Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

glfru, &e, —jsianfes, Hewydd ei gyhoeddi, y 33ain fit, pris 2<. ech,; 0. gydtt r pott, it- Sc., Gwftith newydd y Dr. Pattison ar y DdiLfad Gwaith ne wyllt, neu y Cancer: EI natur, a'r modd i'w drin yn llwyddiannus Jl< ac yn llad ddlboen, bob arfer y gyllell; JOHN PATTIBOK, M.D., 10? OtYMdith Road, St. Joh.'? Ward, U-d-i-, W. C.lUr .t y tw?ith?n ?&nt. gyl, M, P't?' Get li r .act y el 97L, 28, Paternoster Row, Loudon. -o Just Put'iihed, Thirty third Thousand, Price -s. Cd., Pott-free 21. Sd. Dr. Fattison's New Work on Cancer: JTS nature, and ibs successful and compara- J MY?p?!eM treatment, without the Usual Operation by the Knife. JOIIH PATTISON, M.D, 10, Cavendish Road, St. John's Ward, London, N. W. London, W. KENT & Co., 23, Paternoster Row. 4162 Just Published-Price 4s. 6d. A copy will be sent, post free, on the receipt of 48. 6d. ROWLAND'S Grammar of the Welsh .ti 1 anguage i Third Milton, greatly Enlarged and Improved. Printed and Published by R. SAWDIBSON, Bala, N. W. [4319 Just published, by the Author of the VOLUNTEER'S MANUAL, TVERVOUS DEBILITY; ITS CAUSE AND i C" A., .valuable work the Care f Nervous Debility, Weakness. Loss of Appetite, Indigestion, Illustrated with Cases in proof of the Author's successful treatment. Free by pest on receipt of two stamps. Address, Sit. SMITH, S, Borton cresoent, Loudon, W. C. [4267. Yn awr yn parod, pris Un Geiniog, LLYFRYN, VN CYNKWYS COPIAU CYWIR o'a: LLYTHYAU A DDAETQANT YN DDIWEDDAR O'R WLADVA GYMREIG. I'W gael am y pris uchod gan yr holl Lyfr- ..orlbwyr, neu am 2 stamp gan Mr. T CADIVOR WOOD, 24, SI. Werhurgh street, Chester; an yr hwn y ceir pob bys- liysrwydd yughylch ameer cychwyniad yr AIL PINTAI a phob manyiion am GWMNI YMI'LTDUX. A MASNAOHOL Y WLADVA OiMKKlO OYFYNUfllia. a, H'asu, pris 39. 6c., mewn llian hardd, y idesfeifil o'r GWIRIONEDD A CRYFEILIORNAD: Neu, Nodiadau ar rai o brif byngciau dadlecgar y dydd, gan Neu, Nÿd1BÉM' gffin BONAR, D.D. CYNNWYSIAD.-Egwyddorion cyffredino VV —Ewyllys l.)uw ac Ewyllys Dm—Ktholedigaeth—Rhag- Julli.?tLi.d a EtiagwyhodMth-Gwaith CMt—Ffydd, yr Ef<N6y', StcrwytM-AnaUu Dyn-Yr Ysbryd a'r "r-E?.tyl" fa bresennol Creiydd yn ein Gw]d-N "tur a Reluth-ydd lawn C?i,t-C.Itniaeth Al.?i??i..th-C.I,i.3 ?t-. ymae Tn waitb da lawn."—Dr Edwards Ma. Nn g.11 ..rl?y" -Ylw o'm heiddo I ryt,? dim at bobl- ogrwydd y.grileuydd mor atjuu? ag yw Br. Boc?r. Y m? .1 ..w .,I waith y?,ddyt au hauain yn ddigonol i l?y.y. Dy- ???ertMMt.he!M'htr)?