Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DEfiAAWY, NEAR CONWAY AND LLANDUDNO. Important to Railway and Road Contractor/, Builders, and Others. »' J MR. GEORGE FELTON Aallounce. that he is instructed by Messrs. THO", D. CARTER & SON. ol London, to S ELL BY AUCTIO N, At PFMN'WV midway between Llandudno Junction and f kudmlon, 'on '?he'?. (?or?e? Ha?bonr Railway, on MON. MV tho 16th day of A,.??,, ISM, the h.( the very valuable PLANT AND MATERIALS, COMPRISING 9 one-ton Railway Waggons, 4 capital Dobbins, a quantity ol coupling chains, 27 8 bag. of Urob nails, a iiuantity of Tramwhcela, Sleepers, 31 Navvy Barrows equal t. new, PickneR, Scaffold l'ols, a large quantity of wheeling Flanks w! Sc?tfoM Rord., sMimMe for joi.sHD?; coils ofg? vM.zedWir.trM.d !? Fencing posh; large Gravel Md Ume SmeMK in MUtM-ftt {Mminx, t br? oumUty of B.Wc, u iebec M.d ?m Timber, Dan?s ftnd B?dit well seasond; S Carpenters' Benches, an excellent new martial machine and set of chisels the ?k o!B?de< Ironmongery in ev?v v?ri,?ty new and ol d,.end .I ? h.-t Lead, ..vemtquarrtM of IbrUey'. p?t'.t = Plate (,)Ma;some ornamental Iron Hvrdles, Sledge Hammers, Jarge and small stone-breaker's Hammers, Anvils, Spades, Kakes, Hopes, ChaiM.DMtn Pipe., rain water pipes and g.tt.r.; tMM quantity of B ild,? mortar, 3 Corn-chests; a capital lumbril Cart, set of harness and sucdry ditto, a London mane &add e aad Bridle, &c. I,o ti?.f tl?,, Work. ,b,,p. and B,idl,, fstti,?g?, Foremen'. huts, and numerous other valuable Hems. Catalogues ol the whole may be had a week p,i.r to the 1)?y of 8,1,t the various HOl.ls, a"d nf Mr. Gkokue Fkitox, Auctioneer" Surveyor, a?a Valuer, Mostyn Estate Omces, L!andndoo, luncheon at 11 o'clock. Sale to commence at 12 to a minute. NORTH WALES, Freehold Property in the Vale of Clwyd, To be Sold in one Lot or in three. TWO FARMS lying together, situate on the Twot side f the v.i?, within two miles of the Ruthin Railway Station, containing 205 Acres. For further particulars, apply to Mr. rems, Solicitor, EutUn. MELIN AR OSOD, YN pLm pkr o feiui, Smut Machine, pl, i w.ithio d,?yyfl?yddy.. Gwneir bus- y??di.?.. b," d,,dy .,6gyfl?..d. h.g.?ol i ddyn bywlog wneyfl ml%snach Conway. 4038 mofyne & Y. Z, Post fli.8, Conway, 4033 DENBIGH. TO BE LET (from 1st May next), A COMFORTABLE DWELLING-HOUSE in Bea. con's Hill, containing 8 rooms, and out offices. Abe a Cottage at Scuborwen, containing 4 rooms, to. gether with a small gulden let therewith. Apply to ,1', R. Fou kes, Giaig, Denbigh, or Mr. T. Foulkes, Solicitor, Bangor. To Graziers, Cattle Dealers, Butchers, and Others. TO' BE LET, npwsrds of 20o ACRES OF 1 LAND, in smalFor large quantities, for grazing and accommodation purposes, part of the