Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SHOP YR ERYR (wrth yr Hall) BLAENAU FESTINIOG. At Bawb y Perthyn iddynt. DYMUNIR drwy hyn wneyd cais taer a therfynol (gob- eithiaf) ar fod y cyfrifon dyledus yn y Masnachdy uchod gael eu gwastadhau YN YSTOD Y MIS HWN (sef Rhagfyr 1910). Ac os na bydd yn gyfleus i setlo yn I LLAWN, byddis yn ddiolchgar am gyfran "on ac- count." Yr eiddoch, THOMAS ROBERTS. Rhagfyr i, igio. BRITISH MADE. UNDER GOVERNMENT INSPECTION IS OUR BEST 1 jm OVERWEIGHT (Daypole (DaqaPine ili&YP garih REDUCED TO nor .I I WITP THE i.lb. EXTI|A GIVEN FIIEE WITH EACH I-lbo, j-lb. EXTII)T GIVE" fllEE WITH EACH *-lb. 2 oz$. EXTIIA GIVEN FREE WITIt EAOH t-Ib. ALSO OUII %En o m An ?,dim& ?  IAYC. MARGARINE (Made rrom Choicest Nuts and Milk), NOW PRICED g D. AT with OVERWEIGHT as above (or 2 lbs. nett tor ONE SHILLING.) MMPOLE PAIRV COMPANy. LTD. 12, Church Street, Blaenau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. Over 660 Branches now open. Assembly Rooms, BLAENAU FFESTINIOG, CYNHELIR WalGtiQlgDl Flynuddoi y ROYAL OAKELEY SILVER BitND, Nos Sadwrn, Rhagfyr 31, 1910. Bydd Cystadleuaetlfau fel y canlyn s— 1.-Corau Meibion, heb fod dan 20 na thros. 30 mewn nifer, a gano yn oreu, "Milwyr Rhufeinig." (Ni chaniateir i neb ganu ond gydag un Cor.) Gwobr 93 3s. 2.—Challenge Solo, i unrhyw lais, "The Sailor's Grave" (Sullivan). Gwobr 91 is. 3.-Unawd Tenor neu Baritone i rai heb enill 15s yn flaenorol. Gwobr 10s 6e. 4.-Unawd Soprano neu Alto, i rai heb enill 15s yn flaenorol. Gwobr 10s 6c. Beirniad F. P. DODD, Ysw., M.A. 6. -Adroddiad, Gweddi a Gwawr," allan o'r Garnedd Aur gan Carneddog. Gwobr 10s 6c. Beirniad:-BRYFDIR. Enwau yr Ymgeiswyr i fod ynjllaw Ysgrifenydd y Seindorf, LEWIS DAYIljSS, Shop "Y Gloch, Blaenau Ffestinlog, erbyn Rhagfyr 24, 1910. "■ I" f „ "r- nr- l.j J Vn hollol y petk sydd arnoch I. ei angen I Gallai y dywedwch Nid oes arnaf angen am Tonic." Y mae pob cyfan- soddiad dynol yn teimlo effeithiau dirwasgol ein dull annaturiol o fyw. Oes o fyn'd, o frys a ffwdan, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylanwad niweidiol ar y corff yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar y cylla a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r netfau yn gwanychu, yr ydym yn agored i lu o anhwylderau cyffredin, ac yn cael ein bygwth gan afiechydon gwaith. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, a'r diwrnod wedyn allan o hwyl, ac efallai yn beryglus wael. I Mae eisiau Rhywbeth, a'i eisiau ar bawb. I GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyginiaeth gryfhaol, ac adfywiol, sydd yn gwrthweithio a6echyd, ac yn cadw organau y codI mewn llawn yni, a'r holl system mewn cyBwr perffaith. Wedi eu gwneyd o Difer o'r cynyrchion mwyaf iachusol a bywydol gwybyddus i feddygon. Mae !!wydd anghydmarol QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn hawdd i'w brofi pan eu cymerir ar ol ymosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, heb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, lluddedig, a blin ar ei einioes. Ond i cbwi roi prawf ar un botel, cewch ryddhad buan oddiwrth eich iselder a'cb gwencfid, ac adenillwch eich archwaeth. Nid oes dim araH yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad ei gymeryd fel gochelydd. Gwneir ef yn hollol o Lysiau, ac efe yw'r medd- yglyn goreu yn y byd i godi'r gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth i fyw. Rhoddwctf brawf ar botelaid. GWERTHIR YN MHOBMAN, mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. GOCHELWCH DWYLL WYR. Gofelwch bod enw "Gwilym Evans," ar y label, ystamp. a'r botel, Unig Berchenogion:- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W. it! .IE.  B.ft M!?m Evans Quinine Bitter Gwilym Evans Quinine Bitters: MILLENIUM, ST. PATRICK, CAMBRIAN PRINCE, and 3 Vs. You don't get the BEST FLOURS if you don't get THESE. Digestive Wheaten Meal in 4lb and Sib bags. The portmadoc Flour faills, Co.

NODIADAU -WYTUNOSOL 1

NiFER Y PLEIDLEISiAU. '_I

IY WEINYDDIAETH.

IGYNRYCHIOLAETH CYMRU.

I Y CAM NESAF.

GWEITHWYR EGNIOL

YSPIWYR.