Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

13 d{xvtØ;tot.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

13 d{xvtØ;tot. CYMMAM'A DDIRWESTOL GWENT A MORGANWG. Erfodcynnyddyryfed a'r meddwi, yn e'twedig yn cttreti a p)'&rthau gweitt'fMiCytiira, yn ymddang- "s yn rldigalon !t bygythio!, etto y mae agivedd gyff- rcdinol yr adIOs Dirwes tol dtos y bvù yn peri i ni obei thio ae Y mae 11iaws 0 fesurau, a ynlmU diadau gwabanol ar droed, megys y 01(ti?ie j,lIl' Y Pel'/lIissie Bill, eau y tafarndai ar y Saùùath oriau gwerthiant diödydd meddvrol, II phers- wadiad mocso) yr egwyddor Ddirwesto), &c—ot), yn y pen ùmw annelu at yr Ull nod, set dymehwelyd y {asnach Y mae y hyn wedi trwy bob cylch a dosbartli, a'r pyiige- ian:yn cad eu dad leu s;arad ar bob platform 0 sen- c,ld.,ly l'rydain h)"1 gongl heol y pentref, Be yn mbob )tcwyddMur, o'f 7'<me.< yn Hundttn), ))yd y papur un 0'1' Cymùeithasau DirIVestol mwyaf ae .if)())twedig ag a flurflvkyd erioed yti America, dditf- f; id y <twyddyn ddiwedda.f. Y mac y gymdeithas hono wedi pwreAsu nUlwr yn New York :\t ci er cytlogi galIu y wasg i wasan- ncthu Jr achoø Dirwest<J¡ dros Gyfaudir eang a phwysig y Gorllewin. Gwehvn fod clau gyhoerldiad dirwcstol eisoes wedi en cychwyn o'r  hWlIw. )'n y rlmi y Diae prif dalentau y wlad wcùi ClI cyaoBi. Yr yn dda g-enym y r o<]i6tiaidynyGogIedd—yro)af<tgynnaiiH-yd,yn cynnneryd y pwngc dirwestol i fyay, :'c ar ol Mawer osylHadaupwrpasot a ehytfrous o Naid yr aehoa dir,estol, yo pMio yn unfrvdol y penderfyniad can- )yno):—"Fod y Gymdcit)tasfa hon ynattoiygu sytw y Cyfarfodydd Misol at feddwdoA it'r achlysuron iddo, ac yn deisyf a.rnyut oMd eu hwyncb yn erbyn y ih'gredigMth hwn trwy bob rhyw foddion y geUir cti rtioddi mown gweithrediad." Dywed.n y Pure);. Jj, C. Evans, 0 3-r IJlvn oedd ytt bresetmot, fod yn perttiyu i.'r Cyfundeb Method- Ktitidd Cymreig yn Amcriot, o ddeutu 67 o weinid- ogion, 43 o bregethwyr, 136 o eghvysi, a )2,000 o nctod.m. Yr oedd Uawn 8,JjOO o'r ae)ud!m ya ddir- westwyr, a'r swyddogion egtwysig yn ddirwcstwyr yn Yr un dyddiau, pasiodd cyfarfod blynydùol per- thynot i'r un Cytundeb yn sir Forganwg y pender- fyniitJ caniynoi. gyda'r gwreaogrwydd it'r uufryd- cdd nnvyaf, yr hwn a gynnygiwyd g!m y Parch. W. J':v:tna, Ton yr Et'ai), itc n. eiliwyd gan y Parch. D. Pl)i)tips—"Wrth weled fed meddwdod a'r arferion Dvgred'g cyMyUtiedig ag ef, yn parhau ac yn cyn- ryddu yn y wlad, a'i fod mor uertbot yn gwrth- wcithio gweinidogaeth yr efengyl a'1' go! Sabbatho!, ein bod t'ct Cylarfod Misot yn teim!o ynllawcn wrth glywed am ymdrechion Cymmanfa DJirwcstot Gweot a. Morganwg. a phennodiad e;n brnfd fel goruchwyliwr iddi; a,'n bod yn taer annog Yrpflwvst i roddi Mb ceinogaeth i'r symmudiad Dirwesto!, ac i'r goruchwyliwr yn ei ymweUadau A'r cynuuUeidfaocdd." Ar ot pasiad y pcnderfyn- i.tditwn.ytnaeugeiuiauogyi'arfodyddDirwestoI wedi eu cynnal dan nawdd y Gymmanfa uehod, o fewn cykh Gwcnt a Morganwg, at: y tuae argoel dda. itm adi.y%viad cyffredino) gyd:t'r H.choa da hwn. Y !n.te cenhadwr dros y nTest of England (lnd SfM<A Wale, ?'