Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cylchwyi LenydcSol a Cherddorol Y TABERNACLE, PORTHMADOG, Rhagfyr 26ain a'r 27ain, 1910. Awdl, "Edward VII—Yr Heddychwr." Gwobr £ 2 2s. Tuchangerdd, Diwrnod Golchi." Eriglyn, "Maen Llifo." Beir mad—EM YR. Cystadleuaethau-Coran Mawr; Corau Meib- ion, Corau Plant, Corau Aelwyd, Paxtion, Deuawdau ac Unawdau i bob llais Beirniaå-Mr. D, Thomas. M.A., Mus. Doc. Prif Adroddiad (Merched) Gweddi Owen Bach." Gwobr £ Is. (Meibion), "Arwerth- iant y Caethwas." Gwobr;61 Is. Llu o destynau a gwobrwyoo syhyeddol. Am restr o'r Testynau anfoner Stamp Dimai i'r Ysgrifsaydd—Owen J. Roberts, 49, New Street, Porthmadog. Cyfarfod Llenyddoi JERUSALEM (A.), BL. FFESTINIOG, a gynhelir Nosweithiau Qwetrser a Sariwrn, Chwefror ICfscJ a'r 110g, 1911. Beirniad y Gerddoriaeth G. H. ARFON, Ysw., Bettwsycoed. Arweinydd a Beirniad yr Adroddiadau: ELFYN. Cyfeilydd: F. P. DODD, Ysw., M.A., yr Ysgol Sir. TESTYNAU AGGRB-D. 1. Traethawd. 11 Dylelswydd rhieni i wylio purdeb iaith eu plant" (beb fod dros 10 tudalen foolscap). Gwobr 4s; 211, 2s. Beirniad, John-Williams, 8, Oxford Street. 2 Telyneg, Y Gwanwyn," (padwar penill), Gwobr 45. Cyfyngedig i Blwyf Festiniog). Beirniad, Elfyn, Ffestiniog. GERDDORIAETH. 3 Cor heb fod dan 25 mewn nifer "Enaid Cu" (Isalaw), Gwobr £ 3 a Grand Chromatic Pitch i'r Arweinydd. { £ l 10s os na fydd Cys- tadleuaeth), 4. Parti Meibion heb fed dan 20 mewn ni(er, "Omor ber "|( Dr. Dan Protheroe). Gwobr £2 a thiws cetfiedig hardd i'r arweinydd. 5. Cor o Blant (S.A.) Cwsg fy Noii" (D. W. Lewis), Gwobr .,Cl a thiws hardd i'r Ar7 weinydd. 6. Unawd i unrhyw lais "Craig yr oesoedd (J. G. Thomas). Gwobr flis. '7. Deuawd (T.B.) neu (S.A.) "Sibrwd yr Awel (Tom Price). Gwobr 10s. 8. Unawd i rai heb enill 5s yn flaenorol, "Cattrcf" (W. Trefor Evr:ms), Gwobr 5s. 9, Deuawd i Blant Yt Eutbine" (Cantata yr Adar Dr Parry). Gwobr 4s. 10 Pedwarawd i Offerynau Chwyth Re- membrance (RounjJ). -Gwobr 10s. 11. Chwareuad sr y Piano i biant dan 16 i oed, Sonatina iu G, Minor (Beethoven), Gwobr 5s. 12 Chwareuad ar y Flute Killarney" (Balfe). Gwobr 2s. 13. Chwareuad ar y Mouth Organ, Tair o Alawon Cymreig." Gwobr Is 6c. ADRODDIADAU. 14. Cyraru dan y Gwlith (Ap Ionawr) i rai uwchlaw 16g oed (gweler y daflen). Gwobr 7s 6c. 15 "Blodeuyn Bach" (Telyneg), i rai heb fod dros 16sg oed (gweler y dafleu). Gwobr 3s; 2ii, Is. CELF YDt>YD. 16 Safwy (Egg Stand) pren (cyfyrgedig i fechgyn Mb fod dros 16 oed). Gwobr Is 6c. Beirniad, Mr. Evan E. Griffiths, Meirion House, Tanygrisiau. 