Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The OUNARG) STEAM. COMPANY. Pa.1HH"IelrabfJ¡t)kd th;'OM.g'h ¡ !Mm Btasnau Fastislog to an pMtS ?: AMERICA, CANADA., &c. Pe.ir- lurtbcr to- ?.t. WILLIAM .!ONE8. P'm VRAM's. B'tS?Q?? Pa'<tt&??. ? N??S'-e! ? E?-S ? ?O*??-s??? } A ? P HUGH JON ? ? U À. ¡¡, ¡. § A -ND SON, t ? B?igor House, ? ? !9,EARLE STREET. ? ? T. PAUL'S .SQUARE. ? < WERTHIR ;roynS\u (Eingle a Høt. mfn) ya wh."b dQ1!btl.tth' gydÙ: LL-iellsa c Agertn-ngan tr Unot & D.>eth ani Canada, South Ame,C. H. ? o\M1J$.: A w(,trata.. &s i bah ? ? p' a.rT.b ilr byd am V !ftsitm isalaL 8 Tteketa gydx r ? gwaha.ccl R$Hftyrdd 1 bob "'m y § t c&?s'aa rh?ta! 'Rh?dd?a Redcced R?ta R&way 0??er bob ER c? P?ssaagere S ? (Srd Cla.sa) &'B Bb.eua.u ym&. Byddwc. yn ?' ? f? eyfar'tod a? cu i?aa?d ya y StitttcQ 9 T yma gs??wn as' au Lngga.ge, a dQHwn ? g ?yds. bwy ar iwrdd y? AgsdoHg ya Hiha & p ?n y by-?ant Wt}6i ?enderfyau hwyH? ? ? i'?' B?'tMoY?ymop.i. :nwy&i b?ddh? ? a a -h?H'Qpu3y's ?!r aiira' gare'? o'f !mg., ? ? ? af y dh-?'7c.sd .b 'tvy?s. ? S Vs?d?awch air a chew?-h gyd<? bhfos.d ? y p..3at feat!: o r gwaha.nol Hwyltt?aa, ya i' S '?hy;?'? Fareq. ? psb hwy!.uedod. Yst?ria rha? &t ??' ? 1,1;1 W Lfi.gge,ge. & Mae'c ayfeiri&d aohod yM „ !le cynu!"as, t ? f?Msymt?, a ohaiBoHg y.mw?.iw?)f a.? ? t -ii'si?. ? .<???S<?E?-?,M?0?3???3?!???? 1? ATS. MICE, MOLES. COCKROACH'K:b <? and BEETLES, greednyeatH-?nsoH's Reliable" Rat PoisoD. Cats saddogswH! not touch it. Vermin dry t!p aad c.¡,ve os smeH. Pricss 6d., Is., 2s. 3d.. %nd 3s, 8d,, Postage 2d.—G. W. HARHISn:s, Chemist, Reading. Sotd by Chemtst". Agent for f3laca-u Festiniog :—J. Lioyd Jones. Chemist. H&ni-wst: I PM?y. Che:mst, Station Rosd. Portmadcc:—Ivor J. Jones. Chemist.. Bettws- ycoed:—R. P",r7?. MPO,r,TANT TO mo,.Qf-fEft;.i —- E?3!ry ? Mother T?ho v&luea tha He&ltL ?ad C?AU- !tce?p of her Child should use EABRISON'8 "RELIABLE NURSERY POMADE. Oas -ppliclJtîon killa ail Niba and Vermin, LieautiSes Mid Bt-tengthena the Ea.ir. In 'Lins, lAd.,tr-,d 9d. Postage Id.—Gee. W. Harl'îl'lon, 6lieraigt, Re&dmg. Sold by Ohesiists Agent for Ua.a- rwat, A. Agsm fo? Bls.d:a.u Fest.miog, J. Hoyd J oneA, The Ph,%rraa-)y.. Agent for BettwayHoad. H. fairy.. Agent for po"(oado, Ivaf Jonr.p GWALLT GWYN a adferir yn bariiael & chyfym t w liw cya.t.e&i' trwy ddefnyddio HARRISON'S HAm COLOUR RESTORER. Nid cyffur Hifo ydyw. ond gweithreda trwy foddion naturio! fel arferydd. :¡ i ch 'J,-ysa ddim Mweidiol, ac y nia.e y!i tieso! i dyfiant a ha,-ddwch y gwallt. Mewn pote!i, 1/6 yr un (3crhagortrwy'rposi).—G. W. HARRisc-N, Hair SpeciaHst, Readmg. Sold by Chemists. -Gûruchu;¡yliwr i Bettwsycoed, R. PARRY. Chemtst; i Hacrwst a Trefiiw. A. PARRY. Chemist. TTARRISON'S HAIR GROWTH.