<:mpf-aMcs ZMpMi; hefyd wedi talu ymwelmd itphnfdMayDeheubMth, ao wedi liwyddo i gad amryw gymllejth.\sau i ymgorphori a hwy. Mewn nodmd Rr y Cttm6)'m Daily Lcadll' yr wyth- nos ddiwedda.f, yr hwn oedd yn hysbysu am bregcth :t draddodwyd y Sabbath MaeMrot Hftenotol gan Bector Merthyr, yn yr hon y dywedai y gwr parch- cdig, Dwy nyuedd yn o], cyn eodi'td y eyOogau, yr ocdd deng mil 0 ddirwestwyr ardysticdig yn y dos- bMth hwn, end yn bresennot yr oedd wedi cael ar ddcaM fed pob un o'r rhiu ityny wedi tori ei ardyst- j!td. O'r dcag mi!, nid oes yr un yn nros, ymaent oU wedi gwrthgiiio!" Yr oedd yn syn genym weled fed dyn oedd yn byw yn nghanol Merthyr, fely mae y pcriglor, yn gallu dyweyd y fitt)t beth. GaUasai, a JytitSMt wybod Mugen pethmt. Beth ddywedwch chwi am hyn. ddirwestwyr Merthyr a'r cyniniau ? o Mcs'd beiddiwn eich cyfarei), er y myri y Rector Grimths i ni gredu nad ydyeh mewn bodo)aeth. Ond yr ydym yn gwybod yn ddigon da, er fod Daw- er wedi eadae) y rhengau, fed yna gannoedd lawer o hnnoch yn a'os tnor Kyddlawn rch eg\vyddortou ag trioeJ. l'ebuas:H y gwr parcbedig yn y Neuadd Mirwestot y nos Fawrth cyn ei bregetb, ar un o'r cyModydddirwestot )nw)al gorlawn n brwdfrydig i' gyi nalinryd yn Mcrthyr ar unrhyw Mhos er's NyDyddoedd, pau oedd CMnoedd o ddir\esh yr wedi ymgytmuU o fewn ergyd bwa i'w eglwys-ni fuasai ynmeiddio dyweyd y fath itMriad. Ac os erys ,It,ufis etto, CMfE weied Cyiniiiaiifi, fd yr ydym yti disgwy), M welwyd ei bath yn Nghymru eri6cd. Yr oedd yn llawon genym dda.rMeu yn y newydd- Iaduron y dyddiM diweddaf, fed y Parch, a'r An- ri'yd. Baptist W. Noel, a'r PMch. C. II. Spurgeon, lI'Fdi pmderfynu cymmeryd yr ardysthd dirwesto], rhoddi eu hoU ddyiauwad yu erbyn Hygredigaetli y diodydd meddwol. Rydd esa.mp) y dynion enwog a duwio) hyn yn ennyn dytftnwad pwysig a cityitred- "")). J;)mid dyweyd mai uu o'r attatfeydd mwyat Kordd Uwyddiant dirwest, tt eitoehi ag y mae mil- oeJd yn Uochesu dano, yw fed eu dynion cyhoeddus -gweision yr hwn a i'u farw drosom—mor hwyr- frYdig i wneyd hyny o aberth (os aberth hefyd) er mwyn Ilos y Haweroedd. Yr oeddym mown cylM-- fod dirwestol yn ddiweddar, ar ddiwedd yr hwn daeth hen weinidog duwio! ac esgobol ei olwg, a'l Wallt cyn wYllod a'r gwta.n, yn miaen at y bwrdd, a 'b wedodd ar gyhoedd y cannoedd oedd yn bresennol M f!tj oedd y diodvdd meddwol erioed wedi bod yc dCl11taslwn iddo ef Fw hudo i arfer gormodedd, etto ga))as:u gael ei gydwybfd yn dawel, ar ol gwran- yr hyn a ddywedodd ei frawd yn y fath ysbryd UristiOllogol i fyned atlan heb roddi ei enw M y IIytr lrWestol. Mor gynted ag y gwnaeth hyny, daeth t"p neu chweeh yn rnlten, ag y synai pawb eu gWeleJ, a chymmerasMt hwythau yr ardystiad yn "'Tth csamnl v !rweinido! Buasai achub yr banner "'sin hyny o a?et hudo?eth a melMith y dtodydd '"eddwo[ yn orchwyl teilwng o I?ur gwemidog yr ''?ngyt ?m ftynyddoedd, ac