(r. "-Dr. ThomM, Pontypoot "Trwy fod y gwailh rbaorol hwn yn cyfarfod 1 pbrtf gyf- tnior??yroe?y mM yB drt phrydhwa: .0 ib,le g w .rtl' wCr ie?tntc Cymru ei d()MUen yn f.BwI drwyddo, &'I .studio &'I goflo. Bydd hyny yn foddion 1 sefydlu a ?h?'?btu .,ddwi ]]?'' ''yn 'euM?o ag a all f.d yn ngt- .dig.? y.. b.,th i ?.f?n i. ffydd. D .1?h y. i l:t:'mOl:.e, .h 1\or;.IU Y m?t ycyMthMd yn dd..? y..tu?iol: & ?itM? y '"? y ?waith dderbyn. lad croettwgM." FSrch. D. Charles, B.A., AbercMn. "Gwnaethoch gywmwyoos fawr i'ch ?nedl w,lh roddl y llyfr hwn allan yn eu biaith. Y mae ar byngoiau gwir bwysig. ac yn cyfatteb I angen yr oes. Gesyd y fwyall ar wwldd y syniadau a,, sydd yn ymwlhlo I fyny o oes- oes. Y mae o'r duedd oreu gobeithio y caif fledaeniad helaeth."—Paroh. ». Joues, Treborth. 1'w gaelgan T. WILLIAMS (Hafronydd;, Llanidloes. Caiff y dosbarthwyr 15 am 12 a'r elw aiferol i Lyfrwerthwyr, a 13 amlY. Newydd ei gyhoeddi, frit 6ch., PBIP Q. Y F AN S O D D I A D AU CYMDEITfIAS LENYDDOL BANGOR, A'r Beirniadaethau arnyntj SEF y Farwuad oveu ar Miss Roberta, George S EEotI, :a;r;:ear r'?;o .,erea?; creN. gan J. Gwerfyt J*mM ?r F.r?md oreu ar Mrs. Ro- bert, mam y Parch. D. Roberts, C?erBarfon, ,Ú Parch. S. ()ber?" B..g.r. I'w gael gau W. WILLIAMS, drumht, Bangor. Gyrir 4 &C ucbud diwy'r post yn ddidiaul. Yr elw Mf.rol I Lyfrwcrth- .wyr. At Flaenoriaid, Cymdeithasau Dirwestol, Clwb Du, "Band of Hope," &e. DADL rhwng Dirwestwr, Meddwyn, a Chvm- Dm'drolwr, gan Mr. J. OwE?si, WhM?.d. Pris ?tn- log. 'Vr .1w i lif??erthwyr a Posbarthwyr. Gellir cu catl ond anfon eu gwerih mewn pontage stamps neu P. 0. Order 1'r Cjhoeddwr- EV.AN8, JOHN EVAN?, Bookseller, 'W.?TLA14D. C H B WHITLAND. CHEAP BOO K S!: FRANCIS EDWARDS BEGS to invite the attention of Clergymen Tutors, Private Collector!, and others, to his large etoek of usefolllook, tn all classes of Liteiature, including Theologr, Oiasti's, Educational Works. 4c. 20 000 volumes constantly on Sale, catalogues of whiob may 'be had post free for one atMp. New Utks promptly applied, and 20 per cent discount allowed fioui publication p?e f?r 'C?h. ?, Books purcL&?,d or tMhmxed In My g.ity. *?d'?rd< Old Katebli'?ed Book Warehouse, 83, Hi:h-'tfeet, ){arylebone, London. 4182 PYTATWS HADYD 0 SCOTLAND. YMAB cyflawnder o BYTATWS o'r fath oreu wedi dyfod o'r lie uchcd, an ar werth ond ymofyn ft Mr. DAVID DAVIES, Penyrorsedd'Olice, Quay Carnarvon, yn mba le y celr gweled esampl a pheb hysbysrwydd angen- Ihcldlolaw danynt. FUn. E AERATED W.