Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfod Llenyddol JERUSALEM (A.), BL. FFESTINIOG, a gynhelir lUosweithiau Gwener a Sadwrns Chwefror 10fed a'r lies* 1911. Beirniady Gerddoriaeth G. H. ARFON, Ysw., Bettwsycoed. Arweinydd a Beirniad yr Adroddiadau: ELFYN. Cyfeilydd: F. P. DODD, Ysw., M.A., yr Ysgol Sir. TESTYNAU AGORLD. 1. Traethawd. "Dvledswydd rhieni i wylio purdeb iaith eu plant" (heb fod dros 10 tudalen foolscap). Gwobr 4s; 2il, 2s. Beirniad, Mr. John Williams. 8, Oxford Street. 2 Telyneg, Y Gwanwyn," (pedwar penill). Gwobr 4s. Cyfyngedig i Blwyf Festiniog). Beirniad, Elfyn, Ffestiniog. CERDDORIAETH. 3. Cor heb fod dan 25 mewn nifer "Enaid Cu" (Isalaw), Gwobr £ 3 a Grand Chromatic Pitch i'r Arweinydd. { £ 1 10s os na fydd Cys- tadleuaetb) 4. Parti Meibion heb fod dan 20 mewn nifer, "0 mor ber (Dr. Dan Protheroe). Gwobr £2 a thlws cerfiedig hardd i'r arweinydd. 5. Cor o Blant (S.A.) Cwsg fy Noli (D. W. Lewis). Gwobr £1 a thlws hardd i'r Ar- weinydd. 6. Unawd i unrhyw lais Craig yr Oesoedd (J. G. Thomas). Gwobr f I Is. 7. Deuawd (T.B.) neu (S.A.) Sibrwd yr Awel" (Tom Price). Gwobr 10s. 8. Unawd i rai heb enill 5s yn flaenorol, Cartref 11 (W. Trefor Evans). Gwobr 5s. 9. Deuawd i Blant "Yr Eurbine" (Cantata yr Adar Dr Parry). Gwobr 4s. 10 Pedwarawd i Offerynau Chwyth Re- membrance" (Round). Gwobr 10s. 11. Chwareuad ar y Piano i blant dan 16 oed, Sonatina in G. Minor (Beethoven). Gwobr 5s, 12. Chwareuad ar y Flute II Killarney" (Balfe). Gwobr 2s. 13. Chwareuad ar y Mouth Organ, Tair o Alawon Cymreig." Gwobr Is 6c. ADRODDIADAU. 14. Cymru dan y Gwlith" (ApIonawr) i rai uwchlaw 16sg oed (gweler y daflen). Gwobr 7s 6c. 7 15 II BJodeuyn Bach" (Telyneg), i rai heb fod dros 16eg oed (gweler y daflen). Gwobr 3s; 2il, Is. CELFYDDYD. 16. Safwy (Egg Stand) pren (cyfyngedig i fechgyn heb fod dros 16 oed). Gwobr Is 6c. Beirniad, Mr. Evan E. Griffiths, Meirion House. Tanygrisiau. 17. Table Centre. Gwobr Is 6c. Beirniad, Mrs. Jones, Fronbeuiog. 18. Am y paentiad goreu o Rosyn Gwyllt (cyfyngedig i blant dan 15 oed). Gwobr Is 6c. Beirniad, Miss Madge Roberts, 6, The Square. Rhaid i'r holl Gyfansoddiadau. fod yn Haw eu priodcl Feirniaid ar neu cyn lonawr 31ain, 1911, ac enwau yr ymgeiswyr ar y Gerddor- iaeth a'r Adroddiadau i fod yn liaw yr Ysgrif- enydd erbyn Chwefrcr 4ydd, 1911. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael gan yr Ysgrifenydd ar dderbyniad stamp Ceiniog. HUGH LLOYD (DYFRDWY). 4, Maenofferen. EISTEDDFOD GADEIRIOL pEieiw. DOLGELLAU, CALAN 191. Prif Feirniaid:— Mr. David Thomas, M.A., Mus. Doc. (Oxon); a'r Parch. Rhys J. Huws. 1.