Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

GOREBYDD LLUNDAIN YNI AMERICA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GOREBYDD LLUNDAIN YN AMERICA. YR oed! mnriau dinaa Washiugtsl4 ddecbrau yr wythnoa ddiwed iaf wedi eu pl.t,*or gN.n bapur- len! morion vn hVsbY5u'r ditusydiiou am gyf- arfod maw r-,nssyestinq fet ei gelwid—e'r fro w d- cliaeth Ffenaild, i ga.e'ei gy"nal yn 'r awyr aored ar lanerch yn fTro't y Cty Ha! nos Fercher, pryd. yn 01 yr y byddai yr Head Centre, John O'Alahoney, yoghyd & niter mawr o aeMM CongreBS rr Unol D,Ieithiau yn, ereithio. Dyma heaJtng tr bysbyslent:— OF RALLY." GOD BAVS THE GREEN. Tna yr yaym yn eaet demym o fMddoaiaeth, yr hwu Eyld fel Y CIIJI)n:- Attt mea of E"" for liberty MHy! The right of your own cherishd Island,  Lat F,dom's wild chant from each mountain and vaHey, Sahlime to the throne of the Godhead ascend, Let fends be forgo!te-tbe curse of our land- Let partiel no longer livide it in  And while we together in brotherhood stand OM watchword be Freedom and Erin also." Aethum tut't lie banner awr o?n ade? de chreu'r oyfarfod, er mwyn sterhan He mMteistol i gael am unwaith olw,; tawa ar y dyn mawr ao enwogyr ''Head Centre" Mahoney, sy'n creu'r fath Kvffro drwy'r byd ar hyn o bryd. Digwydd- oid fod y diwrnod yn sych, ac yn oer, a'r gwynt ya bur uohe), fe) yf oedd he lyld Washinton yn gymmytjtu o )wch; M erbyn cyrhaeid y City Hal), MWBom ar cMoaU. fed y cyf&rfod i-gaet ei gyocat, Bid ar y ttaaeroh o Saea yr HitM, fel y b*r'e iid, end mewn ben ohwareudy hinaer candryll ag osdd yn y gymmydogasth—yr uoig 1?, mae'o debyg, a eitid ei gael ar fyr rJ bydd. Ftwrdd S ni tu.g yno. eawsom ymo amryw ganDO'dd wedi ymgasglu ycghyd, end 'doedd y He, tae hyny o ryw bwys, ddim egos yn Uewo. Dywed yr adro?d ad yn y papMau FfecaMd fod yno quite a number of sozie)-s and screial ladie. Am y Mies, oe oectdynt yao, rhfid eu bjd yn rhywie tuhwRt t'f Uem, allan o'r golwg dwy yn untg aeu dair oedd y owbl ag oeJd yao, &'r rhe!Di mewn box yn ymyl troed y stage, Ac am y mil- wyr, 00 cedd yno filwyr 0 gwb1, yr oedd y rheini YD yn mys y crowd YII y 0 ran .'<! wi ddim yn coflo gv; e'ed cymmaint ag un ar y gw,eloi. Uwohben yr esgynlawr yr oedd tair o fanerau yn orogi-banner fawr y <S'<ttf a'r Stripes —ynghyd &bane): faohan werdd, & thelyn ar ei ohaao), 6ef Grand Banner y ffurnywodraeth Wyddelig," a chyda hyoy faner ara)i, 6ef baner y Uwyth MahoMidd, feidyliwn, o Ffeaiaid, o ran fel ymaf (!ar!ier.wyr y Fanei' yn gwyboJ, fody frawd- oliaeth elsoes wedi ymrenu 0 dan ddwy faner a than dda) dywysog-un Uwyth o dan atweiniad yr Head Centre O'Mahocey, a'r tlwyth araU o dan arweiniad un Colcnel W. Robert?, o New York. Grand spouter y oyfatfod oedd e!n hen gyfaill ci-azil, hancer o't so. QBORQBFBANCM TRAIN. Nid oedd yr Head Centre" O'Mahoney yn i anrhydeddu Wtlshlngton deb, 0 h ¡rwydd fod am dano yn1son hono yn Boston; oad i "nerd i fyuy am e! abseaco'deb anfonwvd Mr. Tra'n. Y tto diweddaf y gwel3iii wyceb F.Mcis T'aiv, oedd yo dadteuyn y 