-ATERS. ELLISS, RUTBINTsopA WATER. (? ELUa'S, BUTHIN POTASH WATER. E?HS'a, RUTHllq', SELTZER WATER, ELLIS'S, RUTHIN, )NADE. ELLIS'S LITHIA & POTASS WATER. AN BXCRLLENT INTERNAL REMEDY ROR OOIIT. THE Public are particularly requested to observe that every Cork Is branded' it. Edis and Son, Ruthin," without which nODe I. genuine. May be .?tM??d fr.. U r,.p..t?bi. Chemists, Confection- e;'IÛOo:s :JWh:i c:"i'Is::Q;°ïi.e:. ? M"t AA?kip, MMtf W*t«. ?'MMt A "Y GWIR YN ERBYN Y BYD." CYNNELIR YR EISTEDDFOD GENHEDLAETHOL, YNGHYD A GORSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, AAI Y FLWYDDYN 1866, YN NGIIAERLLEON. Gelllr cael rhestr o'r Teatynau ond anfon Stamp cainiog i'r Ysgrifenydd Cyffredinol- KHyDDEKCH 0 FON, JUJYL. TESTYN CHWANEGOL. A MyTraethawd CymraeggoreuarFOEWYRCYMRUyn e,i hamrywiol ysy lltiadau- tl'afllid- A 101, cymdeitbasor. moesol, a chrefyddol-eu peryglon a'u mantjmipn-yr Uya ^ydynt, ar hya?dylent fod-r ffoidd oreu i'r Mo,?, dy?.h' ?c heN? tnewo ?ytMdMm, tno?o'd?, t CUMfydd. Gwobr: Pum Glni ar hugain a thlw8 arian. Oes y byd i'r Iaith Gymraeg." Bin Gwlad, ein Iliaith, a'n Conedl." EISTEDDFOD Y CYMRY. I Bydded hysbvs i Feirdd Llenoriol1 a Cherddoriou CymI'u pellbaladr, y cynnelir yr EistedJfocl uchod'tlla diwcdd l\Ied  yn NGHASTELLNEDD. YTESTYNATJ. TRAETHODAU. 1. Am y Traetbawd goreu ar Afonydd a Mynyddoedd Cymru." Gwobr, £15. ?T?rMt?d ??yddol ar GMteUn.dd a'r Gymmydog, aeth. Gwobr, £ 10. 8. HiDMWdd Cymry." Gwobr, £ 5 6s; Y Chwyddwydr f?crMt?tj ai Ddetnyddioldeb Gwobr AE3. 6. Bangc CynnUo y Llythyrdy." Gwobr, £1 10.. 6. Haaes Cerddoriaeeh Cymru. Gwobr, 10 gini. BAR? ??.T.. 7. Am yr AwcU-Gal&r Cymru ar ol y diweddar f.rdd a'rl gwladgarwr, Alaw Goch. Dim dros 600 o linellau. Gwobr, 415, ?h.d.ir' „ Rhianger(l?-' 'y o Gelaydla." 110. o 8: ?ydd? FuddiiS™ iondon?" Dim dfos 300 o linellau. £7 7,. £ ri07 Libretto eoteu 6t cyfMMddi OpeM. Y tMtyn oj odwedd Oynuelg Owobr, £5.' ????td?'nSi.ynt? ymfudodd i Pata- Gw-t i3 '?'Pe? ??.U.r Ddeigryn Rhaid i ddynt fod yn gymmhwy. ?t d°T Gorgolofn {°f/n Sdr^Tpl! ^iSd Vw ,.od r Gofgolofn 'elynog. Owobr, 1 Is. ??h ?-?? Unions Gy?d Pwy??l "yntal yr Eisteddfod hon yn ?ghMteUaedd. Rhodd Mr. G. Thom?.?tt./ Neath. GwobT.BHs. F""Y. I' My.?gby. G?ob?? 10.. e  gyf?nsoddi Alaw ami. Gl)au' I gi,, er ?yl.ddi Deuawd arnynt: ,wbr',l gini. Trl Phenuill er cyfansoddi Triawd ,.yt: ..br 1 ¡¡In!. D.. B?.nill M cyfM.oddi Pedrawd arnynt: gwobr, 1 gin Dau BmntII er oyi?Buddi Pumawd arnynt: gwobi, 1 gini. ERPDORIAETH. CyfMSoddi Pedrawd O?rynol i'r C,yth-. ?S. Cyfansoddi Disgrifgan [Sceno] Tenor, ynghyd J, «'1"mPe,a  w. Gwobr, jC3. C,l Bwdoneg, yr awdwr i ddewis ei ei"*u. Gwobr, tJ. itnti'r (Cl?rus) y.b.mthi., ar y 'CM<don yn M?rw,' gwel Corph y a.o? gwobr, 7 gmi D.wa i ddwy f"i, h gw. b7 r 1 g?. Deuawd Tenor a Bass gwobr, 1 gini. TOn Gynnulleidlaol-Mesur 8au: gwobr, 1 