yn rhywbeth gwerth ei MM gyaa. U&wenydd pM fyddo goleum byd tra- ""yido) yn dechreu tywynu arno M ei we)y marw. ??yl fredyr yn y weinntogMth, goddefwch Mr o p"'H!))eHiad dtfhM—er mwyn eich HMgtwydd, yr yr ydyeh yn ei wMMMthu, ac er mwyn yr "?i gwerthfa.wr eydd o'c!i cwmpas M y aordd 'n 6ydd yn arwam i ddistryw—treiwch beth all ?''M)tmptchw!thM wneyd yn y cyfein<td hwa, Soao gemau yr apottot, y hwn oedd yn g?MU- thurcihunMynbobpethibawb, "iel y gallai yn h01l01 gadw rliti." B vdjai yn dda gan lawer ond odid wybod vely?lig yn fanylach am wcithrediadau CI'mmanfa GNrLnt a Morganwg. a ga))ai en gwybod gySrui ychydig o ys- bryd gweithio mewn creiU. Y mM cytch y; Gyni- wedi ei ranu bump 0 ped- war 0 honynt yn eynllwys holl sir dos- barth araU yn cynnwys sir Fynwy. Dechreuwn gyda gair byr 0 hanes dirwest yn NosuAE'tH ABEMAWE.—Ymaeynydotba.rthyma, 16eg o gymdeithasitu Heot eisoes wedi eu SurBo, o)i wedi ymgorphori a'r gymmMf.t. Uywedwn air <ui] bob un 0 Abcrlllwe,-O i'oH weinidogion y dref, nis gwydd- omfod mwy na phedwM yu proSeau eu hnnMu yn Ddirwestwyr-yrarelm. G. GrifEths (A), D. HoweIIa (T. G.) Ni bu yr :tchos dirwMtol oU M dir udicl inwn yn y dref, er bod yna amryw o ddirwcstwyr rJHtgorol; ac y inae yuo rai wcdi Hrom};wrthy Gym- manf:). am ei bod ya cefnogi y rermissive BtM." Credwn er hyny i'r gynnadtcdd a gynnatiwyd yno yn ddweddM adael Mgra.ph dda. ar y Ue. Cafwyd oddeutu 4p. 10s. o danysgn8ada.u at y gymmMfa. GaUwn Ghwanegu yn ngeinau Dr. Rees yn y gyn- nadtedd ddirwestol, fod agwedd echrydua ac of- nadwy ar y drHf yn bresennot gyda gohrg ar feddw- dod." A chredwn y byddat yn eithaf teilwng o ewydd ac urddas gM'cinidogton Hafurus y dref i ymgyf.trfod oU i ymgynghori beth atlant wneyd tuag at relgtl,,tenu y lIygrcdigaeth trueni cchrysla,vn hwn. Hebro/Cupel bychM gan y Mcthodistiaid yw )!wn, ar gyBiaiau is:tf y dref, He mae y gwcinidog, y Purch. Ezeciet Thomas, yn ddirwestwr selog, ac y maeynogymdeithastec))Mg!Honog,a..mou!myr Oes yn awr oùdeatu eae! ei trurfio. Ymaenthwy yno wedi tanyagri<lo dros bunt at y gymmaufa. C'<t;m&!<')V«.—CapeI parthynol i'r Annibynwyr yn mheu uchaf y dref yw hwn, Uo y mne cymdeithM ieuangc newydd ei SurSo. Mao y gweinidog y Parch. Mr. Humphreys, yn d'Urwestwr;Kyd(Hawj),ac y mae Btodau yr Oea cryf eisoes wedi ei B'urOoyma. yma ychydig weithwyr ymroddgar iaivii, a dis- gwyliwll dd)'ddiall gwell i'r ielJangc hon. Glan(livr.-Y ;nae y He !iwu tua rniUdir u vchtaw Abertawe, M y mM yma a.ddo!dai gan yr At ui.byn- wyr, y Methodtstiaid, y Bedyddwyr, a'r We )eyaid. Ond y )nae yr a.chos dirwestot yn pertbyn yn benaf i'r ddau Y mac yrna dwr 0 ddirwestwyr ùa er's J)awer o Bynydduedd, ac y mM y Parch. T. Thomas (A.) yn ddirwestwr da, ac yn gryn gefn i'r achos. Nid ydym etto wedi cael lltuver o addewid- ion personol at y odùi yma; onù yr ydym yn sicr n'u caet, o btegid ffyddioniaid yw dirwcstwyr Gadawn yn y fan y

Y CARCHAROEION PHYDEINIG YN…

AWSTRIA A PRUSSIA YN YMARFOGL…

ITYSTEB Y PARCH. D. LL. JONES,…