DKGA.N WY KSTATE, shont midway between Llandudno and the Llandudno J action Railway Station, together with the Farm liouse and rasgo of farm buildings called t. Biyngosol." The whole will be Let from year to year free of all rates, Mhe., taxes, or other oulgoinps. possession may be had. Mr. Thomas Ellis, the farm bailiff at Bryngosol Farm, will shew ilit, lauds, n,1 for further particulars apply to Messrs. CirtniTON and ELPIlicK, Auctioneer*, Ac., Chester. 7r. Y CAST 0 LOG. Cambrian Permanent Building Society, Liverpool, A sefi/dlmid Rhagfyr, 1863, yn unol â gweU'hrtd seneddol. hares, lop. yr un; ^aHysgriftadau naisol, lOs, Entrance Fee, b. y share. Y)1Dl>IRJKDOLWYR. Councillor Win. Williams, 4. Mitford street. Maurice Wildame, 5, TithebaJa xt. 6ir- Thuiuas 11?gh,,?, Y,,?., 5, T.rr,?t. J;3¡,{0t.v alley. h. G. Mc Kow.n, Ysw. Llywydd.—Mr. Andrew C. Mott, Sailors Home. (?omulwm. Mr. John Jones, 2:;k Mo.nt. „ John WiUtam? (Timber ?Xtd). Fox st. Robert It.,h?. 90, Ntb.?tl?ld Road South. hi?h.?d E,lw.r?., 18, T.. t. » J]¡n HI1h Jones, 67* Seacombe st. Rlc!lord Jone" 8, 'airy st. » Edward Owen, 54, NotharAeld Road North* >i John Lancaster, H, Clayton square. T John Mdladew, Fenwick Court. TL?TDD -Mr. Jo<eph rMry. 352. Vauxhall Road. Bakrkk*.—North iC- South Wales Bank. 't??Nl?LD Blynvi>»ol aa yk "Bnnjllion.-Y rh..i4d ?"? y nwyddyn yn (HwednmEhatfyrlSe? 1?5, oedd7p. S?) ?' '? ?" ?..i ,liy,h..dd-? 912p. M y mae'r Wtdit y reserve fund j Il"yddyn hon (ar oi tynu ?? y ?? ?fyn,,) ?)?fer a'r '?t'tt?K?) yn 597p. kY'l?lir -Yfa?f.dydd i..l y GymdeW"1 y trydydd dydd mSI h yn mhob mis yn yr Ysgoldy sydd dan gapel yr ?n- livii ^mreig, Great Mersey st., h ?r ?? we I itl? yr yu y* h*yr> ??"cymmmyd ?.HfM mwydd i fyny ar anrhyw am.?r; a "wi, :"ho.I:,l ymofyn A'r swfddogion a u«h, otf, u«u4'r YagvKeuydd— (4V, t BROAPBRtDGE, ##% KOotett$jql SEFYDLAV YD 1812. pROCTOE A RYLAND, Tla yn galw sylw at eu II E S G Y R N W R T B I T H I A U PAKOTOEDIO, A ddynumant hysbysn eu bod o'r ansawdd tuwyaf rhngorol a'r prisiau mwyaf rheaymol a arynnygiwfd erioed i Amaethwyr. Gwrteithiau Maip, Mangold, a Phytatws Ydynt vredi cynnyrclm yr effeithiau mwyaf hodùlLOOl ac enmllfl\wr ar bob math o.dir lUfur, Qwrteithiau Gwenith, Ceirch, a Haidd, A gryfhant y gvvellt, a chwancgant y cyflawndor, an a well hunt ansawdd yr hedyn i raddau pur nodedig. Ecgyrn Teddedig, neu "Superphosphate of Lime," uperphospliate of A brofwyd yn fwyaf offeilhiol a rhataf tuag at gynnyrchu cnydau lhagorol o bob math o Yd a Gwrciddlysiau. Glaswellt Wrteitliiau, At dir g^air neu borfa, ?ydd ragorol at feitbrln tyflant glas- w??. Y mae p?totMd y GI.??,llt WrtMUtim hyn ya cael en rbeoleiddio yn ol fel y byddo yn angenrheid- iol iddynt fod yn barhaol yn eu liansawdd. fcWYDDFKYnP. .CORN EXCHANGE BUILDINGS, CARR'S LANE, BIRlttlXGEAM. LLA w-w Jo;ITnjo-'EYDD. BIRMINGHAM, WARWICK, A CHAEKLLEON. OORtJCHWYLWYIl. Rhttthyn.