17. Table Centre. Gwcbr Is 6c. Beirniad, Mrs. Jones, Fionheulog. 18. Am y paentiad goreuo Rosyn Gwylh (cyfyngedig i blant daa 15 oed), Gwobr Is 6c. Beirniad, Miss Madga Roberts, 6, The Square. Rhaid i'r holl GyfansodJiadau fod yu llaw eu priodol Feirniaid ar neu cyn Ionawr 3|ain„ 1911, ac enwau yr ymgeiswyr ar y Gerddor- iaeth a'r Adroddiadau i fod yn llaw yr Ysgrif- enydd erbyn Chwefror 4ydd, 1911. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael gan yr Ysgrifenydd ar dderbyniad stamp Ceiniog. HUGH LLOYD (DYFRDWY). 4. Maenofferen. EISTEDDFOD GADEIRIOL |MEIRIO| DOLGELLAU, CALAN 1911. Prif Feirniaid:— Mr, David Thomas, M.A., Mus. Doc. (Oxon); a'r Parch. Rhys J. Huws. 1,—Pryddest" Yr Olaf Ddydd." 2.—Y Brif Gystadleuaeth Gerawl (a). Anthem-4 Light in Darkness" (D. C. Jenkins). Buddugol Calan 1910. (b). Unrhyw ddarn at ddewisiad y Cor, .3.-Ail Gystadleuaetb Gorawl— (a). "Addoliad" (J. Ambrose Lloyd). (b). Cry out and shout" (P. P Bliss). 4.-Corau Meibion :—" Good Night, beloved (Ciro Pinsuti.) 5.—Corau Plant- (a). "Meddyliau am y Nefoedd (E. D. Lloyd). (b). Unthyw ddarn. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddi- wrth yr Ysgrifenyddion 0, 0. ROBERTS. EDWARD WILLIAMS, SWYN CENEDL YW SAIN CANU." Gynhelir -FRAWF- GYNGHERDD- MAWREDDOG yn Neuadd Gyhoeddus, Blaenau Ffestiniog, Mos lau, Ebrill 13eg, 1011. (Dan nawdd Cioiwdy I. Chwarel Tsaf. Oakeley). Cadeirydd :—Y Cynghorydd Robert Jones, New Square. Arweiayd,d a Beirniad vr Adrodd :— Y Cynghorydd David J Robeits (Dewi Mai o Feirion). Beirniad Cerddorol :-F. P. Dodd, Ysw., M A. Cyfeilyddes :—Miss A, E. Owsn-Davies. ARCH. RHESTR 0 R TESTYNAU. 1. Unrhyw Adroddiad. Gwobr 5s a thlws arian, 2. Unrhyw Unawd o waith R. S. Hughes (i rai heb enill 15s yn flacnorcl), Gwobr 10s 6c. 3. Canu'r Don "Alexander" o Lyfr yr M. C., ar yr Emyn 825, i rai dros 45 rnlwydd oed. Gwobr 2s 6c s Ffon. 4. Unrhyw Unawd (agored). Gwobr £ l Is. 5, I Gar o Feibion heb fod dan 20 mewn nifer, "0 mor ber" (Protheroe). Gwobr J3 3s. 13S. AMODAU. 1. Ni chaniateir i aelod ganu gyda mwy nag un Cor. 2. Rhaid i enwau'r ymgeiswyr gyraedd yr Ysgrifenydd ar neu cyn Ebtill yr lleg. 1911. 3. Ni chaniateir i neb fyned i'r Rhagbrawf heb docyn y Cyngerdd, 4. CynheHr y Rhagbrawfion SM 5 o'r gloch yn y prydnawn.. Yr Unawdau yn y Neuadd, a'r Adroddiadau yn y Committee Room. Manylion pellach gan v Ysgrifenydd— GlaoypwU Road. WiLHAMVAUGHAN. CYNHELIR Cyfarfod Llenyddoi BETHEL, TANYGIUSIAU, MAWBTH 10fed a'r ileg, 1911. Y TestyLFiu canlynol yn Agored i'r Byd :— RHAG-HYSBYSIAD. Traethawd Bywgraffiadol i'r diweddar Barch. Samuel Owen, Bathel, Tanygrisiau. Gwobr £5 5s OG. Y tracthawd i fod mewn llaw erbyn Cyfarfod Llenyddoi, 1912. 