Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

EISTEDDFOD GADEIRIOL CYMREIG.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD GADEIRIOL CYMREIG. YDDION BETHESDA. DYDD &WYL DEW I, 186G. BE1RHIADAETH AWDL Y GADAtR—"OEH YPASC." Derbyniwyd ar y lestyn bwn da;r Awdl, Y gyntaf (nid y gyutaf mewn ydyw elddo Amos llebog- byr ydvw hlV, ddim yn nd y mae, er hvny, nid yn }n rhy bir. and y mae byd oed Y feiroia'etb fwyaf boddbaol ar yr awdl bon yw d .rllen OyfTfod parchns hwn ycbydig o dechreu, y mae y pedair Jlinell i Aiphl- Naw wfft a fo i'r Ailn hynfyd Pharaoh Er yn fyw, ceir yo fuar, Pharaoh dost yn tftïo at Ond y trM diwedd bedair 0 Tai eryrfoh a mwy dy- Uorol. Y yo eynnwV8 math 0 dymuniad mell- uwch ben breoin H lý y eethiwed lIen elyn gwael ei olvg, ei rlrem fel y g,vr drwg j Eisin f.ÎI. a a sols, A sebon i Pharaoh sibvls I" ar feirniadaelb i ni ddyweyd dim yn chwaneg. NI yr awr ddim p un 0 feddygon yr Aipht oedd yr eisin .r, senM, sebon (aebon meddfil, dcby). i frenin ag oedd wedi mor ddyebrynllyd a PtiarAob. Yr oedd nld rhoddi y hon iddo, debygid, â ehoro, fel i darw Deu fareli. Awdwr yr awdl nesafyw Un o'r y mae hoo yn sHewn 0 cleim. lad i' r testyn. Y roae yuddi Jawer 0 lineUau a ebyoghmcddion eedlrn. DYills chwe gampus ar 0.1 yn anwar wna Phar, ob, Er ei drin leI hyn bir dro; Ei Wrthsafodd bodd naw barn: Ond trecb tJa Duw y duwiau Bytb nid ä dyn, bryfyn Ae y mae yr eoglyo gwyob canlynol lua therfyn yr Gwolaf yr Oen ar GrAlfari-Oen Duw- Yn y dwfi3 drueni; o. ddi)f.,d ei boen erch yw '0 beiau ni. Y mae rai, and Did Ilawcr, 0 ymadroddion ang- ¡'yfeddas, roegy. isop trweh," ao hefyd byf.dd", -?g ?- ,?en fa caiD, d;anaf. cu." Nid oedd yn ofynol i'r oen fod uae yn gain Dae yn gu 0 ran hyny. Pril lai y cyfausoddiad clws bwn yw ei IlId yn son l1ai am yr Oe1l Pase na am betbau an3gylcliiadol y testuii. Awdwr y drydedd yw Cymmclodll i ysgrifenu cyfanBoddiad ag a ymdreehMai IJe buani yo ymgeisydd am un p brif ei,teddfodau y Y rrae y Bynwyr (y prif beth mewn pob cyfamoadiad yn gryf, y cbwaeth goetb, y teimlad yn ddefosiynol, y gyng- hanedd yn gryf, ae weitbiau yn gywrain j ae YD enwedig, y roae y yn dda Pase yw y" r>wn Br yr hwn y mee yr holl gyfan,oldi8d yn troi ¡ ae Did y petbau and ail wedi eu dwyn i mown eyfansoddiad yn y fath fodd a I dafiu mwy 0 lewyrch a weh ar y tstun. Yehydig 0 eiriau lIanw 8y-1I1 yn yr awdl, Be yehydig 0 l'neltau e 0 fldrtylddrychau II rag a y roae ddau air nad ydynt yo hollol gymmhwys a Gel1id sypio ei rbegoriaethau dau air -addf<drwydd teimlad, ae addfedrwydd barn, Gwell i mi wneyd ycbydig 0 Dyma englyn (toddaid) aT g) for ferael yn yr Aipht- Israel Iôr oedd yn gowedd-yn yr Aipbt Yn rhwym mewn anhunedd Ya rbwng ewinedd-Pharaoh groe, diDawdd einioes ° dan ei  Oen yn rhostio wrlh Dyme linellatt gwych ar. yr Oen yn rhostio wrth Er a gwJedd yr 02n A wrlh eiriasdâo Y r Oen sawr y nos ArogleDt heb bernlon Ao yao arolai liu Híôr glh., ei srogl cf- Otn Vuw yn oi waed oedd, Yo Dodded harineddoedd." A dyma linBlJall ar Israel o'r Aipht ar 01 ar yr