11 Tem- pteFu! urn," )nF)eet Street, noson Beuddwy ar ol calli'r Ryfrbith ycghyloh ei "Street RaUfay Cars" yo lambeth. Prio,r oeddwD yo ei adr abod ar )r olwg gyntaf. Ymddengys fod Fienianisrn yn dygywmod yn gwpuB 6,4 Ma3 ein cytaill Train, foddbyca.?, o'rdiwedd wedi taMW at swydd ag sydd wrth f-idd ei g<).loc. Ni bu neb erioed yn fwy yn ei elfen. }¡f:¡e 0 wedi digio yo aufaddeuol wrth Loegr, 0 herwydd gwrthod detbyn ei" Street C,.ir System," a'i orfodi i'w c ''di, ar ol CMl uuwaith gaoMt&i gan Vestry Lambeth, i'w gcsod i !awr, a'a rhedex rhwng Pont Westminstef a Keanington Common, YD Ac er ei ddychweliad i America, nid vdyw wedi gwneyd braidd ddim araU I!addarLoegr,aphawb ey'o pertbyn iddi. Ac ymddengys iddo wrth ifarwetio dyngu yn ei lidy myca' ddial arui. Bug tnddo hefyd, tra yn:byw yn Hunda'n, fel y mM Haweryn co6o, gwyc— cwyn o Mtnr dipya ya ddigrif-yn erbya Syr John SheUey, yr A. 8. y p'yd hyny dros Westmiaeter, a ohotfa'if! y treia), a thaflv)d )r oil e goata,lr gyfra'th hono ar Train. He!podd hyny hefyd ma.c'D ddiammheu beth i'w euro yn erbyn Lloegr. Ond chwarddwn a fynom am beG Georg, Francis Tritin, dim UI1 nail oa9 Ihw fawr ef YI1 ffurfhd y frliwdoliileth Fien- aUd, ao yn nygiai oddiamgyleh y cyffro presem- nol. MM fet wedi ei ttori a)hn o bwfpas at y gwaith. Gttyddet ydyw, medd ef; ond yn auSort- nnu6 wedi ei eci, nid yn yr IwetdJon, ond yn Boston. Ctfodd yno, mte ya ddiau, addY9 dda i gpchwyn. TtafaeUodd wedi hyny lawer o'r byd. TreaUodd flynyddm yo Lloegr, Ua y cafodd boh mantais i astndM sefyHh pethati yno. TeitModd lawer yn yr Iwerddon, He yc-tfodd fafltiiai we!ed &'i iygfd sefylifa, et frodyr Qwyddett.; ya eu gwtad eu hunair. Mae yn Mturiot ya fywiog, cyfeitt- gar, oaredij;. pirod, fFraeth, a wit'y i'f pea, ac yn da.Q yn byrtymu ttllitn fetmynydd VeenY us; 'dwi ddim yn divi-ydd am gymmalnt IIg UI. euuine Irish 2nb orator 8 ddaw I fyny â  Swyd  H1ilway Express, trigain mi,l- dir yr,awr-byta ball arno am ddigon i'w ddyweyd —o wir neu gclwydd, a pbur ye' YJig o w&h.inneth ganddo pa un-yr agosaf i law, a'r Iltl a atteb oreu y foment- hotio. A d)chm;'g&di, ddarl:cn),dd, amyfath greadur a h<n ya codi i fyay ar adej: gynnhyrfus te: hyn &'t drael a't f'afod yn rhydd, ac i ddyweyd un- rhywbeth addelo gycttfi'w teddKl—am greadur fcl hyn ya cadi i fyoy i Merch tjrf o Wyfiddod. ['Does dim terYD broo arches. Wrthgwrs ,daw gorm!g, tmlih trawslvwodraeth, a ch-,tmlyw- (tdraeth anstooraoaidd Lloegr, i djeohreu o da.c ¡ ei ddyrBOft'on, ao ym!t wrth re3wm gwufir cyf eiriad ft ei g'aitb yn eormeaa ary o?adir bwa cei' o'r diwedd i'r boM becderfycu mycu rbyddr ?,au ea huraia ?,'i howiuo Id ne'l farw, ae i,id,Lt o'r di"edd ei churo. Oadam Iwerdtion druan- poor 7r?a)t?, mae hi o hyd yn rhwym yn ei chraf- an)(M a bran wedi ei ilethu gan<Mi. Ond d'ma diydd ei g-aredi,,a-,th gyfl,wa o'r diwedd wedi dyfcd. Am Loegr, emew gogouiaota'i mawle" hi ar y dec&ina-ni bydd ht mwy y peth y bu ta- waith. Er y Stfyddyn '89:, n!d y(tyw <di bod, abe €fe,ood mlth ofag-end