1 —Englyn Beddargraff i'r diweddar Mr J. Phillips, Cwmorthin. Gwobr 5/ 2.-Ad-roddiad i rai uweblaw 18 oed, Wyl- wch, Fynyddoedd Uchel." Gwobr 5/ 3.-P,ir o Fenvg Gweuedig i ddyn-ilwycl tywyil. Gwobr 3/ 4.-—Pav o Fenyg Gweuedig i fertli-lllw eu, size 6. Gwobr 2/6. 5.-Parti Meibion (heb fod o dan 20 mewn rhif), a gano yn oreu, 0 mor ber," Gwobr (2. 6.-Unrhyw Unawd o waith R. S, Hughes. Gwobr 10/ 7.-Unawd i Soprano neu Denor, "Gwlad y Delyn." Gwobr 5/- (i rai heb enill 5/- o'r blaen) 8.Un.awd i Alto neu Fass, Yr Amser Gynt." Gwobr 5/- (i rai heb eniii 5/-O'r blaen). 9.-Pedwarawd, Efe a Wyiodd" (T. Osborne Williams). Gwcbr 10/ Y Maen Cerfiedig buddugol (rhit 20 ar y daflen) i fod yn eiddo Y pwyllgor. Bydd Testynau i'w cael gan yr Ysgrifenydd- ion :— BARBARA PUGH, Ysgoldy, WILLIAM JONES, Caersalem Terrace. CYLCHWYL Leoyddol a Cherddorol I NAZARETH, PENJRHYNDEUDRAETH, > Cyfarfod Rhagfyr y 26ain. BARDDONIAETH. 9. Pam' Penill wvth Ilinell ar ol y ddiweddar Mrs. Mary Lloyd, Noddfa.' Gwobr 5s (rhodd- edig gan y teulu.). ;Beirnia,d:-Parcli. R. Silyn Roberts, M.A. CERDDORIAETH. 10. I barti heb fod dan 16eg mewn nifer "Olaf hun y Milwr" lD. Lloyd Evans). Gwobr, .£1 Itl 0 J. 11. I Gur o Biant dan 16eg oed ".Ma.e lesu'n galw" (Eos A law) Gwobr, £ T. 12. Unawd i ferehed "Cenwch im yr Hen Ganiadau" (J. Benry). Cyfyngedig i rai heb enill dros 7s 6E. Gwobr, 7s 6E. 13. Unawd i feit),or). "Gulad y Delyn. (J. Henry). Cyfyngedig i rai heb enill 7s 60 yn flaenorol. Gwobr, 7s 6C. Beirniad :—Mr. FFEJSTIN Williams. ADRODDIADAU. 14. Unrhyw ddadl neu ymddiddan i unrhyw nifer (i rai dan 18 oed). Gwobr, 5S. 15. Adroddiad i rai uweblaw 18 oed Mr. Moody, a'r fam, a'r plentyn" (allan o'r "Adroddwr," Deiniol fychan). Gwobr, 5s, (rhoddedig gan Mr. J. E. Williams, Coal Merchant). Beirniaid :—Miss Kate Pritohard [a Mr. J. E Williams. Enwau yr Ymgeiswyr ar y Gerddoriaeth, y Farddoniaeth, a'r Adroddiadau at Gylarfod y Nadolig i fod yn llaw un o'r Ysgrifenyddion erbyn Rhagfyr 14. R! *T." GLYNNE, I YS«^NYDDIOX. H" T. JONES, TO DYE OR NOT TO DYE?—You can get a reliable Hair Dye, any colour from Hugh Jones, Medtcal Hall, BJ. Festiniog. Y Gwirylt erbyn y byd." "0, lesu na'd gamwaith." Yn mhob Llafllr y mae Elw." EISTEDDFODGADEIRIOL GWYLFA (M.C.), BLAENAU FFSSTIKIOG, a gynhelir yn » NGHAPBL GWYLFA, Dydd Gwener a Sadwrn OHWEFROR 17eg a'r I8fedf 1911. BEIRNIAD CERDDOROL: J. T. REES, YSW.. MUS. BAC., RHESTR O'R TESTYNAU. BARDDONIAETH. 