Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y RUEDEGYDD, ("The COURIER,' ) (ESTABLISHED 1879.) A Half-Penny Weekly for the Counties of Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Recognised Medium for all County Ad- vertisements & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper. Guaranteed the Largest Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. 'SIALL PREPAID ADVT'S in Sales & Wants Column. First Insertion, I/- every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the fallowing terms:-13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2; 52 issues, 4/4. Post free to any address. IF YOU frOM TIC, s !? a ? ?8 i SUFfER NEURALGIA, ;11-=.. TOOTHACHE, You may have INS TANT RELIEF by taking a dIOse of TIC and NEURALGIA ¡VfIXTURE. It is a powerful Nerve Tonic, and acts like M&gic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CURES! m BOTTLES, ?/- EACI-1. Prepared by Georcfe Rt. Jones, DISPENSING CHEMIST & DRUGGIST, APOTHECARIES' HALL, The Square, LEanrwst. (7Eg3i]:sčj')1.ZõJ:]J4)'J:¡ ? M ?.? t?. s?..? For Y.Ur own good 91 & k" i !Í/¡\ scnd 1? st~mP tor O m Sz[?S?'E?s%? !-feeSamp!eoi: ;j ? ^XdANCi^SJBLZi9S P °l"¡ 1 f)! r'1l ? QT? f} U [.' <I:' ¡ 9-? Pl '??'L STci £ L PILLS ? K;4 wi*h cr.planatorv Booklet end Testimonials S ?)M!'? nH&?K:M<]/]??!-h<?'')r'o.?/'?''t ';? t > a ?rt?p.Ud.MD3!f'.tsr!?.?J.'op?cn ? ibcsiiJ— u O'R SiABOD I GAERSALEM," sef UANES TAITH 0 DOLWYDDELEN I AC YN NGLWAD CANAAN. I'w gas! gan yr AWDWR:— E. C. ROBERTS, BRYN Hyfkyd, DOLWYDDELEN. RUAO, BYDDOROL, ADEILADOL, Stoc Newydd o bob math o NWYDDAU AT YR HAF newydd ddyfod i mewn, Amrywiaeth Mawr tIETIAU WEDI AC flEE EU .TRIMIO. Mrs. Daniel Jones FRONDEG, BETTWSYCOED, "CARED DOETH YR Encilion." /1\ "YN WYNEB HAUL A LLYGAD GOLEUNI Cynhelir 1Gorsedd ac Arwesl FARDDON-OL UYN Y M0RWYNI0N, LI,Y,'4 Y t i 1 ? ?L 7 V & ¡ <¡ Ddydd SADWRfJ, Awst 20, 1910. Cynbygir Gwcbrau tei'.wpg ac Ariandlysau i gampwyr Lien, Awen, Cerdd ac Areitheg. D.S.—Rhoddir Tystvsguf Swydriogoi. yr Arwest hefjrd i bob buddugwr. Bydd Rhestr o'r Testynau allan o'r Wasg fyrder, pris ceinicg; dnvy y post, ceiciog s I i ,,i g EIZWYYPOSt,CCIr,10ga BEWI MAI 0 FEIRION, "laenau Ffestiniog. Ysgrifenydd. SALE!SALE! SALE! @ L4 G e CURIO RALLIZII 5TOC VR Af YN MASNACHDAI Kic baltd Owen Co., (LATE JONATHAN), FOURCROSSES, BL. FESTINIOG, :a K I DDECIIEEU Ddydd Sadwrn Mesaf Bydd Gostyngiad Qwirioneddol yn cael ea wneyd-ar yr hoil Stoc. Yn mhlith canoedd o bethau eraill y mae a ganlyn •—■ 24 doz. Black Cashmere Hose, all wool, i ferehed, gc. y par (gwerth Swill).. Stoc ardderehog o Prints, yr oil yn fast colours, am 2|c, 3c, 3Jc, a 4c y^liatn. Fancy Muslins o Delainettes at Blouses am 2tc y llath. Llian ;Bwrdd wrth y llath am 6|c, a 8!c. Eto Llian i gyd am II-Jc y Hath. Roller Towellings am 2c, 3c, a 4c y 11aoo. Apron Holland am 4c, 41c, a 5c y Hath. Flannelettes rhagorol am 2Jo, 3c, 3ic, a 4c y Hath, gwerth