—A -LJL certaia Hair producer, Beautii&es and promotes tbf growth of the Hs.i! and is a pre- ventive of thinness and fatiing out In boxes. price Is. each. It k"eps the h&ir free from Scurf and DandruS. and promotes a healthy condition of the scaJp. Numeronstastirntonials received.—Sold by Ell Chemists, or post free from the Manufacturer, Geo W. Harrison. Chemist. Reading. Ageot for Llaurwst Idwal Parry. Chemist, 22, Station Road. The GREAT SKIN CURE. Wonderfu! is the ESect of SUDDEN'S S.R. SKIN OINTMENT. -wiU cure Itching after one application; destroys every form of Eczema; heats old Wounds and Sores acts like a charm on bad Legs; is Infallible for Pites; Prevents Cuts from Festering will cure Ringworm in a few days; removes the most obstinate Eruptions and Scurvy Boxes 7ld and Is lid. Agent for B!aeaau Festiniog. Mr. W. H. Parry. Chemist. Portmadoc, Ivor J. Jones. 'Bettws- ycped.MrR.Pan-v. BIL.L.F'OSTINGn Dymuna HARRY PARRY, PenHecb, Henrtech, bysbysu ei fod yn gwneyd gwaith BILLPOSTER ynNosbarthHarIech, Talsarnau, Llanfair, Llanbedr, a Gwynfryn. Byrddau da yn mhob rhan o'r Dosbarth. Rhoddir sylw aniongyrcho! i bob archeb. Telerau rhesymol. BILLPOSTING I !J DAr;EDD CANEDD J ?.?dd *? '< s ?? < s ?" Hrdd A W?"F? R. W"3 ;7 L S ? .? ?.'?.« ? '1f ?&. ?.? ?!!«? <i..? < ? < & 'A ?itt)' ya t.a!u ymw.s!<adan fe! y canlyrt BLAENAU FFESTIAIROO, DyDD, LLUN, a D'VDD PENRHYNLEUDRAETH" welei I)ob. DYDD IA-q ,y,- 'j.NTh'V g.08EttTS,Ryte:byn s S ¡)r K'inth y pyydo&wn bid 8 POR"rtr¡,.4, t}O' B, c. 4) Oydd G W i, hyd 5 Ol¡, .tcc yli:i nby MR. HUGHM. TRAWSF¡-V¡YDO, la! a'r 3vdd yn Mhob ml" yn nh? Mr. M. W. MURR'!S, Dr¿pet (:Hiton HousB, e 3 hyd 6 fir g!och, yr LLANRVifST ,Eob dvdd MAWRTH & orVntNOD o 1-50 hyd 5. yn nhv MR. JONES CoMET STORES, STATION ROAD, Llanrwst, (y drws nesaf t Mr. Parry, Chemist). Qosoa mswn A,,ir, PlaiÏ11.Um, Ebonit, Bgs Vulcanitt, a.m bfisias hynod o cesytnott I '(:\lIlAf'5.ffTI FST DDA] Tyaiir Uenwir dilc-nedd aatado!, ,;?..?.'di! <'?'?.. sewyddion yn y d j!S!sa dSwa?c!" 'i)f&? a mwy.;t? cei?yddydoi. MR. íarmO' HOU3G, (.uan:VP\fH, BLAENA,.U FFEST!M!0@: LLEW. P. GftIFFITH$ PHOTOGRAPHS ARHST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOQMPHV OF THE HIGHEST CLA8& AT THE LOWEST PRICES F,"LNJI L A R G E M E N "I o unrhyw DDAHLMM am 2/6 fy.ny CABLET o 3 am 2/@. POSTOARDS 3/- a 3/S y dwsin Highly Finished. ANERCHIADAU EBS!um)natect AldressCS3 o waith fy tB&w syd, wedi eM gwaithio yn y modd goreu am y Prislau tse!af. Cofiwch y Cyfeiriad :— The 6' STUDIO," 59. HIGH STREET. BLFiestimog. youmlf is quite emple If you use )BMeBd!g Harness &Be!tsg ????B:?MAT?''?E?. ? No need to punch holm St I drive Rl,.ts and b..d Z& tt?6 p,,nE,, N ,,dstrm Of fm box ?.sorted tQ Bifurcated 8I1Q Tubular Ltd., 8I5Up¡HIf Thames Price Un 80 DDRA!Q <QOCH TEMPERANCE. HOTEL. Blaenau FestmSog. Accommodation for CycHsts, Tounsts and Visitors. COMFORTABLE APARTMENTS for Commercial Travellers at reasonable charges. Sunday Schools and Partles2catered for. Domestic Servants Registry OSice. Mrs. OWEN, Propnetress. A ????????Y??WCI I i?ES?vCti I HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE at Beswch) Aawyd, Asthma a Bronchitis. Niraidi DA VIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod 0 flaon y eyhoedd er's blynydclau, ae y mae y perchenoa', drwy dra.nl a lla.fnr di. ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd, fel y mae yn cael ei gydnabod fad dar- g nfydd'ad gwerth,awr at yr anhwyl- deran ?chod. Y mae miloedd lawer wadi cael iachad ac yn gwneyd en goreu i'w gymhell &r ereill sydd yu dyoddef. Ni raid end oymeryd UN DOSE er profi ei ddyLmw&d uuioNgyrchoI yn rRyddha.a y phlegm, yn clirio y Hais, yn cynhesu ac yn cryfhan y frest, gall weithio pob anwyd a chrygai ymaith. Ni raid i neb ofni canlymadan anwyd a pheswch ond ofaIn fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w denIn at holl anhwyIderan y gwddf a.'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Bid. a 2/9 y botel. Y mae y poteli 2/9, yn cyawys mwy na thair o'x' rbai Heiaf; gyda'r post 3c. yn ychwacego!. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Y Pills Mwyaf dyogol at RWYMlEOIJ -Gwelthiant yn esmwyth, yn sicr, ac heb &oe/t, Da/ies's TOllie Antibillous Pills at ODOFFYO TREULIAD. !3gd.. a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS at DdifTyg Trenli-d. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Ceia. DAVIKS'S Pi:LL8 at GurMd v &.<,loR. DA VIES'S PILLS at y Piles a.'r Gravel.' DAVIES'S PILLS at y Dda-NOdd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr YKtmnocf. DAVIES'S PILLS at Been yn y Ovila.. DAVIES S PILLS a.t ddiffyg awydd bwyd. DAVIES S PILLS sydd ddiogel hoilol. CROEN IACH AGWAEp P?R.-Dynayr hyn y mae y "Sarzine Blood Mi X' ture" yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr "of an kee Patent Med ici nps i os blinir chwi gan afiach. ysfa, pim- ples, toriad ailan, 5CU f'VY, dd'oiciriau, penddynod,&c.' yn 0 waed bote- laid 0 Blood Mixture," gan y Drug-  nefaf atoch, 15. ,c.. ? a 2s. 6c. y botet, ne'j pyda 3c. at y cfudiad j S yn ehwar.egot, oddi wrth y Perchenog. )! ? HUGH DAVES, Chemist. MachynHeth. ?! IF ,tiou TIC,. C?ynUi pi FFp M??ieM, jUi? ???????????? T'?? r?? s?'?' You may have INS FANT RELIEF by takiog a dose of TIC and NEURALGIA h'i'IXTURE. It is a. powerfu! Nerve Tonic, and acts tike Magic on Nerve Pains. A DOSE RELIEVES! A BOTTLE CUMS! IN BOTTLES, y/- C-IaCff. Prepared by Geolllge ill, JonesI D!SPENS!N(! CHEM!ST& DRUGGIST, APOTHhCARiES' HALL. The Square,, Lianrwst. NadotigfLawen i Chwi! Gwnewch eich Nadolig eicb hun ya I!aweM, irwy brynuPRESANTAUbach lawenhau rhywHn araH. Maecyf!'awsdero- 1'.N R tl E (i I 0 buddiol a dcst!us, o bob desgiiHad i'w cae! am brisiau i shviio pawb ya masnachdy Mrs.Dan!