gini. CANIADAJTH. I'r cOr a gano oreu Y Clychau," can Owilym Gwent,. Pen cerdd. Gwobr, 20 gini; ail wobr..7 gini. I'r C8r a gano oreu Nant y Mynydd, o r Ctrddar Cym- rtiij: gw. r 1;10. Cauir allan gftrau Morganwg a Mynwy o'r ta t h gYragberudrtRh;nulleldfa a gano oreu yr Unawd a Chor. .?d, 1 1 cadw ni," o Ystorm ?tet-iM; gwobr, £ 12. rrutMhymth?a gano oreu "X Gwiithyi,l? gan Alaw d,: gwobr, 4 gin I. ?'rp?'M'/?M yn orou Hen Gymru Hoff, „ gan T&f. .law gwobr C, 2.. ? wyth a gano oreu Y Tr6n," Kta D. H. Tho.. g-br, 2 i'r ddwy fench a gano oseu U 0 mor anhawdded yw," o'r Ystorm: gwobr, 1 gini. I'r ddau fachgen a gano oreu, Awelon yr EryrI, Tafalaw: gw"" I gi t "^r ferch a gano oreu, Torhd y dydd," Penoerdd GwaHa, ar y geithu 1'r Eneth  Ddall," gan Ceiriog gwobt, Bt. I'r torch a cano oreu Dychweliad y Cymro i w wlad .1 hun." ?w?br ?ecaf. Ip.; ail wobr, 10.. Y wabr gan yr awdwr, Mr. Thomas Thomas, Castellnedd. -{'r baohgtn aI. gano oreu u i raid i neb oint," o'r Yso gwobr, If  1'r b,?hg?. a ?MO oreu 0 tyr'd yn ol fy Ngeneth Wgn gwobr, 1"' rr laohgen a gano oreu 0 1 chwi o jehydlg ffjdd o'r gwobr, ALI. 1'r wyth a ganont oreu Gwel .G.lyud. wr Wyr," gan Eo. Ithoudda. Gwobr. Pi 2. Triawd, PI 1. PI 1. CKRDDORIAETH OIFERYSOL. h Selodorl a chwareuo yn oreu "Arddorcbogrwydd pob GoE* oniant." a'r Amen," o Ystorm Tiberias:. gwobr, 15 gini r,Ogo.isut, &'r 11 Amen, BEtBtMAIU. Ctriioriaeth.—Y Prch. & St.ph, Ta. y mtt?B, < T. 0. Jones Tay?la ) Caniadatth.—V Parch. E. Stephen, .& Mr. Thomas Davies BE?NIAlD.-YP.rohDC? (E«sWRli'ondd")f1l?rw ^un^Sri'T. o! Emlyn Jones (Ioan Emlyn), M. A., LI. D Merthyr ¡ Mr. T. Davi? (Eos Rhondds), HirwAun; Mr. T. G, Emlyn Jones (loan Emlyn), M. » ? Jones (Dafvdd Vlorgwiwe), Mertt.yr; G?iryddabRhy. ?UM:syy?nya. ? y anwau y gwaddill o'r Beirniaid, yXttU y testynau, i m.L'yr wythno, nesaf. Glasynys. uyaa enw u y b T. MORGAN (Llyfnwy), Maesteg, Ysgrifenydd Cyffredinol. O B W Y S I BAWB. BYDD TOCYNAU yn cael eu dosbartbu am chwech 0 bri,es-cylranau, Swllt yr UB. CHWECH 0 DAI Freehold), wedi en hadeiladu yn gryf ac yn dda, gyda cDud yn y front, a g«dd helaeth tu ol i bob un o honynt, yn sefyll vn nhref Dinbych. Rhoddant Heldlals dros y sir í bob un o'r ennillwyr. CaifT Y" ennillwr cyntaf y fantais o ddewls ei dy, ,r un modd gyda'r lleill. Anfoner am gyfranau gydag awlen wadi ei gyfarwyddo a'i stumpio yn y Ilytbyr at R. KNOWLES, Vale street, Dlnbych. Derbynlr Post Office Orders neu IS o stamps am t!y!M'*°. Bydd y Drawings ar yr 2ain 0 Fahefin, 1806. Rhydd uu gyfran 6 o chances am dt, &c.; pum cyfran, SO o ehannes. Yr ydvm ni, sydd Wn henwM iMd, yn aicthM y gall pawb