Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

CYNGOR DCSBARTH GEIRIONYDD.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYNGOR DCSBARTH GEIRIONYDD.I Cyfatfu y Cyngor uchod ddydd Mawrlb, pryd (yr oedd yn bresenol, Mri Hugh Hughes (Cadeirydd), Parch Henry Jones (Is-Gadeir- ydd), D. G. Jones, Parch J. Llewelyn Richards, Mathew Roberts, John Richards, William Evans, Llewelyn G. Jones, Thomas Hughes (Clerc), H. P. Evans (Arolygydd). I Marwolaeth Cyngorydd. I Y Parch J. Llewelyn Richards a gyfeiriodd mewn moid tycer iawn at farwolaeth y Cyngorydd Evan William Roberts, Cynwal House, Cwm, a chynygiodd eu bod yn anfon pleidlais o gydymdeimlad a'i holl berthynasau yn eu galar profedigaethus. Bu Mr Roberts yn neillduol o selog a gweithgar, nid yn unig bod ei blwyfi ei hun, end dros yr holl ddosbatth. Chwithdod mawr iddo ef (Mr Richards) ar holl Gyngor ydoedd meddwl iddynt ei weled am y tro olaf yn eu p!ith. Gyda'i gynygiad o fod cydymdeimlad y Cyngor yn cael ei anfon at y teulu, yr oedd yn cynyg i ddatganiad o'n gwerthfawrogiad o'i wasanaeth gael ei gofcodi ar eu llyfrau—Yr Is Gadeirydd a gefnogodd. Yn ystod yr amser y cafodd ef fad ar y Cyngor fe sylwodd ar ddefnyddioldeb a gweith Mr Roberts fe! aelod, Yr oedd yn bwyllog a ch'ir yn ei farn ar y materion a ddeuai o'u blaen.—Mr D. G. Jones a ddvwedo-l ei fod yn ategu pobpath ddywedwyd, Arferai Mr Roberts sefyll ar ei wadnau ei hun, a bamai bobpeth yn hollol anibyncl a ihydd.—Mr John Richards a ddywedodd fod y cyfaill ymadawedig yn hollol anibynol ei farn ar faterion cyhoeddus Yr oedd yn wresog ei ysbryd, tra yn bendeifynol dres yr hyn a farnai cedd iawn. Bydd colled dirfawr ar ei ol yn y Cwm a'r holl blwyf.- Mr M&thew Roberts a ddywedodd iddo gael y fraiat o gydweithio a Mr Roberts am amryw fiynyddau, a chafodd ef yn selog iawn dros yr hyn a farnaf oedd iawn. Yr oedd yu ae!od gwerthfawr iawn ar eu Cyngor, ac anhawdd iawn ciel neb lenwai ei le yn eu mysg.—Y Cadcirydd a jchwanegodd am ei ofal mawr am y tlodicn, a'r golled fawr fyddai ar ei cl.- Safodd yr holLGyigor ar eu traed i srwyddo eu cydymdeimlad a'r teulu a'u gwerthfawrogiad o lafur ac ymroddiad yr aelod ymadaaedig, Yf Arolygydd. j Ar gynygiad yr Is-Gadeirydd a chefnogiad Mr Mathew Roberts, ail-ddewisiwyd Mr H P. Evans yn Swyddog i'r Cyngor am fhvyddyrs arall, a chydcabyddodd yntau yn ddiolchgar yr arwydd bon o ymddiriedaeth y Cyngor ynddo. Cyffuriau i'r Meddygbn. Darllenwyd adroddiad y Swyddog Meddygol (Dr. Travis) a llythyr o Fwrdd y Llywodraeth Leol yn a^gymell y Cyngor i gadw cyflanwad o Anti-Toxine at alwad y Meddygon yn y Dosbarth gydag achosion o Wddf-glwyf,—Mr. J. LI, Richards, Pah am y dylem ni fel Cvngor ddarparu cyffuriau i'r Meddygon at yr afiechyd hwn ? "-Mr. J. Richards, "Anrhegu y Meddygon a chyffuriau y:bydd yn rhaid i'r cleifion dr-Iu am danynt! "-Mr, Mathew Roberts, Ni bydd eu bil ddimeu yn Ilai ar ol i ni ddarparu y cyffur hwn iddynt."—Mr. 1..1 G. Jones, Nid yw yn ddyledswydd arnom ddarparu dim i'r cyfeiriad hwn ya mhelhch na chyflenwi yr Arolygydi a phobpeth at ei wasanaeth,Ar gynygiad Mr. J. 1..1. Richards a chefnogodd Mr. LI. G. Jones i obirio y mater am fls er mwyn cael Dr, Travis yn bresenol i egluro yr holl gwestiwn, Bill y Twrne. I Mr. W. Twigge Ellis a anfonodd i egluro sut y safai pathau yn breserol gydag golwg ar y cyfrif oedd rhwng Mr. A. Lloyd Griffith a'r Cyngor yn nglyn a'r Cyngaws fu rhwng y Cyngor a Mri-s Grce i. Yr ce Id £18 8s Oz i'w talu i'r tystion yn yr actos ond cyngorid p idio ea tela am fod Mr. Lloyd Griffith i vnsyd hvnv yn ol ei gyfiiYr cedd y Taxing-Master wedi croesi allan amryw bethau o'r bil, a disgwylid y byddai pobpeth vedi ei orphen at y Cyngor nesaf. I Afiechyd yn Dolwyddelen. Da Tencdd y Clerc Ilytbyrau o Fwrdd y Llywodraeth Leol yn nglyn a'r costau fu gydag achosion o'r Colud-glwyf yn Dolwydd- elen, ac mewn atebiad i Mr. D. G. Jones, hysbysodd y Clerc fod y costau yn yr aches hwn yn agos i £80. IGofalu am Ffordd. I Adroddodd yr Arolygydd am y darn ffordd a arweiniai at Tanybenar, Dolwyddelen. Ei hyd oedd dau gant o latheni wrth bedair Hath o led. Yr cedd perchenogion y tai wedi ei gosod mewn cyflwr da. Chewch o dai oedd vn y lie, a thd eraill ar wahaa.—Mr. J Richaids a ddywedodd fod saith o fUrnydd yn Cwm Glasgwm, ac yr oedd yn rhaid i'r tenantiaid ofalu am dani; a dywedodd y Parch Henry Jores fod ffordd gyffelyb yn Trefriw, a g wi thodbdd y Cyngor wneyd dim i hono —Pasiwyd i oedi y mater i osod penderfyniadau blaenorol y Cyngor yn y mater hwn.

CasBliad mawr o Seindyrf.…

Hongian am Ugain Mynud._I

10 BORTHMADOG I BWLLHELI.

IDOLWYDDELEN. I

,Beth yw Awdi ?

Cyllid -Eisteddfod - Colwyn…

Advertising

I TREFN OEDFAON Y SUL

Advertising