Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HEDDLYS BLAENAU FFESTINIOG. Campiau ynfyd Hogia'r Llan. J)ydd Iau, o flaen Dr R. Roberts (Cadeirydd), William Owen, J, Vaughan Williams a D. Tegid Jones, Ysweiniaid. Dan Waeddwr o Bangor. J Yr Heddgeidwad Owen Jones a gyhuddodd lftft Hogan, a James, ei fab, dau Gylch- ™erthwr o Glanadda, Bangor, o droseddu "Cddfau y Sir trwy waeddi yn Ffestiniog Medi ties peri anghysur i'r trigolion. Gwaeddant jfyny ac i lawr y lie, Fala! Eirin Penwaig!" lies cynhyrfu yr holl bentref, o saith hyd naw r nps, a herient fod ganddynt hawl i wneyd •tyny.—Ni ymddangosodd yr un o'r ddau, ond Yr oedd Hogan yr hynaf, wedi anfon llythyr yn jjywedyd fod y gost yn rhy fawr i ddod yr bOll ffordd o Bangor i ateb y wys. Ni wnaeth ef a'i fab ddim ond' gwaeddi "Plums I" fel yr arferent mewn manau eraill, a synent eu bod 7n cael eu gwysio ond os dirwyid hwy gobeith- t na byddai y Faingc yn galed arnynt.—Mr Ornas Jones, Clochydd, a Mr Thomas Parry, Cyn-heddgeid wad. a dystiasant na chlywsant trioed y fath waeddi, a bod y ddau yn peei li^nyddwcb mawr i'r holl drigolion.-Y Clerc roll sydd eisiau o dan y Deddfau hyn yw, i rjwun o'r trigolion ddod yn mlaen i dystio :d y twrw a wneir yn peri anghysur iddynt. lXlae y clychau llefrith sydd ar hyd y lie yn gasbeth yr un fath."—Dirwy swllt yr un, a 1- yr un o gostau. Tadogi. Ir oodd Ann Ellis, Brongadair, Manod Rd., r&enau wedi gwysio Thomas CharlesWilliams. ?bert Street, Abercynon, i gael archeb yn ei byn i dalu at fagu i phlentyn anghyfreithlon,  gan nad ymddangosndd yr un o honynt yn 1 -?ys, croeswyd yr achos allan. Cadw Cwn heb Drwydded. Yr Heddgeidwad Robert E. Davies, Tan-y- ip siau, a gyhuddodd Hannah Jones, Yard, y anygrisiau o gadw dau o gwn heb drwydded. Swyddog a ddywedodd mai gwraig weddw 4dd y Ddiffynyddes, ac mai Daiargwn oedd y hen ast a chi tua blwydd oed. Mewn tfebiad i holiadau pellach dywedodd nad oedd o cwo yn cael eu cadw i herwhela o dan esgus £ Od yn fenthyg i ladd llygod neu rhywbeth y. En cadw i'w hanwesuyr oedd.-Cad- dd, Pa le mae y Ddiffynyddes ?"—Swydd- JJj*" Dydwi ddim yn meddwl ei bod hi byth Codi tan ar ol amser cinio (chwerthin)."— .?eirydd, A ydyw hi yn hen ?"—Swyddog, "?8 ydyw ddim mor hen a hyny."—Cadeir- '?' Teimlad y Faingc ydyw rhoddi gwarant pr1 ei bod heb ddod yma i ateb i'r wys. Clerc allech ddarfod a'r peth beddyw gan 11 Y ffeithiau yn ddigon amiwg?"—Cadeirydd. 04 r goreu. Haner coron a'r costau: 10/- ?y'r on." I Campiau GwaDgof Ho?iau'r Llan. ?f Heddgeidwad Jenkin Morgans, a gyhudd-  Humphrey Jones, Labrwr, Bodhyfryd, Jestiniog, a David JoneStChwareIwr. Station '?d, Ffestiniog, o ddau drosedd difrifol, sef, 4tal tramwyfa ar y brif-ffordd rhwng Congly- w4t a Ffestiniog trwy ddodi darn o bren a raeinl mawrion ar ganol y ffordd, ac o daflu d4rr' 0 wal y brif-ffordd wrth Bont y Pandy, 4'IOS Sadwrn, Medi 25. Yr oedd.y niwed ?drrwatyn3/6 » CYhUddwyd y ddau yn mheHach, gan Mr. ) ? Williams, Glynllifon Street. Blaenau, o 11l1idiart ei gae, gan achosi niwed gwerth ^e' swllt, ar yr un noson. rOfwyd yr achos gan yr Heddgeidwaid J. eargan, Owen Jones, ac Ernest Davies, Adwy QOch. wrth yr hwn y cyfaddefodd Humphreys lQ iddynt wneyd y campiau ffol y cyhuddid ?' 0 honynt, a Willia? Arenig Hughes a  iddo weled y coed a'r cerig ar ganol y Ordd y rhai a symudodd i'r ochr ond y cerrig jj^ynt yn rhy drymion iddo allu eu symud ei t'laan Tystiodd John Williams am werth y trjlled wnaed i'w Jidiart.