1. Am y dernyn o Farddoniaeth yn y mesur rhydd, cymwys i'w adrodd i rai dan iSoed, heb foi dros ddeugain llinen. Gwobr 5a. 2. Tri pheniil wyth llinell i'r Enllibiwr." Gwobr 3s. TRAETHODAU. 3. Traethawd agored i'r byd, Y Sabboth ynngoleuni Dysgeidiaeth Crist." Gwobr 12s 6c ^Beirniad, Parch Enoch Ellis Jones, Bowydd. It Traethawd agored i'r byd, "Cymdeith- asiaeth yn ngoleuni Dysgeidiaeth Criot." G obr 10s. Be;rniad, Parch Joseph Jenkins, Garregddu. 5. Traethawd agosed i Ferched Nodwedd- ion Merched y Beibl." Gwobr 5a. Beirniad, Mrs. R. Silyn Roberts, M.A. GERDDORIAETH. 11. I'r Cor heb fod o dan 20 mewn nifer na thros 2jain, a ddatgano yn oreu "Enaid Ou" (Isalaw). Gwobr XI 5s a Chadair Dderw gerfiedig i'r Arweinydd, 12. I'r Cor Meibion heb-fod o dih 18 mewn nifer na thros 25 a ddatgano yn oreu "0 mor ber" (Protheroe). £ 1 a Ohwpaa Arian ha-rdd i'r Arweinydd. 13. I'r Cor Plant heb fod dros 16 oed a ddatgano yn oreu "Cwsg fyNoli" (D. W. Lewis). Gwobr 12s a Metronome hardd i'r Arweinvdd. 14. I Barti o Feibion 10 mown nifer heb yr Arweinydd a ddatgano yn oreu 11 Toriiiil y Dydd" (trefniant Dr R. Rogers). Gwobr 10s. 15. Deuawd i T. a B. "Bydd bur i Gymru Fad" (W. Dav.es). Gwobr 8s. 16- Her Unawd agored i bob llais "There is a Green Hill far away" (Gourd). GwobrIOs a Silver Mounted Biscuit Barrel, 17. Unawd Soprano Ar y Traeth" (W. Davies). Gwobr 5s. 17a. Unawd Contralto "Plentyn Duw" (D. JenHns). Gwobr 5s. 18. Unawd Tenor "Y Bugail" (Wilfred Jones). Gwobr 5. 19. Urawd Baritone "Y Be-eii Ddvdd" (Dap Protheroe*. Gwobr 5s. 20. Unawd i rai na enillasant 5s yn lfaenorol "Cartref." Gwobr 5s, 21 Unawd i rai dros 45 oed y Don Wat- ford" ar y geiriau "Arnat lesu boed" fy raed«ivvl Gwobr 2s 6c a Ffon. 22. Ir goreu a dda gano unrhyw Alaw Gwerin Gjmreig. Gwobr 5s. 23., Unawd i rai dan 18 oed "Arigelsever bright mi fair." Owobr 2s 6o. 24. Defiawdi-rai dan 18 oed, "Gadowchi blant bychain (Dr P.rrv). ( Jwobr 3s. 25. Unawd i rai dan 16 oed, Alaw "Dyfiryn Clwyd." Gwobrwyon 2s a Is. 26. Deuawd i rai dan 16, H-lellwiah Iddo Ef" (Mozart), o Lyfr Cymanfa M.C., 1911. Gwobr 2s. 27. Am y Chwareuad goreu ar y Piano o Joyful Peasant" (Schuman). Gwobr 2s 6c ADRODDIADAU. 31. Adroddiad i rai droi 18 oed, "Y Ffoadur" (Cynonfardd). Gwobr 5s a Thlws Arian. 32. Adroddiad i rai dan 18 ced Tom Ellis" (J.T.Job). Gwobr 4s. AMRYWIAETH. 