Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

OYMANFA BEDYDDWYR DINBYCH,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

OYMANFA BEDYDDWYR DINBYCH, :1 FFLINT A MEIRION. <-3mhaliwyd y Cyrddau BlynyddoI eleni yn Warlech, dyddiau Llun, Mawrth. a Mercher, Mehefin 14eg, 15fed. a'r 158g. Y llywydd am y flwyddyn oedd y gwr hyn- .sa charedig y Parch. J. H. Hughes, Man- I:etnion, a Uawenydd mawr i'w lu edmygwyr Oedd ei weled yn arwain y gweithrediadau yn J Cynhadleddau gyda chymaint o ddeheu- rWydd a difost. Nodweddwyd y Cynhadleddau gan yr un yspryd ac a nodweddai y cadeirydd, se rnewn yspryd tangnefeddus. Cafwyd ych- ldlg drafferth fel bob amser mewn Cynhad- eddaubyw i gadw ambell unwth y rheol, Oud nid oes llawer o le i gwyno am hynny Bleni. Dydd Llun, cynhelid y gwahanol Bwyll- Ijfrau, a phregethwyd yr hwyr gan y Parchn. -? R. Owen, a H. Cernyw Williams. Dydd Mawrth am 10-30, cymerwyd y gadair gan y llywydd am y flwyddyn, a dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. E. Cefni Jones, a Jwllenwyd cofnodion y cyfarfod haner blyn- lddol a'u pasio. Darllenwyd gohebiaethau, &c., gan yr vSnfenydd, a phasiwyd ynglyn a Chym- dethas y Gweddwon ein bod yn gwneyd sylw eillduol o'r gymdeithas, a dewiswyd Mr. J. Williams Wrexham, i ofslu am dani yn y ?ynanfa. -?wyd mynegiad clir a chryno yr ysgrifen- 'dct Trayngorfod gofidio oherwydd fod Ileibad Yn mhlith aelodau y Gymanfa yr oeddem yn 1\Venbau nad oedd y lleihad yn agos cymaint r flwyddyn ddiweddaf. Cafwyd mynegiadau Y gWahanol bwyHgorau: y Genhadaeth Gart- Ol, y Fenthygiol, yr Ysgol Sabbothol, &c. *? Oedd 4 o ymgeiswyr yn cael eu harholi am '??nidogaeth, ac yn eu plith y datganwr Qwog Mr Arthur Davies, Cefnmawr, ac aeth 7 Pedwar trwyddi yn Uwyddianus. Yr oedd 4"w rybuddion ar y rhaglen, a chafwyd y?drafodaethau ar y cyfan, ac aeth pob un i'w *?6th?Q, Yn mhlith y rhybuddion yr oedd ?badd Eglwys Cefnbychan i adfer y brawd htmas Evans i bregethu: ac hefyd Eglwys 13VIlt i adfer y brawd Morris John Lewis ( 'at O.Ffestiniog). a chafodd y ddau b!eidw si^lau anrhydeddas i'w hadfer. Bu peth 84ftd dialw am dano ynglyn a'r materion ChOd, a ?y°y oherwydd dim ond diffyg astud- ??oreoiau y Gynbadledd.-Yn yr ail-eis- ted!! r ^am pasiwyd amryw o benderfaniadau ?leidyddot a Ilenyddol, a chodwyd swyddog- jQ a chynrychiolwyr ar wahanol sefydliadau y ryjaanfa a'r Undeb. Dewisiwyd Mr Owen Owens Lerpwl yn Uywydd; ar Parch Moses goe'-ts. yn Is-!ywydd; Trysorydd, Mr J? N. rewards; ac ail ddewiswyd y Parch Edwin p Nos Fawrth, pregethwyd yn Harlech gan y archn S. G. Bowen. Sir Benfro, ac Abel J. **?' D.D.; ac yn y gwahanol eglwysi IChynOI gan weinidogion v Gymanfa, a dydd kgrcber pregethwyd gan y Parchn E. K. Jones, IW m^°' J. Thomas, Glyndyfrdwy, Peter | In oes, Colwyn Bay, S. G. Bowen a E. T. ?s. Llanelli. j^wyd Cymanfa a hir gofir, ac yr oedd dar- p^dau a cbJoesawiad yr Eglwys a'r gweinid- aarhydeddusiawn. Cynhelir y Gymacfa ?af yn CoIwyn.—P. .&

TREFN OEDFAON Y SULI

Advertising