F,I y bydd yr uchod yn cael ei gMio allan yn d? ac "? n oae*t' PRICE MORRIS, Twrn., Dlnbych. RICHARD WILLIAMS, Town Clerk, Dmbych. GENUINE PERUVIAN GUANO, n' iRECT from MESSRS. GLADSTONE & BELtJEiNV,, or to be had in smtU nd large qamtt Tpply to EIA'? M ?. UMa&nnM. lw8 IN otice of Removal. MR. H. O. THOMAS, SURREON (M.R.C.S.L.) 11, NELSON-STREET, OT. GEORGE-SQUARE, LIVERPOOL. Late Messrs. Thomas, Surgeons and Bonesotters, HardAy-sttreet. and Greal Crosshall-street. f4645 MIL WILLIAMS, SURGEON DENTIST, 14, AKD 15, WEST PARADE, RlIYL, DEGS to Tender his s i ncere th?nkt to his B d:nl;a fri8th:i:: :ank\y B li-5 11 Y UrS Practice In hyI. Mr. Wll. co"ü1>u8I .?'i,ply A,ti*illl I'llth of the ?..t q.,lity, Gold, pure Plaiina, SitvM, or EmmetM Vulcanite, at MMt S.U. factory '0 tk? -,t .?..O.i,L The« T?.tk are fnpted without the extraction of stumps, #bud me closely resemble the natural Teeth in point of shade and slseso as to eieapejde. tion by the most minute observer. M-t.li.1, and Workmanship g??.ntd to be 2.1 elm X y K ?o?,.Itd (g.ti.) .? U Dental Operatiens, betweei th. Hear. of T?..ad Fi, T..de, t..th to, 6ltw-,B Wlla.s'l N.??o Cement, and restored useful In ?V? oatlem^Gsld StoppUf «a ti? AnorWz ptbwple, (f Cymdeithas Adeiladu Barhaol Llan- dinorwic. YMDDIBIKDOLW YR. Parch. W. Rowlands, Ebenexer, Mr Samuel Jones, Glandinorwic Slate Works. Wm. Jones, draper, Ac., Clwt y bont. Wm. Parry, ClogwyD gwyn, DIRorwio. Owea Wiiilams, Dw¡c T4rm?. DYMUNIE hysbysu y cyhoedd y cynne?ir cyfarfod i-Ill cyntaf y gymdoithu uchod no. Woner Ebrlll 20fed, 1806, pryd y derbymr cyCraniadau misol, ao y rhoddir cyCranau allan. Cyfranau, P.10. Taliad misol, 10s. Entrance fee, II. Y:21f. ra. tal at banner a chwarter cyfran yn ol eyfartaledd. Ceir, hy' sbymwydd peUt?h yn y rheohu, neN ?n ? Y?rKeaydd— W. D. rRITOHARD, Machpelxh House, Near CARNARVON. T EIL WNO 0 SYLW CYMRY LERP WZ A'R CYLCEOEDD. GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. RICHARD HUGHES, 221, 223, a 225, BROWNLOW HILL, QYVZRBYH A CHATHAM STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNA ddefnyddio y cyfleusdra pre. A..n,,?ilt gyfiwyno 01 ddiolchgarwch gwmocaf I'w holl wsmerlald a'r yhoedll yn &ytrredlnol. am eu ofac?g?tli hel- aeth iddo or ei stfydliad yn ei Fasnachdy uchod, a thaer or- ynla am barhM o'r eyfryw. Y.drechA, yn ol el arfer, roddi boddlonrwydd t-I i hawb a ymwelent 'I y.to,f., i b.?b a y..ki.M, eu tiarchebion iddo. K. fT. a ddymuna hefyd alw sylw aelllduol pawb at el Stock helaoth gogyCer a'r g&ULf dylodol, pa rai a bryn.yd ganddo af ei hun gan y wneutbwwyr goreu, a hyny am bfisiau fel ag y Me. yn