Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

LLOFFION 0 DDYPFRYN ABERDAR.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLOFFION 0 DDYPFRYN ABERDAR. Ci/farfod Ccnhadul yr Annibynwyr. Cymielir cyf.irfodydd mewn cyssylltiad a r gen- hadafth gan yr Annibynwyr yn y dyffryn liwn yn rhcolaidd bob blwyddyu yn mis Mawrth. ( esgur tanysgrifiadau yn yr Ysgol Sabbathoi cya dydd y cjfarfod cybseddus, yn y cyffredin, a gwneir swm mawr fel liyn; ac yna gwncir casgliad cyhoeddus diwrnod y eyfarfud. Cynnaliodd cglwys Nebo, IIirwaun, ei ehyfarfod irytbnos i'r Sabbath dlwedpaf. Cafwyd cyfarfod da, cynnulleidfaoedd lliosog, a cbasgliadau haclionus. (Jasplwyd y swm teilwng o 28p Ni wehvyd cyn- Diilleidfa mor liosog ag oedd yn Nebo am 2 o r er's amryw flynyddoedd, ao in wnaed casgliad inor Prcetliwyd yn y cyfarfsdydd am 10, 2, a 6, gan y ii. Evais, Bethel, Aberdir. Etto, cynna. iodd eg'wys libei, ezcr, Tregaron, ei chyfarfod y Sabbath diweddaf. Gwnaeth yr cglwys hon gasgliad teilwng o honi ei hun.ac o ihurddasyn mysg eglwysi y Dywysogaetli. Casglwyd yn yr Ysgol Sabbathoi, ac yn y cyfarfod, y swm mawr o 50p, Y brodyr dewisedig oedjynt y Parchn. lliomas, Glandwr; a Lewis, lIClIlhtn, Pregethodd Mri. Thomas a Lwis am 10 a 6; ae areithiasant hwy, ac amryw ereill, am 2. Yr oedd y captl yn orlawn drwy y dydd. Y Parch. Dr. Pi-ice.-Y mae y bobl-yn mynu an. rhegu y gwr mawr hwn y dyddiau hyn. Y mae ei anrhegiou yn britho ffetiestri masuacbdai y lie, a r bobl yn tyru at y fEenestri i'w gweled. Mewn un flenestr, ceir gweled plat avian mawr, ac anercliiad wedi ei gerfio arno, a coffee service arian, gwerth J20p, MewR tfenestr arall, ccir gweled anercliiad mawr wedi ei argraphu yn Gymraeg a Saesneg, a hwnw wedi ei osod mcwn tlram ardderchog, oddi wrth yr Urdd Odyddol. Yn wir,to all y Dr. fod yn i'aleli o'r anercliiad hwn. Bydd yn un o audurn- iadau penaf ei dy. Mewn flentstr arall, ccir gweled anercliiad oddi wrth eglwysi y Bedyddwyr yn y dyffryn hWII, Nid ydyw hwn yn dcilwag i'w gym- mliaru a'r anerchiad arall o ran celfyddydwaitb; ond dicbon fod yr anercliiad fel cyfansoddiad yn well. Etto, drachefn, y mae cdmygwyr y I)r. yn myned i'w anrbegu a gwerth lOOp os nad mivy, o lestri arian, &c., am iddo ddyfod yn mlacn fel ymgeisydd i gyiinrycbioli Aberlioiiddu yn y senedd; a tbrwy hyny, i wneyd Iarll Breconshire yn ddyn Rhydd- fryd'g. "I bant y rhed y dwr;" a phan y bydd wedi cycliwyn i ryw bant oeillduol, nid yn fuan y gellic ei attal ef rhag rhadeg iddo. Y mae yn dda gan ein calon ni fod y ffrwd o anrliydedd yn rliedeg nior barhaus i'r Hose Cottage. Diungfa gyfyitg i ddegau o fywydau.—I'el yr oedd y trcn cyntaf yn dyfod o Abertawe tua gorsafy Vale of Neath, Aberdar, boreu dydd Mawrth, y 27ain cyfisol, ar tren glo yn parotoi i fyued i lawr i Aber- tawe, aethant i gyfurfod eu gilydd, rywfodd, a bu yuo wrthdarawiad dychrynllyd. Yr oedd y gwrth- darawiad mor nerthol fel y codwyd y naillgerbydyn bentwr ar y Hall, a maluriwyd rhai o honyntyu chwilfriw. ClywaiB amryw ag oedd yn gweled y ddau drill yu myned i gyfarfod eu gilydd yn dyweyd eu bod wedi gorfod troi eu gwynebau draw rhsg ed- rycli ar y gwrthdarawiad; ac wrth fyned tua'r lie, lIad oeddvnt yn disgwyl gweled braidd neb yn fyw. Oiid er eu syndod a'u llawenydd, nid oedd yno neb wedi colli ei fywyd, Yr oedd yno amryw wedi eu clwyfo-un yn drwlIl iawn, sef un o'r Jnspec/ars perthyuol i'r Cwmni. Yr achos gweledig na choll. odd ;ueb eu bywydau oedd hyn-y first class car- riages oedd agosaf at y peiriant; ac nid oedd braidd neb yn digwydd teitliio yn y rhai hyny ar y pryd. Pe buasai y rhai hyny yn llawn, fel y maent yn bur ami, diau y buasai degau wedi colli eu bywydau. Diangodd liawer megys o safn marwolaetb. Gwnaed lietiau amryw yn chwilfriw, ond cadwyd lnvy. Yr aclios i'r gwrthdarawiad gymmeryd lie oodd, fol y trcn glo wedi colli ei amser; a thrwy nad oea yn yr ortaf ddim lie i'r cerbydresi basio eu gilydd, y mae y gerbydres lo yn gorfod myned yn mlaen, ac 3,11% troi i'r sidiny. A phan yn mynad, daeth y gerbydres deithwyr i'w berbyn. Y mae pawb yn dyweyd fod yno ddiofalwch mawr.

HELYNTION GWENT.

CYFARFOD LLENYDDOL RHLWBACH.I

I CYMMANFA Y TREFNYDDION CALFINA1DD…

BLAENAU FFESTINIOG.--J -.…

MOSTYN.

iDINORWIC.

CYD-DARAWIAD DYCIIRYNLLYD…