—M*. J. J. Bancroft. Llangollen.- Mr. John Jones, leu. Pwllheli.—Mri. J. ac 0. Edwards. Llauymynech.—Mr. W. L. Asterley. 'WytldglUg.-Mr T. E. Birch. Towyn.—Mr. Evan Newell-1 Caernarfon.—Mr. J. Rde, Castle street. CcmmKcs Railway Station-Mr. R. Price. Cleifiog, Valley, Mdn —Mr* John Lewis. TJwynon, Llanfair, M6n.—Mr. Lewis JoueS. # Drcfnewydd, air Drefaldwyn.—Mr. Thos. Haiford. Caerlleon.—Chivas a Weaver. 4542 TOWN HALL, DENBIGH. FOR ONE NIGHT ONLY CHRISTY'S MINSTRELS (J3uttCYUH)v4kl$Royal Company, Registered). On Thursday next, April the 12th, I860, CHRISTY.S MINSTRELS, The World renowned Company. New Songs, new Burlesques* new Dances, Ac. TURKO THE TERRIBLE and the BLACK STATUE. ANIISSION-F.irst Class, 2, Second do., la Third do., 6d Tlects antI Programmes may be had of MR. MORRIS, Stationer, where a Plan of the Room may bo seen Uhybudd Rhif 5. HAINT YR ANIFEILIAID. SIE PEIRIONVDD. yR YDYS DRWY ITYN YN RHODDI X RHYBCJDP, dewy awdardod ac ryn gydunol & (ror- chymynioti Arglwyrtctl.Anrliydedrtiisaf Cyfi ingynglior eiMawr- hydl, a dilyddiwyd ar yr Weg 9 liagfyr, JS65, ac ar yr 20fed (Wydd 0 lonawr, 18fl6, ac yn lliinwedd pob gorchyinyuion creill yn lhoddi awdiirdodMdynt yn y major hwn, lod Hodd. ynadon el Mawihydi yo Sir Feirionydd, a ymgyfarfuasant mewn Resaiwn Chwarterol yn Kolgel(an,:yny Sir ddywededig, ddydd ilavTrth, y Sj'dd ojlSbrll!, 1800, wedo penderfynu, ae yn awr yn Gorchymyn ac yn dadg.m 1. Ei hod yn hntel>iol na byddo, hyd yr 10eg dydd 0 FbriJI cynso), i'r' nn FUWGH, HEFFER, TARW, B?T?CH° Y?H, LLo, DAFAD OEN, GAFR neu POCH DeU {]nrhy'; ORWYN ffres men beb eu ?rin, CYRN, CUtNAU nca W,ddilit.. ,? cyfryw anlfciliaid, nac nnrhw fLuL, GWAIR, GWELLT, YD yn ei Wollt. POETHIANT, neu wellt neu l-ywbeth a roddir o dan anifefliai'l, tebygol i lcdaenu yr liaint, gael ei ddwyn o unrhyw le yn Mlirydaln wawr o'r tu allaH I derfvnan y Sir hon, i unrhyw le o fewn Sir Feirionydd. 2. Na byddo, hyd yr ldeg dydd 0 Ebrill cyflsol, i'r un anifail na nwydrl a grybwyllwyd, odtli eitlir Moch 0 dan 12 wythnoa oed wedl eu maga gan di?ddalwyr yn y Sir gul eu symmud na'i ddwyn I uiirb?w Farchnad na Flair o fewn unrhyw ran o'r Sir ddywededig, I'r dyben o'i arddangos na'i wertliu. 