@!Jon@s FRONDEC, BETTWSYCOED. HOLWYDDOREC DDXRWESTOL at wssaoaeth GOBEtTHLUOEDD A THEMLAU PLANT CYMRU, gan J. J. WILLIAMS, Rhiw, BI. Ffestiniog. -1 Pris—Ceiniog. Fob archebion t'w hsmfon i'r Awdwr t'r cyfeiriad uchod. —————————————————————.————————————————————————————————————————————- .u. —„„„„, SEFYDLWYD DROa 25 M&.YMS3D. lVlp. DA VI WILLIAYIS, (gynt. MW, Edwards & Williams,) BODQWYNEDD, PORTMJ\DOC1 A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'f w!ad, ac yn parhau i ymwe!ed yn rheo!aidd a'r Llcoedd can!ynei:—' Binenam Ffestlnfog-Bob Dydd L!un o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau. a & hyd e, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drw3 nesaf i MaencScren Hcte!. Linarwst-Bob bydd Mawrth a phob Ffair (on !ydd Mawrth o f; y Ffair), yn nhy MrL David Jonas &: Son, Station Roaa Irlferbyn a Boars Head, o ?? hyd S. PwllheJl-Bob Dydd Merchsr yn nhy Mr. Roberts, Chemist:, 011 hyd 4. C9'/cc/eth-Büb, Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davites, L!ys Caradog, High Street. t 4-MhydV. ,Portmadoc-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd S y nos. Bala-Bob Sadwm a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Sadd!r, Tegid Street 11 hyd 4. Dolgoilau ac Abormaw-Trvjy appwynttad .ir,,Ddyddiau Sadwm. DALIER SYLW.-Nid yw Mr. David Williams yn dal unrhyw <yya. yUUad a'r un ffirns arall olr un onw, a <fymMMa srllr cyhoedd gymer. yd sylw manwi olp Jleoedd y mae yn aros yn y tPOft uhGd fel n't !ddO camgymeriadau yn y dyfodal, W IT?.? ????F? ?"ar M&? r. O??W??TEW?NT?T ? L.D.&? R.C.So? (Load? o??& LLYS DORF!L. New Market Square, BiaesaM Ffes-tiniog Genir ei wele 4 ya tiLAENAU FFESTINIOG, bob Dydd L!na a tO hyd 8: Borea Dydd laa o 10 hrd aBoxeuGwenMolOhydlo'rgiacb. LLA.W.RWST, bob Dydd Mawrth a Dydd Merchef s Heg hyd S o'r g!och ya ahy MM Parry, StationRoa.d. < !!))! !) "'r r 0 "l''iJ1¡'iIe: 1" .0,4' T' f' > f. i, ,lJ. "JL.;U. ? <t ??aa)? ,JsL ?tM ? ? ?..? .Mj-t ? ?. ? 1ronmonger and e r'c.. h a n t BI "rm I n-qham House, The Best,and cheapest House in the District for all kinds of.iMPLEMEMTS, &c,, for all SeasoHs. Sole*Ag,ent for The Corbett-Wiliiams' Oil Engine.. fi ? M en &. ?3tm ?? ett"$£ G) +t 3 ?1 ?'? en t1: 0 a..c'lSC x ox :30 0?? c? ? 0? ?0 o Q. .? B) (1) t+ =' 3(og? !5? ?'c5' -I g 0 ?g-SiM  u na- OS? 5.3' g-? S? Psr M It I Csrbett's Plymouth Prize Grinding Mills; Martin's & MaxweU's Patent CultivatOrs; Ransome's Prize P!ough, etc. A!so a Sptendid Assortment of Kitchen Ranges and Grates ofa!< description. Enamelled Slate and Wood Mantel Pteces in Stock. Guns and Anmunition of the very best makers. FIRST CLASS PLUMBERS and TINSMITHS ALWAYS KEPT ON THE PREMISES. N ?? j?? M? S ? S ?? ? t ET ?' ? JO?? b&Pr) JOM&b ? ?!? U?% M? ? ??', TAIL-ORS ,AND CLOTHIERS. Y mae ein dethotiad o frethynaM at y tymhor presenot yn weii -nag erioed. Siwtiau a Costumes at bob prig, yn y Styles a'r HiwiaM dlweddaraf. Gwneirifynyfreth- ynau, dim gwahaniaeth tie eu prymn :I,. OromwellSt., Bl.Ptestiniog.