Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD OREU I'R ARDAL. Syr,-Caniatewch i mi ychydig o'ch gofod i geisio egluro a goleuo tipyn ar un a eilw ei bun Hen Aelod," gan yr hwn yr oedd Uythyr yr wythnos ddiweddaf o dan y psnawd uchod. Fel "Hen aelod," dylai fod yn gyfarwydd hollol a phob symudiad yn nglyn a ChySchwyl Harlech. A yw yn cofio tri chor o Ffestiniog yno rhywdro, pan aedd poblogasth y dref hon ganoedd yn llai nag yw yn awr. Buasai eryn. hodeb o'r hen Gylchwyliau ganddo yn burion path i ni sydd eto end newyddion gyda y sym- udiad a llawer cyfarwyddyd a chycgor yn fuddiol. Agorai ei epistol gyda geiriau soniarus iawn. Dywed ei fod wedi deall fod emu Gor Cymysg ar gael eu ffurfio yn yr ardal hon, at y cor sydd yn bod yma yn bresenol; ac mae yn cael ei hun mewn llewyg bren, Felly y mas, a bydd tri cbor yn cynrychioli Ffestiniog yn yr Wyl ion y tro nesai, Mae digon o Ie i gyfiawnbau hyny, oblegid, yr un ystyr sydd iddynt ac enwadaeth. Pan dderfydd hwn, derfydd son. am genfigen canu. Mae yn ein bardal nifer I fawr o gantorion—mwy nag unrhyw ardai o'r bron yn Nghymru a rhanaa lawer o'r Beyrnas Gyfunci, a gwyr pawb sydd yn meddn dipyn o bwyll a synwyr, nad all yr ardai hon fyw ar un cor. Dywedwch a all un arwcinydd gael rheolssth briodol ar gor, o dri i bedwar cant o 'I gantorion? Dywed am gor teilwng. Os felly, gall chwynu bron yr oil o r car sydd genym yn bresenol, BC yna pa le mae yn rayned i gael rhai cymwys i lamv eu licoeda ? Yn yr ail le cyfiawnha i dri neu fwy o gorau gael eu sefydlu cs gwnant "doni tir newydd," A ydyw yn gwybod fod pob cor i daewis dernyn neu ddau neu faint a fynent i ymarferyd arnynt, os mynent, ar wahan i'r cyfanwaith esyd Pwyll- gor y Gylchwyl; ac yna gefynant iddynt ganu un o;r darnau hynv yn ystcd yr Wyl. Os nad yw hyny yn ddigon o "dirnewydd." beth sydd ynte ? yn cydnabod fod canu corawl Cymru heddyw ar ol i'r hyn ddylai fod yn ol ei braint. Cyn trci i fyny i'r Wyl hon y tro nesaf, gallwn gael y tri chor hyn ynghyd i iyned trwy eu gwaith mown lie qÐcus, ac ar adeg addas a phenodi dyn teilwng o'r ardal i gymeryd vr awenau. A fyddai hyny yn fsg- wrfa cenfigen"; a sicrhaf hen aelod" mai meithrin cbwaeth uchel yn y bob! .ieuanc tal- ectog ein hardai ydyw uaig amcan y Cymdeith- asaa Corawl hyn, a chael y gorea o honynt allan. Ccfied hefyd nad yw y cantorioa gorea sydd genym, wedi eu rhestru yn y cor sydd genym yn awr, ac nid ydym Em dynu dim arcq i hnvr, ond djmncp-y goreu iddo. Mae y Gaaaf yn dod, a phrioào1. c beth fdyw fod tri chor wedi eu sefydlu, gan y psri hyny h-ivilusdoil raawr i'w cael yn nghyd. Nid yw yn rhesynol disgwyl presenoldeb llawer un o bell ffordd i nifer fawr o ymarfesiadau ar nosweithiau oetioo y Gsuaf; a thnvy leoli y corau hyn, bydd yn gaffasliad rnswr i'r ardai yn gyffredinoJ, heb son am arbediad l fel y mae w?-- d i boll trampio ar nos Suliau," fel y mae wedi bod y Gsuaf diweddaf, a hyny yn cyrhaedd dim diban yn y byd bwyrach, ond plesio mymp- wyen ychydig o bersocau. "Caraf i Han aelod" calia y pethan sydd ganddo yn 01 i'w hail ystyried: a'u cyfanu mewn cryfach cyffelybiaeth xia mushrooms, a chcflc fod gwcrth mawr yn ei rdSdi hyd yn nod ar y blasus-fwyd un-dydd-un-nos: a'i bris .yn uchei yn mhob imarchnad.—Ydwyf I br;*s yr- ici?-i yn ra vr eiddoch. IOLO DAN LEN. I

MAS'L-'ACIIRYD;"!' PAr-,-,-T7rlYW?I…

MATER PWYSIG. I

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS-RHYNDeUDRAETH.

j1

I¥¥¥¥VVvTAL8ARNAU.------I…

I'TVVYVVvHARLECH...-...--

o BORTHMADOQ I BWLLKEL!.I

? - - - -BLAEe4AU - FFr-STIF-2)0?2.…

Advertising