—Pryddest" Yr Olaf Ddydd." 2.—Y Brjf Gystadleuaeth Gorawl (a). Anthem-" Light in Darkness" (D. C. Jenkins). Buddugol Calan 1910. 0 (b). Unrhyw ddarn at ddewisiad y Cor. 3.-—Aii Gystadleuaeth Gorawl- (a). "Addoliad" (J. Ambrose Lloyd). (b). Cry cut and shout (P. P Bliss). 4.-Corau Meibion :—" Good Night, beloved (Giro Pinsuti.) 5.-Corau Plant- (a). "Meddyliau am y Nefoedd (E. D. Lloyd). (b). Unrhyw ddarn. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddi- wrth yr Ysgrifenyddion- O. O. ROBERTS. EDWARD WILLIAMS. Y RHEDEGYDD," ("The COURIER,' ) (ESTABLISHED 1879.) A Half-Penny Weekly for the Counties of Merioneth, Carnarvon and Denbigh. Recognised Medium for all County Ad- vertisements & Official Announcements of Public Boards. The Oldest and Best Established Paper, Guaranteed the Largest Circulation in the District. ADVERTISEMENT CHARGES. SMALL PREPAID ADVT'S in Sales & Wants Column. First Insertion, 1/ every ad- ditional Insertion, 6d. SINGLE COPIES. Single Copies posted weekly on the following terms:—13 issues, 1/1; 26 issues, 2/2 52 issues, 4/4. Post free to any address, "SWYN CENEDL YW SAIN CANU," CynheHr -FRAWF» GYNGHERDD- MAWREDDOG yn Neuadd Gyhoeddus, Blaenau Ffestiniog, Nos lau, Ebrill 13eg, 1911. (Dan nawdd Ciniawdy I. Chwarel Isaf Oakeley) Cadeirydd :-Y Cynghorydd Robert Jones, New Square. Arweinydd a Beirniad-yr Adrodd:- Y Cynghorydd David J. Roberts (Dewi Mai o Feirion). Beirniad Cerddorol :-F. P. Dodd, Ysw=, M.A. Cyfeilyddes :-Miss A. E. Owen-Davies, A.R.C M. RHESTR O'R TESTYNAU. 1. Unrhyw Adroddiad. Gwobr 5s a. thlws arian. 2. Unrhyw Unawd o waith R. S. Hughes (i rai heb enill 15s yn tlaenoroi). Gwobr 10s 6c. 3. Canu'r Don "Alexander" o Lyfr yr M, C., ar yr Emyn 825, i rai dros 45 mlwydd oed. Gwobr 2s 6c a Ffon. 4. Unrhyw Unawd (agored). Gwobr il. Is. 5. I Gor o Feibion heb fod dan 20 mswn nifer, II 0 mor ber (Protheroe). Gwobr £ 3 3s. AMODAU. 1. Ni chaniateir i aelod ganu gyda mwy nag un Cor. 2. Rhaid i enwau'r ymgeiswyr gyraedd yr Ysgrifenydd ar neu cyn Ebrill yr lleg, 1911. 3. Ni chaniateir i neb fyned i'r Rhagbrawf heb dccyn y Cyngerdd. 4. Cynhelir y Rhagbrawfion am 5 o'r gloch yn y prydnawn. Yr Unawdau yn y Neuadd, a'r Adroddiadau yn y Committee Room. Manylion peilach gan yr Ysgrifenydd— Glanypwli Road. WILLIAM VAUGHAN. CYNHELIR Cyfarfod Lleiiyddol BETHEL, TANYGRISIAU, MAWRTH 10fed a'r lleg, 1911. Y Testynau canlynol yn Agored i'r Byd :— RHAG-HYSBYSIAD. Traethawd Bywgraffiadol i'r diweddar Barch. Samuel Owen, Bethel, Tanygrisiau. Gwobr t,5 5s Oc. Y traethawd i fod mewn Haw erbyn Cyfarfod Llenyddol, 1912. 