Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

P'RUN AI UN AI TRI CHOR FYDD…

MAS'L-'ACIIRYD;"!' PAr-,-,-T7rlYW?I…

MATER PWYSIG. I

BWRDD GWAROHSIOWAID PEIS-RHYNDeUDRAETH.

j1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

j1 CYFARFOD PREGETHU.— Cynhaiiwyd Cyf- arfod pregethu gan yr Annibynwyr ncs Sadwrn a'r Sul diweddaf. Gwasanaethwyd gan y Parchn W. C. Williams, Llanrwst, a'r Proff. Davies, Coleg Bangor, Cafwyd gweinidogaeth rymus ac effeithiol, a'r gweision yn eu. hwyliau goreu yn traddodi y genadwri. Yr oedd y cyBulliadau yn lliosog ar hyd yr wyl, a mawr hyderwn y bydd ei dylanwad yn aros ar yr ardai ac y gwelir ffrwyth bendithiol oddiwtth yr wyl eleoi, Breintiwyd y gynulleidfa trwy -c h jobn Ellis, Cefn- gael gwasanaeth yr hybarch John Ellis, Cefn- maes, Maentwrog, i ddechreu yr oedfa ya y prydnawn, WEDI GWELLA—Llongyfarchwn yn grdonog y Gynghorydd Robert Haghes, Brongwyndy, ar ei wellhad o'i efiechyd blin a phoenus, fel ag i allu bod yn y Cynghor Sir diweddaf, a hyny am y tro cyntaf ar ol ei ethol, VvEDI YMADAEL.—Chwith genym feddwl fod tymor Mr Jones, ysgolfeistr Bronaber, a Miss Davies, sthrawes gynorthwyol Ysgol y Cynghor, wedi terfynu yma., a bod y naill yn myrled i Carrcg, ger Corwen, a'r Hal! i Ddinbych. Dymanwn iddynt bob liwyddiact yn eu lleoedd newyddion. APPOINTMENT.—The inhabitants of Traws" fynydd are pleased to know that Mr Frank O'Neill get the appointment of .Caretaker at. Trawsfynydd Camp, We have been given to understand that several competed for the post. Mr O'Neill has been living at Trawsfynydd for some years. He came here with the 38th Company R. E., and he is much respected amongst us. Most likaly after this appoint- ment he will be considered as one of us. MARWOLAETH.-Cyrhaeddodd yma ddydd Mawrth y newydd trist o farwolaeth Mr John Phillies, Cwmorthin. Cafodd gystuddcaled a phoenus am amser hir, er hyny pan ddaeth y diwedd taflwyu yr ardai hon i lyn o ond a galsr dwfn am un a fawr berchid gan bawb a'i had- waenai. Bu yn ddirccn ffyddlon a gwerthfawr gyda'r M. C. tra yma, ac y mae y bwlch a wnaed trwy ei symadiad oddiyma i Cwmorthin yn arcs yn ofid i'r frawdoliaeth, ond yn liefaru cyfrolaa am ddefnyddioldeb yr hwn y gwelodd Duw yn dda ei alw oddiwrth ei \yaith at ei wobr, i'r wlad He mae presenoldeb y Meddyg, Mawr yn cadw pob haint a chlwyf tuallan i'w gororaa. Y mae ein cydymdeimlad cywiraf a'i anwyl briod yn nanedd yr ystorm, ac a'r .plant sydd yn teimlo fod ei sedd wsg ar yr aelwyd yn sibrwd wrt^lynt fod eu cymorth drwy yr anial wedi ei gymeryd oddiarnynt Nerth a gafiont i ymdawela yn mreichiaa ewyllys yr Arglwydd, ac huned mewn head eu banwylyd hyd nzsl seinio udgorn Duw, pryd y caffont gwrdd tu fawn i'r lien, ac na bydd raid ynaadael mwy.

I¥¥¥¥VVvTAL8ARNAU.------I…

I'TVVYVVvHARLECH...-...--

o BORTHMADOQ I BWLLKEL!.I

? - - - -BLAEe4AU - FFr-STIF-2)0?2.…

Advertising