37. Am y Ffon Gollen oren. Gwobr 5s. Y fuddugol i fod yn eiddo rhoddwr y wobr. 33. Am y Detholiad goreu o Blu Pysgota (Leaders). "Deuddeg mewn nifer-oliwech o blu Afon a chweeh o blul. Llyn, oyfaddas i'w defnyddio yn afonydd a llynoedd Ffestiniog. Gwobr 5s. Y buddugol i fod yn eiddo rhoddwr y wobr. 39. Crotchet Sleepers (Size 8). Gwobr 4s 40. Crotchet Tie. Gwobr Is 41 Crotchet Petticoat to child from 3 to 4 years old. Gwobr 3s 6c. 42. Gwe\i par o Hosanau (Ribs) i ddyn o'r edafedd goreu. Gwobr 5s 43. Am y Crys Gwlanen goreu i ddyn. Siz 15. Gwobr ¡ V8 44. Pique Coat (22 inches) with 2 rows of embroidery at bottom. Gwobr [IS 45. Gweu par o fenyg duon I,ly:i Gwobr 2s 60 46. Drawn thread Tray Clotb. Size 18 x 12 inches. Gwobr 4s 6c 47. Hand drawn Afternoon Tea Cloth, 36 inches square. Gwobr lUs 48. Flannelette Night Dress Gwobr 7s 6c 49. Black S"tin Tea Cosy in Crewels. Gwo br 8s 50. White Calico Night Dress. Gwobr 7s 6c 54. Par o Hosanau (ribs) Gwynion- i ddyn, edafedd cartref. Gwobr 58. 55. Par o Linen Pillow Slips (Hemstitched) Gwobr 7s 56. Am v Detholiad goreu oBlu Pysgota- 12 mewn nifer,' cyfuddas i'w defoyddio yn Llynoedd Ffestiniog. Gwobr 5s 57. Embroidered Cushion Cover., Gwobr 5s 58. White knitted Scarf with tassel each end. Cyfyngedig i ferched o 18 i 20 oed. Gwobr 2s 6c Enwau yr ymgeiswyr ar y Gerddoriaeth a'r Adroddiadau i fod yu llaw yr Ysgrifenyddion ar neu cyn Chwefror 11, 1911; a'r oil o'r Cyfansoddiadau yn Haw eu priodol feirniaid ar neu cyn Chwefror 4, 1911. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael gan yr Ysgrifenyddion, trwy y Post, ;:— ROBERT MORRIS WILLIAA-ISI, 122, Manod Road, BEN T, JONES, 149, Manod Road, BI Feetiniog, CYFARFOD LLENYDDOL a CHERDD- OROL TABERNACL a TREFEINI (M.C.), Blaenau Ffestiniog, a gynhelir DydcSiau GWENER a SADWRN, Mawrth Slain ac Ebrill laf, 1911. Beirniad CerddorolJOSEPH E. JONES, Ysw., Conwy. Cyfeilydd :—Frank Paul Dodd, Ysw., M.A. TESTYNAU AGORED I'R BYD. 1. Cor o un gynuileidfa, heb fod dan 25 mewn nifer, "Enaid Cu (Isalaw). Gwobr £ l a Metronome i'r Arweinydd. 2. Parti heb fod dan 8 na thros 12 mewn nifer, Hwnw fydd Cadwedig" (Llyfr Tonau M.C.) Gwobr 10s a Bator i'r arweinydd. 3. Cor Plant o un Ysgol Ddyddiol, heb fed dan 30 mewn nifer, "Hark, 'tis the Indian DrHm" (Round), for three voices, S S.A. (Accompanied). Gwobr 10s a medal hardd. 4. Cor Plant o un Gobeithlu, heb fod dan 30 mewn nifer, "Plant Cymru (Joseph E. Jones, Conwy). Gwobr 10s a medal hardd. 5. Prif Unawd i unrhyw lais, Lead Kindly Light" (D. Allvergne Barnard). Gwobr 15s a Chwpan hardd. 