1.—Englyn Beddargraff i'r diweddar Mr 1. Phillips, Cwmorthin. Gwobr 5/ 2.—Adroddiad i rai uwchiaw 18 oed, Wyl- wch, Fynyddoedd Uchel." Gwobr 5/ 3.—Par o Fenyg Gweuedig i ddyn-llwyd tywyll. Gwobr 3/ 4.—Par o Fenyg Gweuedig i ferch-lliw du, size 6. Gwobr 2/6. 5.-Parti Meibion (heb fod o dan 20 mewn rbif), a gano yn oreu, 0 mor ber," Gwobr (2.' 6.—Unrhyw Unawd o waith R. S. Hughes. Gwobr 10/ 7 .-Unawd i Soprano neu Denor, Gwlad y Delyn." Gwobr 5/- (i rai heb enill 5/- o'r blaen). 8.—Unawd i Alto neu Fass, "Yr Araser Gynt." Gwobr 5/- (i rai heb enill 5/- o'r blaen). 9.-Pedwarawd, Efe a Wylodd" (T. Osborne Williams). Gwcbr 10/ Y Maen Cerfiedig buddugol (rhif 20 ar y daflen) i fod yn eiddo y pwyllgor. Bydd Testynau i'w cael gan yr Ysgrifenydd- ion BARBARA PUGH, Ysgoldy. WILLIAM JONES, Caersalem Terrace. TREFN OEDFAON Y SUL Y METHODISTIAID, ENGF-DI.-Pa.-ch J. E. Hughes, B.A., B.D. PENIEL,-Parch J. K. Jones, B.A. GWYLFA.—Parch BETHESDA.—Parch W. Wilson Roberts, Llys- faen. TABERNACL.-I0, Parch John Glyn Davies, Rhyl. 6, Parch R. R. Morris. MAENOFFEREN .-10, Parch R. R. Morris. 6, Parch John Glyn Davies. GARREGDDU.—Parch Joseph Jenkins. BOWYDD.—Parch Enoch Ellis Jones. RHIW.—Parch Thomas Hughes. BETHEL.—Parch R. Silyn Roberts, M A. CAPEL SEISNIG (English Chapel).-Rev J. Christmas Lloyd, Barmouth. YR ANNIBYNWYR. BETHEL.—10, Parch J. A. Morgan. 6, Parch R. T. Phillips. HYFRYDFA.—Parch J. Williams Davies. BETHANIA.-10, Un o Weinidogion y cylch. 6, Parch J. R. Parry. JERUSALEM.—Parch John Hughes. BRYNBOWYDD.—JO, Parch k. T. Phillips. 6, Parch George D-vies, B.A. SALEM.—Parch Thomas Griffith. CARMEL»—10, Un o Weinidogion y cylch. 6, Parch J. Albert Morgan. Y WESLEY AID. EBENEZER.—Mr J. Meirion Jones. DISGWYLFA.—10, Parch J. Pugh Jones. 6, Parch P. Jones Poberts. SOAR, RHIW.—10, Cyfarfod Gweddi. 6\ Parch I. Pugh Jones. TANYGRISIAU.—10, Parch Rhys Jones. 6, Mr D. O. Jones. FFESTINIOG.10, Parch P. Jones Roberts. 6, Parch Rbys Jones. Y BEDYDDWYR. SEION .—-Parch John Phillips, Llanaelhaiarn. CALVARIA.-Parch E. Cefni Jones. MORIAH.— C\ERSALEM.—Mr Phillip Lloyd. PiSGAH—Mr J. D. Davies. U Y Gwir yn crbyn y byd." 0, Iesu na'd gamwaith." tn mhob Llafur y mae Elw." EISTEDDFOD GADEIRIOL GWYLFA (M.C.), BLAENAU FFESTINIOG, a gynhelir yn II NGHAPEL GWYLFA, II Dydd Gwener a Sadwrn CHWEFRCR 17eg a'r 18fed, 1911. BEIRNIAD CERDDOROL: J. T. REES, YSW.. MUS. BAC., RHESTR O'R TESTYNAU. BARDDONIAETH. 