atuog i'w gwerthu Yu rhatach BE nomawr ystorfa arali y. y dref. R. H. a ddymuna hefyd alw eu sylw neilldaol at el Stock helaeth o Shawls, Mantelli, a Jacodi, gogyfara'rtymmor pre. sennol. Jacedl ?y.nh?, o Ss. 11c., Ie Chod. Etto o Irethyn du, 6s, 11. )1110 I blast o bob maintioli, o is. Ge. I fTnT. Waterproof Tweed, 0 Ss. llc. 121s. Shawls Brethyn, Ac., 0 5s. lIe., ac ucbod. Paisley Scarfs, 0 14s. 6c. 1126a. Amrywiaeth 0 Shawls Duon o Sa. lie., ac nobod. Planeedi o 5s. lie. 135s. y pllr. Crj sau gwlaneni 0 Sa. Se. 110.. eo. yr un. Flannel Shirtings o Is. 2c. i Ss. 9e. y llath. Ymweliad W, lIe a rydd berffaith foddlonrwydd. MILLINERYAND STRAW BONNETS AND HAV. BOKKBTS AND BATS OtEANSD, DYED. AND ALTBStKD IN THE BIST STYLE. r»mily Mourning of every desoriptiOn. 69,, agi tKi [4319 £ i. J .jJ.L V T -¥ v ..4, J LIVERPOOL. DYMUNA J. LEWIS AII GYF. 11YSBTSU su CYDWLADWYR YN LIVERPOOL A'R CYMMYDOGAETllAV, Eu bed wedl agor yr YSTORDY HELAETH, 2 1, BRUNSWICK ROAD, Gydag amrywiaeth mawr o DDILLAD BECHGYN 0 BOB MATH, WEDI NU aWNEYD Ol DEFNYDDIAU GOREU, AO AM BRISIAU ISEL, Yn cynnwya pob peth ag sydd yn angenrheidiol i DDILLADU BECHG YN. J. LEWIS A'l GYF., 21, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL. CYNNALIWYD CYFARFOD YN YSGOLDY BRYTANAIDD CORWEN. Dydd G. Hyd,,f6ld, 1!6, Er ystyried pa fesurau a gymmerid er eynnorthwyo Mr- SIMOV WILLIAM#, mewn canlyniad i'r golled d, a dd?r bynbidd drwy yr HAJKT AH Y GWARTHEO. Ylt OKDU YK BKKSKKNOL, MR. MOLTBY, YN Y GADAIR, Parch. R. Ro 8EI<TS, Plat yn bonwm. O. DAVIES HI10llJlS, YSW., SliCiW. Mr. MAUUICE JOKKS, Masrdy. E. MoltJll"" Llamannan. WILLIAM LLOYD. Ounodt (aWl. «« T. WHITE, M.C.R.V.S. u R. ROBBRTS, M.C.R.V.S. HENRY MOLTBY. DAVIES. Druid. THOMAS EVANS, Llygadog, J. LLOI D, Pia. Adda. G. PARRV, IAansantffraid* JJDAViies, Wernddu. J. :I;;rt. JONES, Hafod. J. DAVIES, Trewyn. ELLIS JOEiJ, Tir llanerch, EVAN JAMES, Yow., Solicitor. Mr. ROBERTS, Tyfos. W. H. DAVIES, LI.,W.Z[aL' J. EVAN., Llygadog. D. R T. A.It..Ill R. P. R ?T., Bhud yfx. J. ROBSRTB, Plat ym ddol. B,itih S4.?s. Cyfelriodd ▼ cadeirydd yn fyr at y s:d fam a dderbyn eyflill a'u cymmydog, Mr. SIMON WILLIAMS, drwy Haint yr A.if?ili.,d; ac yna te ?gl.dd yr ..gylt hid,,?, baraiy mae a ganlyn yn da?