Oeo- Ae â chyonwrf cych-ynit-yn lIu mswr, tre/r, y cerddanl ¡ Aipbt ddidrefu y cefaant-a sydYD, A Pharaoh elyn bylb, byth, y yn rby yr WJl er. Ymae yr awdl yo (ii oveddu yo briodol trIVY S011 am ddylanwad sylwedd yr Oeo Pase ar ganiadau Dioas y En" yr Oeo yoo a rydd J'w geneuau newydd E yr Oeo yn ei red A gyneu fytbol ganiad." Y n fy marn oslygedig i, Did oes dim ammheuaeth oad yr awdl Ron sydd wedi gyfiawl1 eonill y gadair. A wdl Beoj amiD y" yr oreu 0 Y FrYNNO-,4, Daeth i Jaw un ar bymtbeg 0 gyfauoddiadau ar y testyn hwn, yo cynowys chwe phenuill bob uu. GWDaf a) liv byr arnyot 011 dan eu hamrywiol ffagenwau. I Dyfnwal rhagorol, ond rhy uchelfrydig 0 red dullwedd; eu bai yw diffyg Y moe y cyfauaoddiad yo ymdraftelthu i baentio y lili, Y mae yma gryn ardderchawglwydd barddonol wedi ei elto: end at fod yn rby fawreddog; ac 0 gaolyoiRd, colli golwg yo ormod ar dodweddioo 8yml a y testun. Rhs Cae', ffynnon,-Ammberlhyoasol a salw ydyw thMRhys. bywiog 8 sionge, ond 0 dduU, 7edd rhy isel-y roae y rhai hyn yo rby 8YIIII 0 lawn. digon cryf, lIa cnwailh yo ddigon ds, end math oymsoo ydynt. Gelild eu galw, MyfyrJod wrth edrych ar Y yo brydyddiaetb, end old dim ar y le8tun. e Mob end pedwsr penulll yo lie chwech Y lDae y hyn, felly, i g&el ell euaeth. 0 ding dong digon Ilitbrig Cd byn, er esampl- Y Synnoa, y ffynnon, yw testyn y gân, Mae yn rhoi yn haelionus i fawr IIC j fin rhoddi heb ddaonod yn hynod 0 hyd d1.rroed iachUtol i btbpeth byd." D,11.?-P.r phur ei,ldil. Y m.e )r a.i?r yn dlweddv, fel amryw erd!i (h ymg(?'awyr, Irwy ddlof, rydu annyw diwedd I son am yr Iachawd"riaelh. Y roec yo hyn fwy 0 ddnwinyddiaeth m Ai DI Inlr beiuld wneyd ehwe phenniIl I ffynrot), a gadael I!onydd i athrawiatthou'r yogrythyr, Cymro am bytb. Godidog mewn pethati. Obd oid yw y cylansoddi.d ridim yo ogyhyd ci ae y lue yo rby &ntimental, Un sy'n hfl 0 nalr<l'Pnr dda, ond me oi ¡¡well 0 lawer. Un 0'1 beiliu yw bod y pc nnill oJaf i Byd yn lwh a U,?ig )A, CDW ar.11 h?fyj, Y fi ydi fu, Yper.c'Inonta!cens'ip')reuawe?ittr.oef). Kid ydyw IlIle"nou ol?p gOTCU Talhaiaro ddim vn deilwng i ddal caliwyll eilwí hwn D,vr ffynoon sy gaD bobol y gogledd I tê Ond rd barged Sydd l-obol y Dê, Me thai t1[\ \\ath gaoddynt 0 ba Ie; 0 belpie sydd gan bobol y drc, Oud hwyrech msi y pennill goreu yw yr ai) !'dyma fo.— Me dwr afoo a gwlad, Chwi ddy leah wybod hyn; O. u wydrlocb cliivi, fc wyr fy nnad, Mi rydah oh tha yo 1:0 hen liyti. lEft." iC'lIgc,-Gormodedd gwylJlO ymdreoh at fod ya f.rdd?,,ol. Ond bJo yw !:wendi,¡ poh bardd ic,ua?ge, Bydd Eifioo ienangc, ar 01 myned yo hynae1, yo fwy am y ear,a y pryd yo fwy Eginyn.-Go ddo, end rhy 93,cbiyd. Nid yn ami y ddarlJenais btydyddiaeth mer dd) ac etto mor ddifywyd ac Gla.igoed b'nu y wobr. Mae yr gar) yn fywiog', ?di. yn cytIwrdd yo ddeheuig â phtit tod. weddioo y test yo, yo a IlithTig, 80 wedi dewis mesur nodedi h?p.?. Rhaid i hwn befyd gael pregelhu tipyii yn Diw dd y penoill oJaf. (/' barhau).

I RHUDDLAN. I

GWïRYF LON LLANSANNAN.

Y FfORUD I WEITIIIO A TURIN…

Family Notices