1. Am y dernyn o Farddoniaeth yn y mesur rhydd, cymwys i'w adrodd i lai dan 18 oed, heb fod dros ddeugain llinell. Gwobr 5s. 2. Tri phenill wyth llinell i'r "EnIlibiwr." Gwobr 3s. TRAETHODAU. 3. Traethaw d, agored i'r byd, Y Sabboth yn ngoleuni Dysgeidiaeth Crist." Gwobr 12s be ^Beirniad, Parch Enoch Ellis Jones, Bowydd. II Traethawd agored i'r byd, "Cymdeith- asiaeth yn ngoleuni Dysgeidiaeth Cmt." Gobr 10s. Beirniad, Parch Joseph Jenkins, Garregddu. 5. Traethawd agored i Ferched Nodwedd- ion Merched y Beibl." Gwobr 5s. Beirniad, Mrs. R. Silyn Roberts, M.A. CERDDORIAETH. 11. I'r Cor heb fod o dan 20 mewn nifer na throe 25ain, a ddatgano yn oreu "Enaid Cu" (Isalaw). Gwobr £ 1 5s a Chadair Dderw gerfiedig i'r Arweinydd, 12. I'r Cor Meibion heb fod o dan 18 mewn nifer na thros 25 a ddatgano yn oreu 0 mor ber (Protheroe). £1 a Chwpan Arian hardd i'r Arweinydd. 13. I'r Cor Plant heb fod dros 16 oed a ddatgano yn oreu "Cwsg fyNoli" (D. W. Lewis). Gwobr 12s a Metronome hardd i'r Arweinydd. 14. I Barti o Feibion 10 mewn nifer heb yr Arweinydd a ddatgano yn oreu "Toriad y Dydd" (trefniant Dr R. Rogers). Gwobr 10s. 15. Deuawd i T. a B. Bydd bur i Gymru Fad" (W. Davies). Gwobr 8s. 16. Her Unawd agored i bob llais "There is a Green Hill far away" (Gotit,d). Gwobr 10s a Silver Mounted Biscuit Barrel. 17. Unawd Soprano Ar y Traeth" (W. Davies). Gwobr 5s. 17a. Unawd Contralto Plentyn Duw" (D. JenHns). Gwobr 5a. 18. Unawd Tenor "Y Bugail" (Wilfred Jones). Gwobr 5^. 19. UnawdBaritone" Y Seten Ddydd" {Dan Protheroe). Gwo br 5s. 20. Unawd i rai na enillasaat 5s yn flaenorol "Cartref." Gwobr 5s. 21 Unawd i rai dros 45 oed y Don Wat- ford" ar y geiriau "Arnat Iesu boed fy meddwl." Gwobr 2s 6c a Ffon. 22. Ir goreu a ddatgano unrhyw Alaw Gwerin Gymreig. Gwobr 5s. 23. Unawd i rai dan 18 oed "Angels ever bright &ni fair." Gwobr 2s 6c. 24. Deuawrl j rai dan 18 oed, H Gadewch i blant bychain (Dr P.rry), Gwobr 3s. 25. Unawd i rai dan 16 oed, Alaw "Dyffryri Clwyd." Gwobrwyon 2s a Is. 26. Dsuawd i rai dan 16, "H^leliwiah Iddo Ef" (Mozart), o Lyfr Cymanfa M.C., 1911. Gwoljr 2s. 27. Am y Chwareuad goteu ar y Piano o Joyful Peasant (Schuman). Gwobr 2s 6c ADRODDIADAU. 31. Adroddiad i rai droa 18 oed, "Y Ffoadur" (Cynonfardd). Gwobr 5s a Thlws Ariau. 32. Adroddiad i rai dan 18 oed Tom Ellis" (J. T. Job). Gwobr 4s. AMRYWIAETH. 