3. Na byddo, liyd y 3ydd dydd a Gorphenaf nesaf, i'r un anifail no nwydd a grybwyllwyd uchod gnel ei symmud allan o un Dosbarth Heddynadol y Sir ddywededig i unrhyw Ddosbarth Heddynadol arall a fewn y Sir ddywededig, odd! eitlit i'r person neu y personau fyddo yn symmud unrhyw asiftil Tiea nwydd o'r fatli a nodwyd tod wedl cael eI. dmydderla a'i awdurdodi i wne)d hyny drwy, Ily»tioia9th ysgrifenodlg 0 dan law d.u 0 Heddycadon ei Mawrhydl yn y Sir ddy»ade4ig, wn 0 ba rai ydd i fod yn Ynad yn arfer gweithredu yn y DosbarUi a ba un y byddo y cyfryw anifeil- laid neu nwyddau i gael tu symmud, a'r Hall yn arler ¡¡w.Uhre\\ n yU y Daabaith i ba un y bwriedir I'r cyfryw anifeillaid neu nwyddau gael eu cymmeryd. Pal) person a dl-oseddo yn erbyn y Gorchymyn dywededig a ffodTeda am bob cyfryw drosedd unrhjw >«m hth fod dtoa Ugain Punt. Ond darperir, Na bydd yn anghyfroithlon i unrhyw horson ddwyn neu sludo i SIR FEIRIONYDD unrhyw Waif lieu Wellt o Siroedd Aberteifl a Chaernarfon, neu Undeb Mach- ynlleth yn Sir Drefaldwyn, o. bydti y person neu y personau fv.ldo vu dwyn y cyjrjw wedi cael trwydded yagrifenedig 1 byoy gan Ddau 0 Ynadon sm FBIRIONYDp. A aarverir hefud, Na bydd yn anghyfreithlawn symmtd neu gludo o un" Dosbarth lieddynadel yn Sir FeMonydd i unrhyw JDidosbarth Heddynadol arall o fewn y Sir, unrhyw Waif men Welit wadi ei (lorl yn ITs, os bydd yr Us bwnw yn ?.1 .1 gludo i'w iwyta yn ddioed gan y Cattyl? fyddo yn clude neu ItiggO Y cYfrYW- Ol!ef,f}:J.frb' bydd yn ??y'? i unrhyw b?? ddwvn [?Md neu yefh o Sir Gumarfon, m "DÜo.- h.?nn dib-i-tu? yn Siroedd Dinbych, Ab.,t?ffl a Tkrefaldwyn, i Sir F.in..ydd. hyd yr t6? dyd o Ebrill, o? hyddyp?..n .f?yddo y''??J?? Yl T,?yLI(i?d Y,?g?ite.?dig i hyny" dan law Dau o Ynadon, un o ba ral ?d i fod yn <? y Sir o b, M y dy?ir y f ?M ,;?t., .-r ".U drns Sir F.irl..ydd. Qi\!I ? ''y' Cf ?PMM. i /) THE PRIZE MANURE. Extraordin.ary Success ,t:! OF GIBBON'S BRITISH GUANO. FOR nearly 40 years past, aftar competing Fa t!;l?llowoN Jn\iflc!}an?,1,P,:i; every Publio Prize o(ferel1 by Noblemen, Gentlemen, and various Agricultural Societies in the Mtilaftd fcft$ been awarded to Orops manured with BRITISH GUANO. SlXXVTkVlVRKly OSfLY BV MESSBS. GIBBONS AND WILLS, AGRICULTURAL CHEMISTS. WOLVERHAMPTON. BRITISH GUANO, a PER TON. PREPARED BONE, £ 7 PER TON. BONE SUPERPHOSPHATE, £ 8 PER TON. LOW.MANURES at any price, according to strength and quality, DELIVERED AT ANY R»ir,WAY STATION. Agent.—Mil. JOHN ROBERTS, Henllan, Denbigh. AGRICULTURAL MACHINERY AND IRONWORK OF ALL DESCRIPTION, BOUGHT FOR FARMERS AND ° OTHERS BY W. ROBERTS, ENGINrlFR, 01, PRINCESS STREET, Sc., 4633 MANCHESTER. GRIFFIN, MORRIS, AND GRIFFIN, MANUFAOTOME9 OF PATENT PREPARED BONE MANURES ROOT, CORN, AND GRASS CROPS. G. M. and G. have pleasure in stating that by a New Process, for which they have taken out ROYAL LETTERS PATENT, hey are enabled to manufacture Manures of superior quality without increasing price. The Ammoniacal Manures will all contain a large proportion of GOVERNMENT PERUVIAN GUANO. Mr. Evan Morris, LUnsannar, near Abergele: AORNTS, John Thomas, Llanf&ir, Anglcsea. Iiatlgern¡iw, Llanrwst.