, ac wedi anghofio eu bod wedi eu hanfon i Dy t Cyffredin Did i ofalu am eu llogellau eii huoain ond i gynrychioli eu betholWytd Wedi'r ymraniad, cynygiodd Mr Lloyd George fod y cloadur i gael ei roddi a £ waith, a pharodd hyny i'r Wrthblaid gyffroi a therfysgu yn erwin. Da genyo^ ddeall fod y Chwip Ryddfrydol wed< gwahodd yr holl aelodau Rbyddfrya i'w gyfarfod er mwyn trefnu ymgyroll. trwy yr holl wlad ymhlaid y Gyllideb. Yr oedd yn hen bryd gwneyd hyfli oblegyd mae'r Toriaid wrthi yn bry5llr yn mhob man o'r deyrnas yn camhWIO r Gyllideb ac yn codi bwganod sydd y11 dychrynu llawer o bobl ddiniwed ac &1' wybodus. Gwasgerer goleuni a chaitt y Llywodraeth gefnogaeth gyffredinol aa- aiddgar hefyd.