37. Am y Ffon Gollen oreu. Gwobr 5s. Y fuddugol i-fod yn eiddo rhoddwr y wobr. 3S. Am y Detholiad goreu o Blu Pysgota (Leaders). Deuddeg mewn nifer-chwech o blu Afon a chwech o blujj Llyn, cyfaddas i'w defnyddio yn afonydd a llynoedd Ffestiniog. Gwobr 5s. Y buddugol i fod yn eiddo rhoddwr y wobr. 39. Crotchet Sleepers (Size 8). Gwobr 46 40. Crotchet Tie. Gwobr Is 41 Crotchet Petticoat to child from 3 to 4 years old. Gwobr 3s 6c. 42. Gweu par o Hosanau (Ribs) i ddyn o'r edafedd goreu. Gwobr 5s 43. Am y Crys Gwlanen goreu i ddyn. Size 15. Gwobr hiS 44. Pique Coac (22 inches) with 2 rows of embroidery at bottom. Gwobr 5s 45. Gweu par o fenyg duon I ly i Gwobr 2s 6c 46. Drawn thread Tray Cloth. Size 18 x 12 inches. Gwobr 4s 6c 47. Hand drawn Afternoon Tra Cloth, 36 inches square. Gwobr Ids 48. Flannelette Night Dress Gwobr 7s 6c 49. Black Stin Tea Cosy in Crewels. Gwobr 8s fill. White Calico Night Dress. Gwobr 7s 6c 54. Par o Hosanau (ribs) Gwyniou i ddyn, edafedd cartref. Gwobr 5s. 55. Par o Linen Pillow Slips (Hemstitehed) Gwobr 7s 56. Am y Detholiad goreu o Blu Pysgota— 12 mewn nifer, cyfaddas i'w defnyddio yn Llynoedd Ffestiniog. Gwobr 5s 57. Embroidered Cushion Cover. Gwobr 5s 58. White knitted Scarf with tassel each end. Cyfyngedig i ferciled-o 18 i 20 oed. Gwobr 2s 6c Enwau yr ymgeiswyr ar y Gerddoriaeth a'r Adroddiadau i fud yu llaw yr Ysgrifenyddion ar neu cyn Chwefror 11, 1911; a'r oil o'r Cyfansoddiadau yn lIaw. eu priodol feirniaid ar neu cyn Ohwefror 4, 191L. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael gan yr Ysgrifenydaion, trwy y Poet, I,- ROBERT MORRIS WILLIAMS, 122, Manod Road, BEN T. JONES, 149, Manod Road, BI CYFARFOD LLENYDDOL a CHERDD- OROL TABERNACL a TREFEINI (M.C.), Blaenau Ffestiniog, a gynhelir Dyddiau GWENER a SADWRN, Mawrth 31ain ac Ebrill laf, 1911. Beirniad Cerddorol :-JOSEPH E. JONES, Ysw., Conwy. Cyfeilydd :—Frank Paul Dodd, Ysw., M.A. TESTYNAU AGORED I'R BYD. 1. Cor o un gynulleidfa, heb fod dan 25 mewn nifer, "Enaid Cu (Isalaw). Gwobr £ l a Metronome i'r Arweinydd. 2. Parti heb fod dan 8 na tbros 12 mewn nifer, Hwnw fydd Cadwedig" (Llyfr Tonau M.C.) Gwobr 10s a Bator i'r arweinydd. 3. Cor Plant o un Ysgol Ddyddiol, heb fod dan 30 mewn nifer, "Hark, 'tis the Indian Drum" (Round), for three voices, S.S.A. (Accompanied). Gwobr 10s a medal hardd. 4. Cor Plant o un Gobeithlu, heb fod dan 30 mewn nifer, "Plant Cymru (Joseph E. Jones, Conwy). Gwobr 10s a medal hardd. 5. Prif Unawd i unrhyw lais, Lead Kindly Light" (D. Allvergne Barnard). Gwobr 15s a Chwpan hardd. 