dwbl. 120 lbs. o Edafedd Da am 5-Jc y chwarter. [ 150 lb. eto am 8c y chwarter, na welwyd ei gyffslyb am ei bris. 132 pairs o-Ladies Corsets (Stayses) Llwvdion cryifon, y rhai a wisgant yn dda, am Is yr un. 120 pairs o Corsets mewn du a lliwiau, double busk, am Is 3e, gwerth dwbl. 144 pairs o Black a Grey Pansalia Corsets, double busk, a shields both sides, am Is lie diguro. Ladies Black and Coloured Lisle Gloves am !j-c y par, gwerth dwbl. Eto White Gloves am 5.c y par. Ladies Pure Silk Gloves mewn gwyn am Is y par. Eto Ladies Black and Coloured Kid Gloves, Is lie. Sold everywhere-at 2s 9d,, every pair guaranteed. 144 o Umbrellas i Foreheél am 10-eyr un. 150 eto o Ladies Umbrellas, assorted, fancy handles, am Is yr un. Y rhataf a welwyd erioed; a'r rhai hyti -o dan brisiau y gwneufchurwyr.. Eto Stoc ardderchog o Ladies Umbrellas am Is 6c, Is 11c, 2s 6c a 2s lie, ardderchog. 12 doz. o Ladies Blouses, hollol newydd, mewn Prints a Iblainettes, am Is yr un, gwerth dwbl, Eto White Cambric Embroidered Fronts Blouses am Is 6c, gwerth 2s 9c. 2 doz. Silk Blouses i'w clirio o 3s 11e, splendid value. ( Hosannau duon i Ferehed am 2-Le, 4fc, a 5c y par. t. Eto i Blant o 2to y par bob size. Lot fawr o Ladies Underskirts, Washing, o Moirette, am Is 3c a Is Ce, gwerth dwbL Eto Is lIe a 2s 6c rhagorol. Dymunwn alw sylw neiildiiol at Stoc o DRESS SKIRTS. Y iiiae y rhai hyn yn hollol nev/ydd, ac yn y style ddiweddara.f, mewn du, navy, a grey, am is lie. Eto yn yr un lliY/iau am 2s 3c, gwerth dwbl. Etc mewn Fancy Tweeds & Plain Cloths, trimmed Buttons am 2s He a Ss 11c.. 12 doz. o Babies Pinafores am 2 yr un. Eto Gte, 8-Jc, a 10Je, splendid value. Eto stoc helaeth o Muslin a Ptint Overalls a Cashmere a Pique Pelesses, i'w clirio yn neillduol o rad. 6 doz. o Children's Galatia Eats, Navy, Pale Blue, a White Binding, i'w clirio am 6c yr un. 9 pieces, Fancy Tweeds dau led, at Costumes a Dresses am Is y Hath, gwerth Is lie. Costume Cloths, dau led, mewn Black, Navy, Brown, Helio, a Green, am Is y llath ardderchog. Kashmaera Costume Cloth mewn Navy, Brown, Helio, Green, Peacock, Blue a Black, 50 inches, guaranteed unspoilable, am Is 9c y llath. All Wool Nuns Veiling, double width, mewn Black, Navy, Cardinal, Biscuit, Pale Blue, a Green, am Is y Hath. Black Mohair a Cashmere dau led, am Is, Is 3c, Is 6c. a Is 11e y llath diguro. Velveteens mewn Black, Navy, Brown, Green, Helio, White, Cream, Sky, a Fawn am 7te y liath. 150 pairs o Gynfasau caerog da am 2s 6c, 2s lle, a 3s lIe y par, o dan brisiau y gwneuthurwyr, Crefcons lliwiau 2|c, 3c, 3tc a 4e y Hath splendid. Lace Curtains (Hangings), o Is y par, y rhataf yn y wlad. Stoc helaeth o Hearthrugs, Door Matts, a Curtain Poles, i w clirio yn neillduol o rad. Stoc rhagorol o Trowsusau Fustian i Ddynion am 4s 11c, gwerth Gs 6e. Eto Jackets gwynion (Linen Jackets) am Is lie ardderchog. Crysau Flannellette a White Matt Shirts i