-Addefodd y ddau th Yzgddynt y troseddau. Addefasant yn li "D wrth yr Heddgeidwad Jones, ac mewn r,Od yr oeddynt ar y pryd.—Y Faingc a ystyr- %tY trosedd yn un gwallgofus a difrifol, a WYwyd hwy 5/- yr un ar bob un o'r cyhudd- 15/- yr un o ddirwyon, gyda ?2 14s 6c ?staa. ?3 9s 6c trwy'r oUt neu ddau fis o & ckar. Talasant ddwy bunt yr un, a a.sant amser i dalu y gweddill. ?eldio y PeHebron: Hoglau'r Llan eto. ))??''y Goulboume, Llinellwr Pellebrol yn ))?sanaeth y Postfeistr Cyftredinol, a gy- 4dadd Prys Jones, Brynllech Farm, Ffestin- la'if John Davies, 12, Pantllwyd, Ffestiniog, ? niweidiau maleusus i offerynau pellebru Li ?odraeth ar ochr y brif-ffordd o'r Bala i ?sttniog???Qg Pontyrafon Gam a Pantllwyd ?Wst 23. Dau langc tua ugain oed oedd y ^yddion,—Tystiodd yr Erlynydd. a'i y c-sWYddog i bump o'r potiau ydynt ya dal 1 gwifrau peUe?ru gael en tori ar y dyddiad ? ?' Yr oedd y prif-wifrau rhwng Llundain ?..?erddon ar y pyst He torwyd y potiau, a (^j^ll ai canlyniadau difrifol iawn ddigwydd i ?ydau, heb son am fod y cenadwriaethau ?ki 'Olaid ar hyd y gwffrau yn agored i gael eu h,,A4t1. Costiodd y cwpanau a dorwyd at y ??° o'r ffordd,-cynifer a 59 mewn deu- 0,19 mis, y swm o ?1 4s. Oc. heb'son am y  ??? a'r amser i ddodi rhai yn eu lie. Yr %dd Y ddirwy am dori un o'r cwpanau hyn yn h4r4 Punt, ac felly gallai y Faingc ddirwyo y 44 Ddiffynydd i .?25 yr un. a'r costau.- ?<? ?'odd y ddau y trosedd, ac mai eu tori a 'l,thant trwy eu cymeryd yn gocyn 'nelu." C-D,deirydd, Yr ydych icb dau wedi dwyn ??ch ?Qain i !e difrifol trwy chwareu ffol fel oli? t "? wybod eu bod yn gwneyd drwg. Y ? ? elch trosedd yn un o'r rhai difrifoiaf, end  fuoch 0 ??s° y Faing-?lerioed o'r Maen Yd7r4 yn eich dirwyo i ddeg swllt yr un, a'r Cymerwch hyn yn wers at y dy?odol." !( Achos Ffieidd-dod. Qeorge Davies, Arolygydd Iechydol y Cju Mr Dinesig, a gyhuddodd Ellen Williams, morwyn Mr John Williams, 5, Glynllifon Street, a Mrs Ellen Williams, ei Meistres, o achosi ffieidd-dod er anghysur a pherygl i'r cyhoedd trwy daflu bwyd moch llygredig i afon Bowydd wrth ochr y Ffordd Newydd, Medi 29, a thrwy hyny drosedda Adran 47 o Ddeddf Iechyd, 1890.—Ymddangosodd Mr R. O. Jones i erlyn ar ran y Cyngor Dinesig. Yr oedd Mri W. J. Penny a R. J. Jones wedi anfon cwyn i'r Cyngor am y peth, a thystiodd Mr G, Davies fod yr arogl yn ffiaidd a pheryg- lus i iechyd y rhai oedd yn ymyl neu yn pasio heibio. Costiodd 5/- am lanhau y lie a'i ddi- heintio, a bu y dyn a wnaeth y gwaith yn cwyno ar ol hyny oddiwrth effeithiau drwg yr arogl. Addefodd Mrs Williams mai hi anfon- odd y forwyn i daflu y bwyd i'r afon am ei fod wedi suro. ac ni wyddai ei bod yn troseddu wrth wneyd hyny.—Y Clerc a ddywedodd eu bod yn peidio dirwyo yn yr achos am mai hwn oedd y tro cyntaf i gwrs o'r fath gael ei gym- eryd. (Wrth Mrs Williams), "Yr ydym yn peidio'ch ffeinio y tro yma, ac yn gorchymyn i chwi dalu 8/6 o gostau, ac yn gollwng y forwyn heb dalu.Mr R. O. Jones, "Y mae eich dedfryd yn afresymol. Dyma achos wedi ei brofi yn erbyn y ddwy o beryglu iechyd y cyhoedd, a chwithau yn gwrthod dirwyo, na gorchymyn i'r costau gael eu talu. Ai y trethdalwyr sydd i dalu am amddiffyn iechyd y cyhoedd ?"-Cadeirydd, "le."—'Mr R. O. Jones, Hynod iawn."

DAM WAIN HYNOD YN CHWAREL…

IPriodas Mr. Thomas LI. Roberts,I…

^XVVVVVVVVVWVWVVVVVVVWVVV…

Marwolaeth Gutyn Ebrill.

Mamaethod -Pentrefol i Gymrus

I PENRHYNDEUDRAETH.

- - - - - - I,PENMAOHNOb t