(yrid by?:-Ef.. gymmerodd nifer mawr o auifeiliaid i ff.?, Bunat!; ..d g.. iddo f?tha eu gwerthu yno. gorfodwyd el i gymmeryd poifa iddynt ger Watford. Yn mhen byr amaer, trecgodd un o'r aniteiliaid, H nl chaniatiialyr arolygwr iddo symmud y lleill o'r pare. Y canlyniad ydyw, fod 112 0 honynt wedi marw yn barod, ao ni ddisgwylir i'r 12 gweddill fyw. Y Parch. Robert Roberts, Pias yn bonww, a ddywedai 01 fod yn cydymdeimlo yn fawr lg ef, ac yr oedd yn sicr fod pawb oedd yn bresennol, a'r wlad yn gyffredinol, yn teimlo yn gyffetyb. NidoeddMr.Wit.,?.1l ond .ydldd??hr.. ma.na-hu mewn anifelllaid; a t ?,,my w ymddygiadau agorcd a conest, yr oedd we4i ennill parch pawb. Yr oedd y f.th ddynion o';edm: gl.a{ydc :u o";a wyr, a'u cymm.ryd i'r marchnadoedd SeÏ8nlg. CynDyglai fod i bwyllgor gael 01 fSurflo yn Nghorwen ?. y?g,ifi.? I'r diben g nort wyd eu eymmy g yn al drallod blin, a. hefyd i erfyn eydwe th,.di.d 01 gyf?illio.i gydnabod m.wn d, 9&ethau eroul. a bod 1'r ariaa a ge.glid fly ..1 eu Ir.?fl. yn ,?,bam. v p w J,,?or Cefaogwyd y y..igi.d gan Mr. Maurice Jones, M""rdy. d?y. i amryw b "eUl yn galonog &'r sylwadau wnaed, a phi-idient y cynnygiad-yr hwn a garlwyd yn unfrydol. Dayies Hughes, Ygw., foi t'r bo.oddig. -f,ydo?? T br!?n?, lffurfla e bunmn yu bwyl!gor, gy(lzi to. C"o" dd yn breoonEol ffurflo en hnnain yn bwyl!gor, gyrl" gallu i chwanegu at au nifer; a Ld dMrWh at.. Rhydyg f.? fod yn g.doirydd y pwyl,gor Iy Parch R. Roberts y. 10. gadeirydd; Mr. Moltby, Owltln Glyndwr Hotel, yn drysorydd; a Mr. David Roberts, arwerthydd, ya ysgri/enj dd anrhyd- eddus. Cefnogwyd gan Mr. Godfrey Parry, Ll&nx?tffraid, a chariwyd. Y mae'r amgylohiad wedi peri y fath ddyddordeb yn ?blikh trigalion Co'w.n. fe ag y mae dros GAN GINI we r, on tan* Y.&"ifl. Y.? y. b..d. YlI&'rlllo yno yn barod. SUBSCRIPTIONS £ d. Cyfrantid? a gyhoeddwyd eiaoes 60:6 D Subscribers and Collectors are respectfully requested to send their subscriptions to the Honorary Treasurer at OliO< as ilie subscription list will bo closed without delay. DAVID ROBERTS, Jan. 25th, Hon. Secretary. SPECIAL NOTICE. NEW YEAR'S GIFTS. FOR A FEW WEEKS ONLY. npHE THIRTY SHILLING Case of useful T T?I.I.. for New Y- Gift-, p..k.d and fol-I'd?ll carriage paid to any Railway Station In wle" en 'tuipt 01 POlt Olliço Ordor, payable to Poit Ogice OrdINpp]EL?:4 Y WHITE. 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL. THE CÅ.8B CONTAINS AS TOLLOWS I Best Cruet Frame 4 Bottle. 1 „ Britannia Metal Teapot large ue. 1 *» it Cr^&m Jug. 11 PIOPIR BOL 1 >» •> .tld Pot. Ipak* „ "SaUa. Rtil 8.1t SPOO-?b$St quality. 1 ."I'd Spoon, I pair E"g SpOOn", „ IP-ir Table Spoons, „ J do.. Tea Spoons, „ 1 =: i:'oø;rko. 1 pair Carvers, to match. i 1 .ad Knife' [ I Tea Bell. I 1 Corkscrew. I Rodgers warranted Razors, 1 Straps. IBbvi.g B. 12 Blade Pocket Knife, and 1 AIARM C.?.. BACH ARTICLE WARRA An early application ¡(lIecesu., ("6 ;'rallhWyd a cb;h08ddWYd'Th;G y. .1 Aigraf < «r ra $lilt r C4Po4 Dnorch, Mercher )Cblill, #, lb#U;