Ddynion am Is yr un. Eto Union Shirts am Is Gc a Is lIe rhagorol. Natural Under Vest i Ddynion am Is yr UD. Eto Drawers yr un bris. Eto Natural-Vests, guaranteed unshrinkable, am Is lie, gwerth 2d lie. Eto Drawers yr un bris. Hosanau iuwydion a Cechddu i Ddynion am G'e y par. 360 o Men's Caps (job) am 4-|c, yr un gwerth dwbl. Eto Cii-piau i Blant am 3-c yr un. Men's Fancy Vest i Ddynion am 25 6c yr un. Socks i Ddynion o 3c y par.. D m brellas cry non i Ddynion am is Gc yr un. ) < Lot fawr o Cycling Capes, Waterproof, am 2s 9c gwerSh^s 11c. Eto ychydig o Men's Mackintoshes, Guaranteed Waterproofs, am-brisiau neillduol o isel. Cofiwch y Cyieiriad :— ) PARIS HOUSE, FOURCROSSES, S ?'? S t. ? ?J E HE f)n?? F? n?/ A 1010 to 1016 HARROW ftOAD, LONDON, WAV ¡\.il rt¡\ vnl'J L f)C ') S (' r ,f>"J; ,1 ) [Mr. OWEN, L.D.S., R. C. S., o n), DENTIST, LLY8 DORFIL, New Market Square, Blaenau Ffestiniog. Gmr ei weld yo BLAERAU FFESTIWIOQ* bob Dvdd Lino o 10 hyd R: Roreu Dydd Ian o 10 hyd a Boreu Gwener o 10 hyd I o'r glach, i.i.AFJR¥/ST» bob Dydd Mawrtb ? Dvdd Mercher o Heg hyd S o'r gloch yn nhy Mrs: Parry, Station Road. Assembly Rooms, Blaenau Ffestiniog. BYDD Y B. jsf ¥ d\' tf1¡ ,;t ^1^1 U. 1"(;' f; S" ji ¡ 'd" QU RTETT, YN GWASANAETHU YN Y LLE UCHOD NOS IAU, Awst yr iieg, 1910. CYNORTHWYIR HWY GAN Mr. IVOR GWYNNE WALTERS, A.R.C.M. (Y Tenor Newydd Cymreig), a SENOR JOSE SOLER GOIEZ {Couet Violipist to their Majesties The King and Queen of Spain).' Cyfeiljdd = Mr. IAN HUNT. Cadeirydd = D. WHITE PHILLIPS, Ysw. Agorir f,y Mynediad i mewn trwy docynau 6c Is a Eesarved Seats (numbered) 2s.  ?  ?' F  H. R. GRIFFITH F. ? '%??F ?F? F ?F FF FJ-Fs' PLU1BEg, SANITARY ENGINEER & GASFITTER, 75, High Street, Blaenau Ffestiniog. All'Latest improvements en Gas:Fittings kept in Stock. Cisterns, Baths, Lawatorses, Lead Piping, and ail MATERIALS pertaining to Sanitary Engineering" always on hand. Hot & Cold Wafer Fittings fixed at Best Workman- ship and Moderate Charges. ESTIMATES FREE ON APPLICATION. NOTE THE ADDRESS:— H. R. GRIFFITH, Plumber & Gasfitter, High Street, BI. Ffestiniog. Safed pob un ar ei Wadnau ei hun. Yr ltEN POST OFFICE, Square,' Llanrwst, Dymuna W. H. R BE TS, Gynt 0 I, Willow Street, ¡ Hysbysu y Cyhoedd ei fod WEDI AGOR y Masnschdy uchod, lIe rose gaaddo" STOC 0 ESGIDIAU RHAGOROL. Dyrr*a 'heb os nac craibai. y ile GOREU a RHATAF yn Nghymru. Sicrbeir y gwitI.1 dftfnyddiau goreo am y pásiau gostyogol isod, pn un sydd wedi cae! 13 ralyoedd o brofiad mawn trwsio a gwneutbar Esgidiau. Caifl pob cwsrner em sylw personal. QWadn« a SocSIu Pdynion, 2s 8c. Eto eta i 2s. r- to Forchecs, io 6c. Eta eto Panta « » 1&, i fy ny. Gwarentir y gwaith a'r defnyddian. D.S.—Trwsir a C!cgs tra byddweh yn y drcf, neu dantonir t I vjv. Mae Cenym Stoc helaeth. 0 OLOGS newyciti, 3-C hefyd rhai ail lr#w Ism cynys m brisiau rhesymci, Ccfiwch y Cyfeiriad:- Yr Hen Post Office, Market Square, Llanrwst. •