6. Unawd i rai heb enill 5s, Soprano neu Denor, Golemen Wen." Alto neu Bass, "Profiad plentyn y Meddwynt" Gwobr 5s. 7. Datganu i rai dros 50 oed. y penill cyntaf o'r Emyn 352 (938) ar y don Hungerford; a'r penill olaf o'r Emyn 578 (482), y don Llan- liyfni" (Llyfr Tonau M.C.) Gwobr 5s. Enwau yr boll ymgeiswyr i fod yn llaw un o'r ysgrifenyddion erbyn Mawrth 24ain, 1911. (Miss Mary L. Owen, Manod View, Robert Owen, 4, Trefeini Teorace, Ysgrifenyddion. CAPEL Y RHIW (M.C.). Cynhelir SALE Of WORK yn VESTRY y Capel uchod EBRILL 22, 1911. Ceir manylion eto. r" Emynwyr Gwynedd." TRAETHAWD HANESIOL A BEIRN- IADOL AR YR EMYNWYR A'U GWAITH, (Buddugol yn Eisteddfod Gadeiriol y Bala), gan J. D. DAVIES. Ychydig gopiau SWLLT eto ar law i'w cael gan yr awdwr,-J. D DAVIES, RHEDEGYDD OFFICE, HIGH STREET, BLAENAU FFESTINIOG.   ¡\ .Cooked RfnnRnf Calf Meal | fFr-I ici, 00 Which builds l up a Power- ??Ej) and a robus j constitution. 1 cwt. bag, 15s. cwt bag, 8s. i cwt bag, 4s. 3a. g Ib.bags, 25. 6cJ. use. (9 In every way. fi t to replace .)?mm ??"?  T M ? ?t?ralMilk? Address of nearest Agent on.application. Solves the r" -1 problem of I —? «' 'D. h'  Ueac s Sold in Penny Packets 0 IN Cases of 72 Pennv Packe?s I Aromatic  5s.  IF?  IbeIch Poultry 0 I&co., Spice The MillS i For "?CMasmg the EGG yield g §Ti nho e Nlills, ?? for ?g??g Poultry healthy TIPTON I ?l has no equal. E> G ENVELOPES CASGLIADAU MISOL. CYN rhoddi eich Harchebion ya un- man arall. gwahoddwn chwi i weled ein Stoc rhagorol, yngbyda'r Prisiau. SWYDDFA'R RHEDEGYDD," BLAENAU FFESTINIOG. l"l- I" < ? H. R. GRIFFITH F F  ??F?FF F ? ? F ? ??F PLUMBER, SANITARY ENGINEER & GASFITTER, 75, High Street, Blaenau Ffestiniog. All Latest Improvements in Gas Fittings kept', in Stock. Cisterns, Baths, Lavatories, Lead Piping, and ail MATERIALS pertaining to Sanitary Engineering always on hand. Hot & Cold Water Fittings fixed at BestWorkman. ship and Moderate Charges. ESTIMATES FREE ON APPLICATION. NOTE THE ADDRESS:— H. R. GRIFFITH., Plumber & Gasfitter, High Street, BI. Ffestiniog, Safed pob un ar ei Wadnau ei hun. Yr HEN POST OFFICE, Square, Llanrwst, Dymuna W. H. ROBERTS, Gynt o I, Willow Street, Hysbysu y Cyhoedd ei fod WEDI AGOR y IV^scachdy uchod. lie mae ganddo STOC 0 ESGIDIAU RHAGOROL. Dyma, heb os nac onibai, y lie GOREU a RHATAF yn Nghymru. Sicrheir y gwaith alit defnyddiau goreu am y prisiau gostyngol isod, gan un sydd wedi cael 13 mlynedd c brofiad mewn trwsio a gwneuthur Esgidiau. Caiff pob cwsmer ein sylw personol. Gwadnu a Sodlu Esffidiau i Ddynion, 2s So. Eto eto i Fechgyn, 2s. Eto eto i Ferched, is Go. Eto eto Plant. Is, i fyny. Gwarentir y gwaith a'r defnyddiau. O.S.-Trwsir Esffidiau a Clogs tra byddwch yn y dref, neu dantonlr hwy. Mae cenym Stoc helaetho CLOGS newydd, ac hefyd rhai all-low i'w cynys am brisiau rhesymol. Cofiwch y Cyfeiriad:- Yr Hen Post office, Market Sciuare. LianrwsdL-