—Mr. Nathpnie Jones, College. Liandrillo, Corwen.—Mr. Ellis Jones, secdsman. Ceres Work", Wolverhampton, January, 18C8. 4692 NEW ARRIVALS FOR SPRING. i H.YAM'S GRANVILLE OVERCOATS. t: Light, gr..I?l, and easy, and nude of the most b.autiful materials. and SOs. TT YAM'S WIMBLEDON JACKETS, Strikingly appropriate for the (present season, and as great favourites as ever wHh thopnb- lie. Prices 15s., 2°'" 20s.; and 80s. Tfl JVAM'S DENMARK JACKETS, is won- derful variety and made in a i great number of diversified colours and materials. Prices 21s., 26s" and 32s. XTYAM'S Y ACHTIN G[ J AC KETS, in bound- loss profusion, are nowpropared for .Spring, and suitable cither for aquatic Qr genoral purposes. Prices 17s., 22s., and 28s. HYAM'S MARQUIS JACKETS. These are new designs for this Spring, and have already taken a higu position in public estimation. Priem lh., 18s., and 18a. XTYAM'S BRIGHTON SACS.Exc««ding}y 1XX. useful for the seaside, railway tiavelling, or everyday use and wear. Prices 2Is., 30. and 40s. XII T YAM'S MORNING COATS ia all the new and Nsbionable matcrialilalul adapted for the man of taste elegance, and fashion. Prices from 20s. to 408. XTYAM'S DRESS OF EVERY DESCRIP- TfON": The cheapest and un- T t questionably the best in the > kingdom. Can always be had of B. HYAM, NATIONAL TAILOR, CLOTHIER, HATTER, HOSIER, & OUTFITrER, ?j I?BD.ST?EET, ?JERPCO? •yn ?Mm.-?mML & WANTED, a young man f?Ttl!E?r-alery WA:NTED, a young man  Apply to Mr. WEN JONE". Talsara. IAanfaireaereinion British School. VJtTANTED Immediately, a Certificated Ma#- f V t-V lot the tt.,? School Applications ith tIl- to t.?M,, S.I !tuTs, Llanfdr, Dear W e»th- >001. TO DRAPERS., WANTED, an active Youth as ao apprentice. Apply to O. DANIEL, Towyn. TO DRAPERS. A BUSINESS to be disposed of, which tha present Owner, "giving up," has carried on for the period ol 20 years. As the Stock is small, it will bo an excel- lent opening for a young man. Stock and Fixtures to be taken at a valuation. Apply to JOHN W!LLlA"O. Church Street, Wrexham. AT DEILWRIAID. YN EISIEU, DAU DEILIWR, yn Weith. wyr Da. Ceir gwaith cysson, a cbyflog rheaymol. Vmofyner yn ddioed a Mr. DAVID Gsifpiths, Tailor, New Street, Aberystwyth. WANTED, IN, or within a quarter of an hour's walk from Denbigh, Well Furnished Apartments, And attendance for a Gentleman. Address, with particulars and terms, to "Junius," Bull .te, Denbigh. WANTED TO BENT, either in the Yale of w?l' within two 'three mile. f Ch??t. a GOOD HOUSE, containing not less than three ecterMmng rooms, eight to twelve bed-rootns, coach house, stable, ship. pen, good garden, and 20 or 30 acres of land.