Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

DEISE-BAU ETHQLIADOL.-I

Damwain Asugfeuoi yn ChwareliI…

I TRAWSFYNYDD.I

- - - - - - - - - -- LLANRWST.-.---I

VVI .LLANGERNYW. I

I.NANTMOR, BEDDGELERT.!

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I NANTMOR, BEDDGELERT. CYFLWYNO GWOBRWYON YR YSGOL DDYDD IOL —Cynhaliwyd dydd Mercher, o dan lywyddiaeth Carneddog. Yn ystod y cyfarfod, cafwyd caneuon ac adroddiadau gan y plant, o dan arweiniad Miss Jones, Brif-athrawes, a Misses Lilly Hughes a Morfydd Hughes ei chynorthwyesau. Gwnaetb y plant eu rhan yn rhagorol iawn. a dygent oil anrhydedd ar y rhai sydd yn gofalu am danynt. Gwobrwywyd nifer fawr am bresenoldeb, ac enillodd wyth yn y dosbarth cyntaf, a saith yn yr ail ddosbarth. Cyflwynwyd y gwobrwyon ar ran y Cyngher Addysg gan Miss Priestley, Cae- ddafydd (un o'r rheolwyr), a chafwyd anerch- iad rhagorol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rhoddodd Miss Priestley, ei hunan wobr hardd i'r bachgen a'r enetn oreu yn yr ysgol. Yr eneth oedd Annie Hughes, Tanrhiw, a'r bachgen Willie Thomas, Bryntirion. Cafwyd anerchiadau gan y Llywydd, Parch J. Jenkins, B.A Beddgelert; Mrs Hughes, Tanrhiw Mri E. C. Jones, Aberglaslyn; John Hughes, Oerddwfr; Thomas W. Evans; Owen J ones, Shop; a Evan Enoch Jones, Rhoddwyd hefyd oranges i'r plant gan Mr T. T. Evans. Portmadoc (gynt o Gelligrin Isaf), a diolchwyd iddo hefyd, a Miss Priestley am ei anrhegion gwerthfawr i'r plant, ac am ddarluniau prydferth oedd wedi eu rhoddi i harddu muriau yr ysgol. Yn ystod y cyfarfod hysbysodd y Parah J. Jenkins, BA, fod Mrs Satow, Ddolfriog, am roddi gwledd o de a seigiau, &c., i blant ysgolion Nantmor a Beddgelert yn Mhlas Ddolfriog, prydnawn Sadwrn, Rhagfyr 31. Cludir y plant yno mewn cerbydau. Yr oedd y newydd yn cael eu dderbyn gyda llawenydd mawr. Llawen genym ddeall mai Mr William Parry, Post Office, Nantmor, Iwyddodd i enill /1 Is ar y prif adroddiad yn Eisteddfod y Port nos Fawrth, Prysur iawn ydoedd hi ar Carneddog yn ystod y Gwyliau, yn beirniadu ac yn arwain mewn cyfarfodydd yn ngwlad Lleyn,

TREFRIW. I

Advertising

0 BORTHIMADOa I BWLLHELI I

Advertising

I TANYGRIGIAU ---

Advertising

MWYAFRIF Y llYWODRAETH.