ymhero'ira.et.h LoMS :iapoleoD. Arweiniai apomon Pt!m9tetM ger- fydd ei drwyn yco, ac atweiniai Pittmerston Loegr. ',&ahoneY, Yr Oedd Yn ?n yr "Head Centre" M?ocey, yroedd yn ddrwg ganddo o herwydd ei ebsennoldeb, ac yo siomed gae.t& ?n ddhmmhan gaaddynt hwythau n& chMMat M weled. On'i yr oedd i'r frawdol- iaeth bedwar Head Centre'—tri heblaw John O'Maboniey—uu oedd Jm's Stephens, yrhwn oedd yn yr Iwetdden, an MaU yn nghwr a.'a)i y ddinaa hon, set y gwladRurol wyddel Andrew JObOS"D, (awre for JohnMn); (I,'r tryya,i yn FfrMn<o, aef oyf .i!l John MitoLeU, a'l enw ef oe d L9ui6 Napoleop, (Hwre fawr etto iddo yntau). ??am yr"nead Centre" Stephens, dis- ewiiiai ef (Train) yn bryderus am y neMydd hefo'f I Ma't Steamer nesaf fod Stephens wedi cymme'yd CaateU Dubtin, a bod y gwrthryfc) wedi dechreu o ddifrtf. 'Boedd gan yr He&d Centre Stepheoe ebe efe ddwy filiwn o brave and qOJd tnen yu barod at ei alwad. 'Roedd ua rhan o dair o dr gotion tref Liverpool yn Wyddetod, Mya Hea iMft i'r back hanej yr un modd drwy boll brtf_ ddin.Medd Hoegr. Am fyddin s'fydtog prydain gw/ddeat fol hancer hono ya Wyddelod, a gwy- dda' pawb na byddai i'r rheini fod mor ynfyd ag ymtadd yn erbyn rhyddid ao iawnderau eu brodyr. 'R oedd ef yn'gwybod yn E-mg,n,ch-wedi bld yn c'ni'twa amryw dr 'ion gyda nhw yn L!uodMn ar ddydi Glvylisu St. Padrick, a gwyjdai ef Train eu ayniadau. Ac am LJeàr does ganddi cvmmaiatagunB'ryndyny byd. Y mae hi wedi bwlio Deu fMdyohu ei chyfeiHion gorea. Y owbl a: ceddyct. bw?, y FfeMaid, yn ofyn oedd Mdwpn"stnctt.y neutral" yn o) Mbonia'l larll Russell o iteutrality. Gyntei fyth a¿ y tarai y ewrthryfel blian, yr oedd &m-yw gatbenia;d ?n bared i droi allan eu Alabc¡ma's a,u Slienand,a,8, ao wedi iddynt unwaith adaet portbhdd New York, ca'i Mr. Sewatd, cs byddai yn dew'e, Mfon Telegram i 1 'wr i'w gwahardd (chwerthin an- ferthot). "Privateerin?," ebeefe, "iaapayi)]g business." Am y wasg Seiaatg, yr oedd hi ya brea- encot yn etbyc y frawdoliaeth F'eEiaidd. Pan yr anfonwn ni ychydig o'r Irish Bonds yn rhodd- ion yn nghil ei dytnau, ca t hwy (y g nauHeidh) weled y fath effaith a g& hyny ar opHfiysau cew- yddiaduran Uoeg' Daw ychydig o'r Bonds a. tlwy i gredu yn y oedd penderfyuiad, obe fe, newydd ei ddmyn o nMn Congress yr Unol Da'eitbiitu ynghy!oh rho' qua2.. antee i Mexico i arian ar bonds "-end yr oedd ef (Tt-aiB) y diwrnod hwnw wedi bod yn yrnddiddan a deg ar httgatin o ael9da.o'r Conyress er cae) gauddynt yr ua pryd ro! gua?-antce am yr Irish Republic Bondp." Yr oedd yn ganwaith mwy rhesymd iddynt., adleulli ef, roddig!tú'rantee iddyot hwy nag i Mexico. P& attebiad a gawaoch ohwi, Train!" gwaedd- ai rhyw Crawd o'r Gallery. We! attebai Train, dywedodct pob un mai e;¡pleodid idea' oedd hi, on d na wyld,nt yn hollol slcr p" sut y petb. Qud addawod 1 un 0 honynt, ebe eEe, pan ddeuai pwnxc Bonda Mexico t fyny nesaf, y cynoyaiai ef welfiaot; set fod Congress i roi yMa?-f!<M i'r aaiti yn gyst&t a'r HaU."

I (ODDI WRTH ErN GOHEDYDD…

I(ODDl N0I _ ... -..1. - I…

IBIBEENHEAD.