Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

"yyn erbyn yr Ysgolion. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

"y yn erbyn yr Ysgolion. I  Ydym ? ??* "hio i'r arferiad ?? t?6da ? fod ein plant yn eMi manteision ?44ysgol iiawer gwell nag a gawsom ni ftddym yn blant 30 a 40 mlynedd yn olJM6 dywedyd hyny yr un peth a dywedyd fod yr ysgolion elfenol yn ?oyd gwell gwaith yn awr nag a ::aent y pryd hyny. A ydynt ? Mae'n ddi?e,a fod mwy o blant yn cael add- Ei? ?"' oblegid er y flwyddyn 1870 th  ?fonppbplentyni'rysgol. Ond ay?yw y nifer fwy gy?? yn yr ysgolion 1% .^r yn cael cystal addysg ag a gai y Y W&r laioedd ynddynt y prydhyny? 1% ?id *n* ddywedyd ein bod yn awr ac yo y naan yn dyfod i wybodaeth a %'ttiiau a barant i ni ddechreu ameu a ynt. ?e ein sylw newydd gael ei 41 w at brofiad gwr sydd yn dal swydd t wy?ig ? chyfrifol (yn Lerpwl) yn efb'sanaeth cwmni rheiMfordd. Dyma el btofIE6d ?? y'i mynegir ganddo ei hun: ? s mwy nag ugain mlynedd yr ydym J~rl arfer derbyn i'n gwasanaeth fech- pedair-ar ddeg-oed yn syth o'r o^°.IOn elfenol. Wedi tri mis o brawf = 'Vir arnynt i fyn'd trwy arholiad syml wn rhifyddiaeth, ebysgrinaeth, a ke,rydclineyth Cymru a Lloegr. Nid Yw ^afon yr arholiad wedi ei godi yn y&tod yr ??ser a nodwyd. Er hyny y ? "7 0 bob 10 yn methu ei basio yn ?J' ?c ni byddai ond 2 o bob 10 yn  gynt. Yn awr y mae yn angen- tjb ?<i!ol rhoddi iddynt ddau gynyg neu ;? er eu galluogi i sicrhau eu penod tyj Ni fuasai tystiolaeth y gwr yma Yt, gwiaeyd argraph mor ddwfn ar ein "??ddwl ag y mae wedi wneyd oni bae ei k 0j (* ? cytuno i fesur llawn a Heith- jy a peddynt yn hysbys i ni o'r blaen. y ?cr mae'r mater yn haeddu sylw ae Y]l W^° ystyriaeth oreu pawb ag y r,aa an nt a wnelont anhysgolion elfer'01- s olfeistri ac aelodau Pwyll- g ?? Addysg yr un ffunyd. Mae cryn ?a??taeth rhwng y dull y cyfrenir t\c dy yn awr ?y dull y? cyfrenid gynt, J rnae yr adeiladau a'r gwahanol cla;p.%riaethau yn Uawer gwell ac yn .Wer iawn drutach nag yr arferai fod. ??d i ,i gredu nad yw y gwaith a o?ynddynt yn gystal ag y bu er hyn 1tW' Dywedwn eto ei fod yn ddyled- ?Y' dd ar y rhai sydd yn athrawon ac ar thai sydd yn rheoli yr ysgolion i ed?y'-h i fewn i'r mater. Ni ddylai fod 84a'll am eu cymell i wneyd hyny: y yn rhan o'u gwaith.

m■l ^ Vwy

[No title]

NODION o,'R  NODION O'R CYLCH.…

CYMANFA GYFFREDINOL Y M.C.…

MAENTWROG.

[No title]

LLYS METHDALIADOL j FFESTINIOG.