—Address, Box C 47, Post Office, Liverpool. WANTED, RESPONSIBLE AGENTS for the sale of The Western Counties Manure Co.'a" Manures, 111 all the chief towns of North Wales. These Manures have been tested by first class farmers, and proved equal, if not superior, to any in the market. Testimonials'and. references to that effect can be produced on appHcatlon to Mr. G RODERT, General Agent, 11, Coal Exchange, Chester AGENTS ALREADY APPOINTED FOR Denbigh.—Mr. Armor, Royal Oalr. Ruthin.—Mr. Robert Jones, Eagles Inn, I llhyl & St. Asaph.—Mr. E. Evans, Dyffryn Maelor. YN EISIEU. ORUCH WYLWYR cyfrifol i werthu Gwr Gtelthi&' y "Western Counties Manure Co." yn holl brif drefydd Gogledd Cymru. Y mae y Qwrteithiau hyii wedl eu prod gan amaethwyr da, a'u ca.1 yn gyfartal, os nad yn rhagori, ar unrhyw wrteithiau sydd yn y4farchnad. Gellir cael tystiolaethau ond aufon at Mr G. Korekts, Goruchwyliwr Cyffredinol, 11, Coal Exchange, Caerlleon. aORTJCHWYLWYJR ArPWYNTIEWO. 4' Dinbych.—Mr. Armor, Royal OiLk. Rhuthyn.—Mr. Robert Jones, Eagles Inn. Rhyi a Llanelwy.—Mr. E, Evans, Dyffryn Maelor. UNDEB CERDDOROL DIRWESTWYR ERYRI." DERBY NIB COE.AU iVUndeb uctod o hyn DI?yd ddydd$aew.RN, EBRILL 21.1., p,ydy?y.111r (?yf-; .rfod 0 GynnrYGhiolwyr ?l,.?l.idd y Q,). 1 o'r gloch, ya Ysgoldy Brytanaidd Caernarfon. ROBEKTI.EWM, ROBERT LEWIS, TEILWN0 0 SYLW CYMRY LERPWL A'R CYLCHOEDD. GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. R I C HA R D HUGHES, 221, 223, a 225, BROWNLOW HIMJ, GYTWtBYN Å CHATHAM STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNA ddefayddM y eyflenad pre- A..n,l i gln.y.. ,i Idtlbg.h 9-?of i'w bolJ: g_m'riald a'r cyhoedd yn gyffred1nol, am eu cefuo¡th haI. &oth iddo er el sety(IU&d yu el F"vacbdy uclwd, tk"r .r- ynla am barhäd o'r <wlryw. I Ymdrifcha, vn ol ei arfer, roddi beidlourwydd troyadl I bawb a inweltintxlystoria, u 1 bawb a ymdliriadant eu ..h in iddo. It. H. a dflymrma helyd alw sylw nelllduol pawb at el Stock helaeth gogyfor a'r gaual dylodol, pa ral a btynvrd ganddo ef ei h.. g.. y gw.6uthurwO goreu, a hyny am bri.ian fer ? y m? yn ?lluog I'w perth" yn rhatuh M nemwr ystorfa avail yii y dibf. Y.rf.aa.J::fYd &Iw eu sylw -!Ud-?l at -i Stock helaeth o Sha?ls, MMt?m* a J.? dj, ?o??rt'rtytnmor pre. sennol. j dl ou il'! -hod. Etto o frethjn ùo, 6s, He. ftt?b!Mt<°t)<?'m<mtMoU,o!9.(te.if!rBy.' Waterproof Tweed, c?Hc.iZtt). Shawls Brethfn, & 0 5s 11c., .0 hot I i:¡;; :'6.5:1:' ac uchod. Amrywiaetb o Shawls Duon o 88, 11e., lie uthod, Plane»«i o 6s. lie. i 26a. y pjr. Crysau gwlt^ieni 0 Ss. tic, i 19s. ee. F. UB. Flannel Shirtings o la. 2c. i is. 9c, y llatb. Ymweliftd Wr He a rydd berffalth foddlonrwydd. MILLINERY AND STRAW BONNETS AND HATS. BONNETS AND HilTS CLEANED, DYED, AND "LT" IN the BEST STYLE. Meumingr of every ReI!\1pt.1í;jn. i ftci, &.j Sei A