6. Unawd i rai'heb enill 5s, Soprano neu Denor, Golomen Wen." Alto neu Bass, "Profiad plentyn y Meddwyn." Gwobr 5s. 7. Datganu i rai dros 50 oed, y penill cyntaf o'r Emyn 352 (938) ar y don Hungerford; a'r penill olaf o'r Emyn 578 (482)¡ y don Llan- llyfni" (Llyfr Tonau M.C.) Gwobr 5s. Enwau yr holl ymgeiswyr i fod yn Haw un o'r ysgrifenyddion erbyn Mawrrth 24ain, 1911. (Miss Mary L. Owen, Manod View, Robert Owen, 4, Trefeini Terrace, Ysgrifenyddion. CAPEL Y RHIW (M.C.). Cynhelir SALE Of WORK yn VESTRY y Capel uchod EBRILL 22, 1911. Ceir manylion eto. 61 Emynwyr Qwynedd." TRAETHAWD -HANESIOL A BEIRN- IADOL AR YR EMYNWYR A'U GWAITH, (Buddugol yn Eisteddfod Gadeiriol y Bala), gan J. D. DAVIES. Ychydig gopiau SWLLT eto ar law i'w cae! gan yr awdwr,—J. D DAVIES, RHEDEGYDD OFFICE, HIGH STREET, BLAENAU FFESTINIOG. A Cookeda Calf Nleal up a Power. ful Frame aid a robust 1 cwt. bag, I p | h 15s. g L V- Jcwt^g, ■ Ss. :I ew, b,-i, !S j 4s. 3d. I I j 14 ib. bags, 1 2s*6d* 1   fit to 2eplace .Natural Muk Address of nearest Agent on application. Solves the r ■ prohlem of ? HOW TO B K q ? IN E Sold iii GE^GS Penny Packets  Penny Packets,  t'Ltr?y7 Aromatic IBEICH Poultry ? & co., Spice The Mills For increasing the EGG yie? The Mills, ?? for ??p?g Poultry healthy ST!PT?? it has no cqu&L 9 BSMBM ? MMMMM ? ENVELOPES CASGLIADAU rvsiso JL. CYN rhoddi eich Plarchebioi yn un- man arail gwahoddwn cbwi i weled ein Stoc rhagorol, ynghyda'r Prisiau. 1 SWYDDFA'R "RHEDEGYDD," BLAENAU FFESTINIOG. <a  BCM ? A ? F F**? ?*°? ?°** ? ? <  jMmMMt) ? ? T  H R. GRIFFITH PLUMBER, SANITARY ENGINEER & GASFITTEli, 75, High Street, Blaenau Ffestiniog. All Latest Improvements in Gas Fittings kept irl Stock. Cisterns, Baths, Lavatories, Lead Piping, and all MATERIALS pertaining to Sanitary Engineering always on hand. Hot & Cold Water Fittings fixed at Best Workman- ship and Moderate Charges. ESTIMATES FREE ON APPLICATION. NOTE THE ADDRESS:— H. R. GRIFFITH, Plumber & Gasfitter, High Street, Bl. Ffestiniog, Safed pob un ar ei Wadnau oi hun. Yr HEN POST OFFICE, Square, Lfanrwsi* Dymuna W. tt. ROBERTS, Gynt o I, Willow Street, Hysbysu y Cyhoedd ei fod WEDI AGOR y Mascachdy uchod, He mae ganddo STOC 0 ESGIDIAU RHAGOROL. Dyma, heb os nac onibai, y He GOREU a RHATAF yn Nghymra. Sicrheir y gwaitb r t defnyddiau goreu am y prisiau gostyngol isod, gan un sydd wedi cael 13 mlynedi f brofiad mewn trwsio a gwneuthur Esgidiau. Caiff pob cwsmer ein sylw personoi. Qwadnu a Socilu Esgidlau i Ddynion, 2s 80. Eto eto i Fechgyn, [ Eto eto Eto etc Plant, is, i fyny, x Gwarentir y gwaith a'r defnyddiau. D.S.-Trwair Esgidiau a Clogs tra byddwch yn y dref, neu dantontil hwy. Mae genym Stoc helaeth oCLOQS newydd, ac hefyd rhai all, low i'w cynyg am brisiau rhesymoic Cofiwch y Cyfeiriad :— Yr Hen Post Office, Market Square, Llanrwst.